Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Koronavírus-protokoll

A tanév megkezdése, speciális képzéseink és különösen a gyakorlati órák miatt, sajnos bizonyítottan nagyobb fertőzés kockázatot jelentenek. Ezért az eddiginél ...


A tanév megkezdése, speciális képzéseink és különösen a gyakorlati órák miatt, sajnos bizonyítottan nagyobb fertőzés kockázatot jelentenek. Ezért az eddiginél is szigorúbban kell a szabályokat betartani, egymásra is figyelni. Az alábbiakban a módosított rendelkezéseket, iránymutatást és intézkedési tervet foglaltuk össze.

FŐSZABÁLYOK

 • Maszk használata mindenkor ajánlott, belső térben kötelező – hacsak az adott tevékenységet ez kifejezetten nem akadályozza. Utóbbi esetben a védőtávolság betartására fokozottan kell ügyelni.
 • Lázmérés minden épületben kötelező legalább az aznapi első belépéskor. Kézfertőtlenítés kötelező minden belépéskor.
 • Aki gyengén érzi magát, vagy a legenyhébb tüneteket észleli magán, maradjon otthon, jelentkezzen tesztre.
 • A fertőtlenítésre a korábbi rendelkezések érvényesek. A kilincseket, fogantyúkat, egyéb gyakran érintett tárgyakat/eszközöket (mikrofon, kamera, kellék stb.) sűrűn (esetenként minden használat előtt) fertőtleníteni kell. A fertőtlenítő eszközöket, anyagokat az egyetem biztosítja.
 • Az átlag méretű termekben 10 fő a maximális létszám tanárral együtt. Nagyobb termekben lehet több. (Padlás 20, Hevesi 20, Ódry 70, Várkonyi 15, Nádasdy 15 Tornaterem 15)
 • A közös foglalkozásokból amit és amíg csak lehet, ajánlatos kültérbe (teraszra, kertbe stb.) szervezni.
 • A védett/veszélyeztetett korban lévő oktatóknak kifejezetten ajánlott a jelenléti helyett az online oktatás.
 • Az utazások számát minimalizálni kell.

TÜNETEK ESETÉN

A hallgatók az osztályfőnöknek, kollégisták a kollégium vezetőnek  (polgar.antal@szfe.hu) munkatársak a közvetlen munkahelyi vezetőnek bejelenti. Az ő feladatuk, hogy írjanak a koronavirus@szfe.hu címre, és rendeljék meg a tesztelést azonnali hatállyal.

POZITÍV TESZT ESETÉN

 • Ugyanazon személyek intézkednek: az érintett személy és közvetlen kontaktjai (osztály, munkacsoport, közös iroda stb. azonnal elhagyják az egyetem épületét.
 • A kontakt kutatást az útmutató szerint ugyanazon személyek végzik, az eredményt a kancellárnak írásban bejelentik.
 • Amennyiben egy hallgató vagy dolgozó pozitív teszteredményt kap a közvetlen kontakt-felmérést – amennyiben a tesztet orvos vagy feljogosított labor végezte, típustól függetlenül -, az egyetem biztosítja a közvetlen kontaktok (osztály, 10 napon belül az osztályt oktató tanárok, kollégiumi szobatársak, szoros munkakapcsolatban lévők illetve dolgozók esetén az egy légtérben tartózkodók, vagy szoros munkakapcsolatban levők) tesztelését.

A tesztelési igényt az érintettek névsorával az osztályvezető tanárnak, kollégisták esetében a kollégium vezetőnek, munkatársak esetében a közvetlen munkahelyi vezetőnek kell jeleznie az egyetemi koordinátorhoz ( koronavirus@szfe.hu ) intézett elektronikus levélben, aki az igényt továbbítja a tesztelést végző orvoshoz, illetve a tesztelést szervező megbízotthoz. Az egyetem költségére tesztelést csak a fenti protokoll szerint lehet megrendelni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett nevét, osztályát, munkatársak esetén szervezeti egységét.

 • Főszabályként a pozitív teszteredményű hallgatók orvos által kiadott, az Egyetem látogatását lehetővé tevő igazolásig nem léphetnek be az egyetem területére.
 • A kontaktok negatív teszt esetén az azt követő három napban nem léphetnek be az egyetem épületébe. Ha tüneteik keletkeznének újra tesztelni kell.

Kivételként pozitív teszteredményű hallgatók, illetve közvetlen kontaktjaik negatív teszteredményig a kollégium területére csak akkor léphetnek be, ha lakhatásuk a kollégiumon kívül objektív okok miatt nem megoldható.

