Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HOGYAN KÉSZÜLJ A FELVÉTELIRE?

A 2018 / 2019-es TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET

További információ, kérdések: Őszné Matkó Andrea, e-mail: matko.andrea@szfe.hu

Az Egyetem 2018 szeptemberében a színművész szakon prózai osztályt indít.
A képzés célja olyan színművészek felkészítése, akik az elsajátított elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes, televíziós és rádiós produkciókban, illetve filmszinkronizálási feladatokban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A felvételre jelentkezőknek – már az első vizsgára is – legalább

–       10 különböző szerzőtől szabadon választott, eltérő hangulatú vers (lírai, drámai, vidám stb.),
–       5 színdarabrészlet (monológ)
–       legalább 3 dal (népdal, kuplé, sanzon, operett, musical stb.) előadására kell felkészülnie.
–       Továbbá egy szabadon választott szöveggel, (próza, film, újságcikk, beszéd, stb.) és egy nem szöveges, „szabad gyakorlattal”, amely tartalmazhat éneket, táncot, pantomimet, hangszeres zenét, akrobatikát, stb.

Rátermettségét, felkészültségét a vizsgabizottság előtt színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság megismerésére. A felvételi vizsga háromfordulós. Az utolsó fordulót többnapos közös munka előzi meg. A felvételi vizsgák során saját hangszeren kísérheti önmagát, vagy zenei alap használható.  A második fordulótól korrepetitor áll a jelentkezők rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.A teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai: 2018.04.23-07.06. között.
Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.Amennyiben 2018. április 20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Őszné Matkó Andrea, e-mail: matko.andrea@szfe.hu).

Felvételi pontok számítása

Tanulmányi pontot az Egyetemünk nem számol. Többletpont nem kapható. A gyakorlati vizsgán szerzett pontok duplázódnak.

Különeljárási díj

Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba be kell írni: Név / Színművész

Befizetési határidő2018. február 15.

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

További információ, kérdések: Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu)

A drámainstruktor művészeti szervezetekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein dramatikus tevékenységet, illetve színházi munkaformákat is magukban foglaló eseményeket tervező, szervező és megvalósító művészetközvetítő szakember. Elméleti ismeretekkel és komplex gyakorlati készségekkel rendelkezik a színházi nevelés területéhez kötődő felelős munkavégzéshez.

A 2018-ban induló osztályban olyan szakemberek képzése a cél, akik drámajátékosként, moderátorként és (improvizálni is tudó) szerepjátékosként egyaránt magas szakmai színvonalon képesek megnyilvánulni, valamint átlátják és értik a színházi intézmények működését, és így ezekben a közönség és a színház igényeinek megfelelően tudnak adott repertoárhoz kísérőprogramokat tervezni és lebonyolítani.

Magyarországon a színházi nevelés hagyománya rendkívül gazdag, gyakorlata nemzetközi összevetésben is kiemelkedően sokszínű. Az utóbbi években a terület iránti érdeklődés robbanásszerűen nőtt, a kőszínházi és független alkotói körökben egyaránt meghatározóvá vált a színházi formákat használó, de határozott nevelési célokat követő tevékenység, és a kulturális részvétel demokratizálását célzó művészeti munka.

 A SZFE gyakorlatorientált képzése elkötelezett az élethosszig tartó tanulás iránt, az egyéni fejlődést és a közösségi problémák csoportos feldolgozását egyaránt szolgálja. A szakra társadalmi és pedagógiai érzékenységgel bíró, kiemelkedő kommunikációs készségű, a közös gondolkodás, az alkotás iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk.

 Saját vizsgák:

A felvételi vizsga három fordulóból áll, a második fordulóba az első fordulóból továbbjutók, a harmadik fordulóba csak a második fordulóból is továbbjutók kapnak meghívást.

1. forduló (írásbeli):

Műveltségi teszt és kreatív írásbeli feladatok megoldása.

A műveltségi teszt a jelölt művészeti, kulturális, történelmi és társadalmi tájékozottságát méri fel, a kreatív rész az önkifejezést, a fantáziát, a történetalkotó és az interpretációs képességet vizsgálja.

