Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ

Pályázati felhívás. Pályázati felhívás A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a 2022. évre szóló KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az ösztöndíj célja a névadójának szellemiségét követő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központokban, valamint egyéb helyszíneken – […]

Pályázati felhívás.

Pályázati felhívás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet
A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján
a 2022. évre szóló

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA

  1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

Az ösztöndíj célja a névadójának szellemiségét követő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központokban, valamint egyéb helyszíneken

– a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékei tanulmányozásának elősegítése
– az írott és tárgyi emlékek feltárása, megóvása, illetve a forráskiadásukat szolgáló könyvtári, múzeumi, kézirat- és levéltári, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások támogatása;
– kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak elősegítése;
– a gyűjteményi alapú hungarikaanyagok szisztematikus feltárásának, azokról tételes jegyzék és – lehetőség szerint – másolat készítésének, illetve a vonatkozó forrásanyagok számbavételének támogatása;
– a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának előmozdítása;
– a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében a kultúra- és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerekre) tanulmányozásának elősegítése;
– a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.

  1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:
– mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
– korábban elnyert és felhasznált Klebelsberg Kuno-ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az ösztöndíj akkor nyerhető el újra, ha az ösztöndíjas a korábbi ösztöndíjas periódushoz kapcsolódó beszámolóját a bírálóbizottság kiválóan megfeleltre értékelte. (Ezért amennyiben a pályázó a 2021-es évre részesült Klebelsberg Kuno-ösztöndíjban, beszámolóját be kell nyújtania soron kívül, 2022. január 31-ig e-mailen a klebelsberg@mfa.gov.hu címre.);
– vállalja, hogy kint tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, amelyben Collegium Hungaricum működik – az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap