Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun
[sliderpro id="2"]

FELVÉTELI 2021

A 2021/ 2022-es TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET

További információ, kérdések:  Kelemen Mónika     E-mail:   kelemen.monika@szfe.hu 

A képzés célja olyan színházrendezők kiművelése, akik ismerik a világtörténeti és kortárs színház irányzatait, képesek egyéni koncepciójuk színpadon történő megjelenítésére, s a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak a személyes hangvételre, és egy alkotócsoport, társulat irányítására.

A felvételre jelentkezőknek készíteniük kell:

egy bemutatkozó videót, amely 2 percnél nem lehet hosszabb, műfaja kötetlen, témája: „A színház és én”.

A videót mp4 formátumban, a kézzel írt önéletrajz elektronikus másolatával   együtt (pdf) 2021. február 15-ig kell beküldeni a kelemen.monika@szfe.hu email címre.

A videó fájl és az önéletrajz elnevezése a jelentkező neve és születési éve legyen, a magyar helyesírás szabályai szerint, vagyis nagy kezdőbetűkkel, ékezetekkel, szóközökkel. Például: Kiss István 1997.mp4 és Kiss István 1997.pdf

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, széles körű olvasottságot, irodalmi, színházi, filmes, zenei és képzőművészeti tájékozottságot igényel. A jelentkező az olvasott művek és látott előadások elemzésével, valamint drámai szövegek színpadi megjelenítésének elképzelésével bizonyíthatja rátermettségét. A végső elbírálás alapja a színpadi jelenetek gyakorlati megrendezése.

 1. forduló:

Írásbeli: teszt (általános műveltség), elemzés, esszé (kreatív látásmód)

 1. forduló (szóbeli):

Személyes bemutatkozás, az első forduló anyagainak megvitatása (cv, teszt, bemutatkozó videó), darabelemzés, előadói képességek bemutatása (a jelentkezőnek egy-egy szabadon választott verssel és drámai monológgal kell készülnie)

 1. forduló:

Rendezési gyakorlat

A felvételi vizsgákat az Egyetem 2021. április 21. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címen értesít. Amennyiben a jelentkező 2021. április 19.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Kelemen Mónikához a kelemen.monika@szfe.hu email címen.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, amelyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.

A befizetés határideje: 2021. február 15.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /színházrendező

A felvételi vizsgákról további tudnivalók az Egyetem honlapján érhetők el, ahol a tartalom folyamatosan frissül.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

Nyilatkozat specializáló választásról

További információ, kérdések: Kelemen Mónika,  E-mail: kelemen.monika@szfe.hu

Egyetemünk 2021 szeptemberében a színművész szakon három osztályt indít. Színművész szakot, bábszínész specializációt és zenés színész specializációt.

A jelentkezést a színművész szakra kell beadni és a választásról szóló nyilatkozatot minden jelentkezőnek 2021. február 15-ig kell a kelemen.monika@szfe.hu e-mail címre beküldeni.

A nyomtatvány az Egyetem honlapjáról tölthető le. Beküldési határideje: 2021. február 15., a kelemen.monika@szfe.hu e-mail címre.

Prózai színész:

A képzés célja olyan színművészek kiművelése, akik az elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában képesek a kor kihívásainak megfelelő, eltérő színházi stílusokban fellépni a hazai színházi műhelyekben és a nemzetközi színtéren. A képzés kiemelten foglalkozik a színpadi színészmesterség mellett a filmes színészmesterséggel. A cél a későbbi sikeres filmes és televíziós szereplés megalapozása. A hallgatók képzése kitér a hallgatók rádiós és filmszinkronizálási felkészítésére is. A tanulmányok doktori képzéssel folytathatók.

A jelentkezőknek az első fordulóra készíteni kell:

 • maximum 60 mp-es bemutatkozó videót

Ezen kívül fel kell készülniük:

 1. egy maximum három perces egyéni belépő etűddel (lehet szöveges, zenés, némajáték)
 2. három monológgal
 3. egy verssel
 4. egy zenei kíséret nélküli vagy saját hangszeren kísért dallal

A második fordulóra a felvételi bizottság kérhet más verset, monológot. Várhatók egyéb feladatok, amelyeket a két forduló között kell a felvételizőknek elkészíteni.

A harmadik fordulóban a jelentkezők filmszínészi adottságait is vizsgáljuk, továbbá különböző stílusú jelenetek elkészítését kérjük.Rátermettségüket, felkészültségüket vizsgabizottság előtt, színpadi szerepléssel kell bizonyítaniuk.

A végső elbírálást részvizsgák előzik meg:

ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság témakörében; a felvételiztetők kíváncsiak a felvételiző személyes motivációira és pszichológiai alkalmasságára. (A második fordulótól korrepetitor segíthet, hangnemhelyes kotta hozható.)

A felvételi vizsgákat az Egyetem 2021. április 21. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben a jelentkező 2021. április 19.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Kelemen Mónikához a kelemen.monika@szfe.hu  címen.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, amelyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /prózai színész

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév


Bábszínész specializáció:

A képzés célja olyan bábművészek felkészítése, akik az elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában képesek bábszínházi társulatban és önállóan is magas színvonalon alkotni. Emellett készek színházi, filmes, televíziós és rádiós produkciók, illetve filmszinkronizálási feladatok magas színvonalú ellátására.

