Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Főkönyvelő

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Igazgatóság

főkönyvelő

munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A jogviszony időtartama:            Határozatlan idejű jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:     Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:     Budapest, 1117 Budapest, Infopark

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • beszámolókészítésben aktív részvétel
 • adóbevallások elkészítése, benyújtása,
 • adóhatósággal, könyvvizsgálóval való kapcsolattartás,
 • hatósági ellenőrzések lebonyolításában való közreműködés,
 • számlarend, számviteli politika kialakításában aktív közreműködés,
 • belső szabályzatok készítése, frissítése,
 • banki tranzakciók ellenőrzése, banki kapcsolattartás,
 • jogszabályok és bizonylati fegyelem betartása, betartatása
 • könyvelők munkájának koordinálása, ellenőrzése, a jogszabályok és a bizonylati fegyelem betartatása;
 • a havi, negyedéves, éves zárások: mérleg, eredménykimutatás, beszámoló készítése;
 • KSH jelentések, statisztikák elkészítése,
 • a könyvvizsgálatok előkészítése, adatok szolgáltatása;
 • kapcsolattartás külső szolgáltatókkal;
 • adatszolgáltatás a társosztályok részére;

 

 • főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal
 • negyedéves mérlegjelentések, féléves és éves beszámoló elkészítése
 • vagyonmérleg elkészítése
 • részvétel

a mérlegtételek leltárának elkészítésében, ellenőrzésében,

költségvetés elkészítésében

pályázati elszámolásokban, pénzügyi szöveges beszámoló készítésében,

hatósági ellenőrzések lebonyolításában

 • kapcsolattartás külső szolgáltatókkal;
 • adatszolgáltatás a társosztályok részére;
 • könyvelési bizonylatok és mellékletek irattárososa,
 • adóbevallások elkészítése, benyújtása,
 • számlarend, számviteli politika, további gazdálkodást érintő belső szabályzatok kialakításában aktív részvétel,
 • jogszabályok és bizonylati fegyelem betartása, betartatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Mt. szerinti rendelkezései az irányadók.

           

 

 

           

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,
 • Hasonló területen – Legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeretek
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közgazdász,
 • Hasonló területen – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • SALDO könyvelőprogram ismerete
 • Felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat

Amit kínálunk:

 • Versenyképes fizetés
 • Alkalmazotti juttatások
 • Folyamatos képzési, fejlődési, kapcsolatépítési lehetőség
 • Támogató, segítő munkahelyi légkör

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 14.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Jelentkezni magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével lehet.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező személyek betekinthetnek.
 • Elektronikus úton Tóth Péter részére a hr@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, nyilatkozatával a pályázó kifejezetten, írásban hozzájárul a pályázatában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat az egyetem szervezeti egységeinek, az Oktatástámogatási Igazgatóságnak, valamint a Gazdasági Igazgatóság munkatársai dolgozzák fel. Az adatokat rajtuk kívül a döntéshozó bizottság tagjai ismerhetik meg a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig. A nem nyertes pályázatok anyagát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően a döntés kihirdetését követően haladéktalanul megsemmisítjük. Az adatkezeléssel kapcsolatban a pályázókat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22. §).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.