Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HOGYAN KÉSZÜLJ A FELVÉTELIRE?

A 2019 / 2020-as TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET

Ezen a szakon az általános színházrendező képzésen túl a hallgatók nagyfokú jártasságot sajátítanak el a színpadi zenés műfajokban.

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, széleskörű olvasottságot, irodalmi, színházi, filmes, vizuális és leginkább zenei tájékozottságot igényel. Előnyt jelenthet a zenei előképzettség, de hiánya egyáltalán nem kizáró ok. A felvételi feladatok a jelentkező színházhoz való viszonyát, a rendezői munka iránti motivációját, muzikalitását, és a zeneirodalom különböző műfajaiban való eligazodását is vizsgálják.  Egy általános műveltségi és kreatív gondolkodást vizsgáló írásbeli feladatsor megírása után a jelentkező ismert művek és látott előadások elemzésével, valamint drámai szövegek és színpadi zeneművek (opera, operett, musical stb.) színpadi megjelenítésének részletes elképzelésével bizonyíthatja felkészültségét.

A gyakorlati vizsgán a felvételiző színészi, előadói képességéről is számot ad, és egy előre megadott drámai és zenés színpadi mű részletének színpadra állításával bizonyíthatja rendezői adottságait. A végső elbírálás alapja színpadi jelenetek gyakorlati megrendezése.

A felvételi öt fordulóból áll:

 1. közös írásbeli
 2. egyéni szóbeli
 3. beadandó dolgozat
 4. egyéni szóbeli (a dolgozat értelmezése, az elképzelések megvédése)
 5. gyakorlati munka

A felvételi időpontja: 2019. április 25. és július 5. között.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2019. 04. 18.-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Őszné Matkó Andrea, e-mail: matko.andrea@szfe.hu).

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /színházrendező

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

 

További információ, kérdések: Őszné Matkó Andrea, e-mail: matko.andrea@szfe.hu

Egyetemünk 2019 szeptemberében a színművész szakon két osztályt indít, prózai színész és zenés színész specializációt.

Ezek közül egyet lehet választani. A felvi.hu oldalon a jelentkezést a színművész szakra kell beadni és a specializáció választásáról szóló nyilatkozatot 2019. február 15-ig kérjük a matko.andrea@szfe.hu e-mail címre beküldeni.

A nyomtatvány az egyetem honlapjáról tölthető le:

NYILATKOZAT SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁSÁRÓL!

A prózai színész képzés célja olyan színművészek felkészítése, akik az elsajátított elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes, televíziós és rádiós produkciókban, illetve filmszinkronizálási feladatokban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A jelentkezőknek az első fordulóra fel kell készülniük:

 • négy monológgal
 • tíz verssel
 • egy szabadon választott szöveggel, (próza, vers, színdarab, film, újságcikk, beszéd, stb.),
 • egy nem szöveges, „szabad gyakorlattal”, amely tartalmazhat éneket, táncot, pantomimet, hangszeres zenét, akrobatikát, stb.
 • két népdal és egy szabadon választott dallal (kuplé, sanzon, musical, pop-rock dal, stb.)

A második fordulóra a felvételi bizottság egyénre szabva kérhet egyéb verset, monológot.

A jelentkező rátermettségét, felkészültségét, a harmadik fordulóban vizsgabizottság előtt, színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság, személyes motivációk megismerésére.

A felvételi vizsgák során a jelentkező saját hangszeren kísérheti magát, a második fordulótól korrepetitor áll a rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.

A felvételi időpontja: 2019. május 9. és július 5. között.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesít. Amennyiben a jelentkező 2019. április 20.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Őszné Matkó Andreához a matko.andrea@szfe.hu címen.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /prózai színész

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

Egyetemünk 2019 szeptemberében a színművész szakon két osztályt indít, prózai színész és zenés színész specializációt.

Ezek közül egyet lehet választani. A felvi.hu oldalon a jelentkezést a színművész szakra kell beadni és a specializáció választásáról szóló nyilatkozatot 2019. február 15-ig kérjük a matko.andrea@szfe.hu e-mail címre beküldeni.

A nyomtatvány az egyetem honlapjáról tölthető le:

NYILATKOZAT SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁSÁRÓL!

A zenés színész képzés megegyezik a színészképzéssel, azzal a különbséggel, hogy az oktatás során nagyobb hangsúlyt kap a hallgatók zenei képzésének fejlesztése. A szakirány célja, hogy az itt végzett hallgatók a prózai műfajokon túl, bármely zenés műfajban is kiemelkedően megállják a helyüket. Zenei illetve énekes előképzettség nem feltétel.