A felvételre jelentkezőknek a kézzel írott önéletrajz elektronikus másolatát kell beküldeniük 2021 február 15.-ig a kelemen.monika@szfe.hu email címre.

Az önéletrajz elnevezése a jelentkező neve és születési éve legyen. (Például: Szép Ilona 1998.pdf.)

A felvételre jelentkezőknek fel kell készülniük:

 1. egy szöveges és egy szöveg nélküli jelenettel, amely valamilyen bábtechnikát, bábos formanyelvet tartalmaz (tárgyjáték, kesztyűs báb, botos báb, bunraku, marionett, árnyjáték, stb.)
 2. egy magyar népmesével
 3. Örkény István Egyperces novelláinak valamelyikével
 4. három szabadon választott monológgal
 5. egy József Attila, és legalább négy szabadon választott verssel (a repertoár tartalmazzon lírai, drámai és vidám hangvételű műveket is)
 6. két szabadon választott szöveggel (próza, színdarab, film, újságcikk, beszéd, stb.)
 7. egy szabadon választott dallal (népdal, kuplé, sanzon, musical, pop-rock dal, stb.)

A második fordulóra továbbjutottaknak készíteniük kell egy új báb-jelenetet (szöveges és szöveg nélküli), valamint egy bemutatkozó videót, amely 2 percnél nem lehet hosszabb, műfaja kötetlen.

A harmadik forduló során a jelentkezőnek rátermettségét, felkészültségét, vizsgabizottság előtt, színpadi szerepléssel kell bizonyítania.

A végső elbírálást részvizsgák előzik meg:

ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság területén. (A felvételi vizsgák során a jelentkező saját hangszeren kísérheti magát, a második fordulótól korrepetitor is rendelkezésére áll, kotta hozható. A teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.)

A felvételi vizsgákat az Egyetem 2021. április 21. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben a jelentkező 2021. április 19.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Kelemen Mónikához a kelemen.monika@szfe.hu címen.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, amelyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /bábszínész

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév


Zenés színész specializáció:

A zenés színész képzés megegyezik a színészképzéssel, ám az oktatás során nagyobb hangsúlyt kap a hallgatók zenei képzésének fejlesztése. A szakirány célja, hogy az itt végzett hallgatók a prózai műfajokon túl, bármely zenés műfajban is kiemelkedően megállják a helyüket. (A zenei illetve énekes előképzettség nem feltétel.)

A jelentkezőknek legalább ezekkel kell készülni az első fordulóra:

 1. tíz költőtől választott, eltérő hangulatú (lírai, drámai, vidám stb.) verssel
 2. öt színdarab- (monológ) vagy prózarészlettel
 3. tíz népdallal
 4. öt különböző műfajú zenés művel (kuplé, sanzon, operett, musical, stb.)

A felvételik során a vizsgabizottság többféle feladaton keresztül vizsgálja a jelentkezők rátermettségét, a színészet iránti elhivatottságát, pszichikai és fizikai felkészültségét, beszéd- és orgánumbeli adottságait, muzikalitását, vokális képességeit, mozgás- és tánckészségét.

A felvételi vizsga három fordulós. Az utolsó fordulót több napos közös munka előzi meg.

A felvételi vizsgákat az Egyetem 2021. április 21. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az Egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben a jelentkező 2021. április 19.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Kelemen Mónikához a kelemen.monika@szfe.hu címen.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, amelyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /zenés színész

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

Nyilatkozat specializáló választásról

Nyilatkozat specializáló választásról

További információ, kérdések: Kelemen Mónika,  E-mail: kelemen.monika@szfe.hu

Egyetemünk 2021 szeptemberében a színművész szakon három osztályt indít. Színművész szakot (prózai), bábszínész specializációt és zenés színész specializációt.

Ezek közül egyet lehet választani. A jelentkezést a színművész szakra kell beadni és a választásról szóló nyilatkozatot minden jelentkezőnek 2021. február 15-ig kérjük a matko.andrea@szfe.hu e-mail címre beküldeni.

A nyomtatvány az egyetem honlapjáról tölthető le. Beküldési határideje: 2021. február 15., a kelemen.monika@szfe.hu e-mai címre.

Prózai színész:

 

A prózai színész képzés célja olyan színművészek felkészítése, akik az elsajátított elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak a kor kihívásainak megfelelően igen eltérő színházi stílusokban megmutatkozni hazai színházi műhelyekben és adott esetben nemzetközi színtéren egyaránt. A képzés kiemelten foglalkozik a színpadi színészmesterség mellett a filmes színészmesterséggel, így a hallgatók magabiztosan tudnak majd részt venni filmes és televíziós produkciókban is. Továbbá képessé válnak rádiós produkciókban és filmszinkronizálási feladatokban egyaránt magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A jelentkezőknek az első fordulóra készíteni kell egy

 • maximum 60 mp-es bemutatkozó videót

fel kell készülniük:

 • egy maximum három perces egyéni belépő etűddel (lehet szöveges, zenés, némajáték)
 • három monológgal
 • egy verssel
 • egy acapella vagy saját hangszeren kísért dallal

A második fordulóra a felvételi bizottság egyénre szabva kérhet más verset, monológot. Továbbá várhatók egyéb egyéni feladatok, amelyeket a két forduló között kell a felvételizőknek elkészíteni.

