Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HÖK beszámoló

A 2010/2011-es tanév után történt rendezvények és a Hallgatói Önkormányzat költségvetésének bemutatása.


Kedves Hallgatók!
 
Az alábbiakban ismertetem a 2010/2011-es tanév után történt rendezvények és a Hallgatói Önkormányzat költségvetését.

 

GÓLYATÁBOR
A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) Gólyatábort szervezett az egyetemre felvett hallgatóknak. Ennek időpontja 2011. augusztus 17-től 21-ig. Helyszíne 2700. Cegléd, Fürdő út (közvetlenül a termálfürdő mögött).

 

A szervezők egy része már két nappal korábban lement. A gólyáknak egyébként egy nap háromszori étkezéssel és éjszakával együtt 2.720.- Forintba került.
További költségek:
útiköltség (vonattal egy útra Budapestről, nem IC, 2.osztály) 1 470 Ft
strandbelépő (kombinált jegy) 2 500 Ft
pólók 1 000 Ft
benzinköltség Budapestről (6l/100km, 380Ft/liter) 1 595 Ft

 

Így összesen egy embernek, ha végig lent volt 18 570 Ft-ot kellett kifizetni.
A szervezőknek a tábor költségei 22 570 Ft volt, melynek 50%-át a HÖK állta és utólag kifizette.
Természetesen voltak, akik nem tudtak végig lent lenni, nekik arányosan csökkentettük a részvételi díjat.

 

Bevétel
Az alábbi megoszlás szerint állt rendelkezésre költségvetési keret:
Gólyák részvételi díja (becsült, 55 fő)  1 028 225 Ft 
Szervezők részvételi díja (becsült, 15 fő)   340 425 Ft 
HÖK keret       162 375 Ft 
Rektori keret      40 000 Ft 
Összesen       1 571 025 Ft

 

Kiadások
1. STYL-MARKET KFT. Takarítószerek – JM9EA 2011.08.20 21 850 Ft
2. SHELL HUNGARY ZRT. Gázolaj 2011.08.17 19 995 Ft
3. TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. Élelmiszer 2011.08.19 5 555 Ft
4. SZERENCSEJÁTÉK ZRT. – Béta Karotin Bt. Telefonfeltöltés 2011.08.19 3 000 Ft
5. SZERENCSEJÁTÉK ZRT. – Béta Karotin Bt. Telefonfeltöltés 2011.08.19 7 000 Ft
6. TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. Élelmiszer 2011.08.18 49 440 Ft
7. TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. Élelmiszer, kellékek 2011.08.15 48 550 Ft
8. TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. Élelmiszer, kellékek 2011.08.17 43 925 Ft
9. MOL NYRT. Gázolaj 2011.08.18 4 000 Ft
10. MOL NYRT. 95 Benzin 2011.08.20 13 500 Ft
11. CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ KFT. Belépőjegy 2011.08.19 35 250 Ft
12. MÁV-START ZRT. – GYSEV ZRT. Vonatjegy – DN7N-B 264460 2011.08.11 32 640 Ft
    
    
Összesen:    284 705 Ft
Szervezők költségeinek 50%-os támogatása: 12 x  22 570 x 0,5 = 135 420
Kárlista: kb. 50.000.- Forint.
Telefonszámla: kb. 30.000.- Forint

Összes kiadás: 500.125.-

 

Azonban a tábor szervezése során, felmerültek olyan költségek, amelyekkel korábban nem számoltunk, ilyen volt például az egyes eszközök beszerzése vagy a károk megtérítése, továbbá a költségvetésben nem szerepelt a szervezők később kifizetendő részvételi díja, így ezeket az egyik rendezvényünk bevételeiből kellett pótolni.

 

Az innen letölthető táblázatban láthatók
• a költségvetés – szervezőkre és gólyákra nézve
• a gólyatábor finanszírozási teve – az egyes bevételi források megnevezése
• kiadások – tételesen

 

SZFE IZZÁS
A rendezvény összköltségvetése 126.591 Forintba került. A rendezvény bevétele a Gólyatáborban korábban keletkezett fedezetlen kiadások pótlására mentek el.