A  jelentkezőknek fel kell készülniük legalább

 • 10, különböző költőtől szabadon választott, eltérő hangulatú (lírai, drámai, vidám stb.) vers,
 • 5 színdarab- (monológ) vagy prózarészlet,
 • 10 népdal
 • 5 különböző műfajú zenés mű (kuplé, sanzon, operett, musical, stb.)

előadására.

A felvételik során a vizsgabizottság többféle feladattal vizsgálja a jelentkezők rátermettségét, a színészet iránti motivációját, pszichikai és fizikai felkészültségét, beszéd és orgánumbeli adottságait, muzikalitását, vokális képességeit, mozgás- és tánckészségét.

A felvételi vizsga három fordulós. Az utolsó fordulót több napos közös munka előzi meg.

A felvételi időpontja: 2019. április 25. és július 5. között.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2019. 04. 18-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Őszné Matkó Andrea, e-mail: matko.andrea@szfe.hu).

Kérjük, időnként látogasson vissza az oldalra, mert a tartalmat folyamatosan frissítjük.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Zenés színész

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

A képzés célja:

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával képesek lesznek színházi előadások létrejöttekor a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni.

A rendező melletti munkatársként egyéb, szakmaspecifikus feladatokat ellátni (kellékes, súgó, ügyelő), és ha szükséges, előadások hátterét, zökkenőmentes lefolyását biztosítani kőszínházakban és független társulatoknál egyaránt.

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, alapfokú színházi, vizuális és zenei tájékozottságot, kiemelkedően jó kommunikációs készséget igényel.

A kortárs színházi tájékozottság, valamint idegen nyelv ismerete előnyt jelent.

A felvételi vizsga két fordulós.

Időpontja: 2019. április 25. és július 5. között.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2019. 04. 20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu)

2018.04. 30-ig minden jelentkezőnek be kell küldeni egy önéletrajzot, valamint egy motivációs levelet Kabódi Anita részére kabodi.anita@szfe.hu

Az e-mail tárgy rovatába az következő szöveget kérjük beírni: Az Ön neve / színházi rendezőasszisztens (pl.: Kiss Virág / színházi rendezőasszisztens

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

 1. forduló

Írásbeli (teszt): az általános műveltség és a színházi tájékozottság témakörében.

 1. forduló

Két részből áll:

 1. a) gyakorlati feladatok megoldása;
 2. b) felvételi beszélgetés a megírt dolgozatok, valamint a gyakorlati feladatok megoldása alapján.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Színházi rendezőasszisztens

Befizetési határidő: 2019. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 200 000.- Ft / félév

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

További információ, kérdések: Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu)

A képzés célja, hogy olyan színházi dramaturgokat képezzünk, akik megfelelő szaktudással és alkotói invencióval képesek szakmai feladatokat megoldani a kortárs színház minden területén (prózai és zenés színház, báb-, tánc-, fizikai és dokumentumszínház, színházi nevelés stb.), a kőszínházi és a független szférában egyaránt.

A képzés osztatlan tíz féléve alatt a munkát két, némileg eltérő képzési forma szintézise alkotja. A dráma- és színháztörténetre, illetve a társművészetekre és kultúrtörténetre vonatkozó mély és széleskörű, elméleti oktatást a művészképzés sajátosságait figyelembe vevő gyakorlati képzés egészíti ki a dramaturg mesterségórák, a rendező- és színészosztályokkal való alkotói együttműködés, valamint a külső színházi gyakorlatok formájában.

A szigorúan vett dramaturg szakmai feladatok (szöveggondozás, szövegírás, kutatói háttérmunka, a próbafolyamatban és a színházi működés egészében való alkotói részvétel stb.) mellett a hallgatók egyéb, a pályájuk során hasznosítható tevékenységi körökkel is megismerkednek (műfordítás, kritikaírás, színházi menedzsment, produceri ismeretek, pályázatírás, forgatókönyvírás).

 A szakra olyan, a kortárs színház iránt szenvedélyesen érdeklődő fiatalok jelentkezését várjuk, akik kiemelkedő kommunikációs és íráskészséggel, stílusérzékkel, nyelvi érzékenységgel, képzelőerővel és kritikai ízléssel rendelkeznek. Az általános műveltség, a klasszikus és kortárs irodalom (nem csak drámairodalom!), valamint a mai magyar színház és az egyetemes filmművészet átlagosnál mélyebb ismerete alapkövetelmény.

 Több idegen nyelv ismerete előnyt jelent.

 A 2019-ben induló osztály közös képzési rendszerben fog dolgozni a zenés színházrendező és a zenés színművész testvérosztályokkal, ezért felvételi követelmény a középszintű zenetörténeti műveltség és a zenés alapkészségek megléte is.