A harmadik fordulóban a jelentkezők filmszínészi adottságait is vizsgáljuk, továbbá különböző stílusú jelenetek elkészítését kérjük, rátermettségüket, felkészültségüket végül vizsgabizottság előtt, színpadi szerepléssel kell bizonyítaniuk.

A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság, személyes motivációk, pszichológiai alkalmasság megismerésére.

A felvételi vizsgák során a jelentkező saját hangszeren kísérheti magát, a második fordulótól korrepetitor áll a rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.

A felvételi vizsgákat, az egyetem 2021. április 21. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címen értesít. Amennyiben a jelentkező 2021. április 19.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Kelemen Mónikához kelemen.monika@szfe.hu  címen.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a számú 11784009 – 22232733 – 00000000 számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /prózai színész

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

Bábszínész specializáció:

 

A képzés célja olyan bábművészek felkészítése, akik az elsajátított elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak mindenek előtt bábszínházi társulatban és önállóan is magas színvonalon alkotni. Emellett képesek színházi, filmes, televíziós és rádiós produkciók, illetve filmszinkronizálási feladatok elvégzésére.

A felvételre jelentkezőknek egy kézzel írott önéletrajzot és annak elektronikus másolatát kell beküldeniük 2021 február 15.-ig a matko.andrea@szfe.hu email címre.

Az önéletrajz (pdf fájl) elnevezése a jelentkező neve és születési éve legyen.

Például : Szép Ilona 1998.pdf

 1. forduló:

A felvételre jelentkezőknek fel kell készülniük

 • egy szöveges és egy szöveg nélküli jelenettel, mely valamilyen bábtechnikát, bábos formanyelvet tartalmaz (tárgyjáték, kesztyűs báb, botos báb, bunraku, marionett, árnyjáték, stb.),
 • egy magyar népmesével,
 • Örkény István Egyperces novelláinak valamelyikével,
 • három szabadon választott monológgal,
 • egy József Attila, és legalább négy szabadon választott verssel (a repertoár tartalmazzon lírai, drámai és vidám hangvételű műveket is),
 • két szabadon választott szöveggel (próza, színdarab, film, újságcikk, beszéd, stb.),
 • egy szabadon választott dallal (népdal, kuplé, sanzon, musical, pop-rock dal, stb.)
 1. forduló:

A második fordulóra továbbjutottaknak készíteniük kell egy új báb-jelenetet ( lehet szöveges és szöveg nélküli is ), valamint egy bemutatkozó videót, amely 2 percnél nem lehet hosszabb, műfaja kötetlen.

 1. forduló:

A három forduló során a jelentkezőnek rátermettségét, felkészültségét, vizsgabizottság előtt, színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság, személyes motivációk megismerésére.

A felvételi vizsgák során a jelentkező saját hangszeren kísérheti magát vagy korrepetitor áll a rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható.

A teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

A felvételi vizsgákat, az egyetem 2021. április 21. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címen értesít. Amennyiben a jelentkező 2021. április 19.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Kelemen Mónikához a kelemen.monika@szfe.hu címen.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a számú 11784009 – 22232733 – 00000000 számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /bábszínész

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

Zenés színész specializáció:

A zenés színész képzés megegyezik a színészképzéssel, azzal a különbséggel, hogy az oktatás során nagyobb hangsúlyt kap a hallgatók zenei képzésének fejlesztése. A szakirány célja, hogy az itt végzett hallgatók a prózai műfajokon túl, bármely zenés műfajban is kiemelkedően megállják a helyüket. Zenei illetve énekes előképzettség nem feltétel.

A felvételre jelentkezőknek legalább

 • 10, különböző költőtől szabadon választott, eltérő hangulatú (lírai, drámai, vidám stb.) vers,
 • 5 színdarab- (monológ) vagy prózarészlet,
 • 10 népdal
 • 5 különböző műfajú zenés mű (kuplé, sanzon, operett, musical, stb.)

előadására kell felkészülnie.

A felvételik során a vizsgabizottság többféle feladattal vizsgálja a jelentkezők rátermettségét, a színészet iránti motivációját, pszichikai és fizikai felkészültségét, beszéd és orgánumbeli adottságait, muzikalitását, vokális képességeit, mozgás- és tánckészségét.

A felvételi vizsga három fordulós. Az utolsó fordulót több napos közös munka előzi meg.

A felvételi vizsgákat, az egyetem 2021. április 21. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címen értesít. Amennyiben a jelentkező 2021. április 19.-ig nem kapja kézhez az értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Kelemen Mónikához a kelemen.monika@szfe.hu címen.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a számú 11784009 – 22232733 – 00000000 számlára kell átutalni.

A befizetés határideje: 2021. február 15.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /zenés színész

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

Nyilatkozat specializáló választásról

Színházi rendezőasszisztens

További információ, kérdések: Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával képesek lesznek színházi előadások létrejöttekor a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni.

A rendező melletti munkatársként egyéb, szakmaspecifikus feladatokat ellátni (kellékes, súgó, ügyelő), és ha szükséges, előadások hátterét, zökkenőmentes lefolyását biztosítani kőszínházakban és független társulatoknál egyaránt.

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, alapfokú színházi, vizuális és zenei tájékozottságot, kiemelkedően jó kommunikációs készséget igényel.

A kortárs színházi tájékozottság, valamint idegen nyelv ismerete előnyt jelent.

A felvételi vizsga kétfordulós.

Időpontja: 2021. április 19. és július 2. között.

A vizsga több szakaszból áll. A második és további vizsgákra csak azok kerülhetnek, akik a megelőző részvizsgán megfeleltek. Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesíti.

Amennyiben 2021. 04. 15-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Kabódi Anita, e-mail: kabodi.anita@szfe.hu)

2021.04. 30-ig minden jelentkezőnek be kell küldeni egy önéletrajzot, valamint egy motivációs levelet Kabódi Anita részére kabodi.anita@szfe.hu

Az e-mail tárgy rovatába az következő szöveget kérjük beírni: Az Ön neve / színházi rendezőasszisztens (pl.: Kiss Virág / színházi rendezőasszisztens

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

 1. forduló

Írásbeli (teszt): az általános műveltség és a színházi tájékozottság témakörében.

 1. forduló

Két részből áll:

 1. a) gyakorlati feladatok megoldása;
 2. b) felvételi beszélgetés a megírt dolgozatok, valamint a gyakorlati feladatok megoldása alapján.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /Színházi rendezőasszisztens

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 200 000.- Ft / félév.

ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET

További információ, kérdések:  Kabódi Anita     E-mail:   kabodi.anita@szfe.hu

 

A képzés célja olyan színházi dramaturgok képzése, akik megfelelő szaktudással és alkotói invencióval képesek szakmai feladatokat megoldani a kortárs színház minden területén (prózai és zenés színház, báb-, tánc-, fizikai és dokumentumszínház, színházi nevelés stb.), a kőszínházi és a független szférában, a magyar és az európai szcénán egyaránt.

Az osztatlan képzés tíz féléve alatt a dráma- és színháztörténetre, illetve a társművészetekre és kultúrtörténetre vonatkozó mély és széleskörű elméleti alapozást a művészképzés sajátosságait figyelembe vevő gyakorlati képzés egészíti ki a dramaturg mesterségórák, a rendező- és színészosztályokkal való alkotói együttműködés, valamint a külső színházi gyakorlatok formájában.

A dramaturg szakmai feladatai a színházi szöveg létrehozására koncentrálódnak, ilyen a szöveggondozás, a szövegírás, a történészi kutatás, a próbafolyamatban és a színházi működés egészében való alkotói részvétel stb., de mindemellett a hallgatók egyéb, a pályájuk során hasznosítható tevékenységi körökkel is megismerkednek. Ilyen többek között a műfordítás, a kritikaírás, a forgatókönyvírás, a színházi menedzsment és a produceri gyakorlat stb.

A szakra olyan, a kortárs színház iránt szenvedélyesen érdeklődő fiatalok jelentkezését várjuk, akik legalább középfokú (vagy annak megfelelő) angol nyelvű tudással, kiemelkedő kommunikációs és íráskészséggel, stílusérzékkel, nyelvi érzékenységgel, képzelőerővel és kritikai ízléssel rendelkeznek. Az általános műveltség, a klasszikus és kortárs irodalom, valamint a mai magyar színház és az egyetemes filmművészet átlagosnál mélyebb ismerete alapkövetelmény.

Több idegennyelv ismerete előnyt jelent.

 

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A felvételi vizsga szakaszai:

 1. forduló – írásbeli teszt (általános műveltség, íráskészség, tájékozottság)

2/A. forduló – írásbeli gyakorlati eladat (kreativitás, színházi és drámai érzék, szakmai készség)

2/B. forduló – személyes beszélgetés az írásbeli alapján.

 1. forduló – három napos, úgynevezett együttélés (együttműködési és kommunikációs készség).

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a számú 11784009 – 22232733 – 00000000 számlára kell átutalni.

A befizetés határideje: 2021. február 15.

A közlemény rovatba kérjük beírni: Jelentkező neve /dramaturg

A felvételi vizsgákról további tudnivalók az Egyetem honlapján érhetők el, ahol a tartalom folyamatosan frissül.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 530 000.- Ft / félév.

FILM- ÉS MÉDIA INTÉZET

További információ, kérdések:

A látványtervező művész mesterszakon olyan vizuális szakembereket képzünk, akik tanulmányaik elvégzése után a mozgókép-művészeti kulturális szakma bármely szegmensében el tudnak helyezkedni, a  művész és szórakoztató játék tervezéstől, a szociális és oktató játékok létrehozásáig, valamint járatosak a vizuális effektek, animációk megalkotásában és mélyreható ismeretekkel rendelkezne az ezekhez kapcsolódó számítógépes programok területén,  így mind a hazai, mind a nemzetközi filmes-vizuális kommunikációs műhelyek alkotó tagjaivá válhatnak. A 4 féléves mesterszak komplex tervezői feladatok megoldását igénylő vezető tervező művészképzést nyújt, tantárgystruktúrája erősen épít a film- és látványtervezői, képző-, digitális és alkalmazott művészeti, valamint építész szakok ismeretköreire, magában foglalja az egyetemen folyó képzés nagyobb főtantárgyait (játék-, mozgóképtörténet, játék-, filmesztétika, rendezői ismeretek, dramaturgia, level design, editálás, kép kompozíciós ismeretek, sound design, építészet- és művészettörténet, programozási ismeretek, digitális technikák, produceri-gyártási ismeretek), ugyanakkor kiegészül a vizuális oktatás köré szerveződő speciális – gyakorlati és elméleti – tantárgyakkal. A képzés során, a 3. félévtől nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális feladatokra épülő mozgóképes, valamint az új digitális platformok vizualizációjára épülő játék- és interaktív látványtervezésre.

