Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nyilatkozat szakirály választásáról letölthető innen.


Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsga-követelmények

Képz.
terület

A

N

K

dráma-instruktor(1)

350 000 Ft

6

15 < 20

alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)

MŰVK

A

N

A

televíziós műsorkészítő

támogatott

6

10 < 14

MŰV

A

N

K

televíziós műsorkészítő

450 000 Ft

MŰV

O

N

A

színház-rendező(3)

támogatott

10

5 < 8

MŰV

O

N

K

színház-rendező(3)

700 000 Ft

MŰV

O

N

A

színművész(2)

támogatott

10

20 < 30

MŰV

O

N

K

színművész(2)

650 000 Ft

MŰV

(1)Választható specializáció: drámajáték.

(2)Választható specializáció: zenés színész.

(3)Választható specializáció: zenésszínház rendező.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A színművész szak két szakiránya (specializációja) a prózai és a zenés színész. Ezek közül egyet lehet választani. A választásról szóló nyilatkozatot 2014. február 28-ig kérjük a guban.ica@szfe.hu e-mail címre beküldeni.

A nyomtatvány az Egyetem web-lapjáról tölthető le: www.szfe.hu  Felvételi/Felvételi információk/Nyilatkozat szakirány választásról

Az Egyetem a gyakorlati és alkalmassági vizsgák lebonyolításáért 4 000 Ft különeljárási díjat szed, amellyel kapcsolatban a felvételi értesítő levélben küld részletes tájékoztatást. A befizetés igazolását a vizsga napján valamennyi jelentkezőnek magával kell hoznia. Ennek hiányában a felvételi vizsga nem kezdhető meg.

Felvételi pontok számítása

A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. A vizsga több szakaszból áll. Az első fordulóban a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság alkalmatlannak minősít. A második és további vizsgákra csak azok kerülhetnek, akik a megelőző részvizsgán megfeleltek. Tanulmányi pontot az Intézmény nem számol.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeit l. a Függelékben.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2014. július 10-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása