Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Doktori felvételi tájékoztató 2015

A képzést szervező hivatalok, jelentkezési és felvételi tudnivalók, témahirdetések.


A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

Az intézmény doktori tanácsa

Elnök: Huszti Péter

A doktori iskola vezetője: Karsai György
Titkárság: Kuti Edit
Cím: 1088 Budapest Vas u. 2/C
Telefon:06-1-3384731
Fax:06-1-3384749
E-mail:doktori@szfe.hu
Honlap:www.szfe.hu

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A jelentkezési lap a cikk végén található, letölthető.
A felvételi eljárás díja: 7000 Ft
Jelentkezési időszak: 2015. április 30-ig.

A pályázatot az 1088 Budapest, Vas u. 2/C címre kell küldeni Kuti Edit nevére.

A pályázat dokumentumai:
Jelentkezési lap
Szakmai életrajz
Doktori kutatási terv (e-mailen is be kell küldeni a doktori@szfe.hucímre)
Legalább egy B2 vagy "C" típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány a hat világnyelv egyikéből
A jelentkezési díj kifizetését igazoló csekk, vagy bizonylat másolata
Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére ( A cikk végén található, letölthető.)
Egyetemi, vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata.

A felvétel követelményei és feltételei

–          a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (2000. január előtt Főiskolán) szerzett  színész, színművész, színházrendező, koreográfus, dramaturg, illetve film- és televíziórendező, operatőr vagy producer, továbbá televíziós műsorvezető-rendező képesítés és egyetemi, vagy MA oklevél (az 1971. évet megelőző időszakban főiskolai oklevél), vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett ezzel egyenértékű, a Doktori Tanács által elismert művészdiploma;

–          egy világnyelvből államilag elismert középfokú “C” típusú (újabban B2)  nyelvvizsga

–          egyedi elbírálás alapján a Doktori Tanács elfogadhatja olyan  pályázók jelentkezését is, akik társművészeti vagy más egyetemen szereztek diplomát, és több mint öt éve a színházművészet, illetve a film- és videóművészet területén folytatnak elismert alkotói vagy oktatói tevékenységet

Az értékelés szempontjai:
A felvételi vizsgán a jelentkező beszámol motivációjáról, a kidolgozni kívánt kutatási témáról. A felvételi bizottság a disszertáció megírásának intézmény szempontjából való hasznosságát  mérlegelve dönt a felvételről.
 

A felvételi vizsga időpontja:
Előreláthatóan 2015  június vége-július eleje
 

A felvételi döntés időpontja:
A felvételi vizsgát követő két napon belül

Várható keretszám

12-18

Juttatások, önköltséggel kapcsolatos információk: Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok félévente 180 EFt-ot fizetnek. (A www.felvi.hu-nszereplő 170 EFt sajnálatosan téves.)

Doktori képzési programok, témák

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2002-ben akkreditált, s 2009-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.

A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak. A képzés három éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is.

A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A Doktori Iskola témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá.

Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kredittel ismerjük el. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.