Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Doktori iskola hírek

Hírek

Mi a teendő?

A konferenciát Louis Althusser 2018-ban megjelent Que faire? című tanulmánykötete ihlette. Az előadókkal arra keressük a választ, vajon a tudástermelés, a kutatás politikai tettnekminősül-e, a mainstream ideákat formálja-e. A konferencia iránt érdeklődők a Doktori Iskola koordinátoránál tudnak regisztrálni a doktori@szfe.hu e-mail címen.

A konferencia programfüzete: Mi a teendő?


Az Ókortudományi Társaság 2021. szeptember 17-i közgyűlésén – a Társaság Választmányának javaslatára – Karsai György egyetemi tanárt választotta a Társaság elnökévé. Az 1958-ban alapított Ókortudományi Társaság célja az ókortudomány művelése és eredményeinek megismertetése az ókortudomány művelőivel és az érdeklődők szélesebb köreivel. Programja felöleli az antik görög és római társadalom, az ókori Kelet, Bizánc, és a velük összefüggő (perem-)területek történetének, régészetének, művészetének, nyelvének, irodalmának és művelődésének tanulmányozását, valamint az antikvitás továbbélésének és a közép- és újkori latinságnak kutatását.

Kedves Doktori Hallgatók!

A 2021/22. tanév első féléves tárgyjelentkezésével kapcsolatosan az alábbiakra legyenek figyelemmel:

A Doktori Iskolában az oktatás szeptember 6-án kezdődik az órarendben meghatározottak szerint. Kérjük, hogy a komplex vizsgát sikeresen teljesített kutatási és disszertációs szakaszba lépett hallgatóink a Disszertációs konzultáció témavezetővel tárgyat a saját témavezetőjükhöz tartozó kurzusként vegyék fel. A kutatási beszámoló, valamint a kreditbeszámítási kérelmek tárgyát képező oktatási, konzultációs, alkotási és konferencia kreditek a jövőben a meghozott Doktori Tanács határozatok szerint kerülnek felvezetésre a Neptun-ba speciális indexsoron. Minden egyéb tantárgy meghirdetésre kerül a Neptun-ban a Doktori Iskola mintatanterve szerint. Kérjük, hogy előre haladásuknak megfelelően vegyék fel a szükséges tárgyakat lehetőség szerint szeptember 6-ig, de legkésőbb szeptember 12-ig.

Doktori iskola órarend 2021/2022 I. félév

Doktori iskola órarend 2021/2022 II. félév

Aktuális védések

Védések archív

Hírek, meghívók archív