Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Felvételi információk 2015/16

Induló szakok, kapcsolódó felvételi követelmények és a vizsgák tervezett időzítése kattintás után.


Színművész osztatlan mesterképzési szak

Prózai szakirány

A felvételre jelentkezőknek – már az első vizsgára is – legalább 10, különböző szerzőtől szabadon választott, eltérő hangulatú vers (lírai, drámai, vidám stb.), 5 színdarabrészlet (monológ) és 5 dal (népdal, kuplé, sanzon, operett, musical stb.) előadására kell felkészülnie.

Rátermettségét, felkészültségét a vizsgabizottság előtt színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság megismerésére.

A felvételi vizsga háromfordulós. Az utolsó fordulót többnapos közös munka előzi meg.

A felvételi előkészítő tanfolyamról bővebb információk itt.

A vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 24. – május 11.

2. forduló: 2015. május 26–29.

3. forduló: 2015. június 01–08.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesít. Amennyiben a jelentkező 2015. április 20-ig nem kapja kézhez az értesítőt, telefonon (06–1–338–4715) vagy e-mailben (guban.ica@szfe.hu) forduljon az egyetem Tanulmányi Osztályához.

A felvételi vizsgák során saját hangszeren kísérheti önmagát, vagy zenei alap használható.  A második fordulótól korrepetitor áll a jelentkezők rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.

A teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

Színházrendező osztatlan mesterképzési szak

Fizikai színházi koreográfus szakirány

A fizikai színház a testbeszéd hangsúlyozásával a formai és stílusbeli határok lebontására törekszik. Önálló fogalmazásmóddal hoz létre új értéket. Alkotói folyamatában nem válnak el a színészi, mozgásművészeti, színházrendezői és koreográfusi képességek, ezért valamennyi terület képzése egyformán hangsúlyos.

A vizsga tervezett szakaszai:
I. forduló: 2015. április 24–29.
II. forduló: 2015. május 18-22.
III. forduló: 2015. június 01-12.

A felvételi vizsga során, az első fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a jelentkezőknek számot kell adni általános tájékozottságukról, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene, a filmművészet, a színházművészet és a táncművészet terén.

A felvételi vizsga másik felében egy előre megadott drámát kell elemezniük.

Második forduló: személyes találkozás során részben a teszt értékelése, részben újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

Erre a fordulóra minden jelentkezőnek tudnia kell az alább megadott monológokat ill. 5 szabadon választott verset és 5 szabadon választott prózai részletet,  5 dalt, és fel kell készülniük 2 darab 2-3 perces otthon elkészített koreográfiával: egy kortárs, akusztikus komolyzenei műre, valamint egy szabadon választott zenei műre.

Monológok:

Szálinger Balázs: Kalevala – Lemminkejnen monológja (18. oldal)-CSAK fiúknak

Szálinger Balázs: Kalevala – A lány panasza (15. oldal)      (szinhaz.net, drámamelléklet 2008. szept.2.)- CSAK lányoknak

Euripidész – Oresztész (ford.: Térey János, Karsai György) – Hírnök monológ

Ibsen – Peer Gynt (ford.: Kúnos László, Rakovszky Zsuzsa) – Pap monológ

Örkény István: Egypercesek -" Kivégzési szabályzat"

A felvételi vizsga harmadik fordulójában a jelentkezők egy intenzív, többnapos együttélésen vesznek részt a későbbi oktatók vezetésével.

Színházi tapasztalattal, diplomával rendelkezők jelentkezését is várják.

Gyártásszervező alapképzési szak

A képzés célja a hazai filmipar és produceri irodák számára gyártási szakemberek képzése, a már meglévő általános kulturális és filmművészeti ismeretek bővítése és alkalmazása.

Az egyetem az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalata felhasználásával 2015-ben már harmadszor szervezi szoros együttműködésben a gyártásszervező és kameraman alapszakon, a mozgókép alapszak film- és televízió rendező, hangmester és vágó szakirányán, valamint a filmdramaturg egységes osztatlan szakon folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szak elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsga során, az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a hallgatóknak számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

A 2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

A 3. fordulóban a felvételi bizottság méri a fel a jelentkező képességeit személyes hangulatú beszélgetés formájában.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 24–29.
2. forduló: 2015. május 15–30.

3. forduló: 2015. június 10–30.

Kameraman alapképzési szak

A képzés célja a kameramanok (operatőrök) munkájához szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátíttatása, ahol a hallgatók megtanulják a filmes (16 mm, 35 mm) és digitális képrögzítést, valamint a filmes és televíziós műtermi világítást.

