Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

pályázatok/ösztöndíjak

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj - pályázat

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft havonta.

Jelentkezési határidő: 2017. július 21. 16 óra

Részletek és jelentkezési lap:

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj-jelentkezési lap 2017

2017 Nemzeti Ösztöndíj – tájékoztató

Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj Program - pályázati felhívás

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást,
a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret két részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből, valamint a doktori képzésben részt vevő doktoranduszok, doktorjelöltek és a 40 év alatti oktatók, kutatók (posztdoktorok) kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből.

A pályázatok fogadása: 2017. május 05. – június 06. között.

A pályázathoz kapcsolódó összes információt és dokumentációt emailen küldünk ki.

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredeti példányban és elektronikusan kell eljuttatni a 1088. Budapest Vas u. 2/c címre. BA és MA pályázók esetén a „A keret”, doktoranduszok, doktorjelöltek „B keret” és posztdoktorok esetén „C keret” megjelöléssel.

További felvilágosítást Zsákai Szilvia ÚNKP koordinátor ad az alábbi elérhetőségeken:
1088. Budapest, Vas u. 2/c. 101. szoba
+3613188111/141
zsakai.szilvia@szfe.hu

EMMI logó 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2016/2017. tanév második félév

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

MSÖ jelentkezési felhívás 2016-17_II.félév

MSÖ Jelentkezési lap

MSÖ jelentkezési útmutató_2016-17_II. félév

Hallgatói és kutatói ösztöndíjak

A Fulbright Ösztöndíjprogram továbbtanulási és kutatási lehetőséget kínál a 2018-2019-es tanévre bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2017. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják. Pályázat beadási határidő: 2017. május 22. Doktori fokozatot szerzett hallgatóink a Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjra jelentkezhetnek, amely kutatási lehetőséget kínál a 2018-2019-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2017. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai akkreditált intézmény meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 3-5 hónap. Pályázat beadási határidő: 2017. október 9. További információk a www.fulbright.hu oldalon találhatóak

Köztársasági ösztöndíj pályázat a 2016/17-es tanévre

2016. június 06. 10:49

A többször módosított – 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 85. §-ában, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Színház-és Filmművészeti Egyetem

pályázatot hirdet

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény azon államilag támogatott / állami ösztöndíjas, illetve önköltséges / költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat további feltételei:

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

·         kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg

·         szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2016/2017-as tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2016/2017. tanév

első négy hónapjára 34 000,- Ft,/ fő /hó

következő hat hónapjára a 2017. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.

A köztársasági ösztöndíj 2 hallgatónak egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgatók hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik (évhalasztás, tanulmányok befejezése), a megszűnést követően az ösztöndíj nem folyósítható.

A pályázatok beadásának határideje:    2016. július 15.

(Vas u. 2/D I. emelet 109., Tornyai Anna Tanulmányi Osztály)

Pályázati űrlap letölthető: a Honlapról vagy a Neptun rendszerből.

Budapest, 2016. június 6.

A Várkonyi Alapítvány pályázati felhívása

Művészi, oktatási munkájuk szervezett, egyetemi részén túlmutató tevékenység támogatására pályázhatnak az SZFE hallgatói és oktatói.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Alapítvány nem támogat az Egyetem alaptevékenységéhez tartozó, egyetemi költségvetésből finanszírozott tevékenységet és semmilyen juttatás-, illetve illetménykiegészítésre irányuló pályázatot. Az e körben benyújtott pályázatokat a kuratórium visszautasítja.

A pályázat beadási határideje folyamatos.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető itt: