Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HOGYAN KÉSZÜLJ A FELVÉTELIRE?

A 2018 / 2019-es TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET

Színművész szak

Az Egyetem 2018 szeptemberében a színművész szakon prózai osztályt indít.
A képzés célja olyan színművészek felkészítése, akik az elsajátított elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes, televíziós és rádiós produkciókban, illetve filmszinkronizálási feladatokban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A felvételre jelentkezőknek – már az első vizsgára is – legalább

–       10 különböző szerzőtől szabadon választott, eltérő hangulatú vers (lírai, drámai, vidám stb.),
–       5 színdarabrészlet (monológ)
–       legalább 3 dal (népdal, kuplé, sanzon, operett, musical stb.) előadására kell felkészülnie.
–       Továbbá egy szabadon választott szöveggel, (próza, film, újságcikk, beszéd, stb.) és egy nem szöveges, „szabad gyakorlattal”, amely tartalmazhat éneket, táncot, pantomimet, hangszeres zenét, akrobatikát, stb.

Rátermettségét, felkészültségét a vizsgabizottság előtt színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság megismerésére. A felvételi vizsga háromfordulós. Az utolsó fordulót többnapos közös munka előzi meg. A felvételi vizsgák során saját hangszeren kísérheti önmagát, vagy zenei alap használható.  A második fordulótól korrepetitor áll a jelentkezők rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.A teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai: 2018.04.23-07.06. között.
Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.Amennyiben 2018. április 20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Őszné Matkó Andrea, e-mail:matko.andrea@szfe.hu).

Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba be kell írni: Név / Színművész

Befizetési határidő2018. február 15.

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

Drámainstruktor alapképzési szak (drámajátékos specializáció)

A drámainstruktor művészeti szervezetekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein dramatikus tevékenységet, illetve színházi munkaformákat is magukban foglaló eseményeket tervező, szervező és megvalósító művészetközvetítő szakember. Elméleti ismeretekkel és komplex gyakorlati készségekkel rendelkezik a színházi nevelés területéhez kötődő felelős munkavégzéshez.

A 2018-ban induló osztályban olyan szakemberek képzése a cél, akik drámajátékosként, moderátorként és (improvizálni is tudó) szerepjátékosként egyaránt magas szakmai színvonalon képesek megnyilvánulni, valamint átlátják és értik a színházi intézmények működését, és így ezekben a közönség és a színház igényeinek megfelelően tudnak adott repertoárhoz kísérőprogramokat tervezni és lebonyolítani.

Magyarországon a színházi nevelés hagyománya rendkívül gazdag, gyakorlata nemzetközi összevetésben is kiemelkedően sokszínű. Az utóbbi években a terület iránti érdeklődés robbanásszerűen nőtt, a kőszínházi és független alkotói körökben egyaránt meghatározóvá vált a színházi formákat használó, de határozott nevelési célokat követő tevékenység, és a kulturális részvétel demokratizálását célzó művészeti munka.

 A SZFE gyakorlatorientált képzése elkötelezett az élethosszig tartó tanulás iránt, az egyéni fejlődést és a közösségi problémák csoportos feldolgozását egyaránt szolgálja. A szakra társadalmi és pedagógiai érzékenységgel bíró, kiemelkedő kommunikációs készségű, a közös gondolkodás, az alkotás iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk.

 Saját vizsgák:

A felvételi vizsga három fordulóból áll, a második fordulóba az első fordulóból továbbjutók, a harmadik fordulóba csak a második fordulóból is továbbjutók kapnak meghívást.

  1. forduló (írásbeli):

Műveltségi teszt és kreatív írásbeli feladatok megoldása.

A műveltségi teszt a jelölt művészeti, kulturális, történelmi és társadalmi tájékozottságát méri fel, a kreatív rész az önkifejezést, a fantáziát, a történetalkotó és az interpretációs képességet vizsgálja.

  1. forduló (szóbeli):

– Egy szabadon választott színházi eseményről szóló 3–5 oldalas írásos beszámoló elkészítése és beküldése, majd személyes beszélgetés a felvételi bizottság tagjaival.  Az írás témájául szolgáló színházi esemény lehet hagyományos prózai, zenés, tánc- vagy mozgásszínházi előadás, beavató színházi program vagy színházi nevelési foglalkozás.

– Maximum fél oldal terjedelmű szöveg kiválasztása, amely a választott színházi eseményre reflektál, vagy ahhoz inspirációt, új nézőpontot nyújt. A szöveg lehet újságcikk vagy interjú részlet, verses vagy prózai irodalmi mű.