A gyakorlati felvételi vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az egyetem nem számol, a gyakorlati vizsgán elért pontok kétszeres összege adja a felvételi összpontszámot.

Előzetesen benyújtandó: 10–15 saját vizuális műalkotásból és fényképes önéletrajzból álló (a műfaji keret nincs meghatározva, szabadkézi rajz, önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett, stb.) digitális portfólió (járatos számítógépes kiterjesztésben) névvel ellátott adathordozón. (Elérhető pontszám: 0–20 pont.)

Leadás: 2021. április 5-ig, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a, 8. szoba – Frank Zsuzsanna oktatásszervezési előadó – hétfő-csütörtök 9-16.00-ig, péntek 9-13 óráig.

 1. forduló:
 2. a) Műveltséget és tájékozottságot mérő vizsga, amely a vizuális műfajokban való jártasságot méri fel. Széleskörű művészettörténeti, történelmi ismereteket, illetve mozgóképes (film, animáció, klip, játékok) tájékozottságot várunk el a pályázótól. (Teszt jellegű írásbeli, időtartam: 2 óra, elérhető pontszám: 0–20 pont)
 3. b) Kreativitást, rajzi készséget, térlátást, software ismereteket felmérő vizsga. (Írásbeli, időtartam: 3 óra, elérhető pontszám: 0–40 pont.)
 4. forduló:

Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés keretében a jelentkező ismerteti addigi szakmai munkásságát és számot ad vizuális improvizációs és prezentációs készségéről is. (Elérhető pontszám: 0–19 pont.)

A felvételi vizsgákat 2021. április 19. és július 2. között szervezzük.

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben a jelentkező 2021. április 15-ig nem kapja kézhez a felvételi értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Frank Zsuzsannához a frank.zsuzsanna@szfe.hu címen.

A felvételi vizsgadíj szakonként 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyet az egyetem 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlájára kell átutalni 2021. február 15-ig. A közlemény rovatba kérjük beírni: jelentkező neve / szakja

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

További információ, kérdések:

A SZFE Filmrendező művész mesterképzési szakára olyan 2020. júniusáig oklevelet szerző diplomások jelentkezhetnek, akik megfelelő filmes képzésben részesültek, és korábban megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikra alapozva szeretnék tovább mélyíteni tudásukat.

A 18/2016. EMMI rendelet alapján várjuk a mozgókép alapképzési szak kameraman, film- és televíziórendező szakirányain, a televíziós műsorkészítő alapképzési szakon, továbbá a képalkotás alapképzési szak mozgóképkultúra és média szakirányain végzetteket.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 18 kredit az alábbi területekről:

filmtörténet területéről 6 kredit,

szabad bölcsészet területéről 6 kredit,

média design területéről 6 kredit.

A képzés célja, hogy a hallgatók autonóm alkotókká váljanak, képesek legyenek egyéni, magas színvonalú művészi alkotások létrehozására.

A felvételi vizsga célja az általános és filmes műveltség, filmtörténeti, zenei ismeretek, irodalmi tájékozottság, valamint a rendezői mesterség művészi elsajátításához szükséges legfontosabb képességek felmérése.

 1. április 5-ig a * címre el kell küldeni egy fényképes szakmai önéletrajzot, egy korábbi, saját készítésű filmet (link formájában), valamint egy, maximum 6 perces rövidfilmet, melynek speciális paramétereit február 15. után hirdetjük meg és levélben küldjük el a jelentkezéskor megadott e-mail címre.

A felvételi három – esetenként több részre tagolt – fordulóból áll. Minden forduló után a jelentkezők továbbjutásáról bizottság dönt.

A továbbjutókat az egyetem e-mailben értesíti.

 1. FORDULÓ

Azok számára, akik – azon túl, hogy a felvételi követelményeknek megfeleltek – a “belépő” filmmel sikeresen szerepeltek. A felvételi bizottság személyes beszélgetés során felméri a jelentkező általános műveltségét, filmtörténeti ismereteit, olvasottságát, zenei érdeklődését, társművészetek ismeretét, valamint vizsgálja a felvételiző elemzőképességét és kreativitását.

A fordulón sikeresen továbbjutott jelentkezők önállóan elkészítendő filmes feladatot kapnak, melynek ötletét (szinopszis) a 2. fordulóra kell hozniuk.

 1. FORDULÓ
 2. a) Prezentáció, védés

Az elkészült, önállóan írt szinopszis, filmterv és/vagy a hozzá készített vizuális anyag bemutatása, a felvételiztető tanárokkal közös szakmai elemzés.

 1. b) Írás

A továbbjutó felvételizőnek az értékelésben megadott szempontok figyelembevételével, vizsgakörülmények között kell megírnia a forgatókönyvét.

 1. c) Értékelés

A felvételizők a felvételiztető tanárokkal közösen, konzultációk során fejlesztik a forgatókönyveket.

A második fordulóban részfeladatok alapján is lehetséges rosta.

 1. FORDULÓ

A Felvételi Bizottság egyénenként értékeli az előző forduló után megírt véglegesített forgatókönyveket.

A jelentkezők a felvételiztető tanárokkal folytatott konzultációkkal készülnek fel a forgatásra az elfogadott forgatókönyvekből, majd önállóan filmet készítenek.