Az SZFE az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalata felhasználásával 2015-ben már harmadszor szervezi szoros együttműködésben a gyártásszervező és kameraman alapszakon, a mozgókép alapszak film- és televízió rendező, hangmester és vágó szakirányán, valamint a filmdramaturg egységes osztatlan szakon indítandó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

Az 1. fordulóban megírandó felmérő teszt a jelentkezők műveltségét, tájékozottságát, képzőművészeti, irodalmi, zenei, film- és televízió-történeti, illetve szakmai ismereteit méri.
A 2. forduló a sikeres felmérő teszt utáni személyes beszélgetés a pályázóval. Erre a beszélgetésre minden jelentkezőnek 10–15 db saját készítésű fotót kell hoznia (a fotó lehet papírkép vagy print), de lehetőség van maximum 5–10 perc terjedelmű saját készítésű mozgóképes anyag beadására (DVD-n) is.

A 3. fordulóban a pályázónak egy meghatározott helyszínen 10–15 képből álló összefüggő fotóetűdöt kell készítenie. A fotósorozat vetítése és megvédése a felvételi bizottság előtt történik.
A 4. fordulóba jutott felvételizőnek kb. 5 perces videoetűd elkészítésével kell bizonyítania alkalmasságát kameraman, illetve a későbbiekben az operatőri pályára.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 24–29.
2. forduló: 2015. május 15–30.

3-4. forduló: 2015. június 10–30.

Mozgókép alapképzési szak

Film- és televízió rendező szakirány

A képzés célja olyan ismeretek átadása, melyek révén a végzett növendékek a művész- és szórakoztató filmgyártásra, a reklámfilmek készítésére, a televíziós és videoművészeti produkciók, internetes látvány és vizuális effektek létrehozására szerveződött alkotóművészi csoportok tagjaivá válhatnak.

Az egyetem az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalata felhasználásával 2015-ben már harmadszor szervezi szoros együttműködésben a gyártásszervező és kameraman alapszakon, a mozgókép alapszak film- és televízió rendező, hangmester és vágó szakirányán, valamint a filmdramaturg egységes osztatlan szakon indítandó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

1. forduló: a teszt megírása és egy maximum 3 perces, saját készítésű film benyújtása. A teszt általános része a jelölt műveltségét, filmes, irodalmi, színházi, történelmi, képzőművészeti és zenei tájékozottságát méri fel. A szakmai rész a rendezői munkához szükséges képalkotói képesség és szervezőkészség szintjéről tájékozódik. Utóbbi megítélését segíti a jelentkező által benyújtandó film is.

2. forduló: fotózási feladat, mely az elkészült képsorozat segítségével egy történetet mond el. Személyes találkozó keretében egy fotósorozat elemzése.

3. forduló:

a) filmezési feladat, melynek során a jelentkező mozgóképes formában mesél el egy történetet megadott időkereten belül; illetve bizonyítja egységes képi látásmódját.

b) az eddigiek összegzése; a vizsgabizottsággal folytatott beszélgetés során a film „megvédése”.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 24–29.
2. forduló: 2015. május 15–30.

3. forduló: 2015. június 10–30.

Mozgókép alapképzési szak

Hangmester szakirány

A képzés célja a mozgóképes hangmesteri munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, aminek kertében a hallgatók megtanulják a különböző mozgóképes műfajok hangi produkciós munkáit az előkészítéstől a forgatáson át az utómunkáig.

Az egyetem az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalata felhasználásával 2015-ben már harmadszor szervezi szoros együttműködésben a gyártásszervező és kameraman alapszakon, a mozgókép alapszak film- és televízió rendező, hangmester és vágó szakirányán, valamint a filmdramaturg egységes osztatlan szakon indítandó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód, a hangi kreativitás meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A hangszeres tudás és általában a zenei ismeretek előnyt jelentenek, de hiányuk sem kizáró ok. 

A felvételi vizsga háromfordulós.

Az 1. forduló tesztírás, amelynek általános közös részéhez speciális hangi ismeretekre vonatkozó kérdések kapcsolódnak. Ilyenek pl. a hangi kreativitásra, zenei ismeretekre, valamint a hangtechnikai ismeretekre vonatkozó kérdések.

A 2. forduló szóbeli vizsga, ahol a továbbjutott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt, vizsgáljuk adottságaikat, készségeiket, mint pl. a hallás, a ritmusérzék, a zenei hallás, de lesznek a kreativitást felmérő feladatok is.

A 3. forduló ismét szóbeli, ahol a jelentkezők mozgóképes hangelemzésre vonatkozó feladatot kapnak.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 24–29.
2. forduló: 2015. május 15–30.