2. forduló (szóbeli):

Feladatok a felvételi vizsga második (szóbeli) fordulójára:

– Egy szabadon választott színházi eseményről szóló 2–3 oldalas írásos beszámoló elkészítése és beküldése. Az írás témájául szolgáló színházi esemény lehet hagyományos prózai, zenés, tánc- vagy mozgásszínházi előadás, beavató színházi program vagy színházi nevelési foglalkozás.

– Maximum fél oldal terjedelmű szöveg (szövegrészlet) kiválasztása, amely a választott színházi eseményre reflektál, vagy ahhoz inspirációt, új nézőpontot nyújt. A szöveg lehet újságcikk vagy interjú részlet, verses vagy prózai irodalmi mű. Felkészülés ennek előadására.

− Fényképes, nyomtatott önéletrajz írása.

A választott szöveget a színházi eseményről szóló beszámolóval és a fényképes önéletrajzzal együtt kell elküldeni a kabodi.anita@szfe.hu címre.

Beküldési határidő: 2018.05.20.

A beadott írásra épülő személyes beszélgetés és a hozzá választott szöveg előadása a Felvételiző színházi gondolkodásának, kommunikációs és improvizációs készségének felmérésére irányul.

3. forduló (gyakorlati):

Háromnapos közös drámajátékos és színjátékos munka.

A közös munka célja a felvételizők együttműködési és improvizációs készségének, játékkedvének, kreativitásának és színjátékos adottságainak felmérése.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:  2018. április 23. – július 06. között.

Az egyes fordulók pontos időpontjairól minden jelentkező értesítést kap.

Amennyiben 2018. április 20-ig nem kap értesítést, forduljon az Egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Kabódi Anita, e-mail:kabodi.anita@szfe.hu).

Felvételi pontok számítása

Tanulmányi pontot az Egyetemünk nem számol. Többletpont nem kapható. A gyakorlati vizsgán szerzett pontok duplázódnak.

Különeljárási díj

Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba be kell írni: Név / Drámainstruktor

Befizetési határidő2018. február 15.

A Színházi Nevelés szakirányú továbbképzés felvételi beszélgetésére 2018. június 1-jén, pénteken 15:00 órai kezdettel kerül sor. Helyszín: 1088 Budapest Vas utca 2/c  I. emelet, Tanácsterem

Jelentkezési lap letölthető ITT!

Kapcsolattartó/szakfelelős: Sziopisz Mária / Dr. Győrei Zsolt, cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 32/A., tel/fax: (1) 411-2919, email: sziopisz.maria@szfe.hu,

Jelentkezési határidő MEGHOSSZABBÍTVA 2018. május 3. !!!

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 5000 Ft. Befizetés módja: Banki átutalással az egyetem számlaszámára:10032000-01493270-01110009 A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Név / SzíNe

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, munkáltatói hozzájárulás (amennyiben a munkáltató téríti meg a képzés díját), 3 db igazolványkép.

Egyéb információk: Az egyetem honlapjáról letöltött jelentkezési lapot a mellékleteivel együtt, 2018.04.15-ig kell eljuttatni Sziopisz Mária részére a megadott címre.

A felvételi vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben tájékoztat. Amennyiben 2018.05.25-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Sziopisz Mária, e-mail:sziopisz.maria@szfe.hu).

A felvételi beszélgetés a jelentkező általános és színházi, drámai tájékozottságát, illetve motivációit vizsgálja. A képzés során a hallgatók a színháztörténet, a dramaturgia, a színházelmélet és nem utolsósorban a drámapedagógia területén bővíthetik ismereteiket, emellett olyan kreatív készségeiket is fejleszthetik, mint a színházi szakírás, a művészi beszéd, a színészi játék vagy éppen a rendezés.

Az oktatók az egyetemen tanító tanárok közül kerülnek ki, többek közt: Csizmadia Tibor, Győrei Zsolt, Hegedűs D. Géza, Huszti Péter, Karsai György, Kiss Csaba, Nánay István, Ságodi Gabriella, a drámapedagógiai tárgyakat Golden Dániel, Gyombolai Gábor, Keresztúri József, Perényi Balázs, Róbert Júlia és Tóth Miklós tanítják.  A képzést kéthetente pénteken és szombaton tartjuk az Egyetem épületeiben.