A választott szöveget a színházi eseményről szóló beszámolóval együtt kell elküldeni, és fel kell készülni annak előadására.

A beadott írásra épülő személyes beszélgetés és a hozzá választott szöveg előadása a jelölt színházi gondolkodásának, kommunikációs és improvizációs készségének felmérésére irányul.

  1. forduló (gyakorlati):

Háromnapos közös drámajátékos és színjátékos munka.

A közös munka célja a felvételizők együttműködési és improvizációs készségének, játékkedvének, kreativitásának és színjátékos adottságainak felmérése.

 

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:  2018.04.23-07.06. között.

Az egyes fordulók pontos időpontjairól minden jelentkező értesítést kap.

Amennyiben 2018. április 20-ig nem kap értesítést, forduljon az Egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Kabódi Anita, e-mail:kabodi.anita@szfe.hu).

Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba be kell írni: Név / Drámaintruktor

Befizetési határidő2018. február 15.

A képzés során a hallgatók a színháztörténet, a dramaturgia, a színházelmélet és nem utolsósorban a drámapedagógia területén bővíthetik ismereteiket, emellett olyan kreatív készségeiket is fejleszthetik, mint a színházi szakírás, a művészi beszéd, a színészi játék vagy éppen a rendezés.  A képzést kéthetente pénteken és szombaton tartjuk az Egyetem épületeiben. Két félév sikeres elvégzése, szakdolgozat megírása és megvédése, valamint a szakmai gyakorlat teljesítése után a hallgatók oklevelet kapnak. A felvételi beszélgetés a jelentkező általános és színházi, drámai tájékozottságát, illetve motivációit vizsgálja. A  megszerzett szakirányú oklevél lehetőségeket teremt az alábbi munkakörök betöltésére: alap- és közoktatásban: – a kultúraközvetítő tárgyak sorában a megértő kommunikáció tanítása,  –  a színházi műfajokhoz tartozó ismeretek tanítása,  – a színjátszó körök létrehozása, működtetése  •  művészeti középfokú képzésben: személyiségfejlesztő alkalmazás  •  felsőoktatásban: alapozó és rávezető ismeretek kreatív tanítása (egyetemi diplomával rendelkezők esetén).

A felvételi vizsga részletei hamarosan!

FILM- ÉS MÉDIA INTÉZET

A cél olyan televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához valamint az internetes műfajokhoz is magas szinten értenek.

A felvételi vizsga felmérni igyekszik a jelentkező műveltségét (irodalom, történelem, tudományok, képzőművészet, zene, film) tájékozottságát (társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági) vizuális és technikai felkészültségét. A készségek közül pedig elsősorban az írás- és beszédkészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, kritikai és lényeglátásra való készséget, kreativitást, találékonyságot, lélekjelenlétet, társadalmi és emberi érzékenységet, kíváncsiságot, vitakészséget.

A felvételi vizsga részletei hamarosan!

A látványtervező művész mesterszakon olyan mozgóképes vizuális szakembereket képzünk, akik tanulmányaik elvégzése után a mozgókép-művészeti kulturális szakma bármely szegmensében el tudnak helyezkedni, a művész- és szórakoztató filmgyártástól a reklámfilmek készítéséig, a televíziózástól a vizuális effektek és a “game design” létrehozásáig,  így mind a hazai, mind a nemzetközi filmes-vizuális kommunikációs műhelyek alkotó tagjaivá válhatnak. A 4 féléves mesterszak komplex tervezői feladatok megoldását igénylő vezető tervező művészképzést nyújt, tantárgystruktúrája erősen épít a film- és látványtervezői valamint építész szakok ismeretköreire, magában foglalja az egyetemen folyó képzés nagyobb főtantárgyait (színház- és mozgóképtörténet, színház- és filmesztétika, rendezői ismeretek, dramaturgia, digitális vágás, operatőri ismeretek, színházépítészet, film-látvány, filmtechnika, produceri-gyártási ismeretek), ugyanakkor kiegészül a vizuális oktatás köré szerveződő speciális – gyakorlati és elméleti – tantárgyakkal.

A felvételi vizsga részletei hamarosan!

A felvételi vizsga részletei hamarosan!

„DocNomads” Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak (angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA)

A jelentkezés részletei hamarosan a www.docnomads.eu honlapon!

“Viewfinder” Filmoperatőr művész mesterszak  – angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA

A  jelentkezés részletei hamarosan a www.viewfinder-ma.eu honlapon!