 A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1.forduló  – a felvételiző műveltségét, tájékozottságát és bizonyos alapkészségek meglétét vizsgálóírásbeli teszt.

április 27. és május 12. közötti hétvégék valamelyikén.

2/a. forduló – a felvételiző kreativitását, színházi és drámai érzékét, dramaturg szakmai készségét vizsgáló írásbeli feladat.

május 25. és június 9. között.

2/b. forduló – személyes beszélgetés az írásbeli alapján.

           június 12. és 23. között.

3.foduló – három napos, úgynevezett együttélés, amelynek során az SZFE több tanára – csoportos,gyakorlati munka során – vizsgálja a jelentkezők alkalmasságát, együttműködési és kommunikációs készségét. A felvételi folyamatot egy utolsó egyéni beszélgetés zárja le.

              június 24. és július 05. között.

 Az Egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2019.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu).

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve /Színházi dramaturg

Befizetési határidő: 2019. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

A képzés során a hallgatók a színháztörténet, a dramaturgia, a színházelmélet és nem utolsósorban a drámapedagógia területén bővíthetik ismereteiket, emellett olyan kreatív készségeiket is fejleszthetik, mint a színházi szakírás, a művészi beszéd, a színészi játék vagy éppen a rendezés.

Az oktatók az egyetemen tanító tanárok közül kerülnek ki, többek közt: Csizmadia Tibor, Győrei Zsolt, Hegedűs D. Géza, Huszti Péter, Karsai György, Kiss Csaba, Nánay István, Ságodi Gabriella, a drámapedagógiai tárgyakat Golden Dániel, Gyombolai Gábor, Keresztúri József, Perényi Balázs, Róbert Júlia és Tóth Miklós tanítják.  A képzést kéthetente pénteken és szombaton tartjuk az Egyetem épületeiben.

 Két félév sikeres elvégzése, szakdolgozat megírása és megvédése, valamint a szakmai gyakorlat teljesítése után a hallgatók oklevelet kapnak.  A  megszerzett szakirányú oklevél lehetőségeket teremt az alábbi munkakörök betöltésére: – alap- és közoktatásban: a kultúraközvetítő tárgyak sorában a megértő kommunikáció tanítása,a színházi műfajokhoz tartozó ismeretek tanítása,a színjátszó körök létrehozása, működtetése  – művészeti középfokú képzésben: személyiségfejlesztő alkalmazás – felsőoktatásban: alapozó és rávezető ismeretek kreatív tanítása (egyetemi diplomával rendelkezők esetén). Nyilvántartási szám: OH–FHF/715–4/2009.A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Szakfelelős: Dr. Győrei Zsolt

Kapcsolattartó Tornyai Anna  tel.: (1) 318-8111/165, email: tornyai.anna@szfe.hu

 Jelentkezési határidő: 2019. május 6.

Jelentkezés módja: kizárólag az alábbi linken letölthető jelentkezési lapon

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ ITT!

A jelentkezés díja: 5.000,- Ft.

A befizetés módja: banki átutalással az Egyetem számlaszámára:10032000-01493270-01110009.

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Név / SzíNe

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, munkáltatói hozzájárulás (amennyiben a munkáltató téríti meg a képzés díját), 3 db igazolványkép.

A felvételi beszélgetésre a 2019. május 31. és június 8. közötti időszakban kerül sor; ezen a bizottság a jelentkező általános és színházi, drámai tájékozottságát, illetve motivációit vizsgálja.

A felvételi beszélgetés időpontjáról az Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

Amennyiben 2019.05.24-ig nem kap értesítést, forduljon a Kapcsolattartóhoz.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 170 000.- Ft / félév

FILM- ÉS MÉDIA INTÉZET

További iformáció, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

Látványtervező művész MA – Játék-látványtervező specializáció

 A játék látványtervező művész mesterszakon olyan vizuális szakembereket képzünk, akik tanulmányaik elvégzése után a mozgókép-művészeti kulturális szakma bármely szegmensében el tudnak helyezkedni, a  művész és szórakoztató játék tervezéstől, a szociális és oktató játékok létrehozásáig, valamint járatosak a vizuális effektek, animációk megalkotásában és mélyreható ismeretekkel rendelkeznek az ezekhez kapcsolódó számítógépese programok területén,  így mind a hazai, mind a nemzetközi filmes-vizuális kommunikációs műhelyek alkotó tagjaivá válhatnak. A 4 féléves mesterszak komplex tervezői feladatok megoldását igénylő vezető tervező művészképzést nyújt, tantárgystruktúrája erősen épít a film- és látványtervezői, képző-, digitális és alkalmazott művészeti, valamint építész szakok ismeretköreire, magában foglalja az egyetemen folyó képzés nagyobb főtantárgyait (játék-, mozgóképtörténet, játék-, filmesztétika, rendezői ismeretek, dramaturgia, level design, editálás, kép kompoziciós ismeretek, sound design, építészet- és tárgytörténet, programozási ismeretek, digitális tehnikák, produceri-gyártási ismeretek), ugyanakkor kiegészül a vizuális oktatás köré szerveződő speciális – gyakorlati és elméleti – tantárgyakkal. A képzés során, a 3. félévtől nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális feladatokra épülő mozgóképes, valamint az új digitális platformok vizualizációjára épülő játék- és interaktív látványtervezésre.

