Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

SZFE HÖK közéleti ösztöndíj pályázat

Az EHÖK elnöke az 51/2007. Korm.rend. 7.§ ac), 10.§ (4) alapján pályázatot ír ki az egyetemi közéleti ösztöndíj keret terhére minden tanévben, havi megpályázhatósággal. Olyan, a közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató számára, akik közreműködésükkel segítik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját és az egyetemi hallgatói közösségi élet működését.


Közéleti ösztöndíj megpályázására minden hallgató jogosult, ugyanakkor a belső hagyományok és most már szabályok miatt hallgatói önkormányzati tag csak fél éves munka után pályázhat közéleti ösztöndíjra. Ennek a szabályozásnak célja, hogy a csak “pénzért” dolgozókat kiszűrje a rendszer. Pályázni online űrlapon keresztül lehet. Az elektronikus pályázatban fel kell tüntetni az pályázat alapját képező közéleti tevékenységet, melyet az érintettekkel történő szóbeli egyeztetés során a bírálatkor kiegészíthetnek, módosíthatnak, így csökkentve a fölösleges adminisztratív köröket. Az elbírálás végeredményét jegyzőkönyv formájában kell leadni, melyet 2014. szeptemberétől a rektor, a rektor-helyettes és a tanulmányi osztály vezetője is ellenjegyez.

Pontrendszer:
1 pont = 1.000.- Forint
-Kollégiumi referensként végzett tevékenység (1 pont/óra)
-EHÖK iroda működését segítő tevékenység (1 pont/óra)
-EHÖK Szakterületi Bizottságokban végzett tevékenység (Diákjóléti és Kollégiumi, Kommunikációs, Kulturális stb.) (1 pont/óra)
-Az intézménnyel közösen alkotott bizottságokban (Tanulmányi, Erasmus stb.) való megjelenés (5 pont/alkalom)
-Egyetemi programok, rendezvények, események szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan végzett tevékenység (1 pont/óra)
-EHÖK elnökként végzett tevékenység (35 pont/hó + indokolt és igazolt tevékenység mellett további 1 pont/óra)
-EHÖK Elnökségben végzett tevékenység (1 pont/óra, de indokolt és igazolt tevékenység mellett 35 pont/hó)
-EHÖK Felügyelő Bizottságban végzett tevékenység (1 pont/óra)
-HÖOK-ban végzett tevékenység (10 pont/hó + indokolt és igazolt tevékenység mellett további 1 pont/óra)
-Egyéb, a fenti kategóriákba nem tartozó tevékenység.
-A Szenátusban való aktív részvétel felkészültségtől függően (5-10 pont/alkalom)

Az SZFE EHÖK referensei és megbízottjai munkájukról rendszeresen beszámolnak az SZFE EHÖK elnökének, az SZFE EHÖK elnöke az ő nevükben is beszámol az SZFE HÖK elnökségének. Az EHÖK alelnökei külön, szakterületenként számolnak be az érintetteknek.

https://docs.google.com/forms/d/1PIiCHeaZM7J1L3esVbaBcYE_jHos36kdHyO-_QeUn44/viewform