 1. FORDULÓ

Az utolsó forduló hagyományosan olyan vizsgabizottság előtt zajlik, amelynek tagjai az összes leendő oktató. Ebben a körben kell közösen megnézni, majd megvédeni minden felvételizőnek egyenként az elkészített filmjét.

A végleges döntés az összes fordulóban nyújtott teljesítmény alapján történik.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

Az egyes fordulókon belüli vizsgák napjáról az egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címén értesíti. Amennyiben a jelentkező 2021. április 15-ig nem kapja kézhez a felvételi értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon * címen.

A felvételi vizsgadíj szakonként 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyet az egyetem 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlájára kell átutalni 2021. február 15-ig. A közlemény rovatba kérjük beírni: jelentkező neve / szakja

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

 

 

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában autonóm alkotókká váljanak, és képesek legyenek magas szakmai színvonalú művészi alkotások operatőri munkájának elvégzésére.

A felvételi során vizsgáljuk a felvételiző:

–          jártasságát az alapvető operatőrszakmai ismeretekben

–          kreatív képességeit és alkotói szemléletét

–          művészi elkötelezettségét

 1. április 5-iga jelentkezőnek a frank.zsuzsanna@szfe.hu címre be kell küldenie az alábbiakat:

– fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz

– mozgóképes diplomamunka linkje – ennek hiányában 8-10 percnyi saját készítésű mozgóképes bemutatkozó anyag (showreel, videóklip, filmrészlet stb.)

– 15-20 db saját készítésű fotográfia

 1. forduló

Személyes beszélgetés a Felvételi Bizottsággal, melynek során a jelentkezőknek elemzőképességükről és kreativitásukról kell bizonyságot tenniük.

Az első fordulót sikeresen teljesítő jelentkezők otthon elkészítendő feladatot kapnak.

 1. forduló
 2. a) A kapott feladat alapján készült, saját maguk által írt filmterv bemutatását a Felvételi Bizottsággal való konzultáció követi. A felvételizőknek a filmtervből egy rövidfilm forgatókönyvét kell megírniuk.
 3. b)A Felvételi Bizottság értékeli és a felvételizővel együtt véglegesíti a megírt forgatókönyveket. A továbbjutó felvételizők az elfogadott forgatókönyvekből filmet készítenek.
 4. forduló

A felvételiző bemutatja az elkészített filmet, amelyet a Felvételi Bizottság értékel.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A felvételi három fordulós, az egyes fordulókon belüli vizsgák napjáról az egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címén értesíti. Amennyiben a jelentkező 2021. április 15-ig nem kapja kézhez a felvételi értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Frank Zsuzsannához a frank.zsuzsanna@szfe.hu címen.

A felvételi vizsgadíj szakonként 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyet az egyetem 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlájára kell átutalni 2021. február 15-ig. A közlemény rovatba kérjük beírni: jelentkező neve / szakja

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A kislétszámú képzés (6-8 hallgató) lehetővé teszi a diákok szakmai és művészi előmenetelének személyre szabott segítését.

A 4 féléves mesterképzés tanári karát meghatározóan aktív és elismert filmkészítők és elméleti szakemberek alkotják. A képzés középpontjában – az egyetem hagyományainak megfelelően – a gyakorlati munka áll. Alapvető cél, hogy az egyre összetettebb feladatok során lépésről lépésre fejlődjön a hallgatók szakmai hozzáértése, szociális érzékenysége és művészi látásmódja. A legrátermettebbek a képzés végére megtalálják egyéni kifejezés- módjukat.

A képzés színvonalát emelik a vetítésekkel egybekötött alkotói kurzusok, amelyeken nemzetközileg is ismert és elismert rendezők beszélnek tapasztalataikról, egyéni módszereikről. A terepmunkák során a DocNomads – angol nyelvű nemzetközi program – hallgatóival együtt készítenek filmeket. Az együttműködés az oktatás más területeire is kiterjed.

A végzett hallgatók alkalmasak lesznek a hazai, illetve nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódva igényes dokumentumfilmek létrehozására, megszerzett tudásuk képessé teszi őket a filmes, televíziós és egyéb mozgóképes területeken minőségi munkák elvégzésére, illetve a mozgókép kultúra oktatására és terjesztésére.

Végzett hallgatóink közül többen jelentős hazai és nemzetközi fesztivál sikereket értek el. Diplomájuk megszerzése után sokan az SZFE Doktori Iskolájában folytatják tanulmányaikat.

A képzés tágra nyitja kapuit az érdeklődők előtt, amelyre bármely BA végzettséggel lehet jelentkezni – ugyanakkor a felvételi folyamat során a jelentkezőknek bizonyítaniuk kell középszintű filmes felkészültségüket és a pálya iránti elhivatottságukat.

A felvett hallgatók becsatlakoznak a Színház- és Filmművészeti Egyetem vérkeringésébe és aktív tagjává válnak a filmes, színházi és televíziós alkotóközösségnek.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A felvételi három fordulós, az egyes fordulókon belüli vizsgák napjáról az egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címén értesíti. Amennyiben a jelentkező 2021. április 15-ig nem kapja kézhez a felvételi értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Frank Zsuzsannához a frank.zsuzsanna@szfe.hu címen.