 A gyakorlati felvételi vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az egyetem nem számol, a gyakorlati vizsgán elért pontok kétszeres összege adja a felvételi összpontszámot.

Előzetesen benyújtandó: 10–15 saját vizuális műalkotásból és fényképes önéletrajzból álló (a műfaji keret nincs meghatározva, szabadkézi rajz, önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett, stb.) digitális portfólió (járatos számítógépes kiterjesztésben) névvel ellátott adathordozón. (Elérhető pontszám: 0–20 pont.)

Leadás: 2019. április 5-ig, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a, 8. szoba – Frank Zsuzsanna oktatásszervezési előadó – hétfő-csütörtök 8-16.30-ig, péntek 8-14 óráig.

1.forduló:

a) Műveltséget és tájékozottságot mérő vizsga, amely a vizuális műfajokban való jártasságot méri fel. Széleskörű művészettörténeti, történelmi ismereteket, illetve mozgóképes (film, animáció, klip, játékok) tájékozottságot várunk el a pályázótól. (Teszt jellegű írásbeli, időtartam: 2 óra, elérhető pontszám: 0–20 pont)

b) Kreativitást, rajzi készséget, térlátást, software ismereteket felmérő vizsga. (Írásbeli, időtartam: 3 óra, elérhető pontszám: 0–40 pont.)

2. forduló:

Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés keretében a jelentkező ismerteti addigi szakmai munkásságát és számot ad vizuális improvizációs és prezentációs készségéről is. (Elérhető pontszám: 0–19 pont.)

A felvételi vizsgákat 2019. április 22. és július 5. között szervezzük. Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2019.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu).

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve /Látványtervező MA

Befizetési határidő: 2019. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A SZFE Filmrendező művész mesterképzési szakára olyan 2019. júniusáig oklevelet szerző diplomások jelentkezhetnek, akik megfelelő filmes képzésben részesültek, és korábban megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikra alapozva szeretnék tovább mélyíteni tudásukat.

A 18/2016. EMMI rendelet alapján várjuk a mozgókép alapképzési szak kameraman, film- és televíziórendező szakirányain, a televíziós műsorkészítő alapképzési szakon, továbbá a képalkotás alapképzési szak mozgóképkultúra és média szakirányain végzetteket.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 18 kredit az alábbi területekről:

 • filmtörténet területéről 6 kredit,
 • szabad bölcsészet területéről 6 kredit,
 • média design területéről 6 kredit.

A képzés célja, hogy a hallgatók autonóm alkotókká váljanak, képesek legyenek egyéni, magas színvonalú művészi alkotások létrehozására.

A felvételi vizsga célja az általános és filmes műveltség, filmtörténeti, zenei ismeretek, irodalmi tájékozottság, valamint a rendezői mesterség művészi elsajátításához szükséges legfontosabb képességek felmérése

2019. április 5-ig a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a címre, Frank Zsuzsanna részére el kell juttatni egy fényképes szakmai önéletrajzot, valamint egy korábbi, saját készítésű filmet tartalmazó névvel ellátott adathordozót (pendrive).

A felvételi három – esetenként több részre tagolt – fordulóból áll. Minden forduló után a jelentkezők továbbjutásáról bizottság dönt.

A továbbjutókat az egyetem e-mailben, valamint a Szentkirályi utcai épületben kihelyezett hirdetmény útján értesíti.

 1. FORDULÓ

Személyes beszélgetés, melyben a felvételi bizottság felméri a jelentkező általános műveltségét, filmtörténeti ismereteit, olvasottságát, zenei érdeklődését, társművészetek ismeretét, valamint vizsgálja a felvételiző elemzőképességét és kreativitását.

Az első fordulóra hozni kell 15-20 db saját készítésű fotográfiát, vagy erre az alkalomra készült fotó etűdöt.

A fordulón sikeresen továbbjutott jelentkezők önállóan elkészítendő filmes feladatot kapnak, melynek ötletét (szinopszis) a 2. fordulóra kell hozniuk.

 1. FORDULÓ

a) Prezentáció, védés

Az elkészült, önállóan írt szinopszis, filmterv és/vagy a hozzá készített képek bemutatása, a felvételiztető tanárokkal közös szakmai elemzés.

b) Írás

A továbbjutó felvételizőnek az értékelésben megadott szempontok figyelembevételével, vizsgakörülmények között kell megírnia a forgatókönyvét.

c) Értékelés

A felvételizők a felvételiztető tanárokkal közösen, konzultációk során fejlesztik a forgatókönyveket.

A második fordulóban részfeladatok alapján is lehetséges rosta.

 1. FORDULÓ

A Felvételi Bizottság egyénenként értékeli az előző forduló után megírt véglegesített forgatókönyveket.

A jelentkezők a felvételiztető tanárokkal folytatott konzultációkkal készülnek fel a forgatásra az elfogadott forgatókönyvekből, majd önállóan filmet készítenek.

 1. FORDULÓ

Az utolsó forduló hagyományosan olyan vizsgabizottság előtt zajlik, amelynek tagjai az összes leendő oktatóból tevődik össze. Ebben a körben kell közösen megnézni, majd megvédeni minden felvételizőnek egyenként az elkészített filmjét.

A végleges döntés az összes fordulóban nyújtott teljesítmény alapján történik.

A felvételi vizsgákat 2019. április 22. és július 5. között szervezzük. Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Filmrendező

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában autonóm alkotókká váljanak, és képesek legyenek magas szakmai színvonalú művészi alkotások operatőri munkájának elvégzésére.

Felvételi vizsga

A felvételi során vizsgáljuk a felvételiző:

* jártasságát az alapvető operatőrszakmai ismeretekben

* kreatív képességeit és alkotói szemléletét

* művészi elkötelezettségét

2019. április 5-ig a jelentkezőnek be kell adnia egy névvel ellátott adathordozót (pendrive-ot) az alábbi tartalommal:

– fényképes szakmai önéletrajz

– mozgóképes diplomamunka – ennek hiányában 8-10 percnyi saját készítésű mozgóképes bemutatkozó anyag (showreel, videóklip, filmrészlet stb.)

– 15-20 db saját készítésű fotográfia

Leadás: Színház- és Filmművészeti Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a, 8. szoba – Frank Zsuzsanna oktatásszervezési előadó – hétfő-csütörtök 8-16.30-ig, péntek 8-14 óráig.

1. forduló

Személyes beszélgetés a Felvételi Bizottsággal, melynek során a jelentkezőknek elemzőképességükről és kreativitásukról kell bizonyságot tenniük.

Az első fordulót sikeresen teljesítő jelentkezők otthon elkészítendő feladatot kapnak.

2. forduló

a) A kapott feladat alapján készült, saját maguk által írt filmterv bemutatását a Felvételi Bizottsággal való konzultáció követi. A felvételizőknek a filmtervből egy rövidfilm forgatókönyvét kell megírniuk.

b) A Felvételi Bizottság értékeli és a felvételizővel együtt véglegesíti a megírt forgatókönyveket. A továbbjutásra kijelölt felvételizők az elfogadott forgatókönyvekből filmet készítenek.

3. forduló

A felvételiző bemutatja az elkészített filmet, amelyet a Felvételi Bizottság értékel.

A felvételi vizsgákat 2019. április 22. és július 5. között szervezzük. Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Filmoperatőr

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

További információ, kérdésekFrank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A cél olyan multifunkcionális, televíziós, multimédiás szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához (a kezdeti elképzeléstől, szerkesztésen, képi megvalósításon át a rendezésig) értenek.

A felvételi vizsga felméri a jelentkező társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági műveltségét, irodalmi, történelmi, tudományos, művészeti (különösképpen képzőművészet, film) tájékozottságát, vizuális és technikai felkészültségét. A készségek közül pedig elsősorban az írás- és beszédkészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, kritikai és lényeglátásra való készséget, kreativitást, találékonyságot, lélekjelenlétet, társadalmi és emberi érzékenységet, kíváncsiságot, vitakészséget, nyelvismeretet.

Az 1. fordulóban megírandó teszt az általános műveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot, a leghétköznapibb kérdésekről a történelmi, irodalmi, zenei, film- és tv-történeti ismeretekig.

A 2. forduló a jelentkező kamera előtti szerepléséből áll (magyarul, illetve az általa választott idegen nyelven), bizonyítva ezzel a jelölt rátermettségét, verbális képességeit, beszéde és orgánuma alkalmasságát, valamint idegen nyelvi kommunikációs készségét.

