Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

AZ ALAPOKRÓL – AZ SZFE SZENÁTUSÁNAK KÖZLEMÉNYE

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa 2020. augusztus 12-én egyhangúlag elfogadta az ITM modellváltással kapcsolatos feladatlistának megfelelően, az egyetem által elkészített, megújult, a jövőre is érvényesnek tekintett SzMSz-ét, valamint megfogalmazta javaslatát a modellváltás után életbelépő Alapító Okirat szövegére. Ez a két dokumentum a szükséges szerkezeti-adminisztratív elemeken túl világosan meghatározza az egyetemi önrendelkezés kereteit és elveit […]

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa 2020. augusztus 12-én egyhangúlag elfogadta az ITM modellváltással kapcsolatos feladatlistának megfelelően, az egyetem által elkészített, megújult, a jövőre is érvényesnek tekintett SzMSz-ét, valamint megfogalmazta javaslatát a modellváltás után életbelépő Alapító Okirat szövegére.

Ez a két dokumentum a szükséges szerkezeti-adminisztratív elemeken túl világosan meghatározza az egyetemi önrendelkezés kereteit és elveit – összhangban az SZFE múltjával és jelenével, az universitas hagyományaival és eszményével. Kiviláglik belőle, hogy az egyetem autonómiájának záloga továbbra is a szenátus – legalább az állami fenntartású egyetemek számára is biztosított – jogköreinek megmaradása.

Az SZFE szenátusa törvény és belső szabályozás által meghatározott módon az egyetem munkatársaiból, hallgatóiból és oktatóiból demokratikus úton, az egyetemi közösség és szervezetei által választott testület.

A szenátus mint az egyetem legfőbb döntéshozó szerve meghatározza az egyetem képzési és kutatási feladatait, irányait, elfogadja az intézményfejlesztési tervet és innovációs stratégiát, elbírálja a rektori pályázatokat, megválasztja a rektorjelöltet, elfogadja az egyetem képzési programját, szervezeti és működési rendjét és doktori szabályzatát, rangsorolja az oktatói, kutatói pályázatokat, valamint a fenntartó által meghatározott keretek között az intézmény költségvetését.

Az SZFE szenátusa az elkövetkező időszak és az egyetem jövője szempontjából döntő fontosságúnak ítéli, hogy a most javasolt és elfogadott dokumentumok legyenek és maradjanak meghatározók. Az egyetem képzéseinek magas színvonalát az egyetemek számára alaptörvényben is biztosított autonómia és a művészet és gondolkodás szabadsága biztosítja.

Az SZFE szenátusa felhatalmazta az egyetem vezetőjét, hogy ezeket az alapdokumentumokat juttassa el a jelenlegi fenntartónak és az illetékeseknek. Egyúttal – az egyetem nyitott és transzparens kommunikációs stratégiájával összhangban – mindenki számára minden érdeklődő számára elérhetővé tette az alábbi linken:

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat – SZMSZ

Szervezeti és Működési Rend – SZMR