KOLLÉGIUM

 • A csak a kollégiumban elhelyezhető pozitív teszt eredményű, de egyébként kezelésre nem szoruló hallgatók számára az egyik kollégiumi emeletet kiürítjük.
 • Az emeleten kizárólag az ott karanténban levő hallgatók tartózkodhatnak, a takarítást, rendszeres fertőtlenítést nekik kell megoldaniuk. Az egyetem ehhez biztosítja a szükséges eszközöket, takarítószereket.
 • A pozitív teszteredményű hallgatók a karantént nem hagyhatják el a karantén időszak alatt önkényesen, csak orvosi utasításra.
 • Az étkezést kizárólag zsilipeléssel, az egyetem hallgatói közösségének közreműködésével kell megoldani.
 • A kollégiumi emelet kiürítése érdekében kizárólag kontaktként nem érintett, illetve negatív teszteredményű, tünetmentes hallgatók számára a környéken panziós elhelyezést biztosítunk fenti a koronavírus miatti kiürítés határidejéig, vagy a kollégium esetleges lezárásáig.
 • A negatív teszt eredményű, de kontaktként érintett hallgatókat, akik lakhatása nem oldható meg objektív okok miatt a kollégiumon kívül, a kollégiumon belül közös szobá(k)ba csoportosítjuk a karantén időszak lejártáig.
 • Amennyiben ennek érdekében kontaktként nem érintett, vagy negatív teszttel rendelkező hallgatók kiköltöztetésére lenne szükség, az ő számukra is panziós elhelyezést biztosítunk.

A KÉPZÉSEKRŐL

Nem szándékozunk leállítani a képzéseket, de szigorú előírásokat fogalmazunk meg a kockázat minimalizálása érdekében.

SZMI és EMI

 • Minden elméleti tárgyat kizárólag online formában lehet oktatni, hogy csökkentsük az utazással járó kockázatokat, hogy az esetlegesen karanténban lévő hallgatókat is bevonhassuk az oktatásba, illetve, hogy az elméleti tanárokat kevesebb veszélynek tegyük ki. Lehetőség szerint az osztályfőnök az oktatókkal egyeztetve próbálja meg az elméleti tárgyakat csoportosítani. Kivételt ez alól az oktató kérésére az osztályfőnök felelőssége engedélyezni.
 • A gyakorlati képzések esetén a kisebb termekben 10 főben maximáljuk a résztvevők számát. Ahol ennél magasabb a hallgatói létszám, ott vagy kiscsoportban kell folytatni a képzést, vagy nagyobb termet igényelni. Minden osztály munkakezdése előtt fertőtleníteni kell a termeket és az eszközöket.
 • Minden gyakorlati foglalkozáson kötelező a maszk használat, és a kézfertőtlenítés. A kivételt az órát tartó tanár határozza meg fokozott elővigyázatossággal. Amennyiben lehetséges a távolságtartásra figyelni kell.
  40 percenként kötelező szünetet tartani és alaposan szellőztetni.
 • A gyakorlati órákon és a próbákon kizárólag olyan maszkok használhatók, amelyek tökéletesen illeszkednek az arcra és az orra.
 • Beszéd és énekórán három méter távolságot kell tartani.
 • Közös éneklés csak maszkban és távolság-tartással történhet.
 • Mozgás órákon is a kiscsoportos munka ajánlott, lehetőleg kontakt minimalizálással.
 • Jó idő esetén bármilyen óra szabadtérre szervezhető.

FMI protokoll

Nem szándékozunk leállítani a képzéseket, de szigorú előírásokat fogalmazunk meg a kockázat minimalizálása érdekében.

 • Minden elméleti tárgyat kizárólag online formában lehet oktatni.
 • Az órarendeket át kell nézni, hogy miként rendezhető át úgy, hogy minimalizáljuk az utazást. tehát ha lehet, alakítsuk át úgy az órarendeket, hogy 1-2 napra kerüljenek a gyakorlati tárgyak, így a többi napon nem kell utazni és bemenni az iskolába.
 • A gyakorlati képzések esetén 10 főben maximáljuk a résztvevők számát, ebből legfeljebb 7 fő lehet hallgató. Ahol ennél magasabb a hallgatói létszám, ott csoportbontásban kell folytatni a képzést. A gyakorlati képzések folyamán is ügyelni kell lehetőség szerint a megfelelő, másfél méteres távolság betartására. A filmműterem szellőztetését meg kell oldani ideiglenesen. A forgatási helyszínekre is ezek a szabályok érvényesek.
 • Minden osztály munkakezdése előtt fertőtleníteni kell a stúdiókat és az eszközöket.
  A kölcsönzött eszközöket is kötelező fertőtleníteni.
 • Minden gyakorlati foglalkozáson kötelező a maszk használat, és a kézfertőtlenítés. Kivételt képeznek a színészek.
 • 65 év feletti oktatók lehetőleg ne menjenek be az iskolába.
 • Fél óránként kötelező szünetet tartani és szellőztetni.
  Az épületekbe továbbra is mindenki számára kötelező a maszk használat és a kézfertőtlenítés.
 • A stúdiókban és forgatásokon kizárólag olyan maszkok használhatók, amelyek biztosítják a megfelelő szűrést biztosítanak, valamint tökéletesen illeszkednek az arcra és az orra.
 • Ha a távolság nem tartható be valamilyen okból kifolyólag, akkor megfontolandó a szemüveg, vagy műanyag maszk használata is.
 • Mindenkit arra kérünk, hogy minimalizálja az utazásokat, az olyan helyek látogatását, amelyek kockázatot jelentenek a vírus terjedése szempontjából.

Mindenki vigyázzon magára, hiszen közös felelősség, hogy csökkentsük a fertőzés kockázatát, ezzel óvjuk a magunk és egymás egészségét.

Fontos volna az is, hogy a szakmai-gyakorlati órákkal ne szoruljunk online térbe.