A 3. fordulóba jutott jelentkezők egy rövid filmet készítenek, illetve a felvételi bizottsággal folytatott személyes beszélgetés során bizonyítják alkalmasságukat.

A felvételi vizsgákat 2019. április 22. és július 5. között szervezzük. Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /TVműsorkészítő

További információk:  Tornyai Anna  e-mail: tornyai.anna@szfe.hu

Az I. forduló eredményéről és a következő fordulóról minden felvételizőt május 23-ig e-mailben értesítünk. 

A cél olyan szakemberek képzése, akik filmművészeti és filmdramaturgiai ismereteik birtokában alkalmasak filmíróként alkotó partnerként részt venni hazai és külföldi filmek, televíziós filmek, sorozat, valamint egyéb mozgóképes tartalmak előállításában.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2019-ben már ötödször szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – film- és televíziórendező, gyártásszervező, hangmester, kameraman és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Saját vizsgák: 2019. április 22 – július 5. között.

A felvételi vizsga négy fordulóból áll:

1. forduló:

Írásbeli teszt megírása. A teszt egyszerre méri fel a jelentkezők általános közéleti, irodalmi, színházi, filmes tájékozottságát, valamint kreativitását, fantáziáját, történetalkotási érzékét, vizualitáshoz való viszonyát.

Az írásbeli teszt megírásán kívül minden felvételiző lead egy ún. portfóliót. A portfóliónak a következőket kell tartalmaznia:

Önéletrajz

Motivációs levél

Amennyiben van, bármilyen írás (kritika, elemzés, esszé, novella, vers, dráma, illetve forgatókönyv), melynek, illetve melyeknek együttes hossza nem haladja meg a 20 oldalt.

Amennyiben van, bármilyen művészeti, illetve hobbi tevékenységgel kapcsolatos anyag (fotó, rajz, zene, stb.)

2. forduló:

Szóbeli felvételi forduló. Az 1. forduló után tovább jutott felvételizőkkel a teszt kérdéseire adott válaszaikról, portfóliójuk anyagáról, valamint személyes érdeklődésükről, világlátásukról, céljaikról beszélgetünk. Igyekszünk képet kapni kommunikációs és elemzői képességeikről. Ezen kívül helyben, spontán módon kreatív feladatot kell megoldaniuk.

3. forduló:

A 2. fordulóról továbbjutottak írásos feladatot kapnak, mely történetalkotói érzéküket, fantáziájukat, műfaji érzéküket hivatott mélyebben felmérni. A feladat megoldására egy teljes nap áll rendelkezésükre, azonban azt helyben kell elkészíteniük.

Az elkészítendő szöveg mindenképpen tartalmaz egy megírandó filmjelenetet dialógussal.

4. forduló:

Az utolsó, 4. forduló két részből áll:

A: A 3. fordulóról továbbjutottak lehetőséget kapnak, hogy jeleneteiket felolvasó próbán teszteljék, átdolgozzák.

B: Az átdolgozott jelenetekkel, valamint a 3. fordulóban megírt történetük ismertetésével érkeznek a 4. forduló szóbeli részére, ahol a jelenettel, illetve a történettel kapcsolatos kérdésekre, felvetésekre kell reagálniuk.

Képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév 

Pontszámítás (Max 200 pont)

  Létszám:  6  fő

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Mozgókép-Dramaturgia

További információk:  Román Zsuzsa  e-mail: roman.zsuzsa@szfe.hu

A képzés célja olyan gyakorlati ismeretek – filmrendezői szaktudás- átadása, melyek révén a végzett növendékek a művész- és szórakoztató filmgyártásra, a reklámfilmek készítésére, a televíziós és videoművészeti produkciók, internetes látvány és vizuális effektek létrehozására szerveződött alkotóművészi csoportok tagjaivá válhatnak.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2019-ben már ötödször szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, gyártásszervező, hangmester, kameraman és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Saját vizsgák: 2019. április 22 – július 5. között.

1. forduló: 

Két elemből áll, egy írásbeli tesztből és a felvételi céljából elkészített mozgóképes feladatból. E kettő együttes értékelése határozza majd meg, hogy ki juthat a második fordulóba.

A teszt megírásának feltétele a mozgóképes anyagok linkjeit a teszt megírását megelőző határidőre – valamely videomegosztó felület használatával – a linkek  eljuttatásával az Egyetem felvételi bizottságához (email: roman.zsuzsa@szfe.hu) .

Az előzetesen, 2019. április 15-éig beküldendő mozgóképes feladat: két rövidfilm elkészítése bármilyen technikával:

1/ egy maximum 3 perces narratív film: bármilyen műfajú, jellegű, filmnyelvű alkotás, mely világosan artikulál egy történést.

2/ egy maximum 60 másodperces, személyes “névjegy” film.