Két félév sikeres elvégzése, szakdolgozat megírása és megvédése, valamint a szakmai gyakorlat teljesítése után a hallgatók oklevelet kapnak.  A  megszerzett szakirányú oklevél lehetőségeket teremt az alábbi munkakörök betöltésére: – alap- és közoktatásban: a kultúraközvetítő tárgyak sorában a megértő kommunikáció tanítása,a színházi műfajokhoz tartozó ismeretek tanítása,a színjátszó körök létrehozása, működtetése  – művészeti középfokú képzésben: személyiségfejlesztő alkalmazás – felsőoktatásban: alapozó és rávezető ismeretek kreatív tanítása (egyetemi diplomával rendelkezők esetén). Nyilvántartási szám: OH–FHF/715–4/2009.A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

FILM- ÉS MÉDIA INTÉZET

TISZTELT FELVÉTELIZŐK! A MÁSODIK FORDULÓBA JUTOTTAK LISTÁJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG: 
TV műsorkészítő 2. forduló 180528

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

Televíziós műsorkészítő alapképzési szak

A cél olyan „multifunkcionális” televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához /a kezdeti elképzeléstől, szerkesztésen, képi megvalósításon át a rendezésig/ értenek.

A felvételi vizsga felméri a jelentkező társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági műveltségét, irodalmi, történelmi, tudományos, művészeti /különösképpen képzőművészet, film/ tájékozottságát, vizuális és technikai felkészültségét. A készségek közül pedig elsősorban az írás- és beszédkészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, kritikai és lényeglátásra való készséget, kreativitást, találékonyságot, lélekjelenlétet, társadalmi és emberi érzékenységet, kíváncsiságot, vitakészséget.

Saját vizsgák:

A vizsga több szakaszból áll. A második és további vizsgákra csak azok kerülhetnek, akik a megelőző részvizsgán megfeleltek.

Az 1. fordulóban megírandó teszt az általános műveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot a leghétköznapibb kérdésektől a történelmi, irodalmi, zenei, film- és tv-történeti ismeretekig.

2. forduló egyrészt a kreativitás felmérésére irányul (találékonyság, képzelőerő, elemző, lényeglátó, kritikai és íráskészség stb.) másrészt a jelentkező kamera előtti szerepléséből áll (magyarul, illetve az általa választott idegen nyelven), bizonyítva ezzel a jelölt rátermettségét, verbális képességeit, beszéde és orgánuma alkalmasságát, valamint idegen nyelvi kommunikációs készségét.

3. fordulóba jutott jelentkezők egy rövid filmet készítenek, illetve a felvételi bizottsággal folytatott személyes beszélgetés során bizonyítják alkalmasságukat.

A fordulók között „házi feladatok” is lesznek, melyeket a felvételizőknek magukkal kell hozniuk a következő fordulóra.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai: 2018. április 23. – július 06. között.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2018. április 20-ig nem kap értesítést, forduljon az Egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Frank Zsuzsanna, e-mail:frank.zsuzsanna@szfe.hu).

Felvételi pontok számítása

Tanulmányi pontot az Egyetemünk nem számol. Többletpont nem kapható. A gyakorlati vizsgán szerzett pontok duplázódnak.

Különeljárási díj

Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba be kell írni: Név / TVműsorkészítő

Befizetési határidő2018. február 15.

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A látványtervező művész mesterszakon olyan mozgóképes vizuális szakembereket képzünk, akik tanulmányaik elvégzése után a mozgókép-művészeti kulturális szakma bármely szegmensében el tudnak helyezkedni, a művész- és szórakoztató filmgyártástól a reklámfilmek készítéséig, a televíziózástól a vizuális effektek és a “game design” létrehozásáig,  így mind a hazai, mind a nemzetközi filmes-vizuális kommunikációs műhelyek alkotó tagjaivá válhatnak. A 4 féléves mesterszak komplex tervezői feladatok megoldását igénylő vezető tervező művészképzést nyújt, tantárgystruktúrája erősen épít a film- és látványtervezői valamint építész szakok ismeretköreire, magában foglalja az egyetemen folyó képzés nagyobb főtantárgyait (színház- és mozgóképtörténet, színház- és filmesztétika, rendezői ismeretek, dramaturgia, digitális vágás, operatőri ismeretek, színházépítészet, film-látvány, filmtechnika, produceri-gyártási ismeretek), ugyanakkor kiegészül a vizuális oktatás köré szerveződő speciális – gyakorlati és elméleti – tantárgyakkal. A képzés során, a 3. félévtől nagy hangsúlyt fektetünk a filmes vizuális feladatokra épülő mozgóképes, valamint az új digitális platformok vizualizációjára épülő játék- és interaktív látványtervezésre.

Saját vizsgák:

1.forduló:

a) Műveltséget és tájékozottságot mérő vizsga, amely a vizuális műfajokban való jártasságot méri fel. Széleskörű művészettörténeti, történelmi ismereteket, illetve színházi és filmes tájékozottságot várunk el a pályázótól. (Teszt jellegű írásbeli, időtartam: 2 óra)

b) Kreativitást, rajzi készséget, térlátást felmérő vizsga. (Írásbeli, időtartam: 3 óra)

Tervezett időpontja: 2018. május 14-18.

Benyújtandó: 10–15 saját vizuális műalkotásból álló (a műfaji keret nincs meghatározva, szabadkézi rajz, önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett, stb.) papíralapú vagy digitális portfólió (jpg, pdf, vagy ppt formátumban).

2. forduló:

Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés keretében a jelentkező ismerteti addigi szakmai munkásságát és számot ad vizuális improvizációs és prezentációs készségéről is.

Tervezett időpontja: 2018. június 18-28.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2018. április 20-ig nem kap értesítést, forduljon az Egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Frank Zsuzsanna, e-mail:frank. zsuzsanna@szfe.hu).

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az Egyetem nem számol, az alkalmassági és gyakorlati vizsgán elért pontok összege adja a felvételi összpontszámot.

Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba be kell írni: Név / Látvány

Befizetési határidő2018. február 15.

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2018-ban negyedszer indít dokumentumfilm-rendező művész mesterszakot.

A szak felelőse és az osztály vezetője Almási Tamás Kossuth-díjas rendező, egyetemi tanár, segítője Kékesi Attila Balázs-Béla díjas egyetemi docens. A 4 féléves mesterképzésben a rangos tanári kar személyre szóló figyelmével segíti a hallgatók művészi fejlődését.  A képzés színvonalát emelik a vetítésekkel egybekötött alkotói kurzusok, amelyeken nemzetközileg is ismert és elismert rendezők beszélnek tapasztalataikról, látásmódjukról, egyéni módszereikről. A terepmunkák során a DocNomads – angol nyelvű nemzetközi program – hallgatóival együtt készítenek filmeket. Az együttműködés az oktatás más területeire is kiterjed.

A képzés központjában a dokumentumfilm-rendezés gyakorlati és elméleti kérdései állnak.  A szemeszterek során filmes feladatok fejlesztik a hallgatók dokumentumfilmes látásmódját, érzékenységét. Az első és a második év végén nagyobb lélegzetű (26-52 perc) vizsgafilmeket készítenek. Ez utóbbi egyben diplomafilmjük is.

A végzett hallgatók alkalmasak lesznek a hazai, illetve nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódva igényes dokumentumfilmek létrehozására, megszerzett tudásuk képessé teszi őket a filmes, televíziós és egyéb mozgóképes területeken minőségi munkák elvégzésére, illetve a mozgókép kultúra oktatására és terjesztésére.

Már végzett hallgatóink közül többen jelentős hazai és nemzetközi fesztivál sikereket értek el filmjeikkel. Néhányan az SZFE Doktori Iskolájában tanulnak tovább, míg mások külföldi egyetemeken tovább képzik magukat, vagy a filmes és tévés szakmában dolgoznak.

Szélesre tárjuk az ajtókat a jelentkezők előtt, mivel bármely BA végzettséggel rendelkező diák jelentkezését elfogadjuk. Ugyanakkor a felvételi folyamat során bizonyítaniuk kell filmes felkészültségüket és a pálya iránti elhivatottságukat. A válogatás alapját képezi legalább egy már korábban készített saját alkotás is.

Saját vizsgák:

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgákat megelőzően, legkésőbb 2018. április 3ig el kell juttatni a Szentkirályi u. 32/A-ba (Frank Zsuzsanna irodájába) egy szakmai életrajzot és motivációs levelet, valamint egy maximum 10 perc időtartamú korábbi saját rendezésű filmet vagy filmrészletet tartalmazó DVD-t!

