Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Köztársasági ösztöndíj pályázat a 2014/2015-ös tanévre

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 64. § (5) bekezdésében, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Színház-és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA.


Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény azon államilag támogatott / állami ösztöndíjas, illetve önköltséges / költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat további feltételei:

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

·         kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg

·         szakmai területen kimagasló munkát végeztek

a  2013/2014-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A köztársasági ösztöndíj 10 hónapra szól, havi összege  a  2014/2015-ös tanévben  34 000,- Ft / fő /hó.

A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik (évhalasztás, tanulmányok befejezése), a megszűnést követően az ösztöndíj nem folyósítható.

A pályázatok beadásának határideje:    2014. július 1.

(Vas u. 2/D I. emelet 109., Tanulmányi Osztály)

 

Budapest, 2014. június

Rábai Hedvig

tanulmányi előadó