A felvételi vizsgadíj szakonként 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyet az egyetem 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlájára kell átutalni 2021. február 15-ig. A közlemény rovatba kérjük beírni: jelentkező neve / szakja

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 950 000.- Ft / félév

További információ, kérdések: Frank Zsuzsanna, e-mail: frank.zsuzsanna@szfe.hu

A cél olyan sokoldalú televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához (koncepció kialakítása, forgatás előkészítése és lebonyolítása, rendezés, szerkesztő-riporteri feladatok, utómunka és vágás) értenek.

A felvételi vizsgán a jelöltnek meggyőzően bizonyítania kell társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági, irodalmi, történelmi, tudományos, művészeti (különösképpen képzőművészet, film, televízió) érdeklődését, tájékozottságát, vizuális felkészültségét.

A készségek közül pedig elsősorban az írás-, beszéd- és vitakészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, lényeglátásra való törekvést, emberi érzékenységet, kíváncsiságot vizsgáljuk.

Az 1. fordulóban megírandó teszt az alapműveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot a közéleti kérdésektől a történelmi, irodalmi, zenei, film- és tv-történeti ismeretekig.

2. forduló feladatai a jelentkező kreativitásának, rátermettségének, verbális képességeinek, beszédének és orgánumának, valamint idegen nyelvi ismereteinek felmérésére irányulnak. A forduló alkalmával kép- és hangfelvétel készül, melyhez a jelentkező részvételével hozzájárul. A felvétel kizárólag a felvételi folyamat során kerül belső felhasználásra.

3. fordulóba jutott jelentkezők filmet készítenek, illetve a felvételi bizottsággal folytatott személyes beszélgetés során bizonyítják alkalmasságukat.

A fordulók között otthon elvégzendő feladatok is lesznek, melyeket a felvételizőknek magukkal kell hozniuk a következő alkalomra.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A felvételi három fordulós, az egyes fordulókon belüli vizsgák napjáról az egyetem valamennyi jelentkezőt a felvi.hu felületen megadott e-mail címén értesíti. Amennyiben a jelentkező 2021. április 15-ig nem kapja kézhez a felvételi értesítőt, kérjük, hogy e-mailben forduljon Frank Zsuzsannához a frank.zsuzsanna@szfe.hu címen.

A felvételi vizsgadíj szakonként 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyet az egyetem 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlájára kell átutalni 2021. február 15-ig. A közlemény rovatba kérjük beírni: jelentkező neve / szakja

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév.

További információ, kérdések:

A képzés célja olyan ismeretek átadása, melyek révén a végzett növendékek a művész- és szórakoztató filmgyártásra, a reklámfilmek készítésére, a televíziós és videoművészeti produkciók, internetes látvány és vizuális effektek létrehozására szerveződött alkotóművészi csoportok tagjaivá válhatnak.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2021-ben már hatodjára szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – filmíró, gyártásszervező, hangmester, operatőr és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A FELVÉTELI FOLYAMATA ÉS FELADATAI:

A felvételi folyamat megkezdésének alapfeltétele, hogy minden jelentkező a későbbiekben megadott – a felvételi első fordulóját megelőző – időpontig elkészítsen, és ugyancsak a későbbiekben megadott módon a vizsgabizottság számára hozzáférhetővé tegyen két saját készítésű filmet.

Ezek:

a.) Egy 1 perc hosszúságú névjegy-film, amelyben a felvételiző szabadon választott formában mutatja be önmagát, legfontosabbnak vélt tulajdonságát, bármit, amit fontosnak tart önmagáról tudatni. Hangsúlyosan nem személyes adatok felsorolására van szükség, hanem a látásmódot és a vizuális kreativitást tükröző, ötletes bemutatkozásról.

b.) Egy 3 perc hosszúságú narratív film, amely egy rövid, cselekményes történetet megjelenítő, játékfilmes eszközökkel készített rövidfilm.

Aki a megadott határidőig nem készíti el és nem mutatja be ezt a két otthon készült filmjét, az nem kap meghívást a felvételi folyamat további fordulóiban való részvételre.

A filmek fentebb megjelöltnél hosszabb filmet a vizsgabizottság kizárhat a felvételi folyamatból.

Egy évnél régebbi, illetve egy korábbi felvételin már bemutatott filmmel nem lehet pályázni.

 1. írásbeli forduló: A felvételi teszt megírása. A teszt általános része a felvételiző műveltségét, filmes, irodalmi, színházi, történelmi, képzőművészeti és zenei tájékozottságát méri fel. A szakmai részben a rendezői munkához szükséges képalkotói és elbeszélői képességekre felmérését szolgáló feladatokat kell megoldani. és szervezőkészség szintjéről tájékozódik.
 1. szóbeli forduló: A teszt és a korábban beküldött filmek vizsgabizottság előtti megvédése.  Saját készítésű fotósorozat bemutatása, amely egy szituatív történetet mond el. Spontán szóbeli feladatok, amelyek a felvételiző emberismeretét és kreatív történetalkotó képességét méri fel.
 1. írásbeli és szóbeli forduló: Egy maximum 5 perces felvételi vizsgafilm elkészítése az alább felsoroltak szerint.

a.) a felvételi bizottság által megadott téma, motívum, karakter figyelembevételével a max 5 perc hosszúságú vizsgafilm forgatókönyvének megírása, amely az iskola által meghatározott időpontban és helyszínen történik.