I-II forduló:

Idő intervallum: 2018. április 23. – május 4.

a) Tájékozottságot és közéleti ismereteket mérő vizsga. Művészettörténeti, illetve filmes és televíziós tájékozottságot, valamint történelem és társadalom ismeretet vár el a pályázótól.

b) Kreativitást, filmes látásmódot, dokumentumfilmes rátermettséget felmérő vizsga.

c) Vetítéssel egybekötött írásos feladat

d) Egy korábbi saját rendezésű film, vagy filmrészlet (maximum 10 perc időtartamú).

 Az írásbeli vizsga (a) –d)) időtartama: 3, 5 óra

e) Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés keretében a jelentkezőknek számot kell adniuk filmes felkészültségükről, dokumentumfilm-készítői alkalmasságukról. A beszélgetés részét képezi még az a) pontban jelzett feladat.

 III. forduló:

 Feladat kiadás időpontja: 2018. május 2-11.

a) Filmkészítési feladat: 5 perc hosszúságú dokumentumfilm készítése.

Határidő: 2018. május 22-31. Az elkészült filmet DVD készüléken lejátszható DVD-n kérjük.
Leadandó az SZFE-n

b) Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt az elkészült film kapcsán.

Idő intervallum: 2018. május 23. – június 15.

 Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2018. április 20-ig nem kap értesítést, forduljon az Egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Frank Zsuzsanna, e-mail:frank.zsuzsanna@szfe.hu).

Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba be kell írni: Név / Dokfilm

Befizetési határidő2018. február 15.

A teljes mértékben elektronikus jelentkezés határideje: 2018. január 11.

A jelentkezés teljes egészében a www.docnomads.eu honlapon keresztül történik.

„DocNomads” Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak (angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA)

A szakra a jelentkezés speciális: a www.felvi.hu felületen történő jelentkezésen kívül az Európai Közösség Erasmus Mundus képzéseket felügyelő Ügynöksége (EACEA) által jóváhagyott módon és feltételekkel történik, elektronikusan. A képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki a fenti felvételi eljárást is sikerrel teljesítette.

A jelentkezés feltételei: bachelor diploma, angol nyelvvizsga bizonyítvány, a jelentkező által korábban készített film max. 9 perces részlete és egy új, 3 perces film ” Látok, hallok, filmezek” címmel, valamint a honlapon található jelentkezési lap kitöltése. Az elkészített filmeket elektronikusan kell feltölteni: www.docnomads.eu
Csatolandó dokumentumok:

– a korábban megszerzett diploma angol nyelvre fordított és a kibocsátó egyetem által hitelesített másolata,
– a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
– elektronikus jelentkezési lap (www.docnomads.eu),
– motivációs levél,
– szakmai önéletrajz,
– digitális fotó,
– útlevél-másolat

-Lakcím-igazolás

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a portugál Universidade Lusofona és a belga LUCA School of Arts – Brussels) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet a portugál, a másodikat a magyar, a harmadikat a belga egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas diplomát kapnak. A képzés díja 4 500 Euró/szemeszter. A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségek jelentős részét.

A teljes mértékben elektronikus jelentkezés határideje: 2018. január 4.

A  jelentkezés teljes egészében a www.viewfinder-ma.eu honlapon keresztül történik.

“Viewfinder” Filmoperatőr művész mesterszak (MSZKFLO) – angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA

 Bemenetként elfogadott BA diplomák: mozgókép alapképzési szak kameraman szakiránya, kameraman alapképzési szak, fotográfia alapképzési szak, valamint külföldi képzési rendszerek szerinti általános filmkészítési alapképzési szak(ok) (operatőri specializációval). A mesterképzésre elfogadható más BA-diploma is, amennyiben a jelentkező már kreditet szerzett operatőrként, ill. igazolható szakmai tapasztalatot szerzett operatőri stáb tagjaként.

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a National Film School at the Institute of Art, Design and Technology, Dun Laoghaire,Dublin, Ireland  és a Baltic Film, Media, Arts and Communication School of Tallin University, Estonia) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet az ír, a másodikat a magyar, a harmadikat az észt egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas diplomát kapnak. A képzés díja 4 500 Euró/szemeszter. A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségek jelentős részét.