Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

PROJEKT

nkfi (002)

Megkezdődött az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt megvalósítása

Az SZFE eredményesen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Pályázaton”.

A pályázat célja: az egyetemi tudásmenedzsment komplex rendszerének kialakítása, ezen belül a szellemi tulajdon kezelés tudatosítása, piacra orientáltság növelése, kapcsolatrendszer építés, marketing.

Ennek megfelelően az alábbiakat vállaltuk:

  • a „Művészeti Menedzsment Igazgatóság” létrehozása és működtetése, nyilvános éves beszámoló készítése
  • Proof of Concept Alap létrehozása és működtetése
  • az egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzatának frissítése
  • technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése
  • innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése
  • szellemitulajdon-védelmi tudatosságot növelő, üzletfejlesztési tematikájú képzések szervezése
  • KFI kapacitások felmérése
  • a szakmai kapcsolatokat nyilvántartó és a célzott építkezést lehetővé tevő adatbázis létrehozása
  • a bevételt hozó KFI és üzleti együttműködésekről adatbázis létrehozása
  • KFI eredmények piaci hasznosításának menedzselése

A vállalt célokat két, egyenként másfél éves ütemben kell elérni. Az első másfél éves időszakra nyert pályázati összeg 40M forint.