Hallgatói Önkormányzat

A HÖK-ről

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának oldala
(A Hallgatói Önkormányzatnak minden, az SZFE-n tanuló diák tagja.
A mindennapi működésben HÖK alatt a választott képviselőtestületet és annak elnökségét értjük.)

Hírek, események, értesítések, tudnivalók, minden, ami SZFE HÖK.

SZFE HÖK. Vegyél részt!

SZFE HÖK-elnökség

HÖK Elnök: Aradi Fanni

Általános elnökhelyettes: Belinszky Fanni

Színházi Intézet alelnöke: Juhász Bence

Film Intézet alelnöke: Déri Bálint

Elméleti Intézet alelnöke: Szalánczi Ágota

Gazdasági Bizottság elnöke: Fülöp Kristóf

Kommunikációs Bizottság elnöke: Vachter Linda

Diákjóléti- és Kollégiumi Bizottság elnöke: Pekár Hanna Éva

Kulturális Bizottság elnöke: Tassonyi Balázs

Bizottságok

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

A Gazdasági Bizottság felel a HÖK pénzügyeiért, azok nyilvántartásáért, az átláthatóság érdekében létrehozott táblázat kezeléséért. Évente beszámolót készítenek a HÖK aktuális pénzügyi helyzetéről.

TANULMÁNYI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG

A Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság felel a HÖK kommunikációjáért, illetve az Egyetemen végzett tanulmányokkal kapcsolatos ügyekben adnak tájékoztatást. Ilyen értelemben a Tanulmányi Osztály munkáját segítik, a hallgatók körében felmerülő tanulmányi ügyekben nyújtanak segítséget. Az egyetemre érkező külföldi hallgatókhoz a nemzetközi tanulmányi referensen keresztül kapcsolódnak, segítik az integrációjukat, az egyetemen való boldogulásukat.

DIÁKJÓLÉTI- ÉS KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG

A Bizottság felel az ösztöndíjakért: a pályázatokról való tájékoztatástól kezdve azok elbírálásán át egészen a kiutalásig nyomon követik az ösztöndíjak útját. Ezen kívül az Egyetem kollégiumán belül felmerülő ügyekben járnak el, a kollégiumi szabályzat meghozásától kezdve annak betartásán át a kollégiumi lakók tájékoztatásáig.

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG

A Kulturális Bizottság felel a HÖK által szervezett eseményekért, bulikért, azok kommunikációjáért, illetve az ilyen eseményekkel kapcsolatos problémák kezeléséért.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A HÖK munkáját ellenőrző bizottság, a szabályos működést figyelik, a szabályzatokkal összhangban. Probléma esetén felhívják a figyelmet az esetleges mulasztásokra. Kontroll alatt tartják a többi bizottság működését, folyamatosan egyeztetnek az EHÖK elnökével a HÖK aktuális működésével kapcsolatban.

EGYETEMMEL KÖZÖS BIZOTTSÁGOK ÉS DELEGÁLTAK

TFSZB

Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság. A szociális alapú ösztöndíjak bírálásának felülvizsgálatán túl tanulmányi és fegyelmi ügyekben hoznak döntéseket, ideértve az egyéni tanrendeket, a tanulmányi ösztöndíjakat vagy egy-egy hallgató egyéb kérelmét. A bizottság 11 tagú, a HÖK Alapszabály szerint három tagot delegál. A delegáltakról a következő HÖK-elnök küld értesítést.

SZENÁTUSI DELEGÁLTAK

A Szenátusba alapszabály szerint az elnökön túl egy-egy tagot vagyunk kötelesek delegálni minden intézetből: a 18 tagú szenátusnak tehát négy tagja van, akiket a HÖK delegál.

Ösztöndíjak, támogatások

A Hallgatói Önkormányzathoz beadható ösztöndíj-pályázatok

  • rendszeres és rendkívüli szociális támogatás
  • alaptámogatás
  • szakmai ösztöndíj
  • közéleti és képviseleti ösztöndíj

 

Rendszeres szociális támogatás

A rendszeres szociális támogatás leadása a Neptun rendszerén keresztül történik. Elbíráláskor fontos szempont a hallgató egyetemtől való lakótávolsága, illetve a szociális helyzete. Ezen komponensek alapján a Neptunban található rendszer minden pályázó hallgatóhoz egy pontszámot rendel. Ezzel kialakul egy sorrend. A HÖK ezután ellenőrzi a beérkező dokumentumokat, szükség esetén hiánypótlást kér, majd az elbíráláskor – figyelembe véve a hallgatói normatíva aktuális összegét – összegjavaslatot tesz, amiről aztán a TFSZB dönt.

A hallgatókat tájékoztató e-mailben minden ezzel kapcsolatos információ fellelhető, a szükséges dokumentumokkal és a feltöltés módjával együtt.

