Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Széljegyzetek egy nyílt levélhez

A Magyar Teátrumi Társaság nyílt levelet írt „a Színművészeti Egyetem átalakulása kapcsán”. A levél alábbi passzusa a MOME oktatójaként közvetlenül is érint és megszólalásra késztet. „Furcsa azt tapasztalni, hogy az SZFE modell-váltásával lényegében megegyező átalakulás előtt álló felsőoktatási intézmények egyikében sem kavart port a változás. Úgy fest, mindegyik intézmény belátta a változásokból fakadó lehetőségeket. Egy […]

A Magyar Teátrumi Társaság nyílt levelet írt „a Színművészeti Egyetem átalakulása kapcsán”. A levél alábbi passzusa a MOME oktatójaként közvetlenül is érint és megszólalásra késztet.


„Furcsa azt tapasztalni, hogy az SZFE modell-váltásával lényegében megegyező átalakulás előtt álló felsőoktatási intézmények egyikében sem kavart port a változás. Úgy fest, mindegyik intézmény belátta a változásokból fakadó lehetőségeket. Egy másik, nem kevésbé fontos művészeti felsőoktatási intézmény, a MOME esetében már látszanak az átalakulásból fakadó előnyök, amelyeket az az egyetem ki is kíván használni. Nehezen elhessegethető az az érzés, hogy az SZFE jelenlegi ‘küzdelmének’ politikai motivációi vannak, mely érzés, elolvasva az Egyetem néhány vezetőjének nyilatkozatait, meglehetősen világosnak és egyértelműnek tűnik.”

1. Lehet, hogy az SZFE és a MOME modellváltása strukturálisan „lényegében megegyező”, folyamatát tekintve mégis egészen más képet mutat. Ennek története az egyetem által kezdeményezett új campus kiemelt kormányzati beruházásként történő felépítéséig megy vissza, a különbség pedig egyértelművé azáltal vált, hogy a modellváltás élén a MOME esetében az egyetem vezetése áll, tervezi és szorgalmazza azt. A vezetés ebben folyamatban az egyetemi közösséget többé-kevésbé kollegiális és konstruktív partnerként kezeli. Ezzel az egyetem polgárai tárgyalási pozícióban találták magukat. Ennek köszönhető, hogy minden kérdésünk, javaslatunk és félelmünk az egyetemen belüli kommunikációba csatornázódik bele, és sohasem lépte át annak küszöbét. A MOME felőli csöndnek ez a magyarázata, a magyarázat azonban nem jelent igazolást. Ezért ez a csönd sokunk számára frusztráló, feszültségekkel és félelmekkel teli csönd.
2. Minthogy a modellváltás folyamata lényeges különbségeket mutat, az SZFE tiltakozásának és a MOME csöndjének szembeállítása tendenciózus és félrevezető. Az pedig, hogy a MOME csöndjét a tisztelt Társaság nyílt levele hivatkozási alapul használja az SZFE ellen, vagyis egymás ellen játssza ki a két egyetemet, számomra, mint a MOME dolgozója számára elfogadhatatlan.
3. Az a kijelentés, miszerint „a MOME esetében már látszanak az átalakulásból fakadó előnyök” legjobb esetben is csak vágyteljesítő előrevetítés, tekintettel arra, hogy az Alapítványi Kuratórium tagjait nemrég nevezték ki, a modellváltás pedig augusztus 1-én lép életbe.
4. A Teátrumi Társaság nyílt levele a többi egyetem csöndjének és az SZFE tiltakozásának szembeállítását használja arra, hogy hangot adjon annak a „nehezen elhessegethető” érzésnek, miszerint „az SZFE jelenlegi ’küzdelmének’ politikai motivációi vannak”. A tisztelt Társaságnak ebben tökéletesen igaza van, de egészen másképpen, mint gondolja. Az egyetemi autonómia a tudományos tevékenység szakmaiságának biztosítását szolgáló politikai koncepció, politikai törekvés. Az egyetemi autonómia léte vagy nemléte tehát nem szakmai, hanem tágabb, nem pártpolitikai értelemben vett politikai kérdés. Az SZFE, a MOME, ahogy minden más művészeti és nem művészeti egyetem autonómiája számunkra fontos politikai érték.
Budapest, 2020.06.30.

Ádám Krisztián, mesteroktató

Antalóczy Tímea, egyetemi docens

Babarczy Eszter, egyetemi docens

Bárdkai Júlia, könyvtáros

Bazsó Ferenc, művésztanár

Beck András, egyetemi docens

Bényei Judit, egyetemi docens

Bényei Tünde, egyetemi docens

Bodnár Tekla doktoranda

Bokor Zsuzsa, művésztanár

Dezső Renáta, mesteroktató

Erhardt Miklós, egyetemi docens

Fátyol Viola, egyetemi tanársegéd

German Kinga, egyetemi docens

Gyenge Zsolt, egyetemi docens

Hajnóczy Csaba, egyetemi adjunktus

Horányi Attila, egyetemi docens

Illés Anikó, egyetemi docens

Kondor Edit, egyetemi adjunktus

Lévai Klára, könyvtárigazgató

Mohácsi András, egyetemi docens

Orlai Balàzs, egyetemi adjunktus

Ruttkay Zsófia, egyetemi docens

Sánta Balázs, egyetemi tanársegéd

Schneider Ákos, egyetemi tanársegéd

Szalontai Ábel, egyetemi docens

Szentpéteri Márton, egyetemi tanár

Szirtes János egyetemi tanár

Szlávics László, művésztanár

Szűcs Edit, egyetemi adjunktus

Tasnádi József, egyetemi tanár

Tillmann József, egyetemi tanár

Tiry Katalin, könyvtáros

Turcsány Villő, doktoranda

Varga Anikó, művésztanár

Veres Bálint, egyetemi docens

Vörös Miklós, egyetemi adjunktus