3. forduló: 2015. június 10–30.

 Mozgókép alapképzési szak

Vágó szakirány

A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a rendező alkotótársaként részt venni az utómunkálatokban, a leforgatott anyagok összeállításában, a film- és televíziós produkciók végső formájának kialakításában.

Az SZFE az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalata felhasználásával 2015-ben már harmadszor szervezi szoros együttműködésben a gyártásszervező és kameraman alapszakon, a mozgókép alapszak film-és televízió rendező, hangmester és vágó szakirányán, valamint a filmdramaturg egységes osztatlan szakon indítandó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsga során az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a jelentkezőknek számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

A 2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

A 3. fordulóban kifejezetten a vágói készségre utaló feladatot kell a jelentkezőknek megoldaniuk. A feladat elvégzése előképzettség nélkül is teljesíthető.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 24–29.
2. forduló: 2015. május 15–30.

3. forduló: 2015. június 10–30.

Televíziós műsorkészítő alapképzési szak

A cél olyan „multifunkcionális” televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához (a kezdeti elképzeléstől, szerkesztésen, képi megvalósításon át a rendezésig) értenek.

A felvételi vizsga felméri a jelentkező társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági műveltségét, irodalmi, történelmi, tudományos, művészeti (különösképpen képzőművészet, film) tájékozottságát, vizuális és technikai felkészültségét. A készségek közül pedig elsősorban az írás- és beszédkészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, kritikai és lényeglátásra való készséget, kreativitást, találékonyságot, lélekjelenlétet, társadalmi és emberi érzékenységet, kíváncsiságot, vitakészséget.

Az 1. fordulóban megírandó teszt az általános műveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot a leghétköznapibb kérdésektől a történelmi, irodalmi, zenei, film- és tv-történeti ismeretekig.

A 2. forduló egyrészt a kreativitás felmérésére irányul (találékonyság, képzelőerő, elemző, lényeglátó, kritikai és íráskészség stb.) másrészt a jelentkező kamera előtti szerepléséből áll (magyarul, illetve az általa választott idegen nyelven), bizonyítva ezzel a jelölt rátermettségét, verbális képességeit, beszéde és orgánuma alkalmasságát, valamint idegen nyelvi kommunikációs készségét.

A 3. fordulóba jutott jelentkezők egy rövidfilmet készítenek, illetve a felvételi bizottsággal folytatott személyes beszélgetés során bizonyítják alkalmasságukat.

A fordulók között „házi feladatok” is lesznek, melyeket a felvételizőknek magukkal kell hozniuk a következő fordulóra.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 27–30.

2. forduló: 2015. május 27. – június 1.

3. forduló: 2015. június 12–30.

Filmdramaturg egységes, osztatlan képzés

Filmíró és kreatív producer szakirány

A cél olyan szakemberek képzése, akik filmművészeti és filmdramaturgiai ismereteik birtokában alkalmasak filmíróként vagy kreatív producerként alkotó partnerként részt venni hazai és külföldi filmek előállításában.

Az SZFE az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalata felhasználásával 2015-ben már harmadszor szervezi szoros együttműködésben a gyártásszervező és kameraman alapszakon, a mozgókép alapszak film- és televízió rendező, hangmester és vágó szakirányán, valamint a filmdramaturg egységes osztatlan szakon indítandó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsga három fordulóból áll:

1. forduló: a teszt megírása és egy szabadon választott saját írás benyújtása. A benyújtandó, maximum tíz oldal terjedelmű saját írásnak műfaji kötöttsége nincs, s lehet egy hosszabb mű részlete is.

A teszt általános része a jelölt műveltségét, filmes irodalmi, színházi, történelmi, képzőművészeti és zenei tájékozottságát méri fel, míg a szakmai rész a filmdramaturgiához és forgatókönyvíráshoz szükséges készségek, elsősorban az írás- és elemzőképesség, kreatív fantázia és vizualitás szintjéről tájékozódik.

2. forduló: írás és vizuális anyag készítése, majd személyes beszélgetés

A feladat konkrét témáját és jellegét a felvételi bizottság az 1. forduló után ismerteti. Elvégzésére a jelöltnek egy hét áll rendelkezésére, ezt követi a személyes beszélgetés, melynek kérdései az addigi feladatokra, valamint az elemző- és kommunikációs készségek felmérésére irányulnak.

3. forduló: a filmírói tehetség felmérését szolgáló írásos feladatok elvégzése, és azok „megvédése” a vizsgabizottság előtt.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2015. április 24–29.
2. forduló: 2015. május 15–30.

3. forduló: 2015. június 10–30.