A beküldött két rövidfilm elbírálásánál a technikai felkészültség semmiféle előnyt nem élvez, a jelentkezők gondolkodása, szemléletmódja és a mozgóképes fogalmazás iránti elkötelezettsége számít egyedül. Telefonnal és ingyenesen letölthető, könnyen, bármiféle tanfolyam nélkül megtanulható szoftverrel elkészíthető.

Mindkét alkotás címét szerepeltetni kell a megküldött linkben. Fontos, hogy a feltöltések és linkek működőképesek legyenek, ellenkező esetben a jelentkezést a Bizottság nem tudja figyelembe venni.

2. forduló:

Személyes beszélgetés, fotózási vagy újabb filmes feladat elkészítése. Személyes találkozó keretében a munkák elemzése, illetve kötetlen, kreatív beszélgetés a hallgató és a felvételi bizottság között.

3. forduló:

 Többfordulós filmezési feladat, melynek során a jelentkező mozgóképes formában mesél el egy történetet megadott időkereten belül; illetve bizonyítja egységes képi látásmódját, illetve  az eddigiek összegzése; a vizsgabizottsággal folytatott beszélgetés során a film „megvédése”.

A 2-3. forduló részleteinek vonatkozásában a felvételi bizottság a változtatás lehetőségét fenntartja.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Mozgókép-Rendező

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

Pontszámítás (Max 200 pont)

Létszám:  6   fő

További információk:  Tornyai Anna  e-mail: tornyai.anna@szfe.hu

Az I. forduló eredményéről és a következő fordulóról minden felvételizőt május 28-ig e-mailben értesítünk. 

A képzés célja

A hazai filmipar és produceri irodák számára gyártási szakemberek képzése; a már meglévő általános kulturális és filmművészeti ismeretek bővítése és alkalmazása.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2019-ben már ötödször szervez szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, hangmester, kameraman, és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, amelyek a filmes alkotás fontos részei.

A felvételi vizsga célja: a szak elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Saját vizsgák: 2019. április 22 – július 5. között

A felvételi vizsga során, az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a hallgatóknak számot kell adniuk ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében lehetőség szerint, általános műveltségüket, a kreatív készségüket és a választott szakterülethez való viszonyukat az ahhoz szükséges képességeket mérjük fel.

A 2. fordulóban (erre csak bizonyos jelentkezői létszám fölött kerül sor) – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

A 3. fordulóban a felvételi bizottság méri a fel a jelentkező képességeit személyesen, beszélgetés formájában.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Mozgókép-Gyártásszervezés

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

 További információk:  Marosvölgyi Judit  e-mail: marosvolgyi.judit@szfe.hu

A képzés célja a mozgóképes hangmesteri munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, aminek kertében a hallgatók megtanulják a különböző mozgóképes műfajok hangi produkciós munkáit az előkészítéstől a forgatáson át az utómunkáig.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2019-ben már ötödször szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, gyártásszervező, kameraman és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód, a hangi kreativitás meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A hangszeres tudás és általában a zenei ismeretek előnyt jelentenek, de hiányuk sem kizáró ok.

Saját vizsgák: 2018. április 22. – július 5. között.

A felvételi vizsga háromfordulós.

Az 1. forduló tesztírás, amelynek általános közös részéhez speciális hangi ismeretekre vonatkozó kérdések kapcsolódnak. Ilyenek pl. a hangi kreativitásra, zenei ismeretekre, valamint a hangtechnikai ismeretekre vonatkozó kérdések.

A 2. forduló szóbeli vizsga, ahol a továbbjutott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt, vizsgáljuk adottságaikat, készségeiket, mint pl. a hallás, a ritmusérzék, a zenei hallás, de lesznek a kreativitást felmérő feladatok is.

A 3. forduló ismét szóbeli, ahol a jelentkezők mozgóképes hangelemzésre vonatkozó feladatot kapnak, illetve gyakorlati feladat megoldására is sor kerülhet.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Mozgókép-Filmhang

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

Pontszámítás (Max 200 pont)

 Létszám:  6 fő

További információk:  Marosvölgyi Judit  e-mail: marosvolgyi.judit@szfe.hu

I. forduló eredmény hirdetés: 2019.május 14.

II. forduló: 2019. május 24-25.

A képzés célja

A kameramanok munkájához szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátíttatása, ahol a hallgatók megtanulják a filmes (16 mm, 35 mm) és digitális képrögzítést, valamint a filmes és televíziós műtermi világítást.

Az SZFE az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2019-ben már ötödször szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, gyártásszervező, hangmester és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsgák: 2019. április 25 – július 5. között.

