Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Projekt száma: TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0031 Projekt címe: „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” Főkedvezményezett: ...


  

Projekt száma: TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0031

Projekt címe: „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba

Főkedvezményezett: Színház- és Filmművészeti Egyetem, 1088 Budapest, Vas u. 2/C.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája támogatást nyert „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” projektre. A programot két konferencia zárja. Az első fő témája Halász Péter, a másodiké a színészképzés, színészpedagógia. A támogatás lehetővé teszi, hogy az SZFE e témakörökben pályázatot írjon ki alapszakos, mesterszakos és doktori képzésben résztvevő hallgatói számára. Az első pályázat Halász Péterrel foglalkozott. A jelenlegi kiírás pedig a második konferencia témaköréhez kapcsolódóan a színészképzést járja körül.

 

Odaítélhető ösztöndíjak száma: 4 darab.

Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap.

A ösztöndíj havi összege: 138.000 Ft, amelynek fejében a hallgató szerződésben rögzített feltételek szerint részt vesz az egyetem kutatásaiban.

 

A jelentkezőknek munkatervet (3000 karakter) kell készíteni, amely bemutatja a színészképzéshez, színészvezetéshez kapcsolódó projektet, és a kutatás/program végeredményének összefoglalásaként közzétehető anyagok formáját.

 

A projekt formája szabadon választható. A javasolt formák:

–        színházi előadás, munkanapló

–        videofilm

–        szabad formájú alkotás a pályázat témájához kapcsolódva.

 

Előny:

–        a projektben a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóival, oktatóival történő együttműködés

–        a végeredmény felhasználhatósága a novemberi konferencián

 

A pályázat elbírálásakor a színészképzéshez, színészvezetéshez való kapcsolatot, annak gyakorlati megvalósíthatóságát, a konferencia tematikájához való kapcsolódást értékeljük.

 

A pályázat beadási határideje: 2013. július 17.

 

A pályázat papíralapú formáját az SZFE Tanulmányi Irodájába (Budapest, 1088, Vas utca 2/d, I. emelet 108-as szoba) kell eljuttatni. Határidő után beérkező vagy hiányos pályázatokat nem értékelünk.

 

A pályázatról további információkat a projekt szakmai vezetője, Jákfalvi Magdolna ad. (jakfalvi.magdolna@szfe.hu)

 

FIGYELEM: A szerződést abban az esetben kötjük meg a nyertes pályázókkal, ha az ESZA visszaigazolta a változás-bejelentés elfogadását.

 

 

Budapest, 2013. június 18.