Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Tisztelt Universitas! Tisztelt Egyetemi Közösség!

Tisztelt Universitas! Tisztelt Egyetemi Közösség! A napokban – a hosszú ideje zajló, összehangolt lejárató kampány részeként – néhány, magát sajtóterméknek álcázó orgánum újabb támadást intézett egyetemünk jó hírneve ellen. Ezúttal a HÖK elnöke által továbbított hallgatói levelet találták megfelelő ürügynek, hogy akcióba lépjenek. Kampányuk kötelező eleme annak a rágalomnak az ismételgetése, hogy az SZFE falain […]

Tisztelt Universitas! Tisztelt Egyetemi Közösség!

A napokban – a hosszú ideje zajló, összehangolt lejárató kampány részeként – néhány, magát sajtóterméknek álcázó orgánum újabb támadást intézett egyetemünk jó hírneve ellen. Ezúttal a HÖK elnöke által továbbított hallgatói levelet találták megfelelő ürügynek, hogy akcióba lépjenek.

Kampányuk kötelező eleme annak a rágalomnak az ismételgetése, hogy az SZFE falain belül egyetemi oktatás helyett ún.  „ideológiai” képzés folyik, és ez sérti a pártatlan, politikafüggetlen egyetemi oktatás imperatívuszát.

Mi is történt? Egy hallgatónk jogsértőnek ítélte a 33. törvénycikkelyt, és a kiállást választotta egy emberjogi kérdésben.

Ez a cikkely ugyanis ideológiák felett álló, alapvető emberi jogot korlátoz. Bármely vélt vagy valós jogkorlátozás ellen tiltakozni szintén alapvető emberi jog, a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság része. Az említett orgánumok ezt ezúttal figyelmen kívül hagyták, ehelyett azzal foglalkoztak, hogy a tiltakozásra szólító hallgatói levelet a HÖK elnöke a HÖK címlistáján küldte tovább, és – horribile dictu! – reményét fejezte ki, hogy a tiltakozáshoz mások is csatlakoznak.

Szerencsés-e, helyes-e nem csupán magánemberként továbbítani egy hallgatói felhívást – nos, ebben közöttünk sincs egyetértés. Ám egy dologban biztosak vagyunk: minden állampolgárnak elemi joga, hogy a maga belátása szerint foglalkozzék emberiességi, emberi jogi, lelkiismereti kérdésekkel, hangját hallassa minden fontosnak ítélt ügyben. Az egyetem nemcsak a tanulás és alkotás helyszíne és terepe, hanem a kérdezésé, a vitáé, a tisztázásoké is. A felnőtt és felelős állampolgárrá válásé, a cselekvéspróbáké.

A hallgatók önmagukért felelnek – ezért még véletlenül sem kaphatnak instrukciókat a tanároktól, természetesen ebben az ügyben sem kaptak; önmaguk és nem az intézmény nevében cselekedtek. Kiállásukért tiszteletet érdemelnek, nem azt, hogy felelős állampolgári lépéseikre válaszul az újságírói etika legelemibb szabályait is semmibe vevő botrányzsurnaliszták kikezdjék őket és intézményüket.

Alulírottak megszokták, hogy a nehéz helyzetekben élvezetet találjanak: a tisztázás, a vita, a gondolkodás lehetőségét. Egyre égetőbbé válik az alapvető kérdés: mi a dolga és a felelőssége az universitas sokévszázados eszméjéhez hű egyetemnek a mai Magyarországon?

Kedves diákok és tanárok, legyen ez a levél felhívás a közös gondolkodásra.

Bagossy László, Balázs Gábor, Gáspár Máté, Karsai György, Németh Gábor, Novák Eszter, Upor László

(Az aláírók felhívják a figyelmet arra, hogy levelük csakis rövidítés és változtatás nélkül   használható fel.)