Az 1. fordulóban megírandó felmérő teszt a jelentkezők műveltségét, tájékozottságát, képzőművészeti, irodalmi, zenei, film- és televízió-történeti, illetve szakmai ismereteit méri.
A 2. forduló a sikeres felmérő teszt utáni személyes beszélgetés a pályázóval. Erre a beszélgetésre minden jelentkezőnek 10–15 db saját készítésű fotót kell hoznia (a fotó lehet papírkép vagy print), emellett lehetőség van maximum 5–10 perc terjedelmű saját készítésű mozgóképes anyag beadására (DVD-n) is.

II. forduló: 2019. május 24-25.

A 3. forduló A pályázónak egy meghatározott helyszínen 10–15 képből álló összefüggő fotóetűdöt kell készítenie. A fotósorozat vetítése és megvédése a felvételi bizottság előtt történik.

A 4. fordulóba jutott felvételizőnek kb. 5 perces videoetűd elkészítésével kell bizonyítania alkalmasságát a kameraman, illetve a későbbiekben az operatőri pályára.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Mozgókép-Kameraman

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

 Pontszámítás (Max 200 pont)

 Létszám: 6 fő

További információk:  Román Zsuzsa  e-mail: roman.zsuzsa@szfe.hu

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a rendező kreatív alkotótársaként részt venni az utómunkálatokban, a leforgatott anyagok szerkesztésében, a film- és televíziós produkciók végső formájának kialakításában.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2019-ben már ötödször szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – dramaturg, film- és televízió rendező, gyártásszervező, hangmester és kameraman – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szak elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Saját vizsgák: 2019. április 25 – július 5. között.

A felvételi vizsga során az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt első részében a jelentkezőknek számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A teszt második részében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

A 2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

A 3. fordulóban kifejezetten a vágói készségeket felmérő feladatot kell a jelentkezőknek megoldaniuk. A feladat elvégzése előképzettség nélkül is teljesíthető.

Az egyetemünk szakonként 4 000.- Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Mozgókép-Vágás

Pontszámítás (Max 200 pont)

 Létszám:  6  fő

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

A teljes mértékben elektronikus jelentkezés határideje: 2019. január

A jelentkezés teljes egészében a www.docnomads.eu honlapon keresztül történik.

„DocNomads” Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak (angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA)

A szakra a jelentkezés az Európai Közösség Erasmus Mundus képzéseket felügyelő Ügynöksége (EACEA) által jóváhagyott módon és feltételekkel történik, elektronikusan. A képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki a fenti felvételi eljárást is sikerrel teljesítette.

A jelentkezés feltételei: bachelor diploma, angol nyelvvizsga bizonyítvány, a jelentkező által korábban készített film max. 9 perces részlete és egy új, 3 perces film ” Látok, hallok, filmezek” címmel, valamint a honlapon található jelentkezési lap kitöltése. Az elkészített filmeket elektronikusan kell feltölteni: www.docnomads.eu
Csatolandó dokumentumok:

– a korábban megszerzett diploma angol nyelvre fordított és a kibocsátó egyetem által hitelesített másolata,
– a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
– elektronikus jelentkezési lap (www.docnomads.eu),
– motivációs levél,
– szakmai önéletrajz,
– digitális fotó,
– útlevél-másolat

-Lakcím-igazolás

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a portugál Universidade Lusofona és a belga LUCA School of Arts – Brussels) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet a portugál, a másodikat a magyar, a harmadikat a belga egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas diplomát kapnak. A képzés díja 4 500 Euró/szemeszter. A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségek jelentős részét.

A teljes mértékben elektronikus jelentkezés határideje: 2019. január

A  jelentkezés teljes egészében a www.viewfinder-ma.eu honlapon keresztül történik.

“Viewfinder” Filmoperatőr művész mesterszak (MSZKFLO) – angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA

 Bemenetként elfogadott BA diplomák: mozgókép alapképzési szak kameraman szakiránya, kameraman alapképzési szak, fotográfia alapképzési szak, valamint külföldi képzési rendszerek szerinti általános filmkészítési alapképzési szak(ok) (operatőri specializációval). A mesterképzésre elfogadható más BA-diploma is, amennyiben a jelentkező már kreditet szerzett operatőrként, ill. igazolható szakmai tapasztalatot szerzett operatőri stáb tagjaként.

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a National Film School at the Institute of Art, Design and Technology, Dun Laoghaire,Dublin, Ireland  és a Baltic Film, Media, Arts and Communication School of Tallin University, Estonia) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet az ír, a másodikat a magyar, a harmadikat az észt egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas diplomát kapnak. A képzés díja 4 500 Euró/szemeszter. A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségek jelentős részét.