Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM KÖZLEMÉNYE

A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetői, tekintettel arra, hogy a modellváltás ürügyén alapvető jogaitól megfosztották, tekintettel arra, hogy csakis vállalhatatlan kompromisszumok árán tarthatná fenn az önállóság látszatát, és végül tekintettel arra, hogy az autonómiáját megszüntető alapdokumentumokat az új fenntartó képviselője ma írásban is megerősítette, lemondtak vezetői megbízatásaikról. Az előzetes konzultáció nélkül érvénybe léptetett új Szervezeti […]

A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetői, tekintettel arra, hogy a modellváltás ürügyén alapvető jogaitól megfosztották, tekintettel arra, hogy csakis vállalhatatlan kompromisszumok árán tarthatná fenn az önállóság látszatát, és végül tekintettel arra, hogy az autonómiáját megszüntető alapdokumentumokat az új fenntartó képviselője ma írásban is megerősítette, lemondtak vezetői megbízatásaikról.

Az előzetes konzultáció nélkül érvénybe léptetett új Szervezeti és Működési Szabályzat a szenátust, az egyetem legfőbb döntéshozó testületét megfosztja minden döntési lehetőségtől, ezért az a továbbiakban nem tudja az egyetem érdekeit és értékeit képviselni. Az egyetem közössége által megválasztott szenátorok szeptember 1-jén lemondanak mandátumukról, a további munkát csak úgy tudják elképzelni, ha a szenátus visszakapja az állami egyetemek szenátusait megillető jogköröket.

Távozik posztjáról Upor László rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes, Novák Eszter oktatási rektorhelyettes és Németh Gábor rektori tanácsadó, leköszön valamennyi intézetvezető, Bagossy László a Színházművészeti Intézet vezetője, Balázs Gábor a Film- és Médiaintézet  vezetője, és megerősítette korábban már bejelentett lemondását Gáspár Máté, az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet vezetője. Mindaddig nem vállalnak vezetői feladatokat, ameddig az egyetem önrendelkezése helyre nem áll.

Felelős oktatóként – ameddig lehetséges – folytatják a munkát, mert hisznek abban, hogy legfőbb feladatuk és felelősségük tanítani azokat a tehetséges fiatalokat, akiket hosszú, több fordulós felvételi folyamat során választottak ki osztályaikba.

Egyúttal a modellváltásnak nevezett magánosítás folyamata során és végeredményében tapasztalt következetlenségek és visszaélések miatt alkotmányossági panasszal fordulnak az Alkotmánybírósághoz.

EDV_8821_