 

KÖLTSÉGVETÉS
Ismertetem a második félévben érvényes költségvetési felosztási változtatásainkat. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájától (HÖOK) még 2010-ben minden HÖK elnök értesült már a várható felsőoktatást érintő költségvetési megszorításokról és átalakításokról. Ezt követően 2011-ben az elmúlt időszakban valóban meg is tapasztaltuk az egyetem megszorításait és takarékossági intézkedéseit. Első körben egy kb. 90 milliós majd egy kb. 16 milliós elvonás, végül egy 40 milliós tartalék képzésére kötelezték az egyetemet.  Ennek hatására és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának javaslataira módosításokat tárgyaltunk meg. És nyújtunk most be.

 

A HÖK előző elnöke, Marofka Mátyás tavasszal a
Teljesítmény alapú

  • Intézményi szakmai ösztöndíj 2%-ról 10%-ra,
  • Közéleti ösztöndíj 0%-ról 10%-ra,
  • Tanulmányi ösztöndíj 60%-ról 40%-ra,

Szociális alapú

  • Rendszeres szociális alapú támogatás 20%-ról 22%-ra,
  • Alaptámogatás 3%-ról 3%-ra,

A HÖK működés támogatás

  • HÖK dologi keretét 3,5%-ról 4%-ra,
  • Intézményi dologi keretét 1,5%-ról 1%-ra,

történő módosítását javasolta, melyet az új HÖK elnök, azaz jómagam, még tavasszal szavazásra bocsátott és a HÖK elfogadott. A rendkívüli szociális alapú támogatás 10%-on marad.

 

A javasolt módosítások indoklása a következő:

Intézményi szakmai ösztöndíj
A kiosztható szakmai ösztöndíj megnövelésével a hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy olyan forrásokat pályázzanak meg, amelyek egy-egy vizsgamunka elkészüléséhez, avagy az iskolai oktatáson túlmutató kurzus szervezésében segít. Rengetegen küzdenek azzal a problémával, hogy nehezen találnak támogatói forrásokat, ezen kívánunk változtatni.
 

Közéleti ösztöndíj
Az összegből elsősorban az egyetem eszközparkját szeretnénk felújítani, szinten tartani. Ebben a szűkös gazdasági helyzetben az egyetem nem mindig engedheti meg magának vagy nem elég gyorsan, hogy adott felújításokat elvégezzen, eszközöket biztosítson a hallgatók számára. Így viszont a hallgatók nem tudnak maradéktalanul eleget tenni a tantárgyi követelményeknek, vizsgafeladatoknak.
 

Rendszeres szociális alapú támogatás
Úgy gondoljuk objektívebb és igazságosabb rendszert tudunk kidolgozni arra, hogy a valóban rászorulók kapjanak támogatást, melyhez a forrás növelését kérjük.
 

Tanulmányi ösztöndíj
A felsőoktatási törvény szabályozása nem veszi figyelembe a művészeti egyetemek speciális környezetét. Bár a törvény lehetőséget ad arra, hogy az intézmény belsőleg szabályozza a különböző szempontrendszerek kidolgozásával és alkalmazásával, ugyanakkor a tanulmányi eredmények és ezáltal a származtatott ösztöndíj megítélése nem elég objektív és igazságos. Nem is lehet, hiszen az egyéneket önmagukhoz és nem egymáshoz kell mérni. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a szociális alapú támogatásokat és egyéb szakmai ösztöndíjakat sokkal objektívebben és igazságosabban tudjuk elosztani, így ezekre fordítanánk. A HÖK éves költségvetését innen lehet letölteni.

 

A HÖK tavasszal 1,8 millió forinttal lépte túl a szociális ösztöndíjra szánt keretet, ezért akkor a hallgatók közül többen is magasabb szociális támogatásban részesültek, valamint az őszi időszakban a túllépés levonásra került, így kevesebb összegből volt mód szociális támogatást adni.

 

Amennyiben kérés vagy kérdés merült fel, kérlek keressétek bizalommal a HÖK-öt!

 

Üdvözlettel:

SZFE HÖK