Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

A művészet mint kutatás – az SZFE Doktori Iskolájának Műhelykonferenciája

Január 30-án 15 órától a Padláson


15.00-16.00

Az intencionális filmkészítés műhelye (műhelyvezető: Vecsernyés János)

A MŰHELY a kognitív filmelmélet egyik területének, az intencionális megközelítésnek alkalmazási lehetőségeit tanulmányozza a filmkészítésben és a filmes képzésben. Új és tudatosan használható elméletek illetve hatékony oktatási metódusok kialakításának lehetőségeit kutatjuk az említett kereteken belül. Az intencionális megközelítés széles körben alkalmazható módszer, a műhelyben kutatók saját érdeklődésüknek, kutatási terveiknek megfelelően használhatják ki az általa kínált lehetőségeket.

Mayer Bernadette: Időkezelés írott képekkel Nádas Péter novellájának vizsgálatán keresztül

Nagy Zoltán: A modern harmónia – a modern filmzene. Modern harmónia a filmzenében

Dévényi Zoltán: Színek használata Nicholas Winding Refn The Neon Demon című filmjében

16.00 – 19.00.

Színházi Kreativitás Eszközök Kutatói Műhely (műhelyvezető: Jákfalvi Magdolna)

A MŰHELY az 1949-1989 közötti államszocialista korszak színházi eseményeit kutatja, rendszerezi, mutatja be sokféle, eltérő perspektívából. A MŰHELYben kutatók valamennyien saját érdeklődésüket, preferenciájukat hozzák, a közös a múlt színházi történeteinek megértő megőrzése a digitális (net-) filológia lehetőségeinek kihasználásával.

Kelemen Kristóf: A KISZ működése a Színművészeti Főiskolán

Mátyássy Szabolcs: A láthatatlan Nádasdy Gara Márk: Az első szovjet-típusú magyar balett

Leposa Balázs: Martinászok polgári köntösben – A magyar termelői dráma (1949-1957)

Szabó-Székely Ármin: Befejezetlen emlékezet – Déry Tibor történelmi drámái

Néder Panni: A maradék kisasszonyok – Gaál Erzsébet munkamódszerének feltérképezése a Felütés című előadás kapcsán.

Szántó Viktória: Bábok a nagyszínpadon az 1950-es években. Intézményes bábszínházi működés az állami kezdetektől

Tóth Réka: Cselekvési alternatívák – az Orfeo-együttes bábelőadásairól

Patonay Anita: Alternatív színházi esemény – a néző pozíciójából. Stúdió K.: Woyzeck, 1977.

19-20.30.

Színházi kutató műhely (műhelyvezető: Upor László)

Lábjegyzet – töredékes műhelybemutatkozás Zenész, színész, bábos, táncos-koreográfus, rádiós dramaturg és drámapedagógus: ilyen sokféle kutató-művész találkozott össze ebben a műhelyben. Mindvégig azt kerestük, mit kérdezhetünk egymástól a saját műnemünk felől, milyen kérdéseket vet föl a magunk kutatása a másiké fényében. Ezekből a kérdésekből nőtt ki az a helyenként interaktív, több gócpontú csoportos performatív bemutató, amelynek résztvevői: Bóna Ilona, Szemessy Kinga, Végvári Viktória, Hoffer Károly, Turai Tamás, Zoltán Áron