Rendkívüli szociális támogatás

Azok jogosultak, akiknek nem általánosan rossz az anyagi helyzete, hanem hirtelen bekövetkezett kár érte őket. Ilyen lehet például az eltartó vagy testvér halála, tűz-, víz kár, iskolában bekövetkezett és rendőrségi papírral igazolható lopás, testvér vagy gyermek születésével járó nagyobb kiadások, hirtelen bekövetkezett baleset, tragédia stb. Vagyis a magas gáz- és vízszámla vagy banki hitel nem ide tartozik. Ha nem vagy benne biztos, hogy a Te eseted ebbe a kategóriába sorolható, hívj, írj, igyekszünk segíteni! Fontos, hogy minden ilyen esetben igazolással kell bizonyítanod a helyzetet (anyakönyvi kivonat, baleseti jegyzőkönyv, halotti bizonyítvány, stb.)

Alaptámogatás

“Első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van, például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van. például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb.” – Forrás: EMMI Ügyfélszolgálat és hallgatói juttatások rendelete. Amennyiben csak alaptámogatást igényelsz, a pályázati űrlap alján levő igazolásokat KÖTELEZŐ leadnod. Ellenkező esetben nincs igazolva, hogy jogosult vagy az alaptámogatásra, így benyújtott igényedet automatikusan elutasítjuk!

Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjra bárki jogosult lehet, aki tevékenységével hozzájárul az Egyetem közösségi életéhez, tagja a HÖK-elnökségnek, eseményt szervez vagy bármilyen egyéb módon segíti az egyetemi munkát.

A közéleti ösztöndíj elnyerése a HÖK bizottsági elnökeinek javaslata alapján kerül sor: ők minden hónapban eljuttatják a jogosultak listáját az EHÖK elnökéhez, aki bevezeti azokat egy, a teljes elnökség által elérhető táblázatba. A táblázatok alapján kéthavonta készül jegyzőkönyv, amit aztán szavazásra bocsátunk az Intézetvezetői Tanácsnál.

Szakmai pályázat

Szakmai támogatást államilag finanszírozott és költségtérítéses, legalább egy elvégzett félévvel rendelkező hallgató kaphat. Szakmai ösztöndíj beadható tanulmányutakra, készülő vagy előkészítési fázisban lévő projektekre (film, színházi előadás, drámafoglalkozás stb.), eszközökre. A reguláris oktatás keretein belül elvégzendő feladatokra és projektekre (pl. diplomamunka, vizsga, vagy ezekkel kapcsolatos bármilyen tevékenység) – tekintve a Szakmai ösztöndíj kereteinek szűkösségét – nem áll módunkban ösztöndíjat adni, még hiánytalan pályázat esetén sem. A pályázható összeg maximum 500 000 Ft. Kérjük a pályázót, vegye figyelembe, hogy pályázatának pozitív elbírálása esetén sem tudja a Hallgatói Önkormányzat garantálni a teljes összeg elnyerését.

Ösztöndíj, támogatás GYIK

Gyakran ismétlődő kérdések az ösztöndíjakhoz és támogatásokhoz kapcsolódóan.
Melyik igazolás mit jelent pontosan?

Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 90%-ban ott van a válasz a pályázati lap alján. Ha szeretnél egy látható mintát, ami szépen összeszedi, hogy hogy néznek ki a leadandó igazolások, ajánljuk ezt az oldalt – ez a Debreceni Egyetem igazolásgyűjteménye, érthetően és szemléletesen mutatja meg, hogy hogy néz ki a beszerzendő és leadandó igazolás. Ha további kérdésed van az igazolásokkal kapcsolatban, írj nekünk nyugodtan, válaszolunk.

Igényelhető a szociális támogatás abban az esetben, ha költségtérítéses lettem?

Nem. Szociális támogatást és rendkívüli szociális támogatást csak államilag támogatott képzésre felvett hallgatóknak tudunk adni.

A rendszeres szociális támogatás pályázati kiírásában szerepel, hogy "csak lezárt leckekönyvvel rendelkező hallgatók" igényelhetik. Ez a szabály kizárja a gólyákat?

Nem. Gólyák, vagyis a tanulmányaikat frissen megkezdő hallgatók rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjat is kaphatnak.

Határon túlról jöttem. Nálunk nem létezik az a típusú igazolás, amit kértek. Mi a teendő ilyenkor?

Keress meg minket. Készül az a kiadvány, ami összeszedi, hogy ilyen esetekben mi a teendő, ha ez kész van, feltöltjük ide, addig is, ha leírod, hogy pontosan mi a kérdésed, meg tudjuk beszélni.

Jogosult vagyok bizonyos pályázatokra?

Az egyes ösztöndíjtípusok leírásánál megpróbáltuk összeszedni minden egyes pályázattípus esetén a jogosultak körét. Ha mégsem világos számodra, akkor kérdezz nyugodtan, segítünk.

Dokumentumok

Itt találhatók a HÖK működésével kapcsolatos legfontosabb dokumentumok, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók.
Alaptámogatás gólyáknak pályázati űrlap 2023
1
Rendkívüli szociális támogatás pályázati űrlap
1
Szakmai ösztöndíj pályázati űrlap
1
A HÖK jelenleg hatályos alapszabálya
1
A HÖK tisztségviselők választási szabályzata
1
Az Osztálybizalmik (küldöttek) választási szabályzata
1
A Szenátus hallgatói tagjainak választási szabályzata
1
Házorvosi rendelésről szóló tájékoztató nem Budapestre bejelentett hallgatóknak
1