 1. b) a film rendezői koncepciójának szóbeli ismertetése és a saját készítésű storyboard, valamint a választott helyszínek és szereplők bemutatása.

c.) a felvételi vizsgafilm leforgatása és utómunkálatainak elvégzése.

 1. forduló: A felvételi vizsgafilm nyilvános, az egyetem filmes tanáraiból és a felvételiztetőkből álló, a felvételi bizottságnál nagyobb létszámú vizsgabizottság előtt.

A vizsgabizottság minden forduló után a felvételizők teljesítményét értékelve szűkíti a következő fordulóba jutók számát.

Az egyes felvételi feladatokra vonatkozóan a vizsgabizottság fenntartja a változtatás jogát.

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2021.04.20-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve / Film- és televíziórendező

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

További információ, kérdések:

A képzés célja a mozgóképes hangmesteri munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, aminek keretében a hallgatók megtanulják a különböző mozgóképes műfajok hangi produkciós munkáit az előkészítéstől a forgatáson át az utómunkáig.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2021-ben már hatodjára szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – filmíró, film- és televíziórendező, gyártásszervező, operatőr és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód, a hangi kreativitás meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A hangszeres tudás és általában a zenei ismeretek előnyt jelentenek, de hiányuk sem kizáró ok.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A felvételi vizsga háromfordulós.

Az 1. forduló tesztírás, amelynek általános közös részéhez speciális hangi ismeretekre vonatkozó kérdések kapcsolódnak. Ilyenek pl. a hangi kreativitásra, zenei ismeretekre, valamint a hangtechnikai ismeretekre vonatkozó kérdések.

2. forduló szóbeli vizsga, ahol a továbbjutott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt, vizsgáljuk adottságaikat, készségeiket, mint pl. a hallás, a ritmusérzék, a zenei hallás, de lesznek a kreativitást felmérő feladatok is.

3. forduló ismét szóbeli, ahol a jelentkezők mozgóképes hangelemzésre vonatkozó feladatot kapnak.

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2021.04.15-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve /Hangmester

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

További információ, kérdések:

A hazai filmipar és produceri irodák számára gyártási szakemberek képzése, a már meglévő általános kulturális és filmművészeti ismeretek bővítése és alkalmazása.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2021-ben már hatodjára szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – filmíró, film- és televíziórendező, hangmester, operatőr, és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szak elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

 

A felvételi vizsga során, az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a hallgatóknak számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra. A felvételi bizottság méri a fel a jelentkező képességeit személyes hangulatú beszélgetés formájában.

 

 

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2021.04.15-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.

A befizetés határideje: 2021. február 15.

A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve /gyártásszervező

 

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

További információ, kérdések:

A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a rendező alkotótársaként részt venni az utómunkálatokban, a leforgatott anyagok összeállításában, a film- és televíziós produkciók végső formájának kialakításában.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2021-ben már hatodjára szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – filmíró, film- és televíziórendező, gyártásszervező, hangmester és operatőr – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A felvételi vizsga során az 1. fordulóban megírandó műveltségi teszt egyik felében a jelentkezőknek számot kell adniuk általános műveltségükről, ismereteikről az irodalom, a képzőművészet, a zene és a filmművészet terén. A másik felében a kreatív készségüket kell bizonyítaniuk.

2. fordulóban – személyes találkozás során – részben a teszt értékelése, pontosítása, részben pedig újabb kreatív feladatok megoldása vár a pályázókra.

3. fordulóban kifejezetten a vágói készségre utaló feladatot kell a jelentkezőknek megoldaniuk. A feladat elvégzése előképzettség nélkül is teljesíthető.

 

 

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2021.04.15-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve /Vágó

 

 

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

További információ, kérdések:

Az operatőrök munkájához szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátíttatása, ahol a hallgatók megtanulják a filmes és digitális képrögzítést, valamint a filmes és televíziós műtermi világítást.

Az SZFE az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2021-ben szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – filmíró, film- és televíziórendező, gyártásszervező, hangmester és vágó – szakirányával képzést szervez annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és a kommunikációs képesség mérése, a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

 

Az 1. fordulóban megírandó felmérő teszt a jelentkezők műveltségét, tájékozottságát, képzőművészeti, irodalmi, zenei, film- és televízió-történeti, illetve szakmai ismereteit méri.

A 2. forduló a sikeres felmérő teszt utáni személyes beszélgetés a pályázóval. Erre a beszélgetésre minden jelentkezőnek 10–15 db saját készítésű fotót kell hoznia (a fotó lehet papírkép vagy print), emellett lehetőség van maximum 5–10 perc terjedelmű saját készítésű mozgóképes anyag beadására is.

A 3. forduló A pályázónak egy meghatározott helyszínen 10–15 képből álló összefüggő fotóetűdöt kell készítenie. A fotósorozat vetítése és megvédése a felvételi bizottság előtt történik.

A 4. fordulóba jutott felvételizőnek kb. 5 perces videoetűd elkészítésével kell bizonyítania alkalmasságát az operatőri pályára.

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2021.04.15-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve /Operatőr

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

További információ, kérdések:

A cél olyan szakemberek képzése, akik filmművészeti és filmdramaturgiai ismereteik birtokában alkalmasak filmíróként (forgatókönyvíróként, filmdramaturgként) alkotó partnerként részt venni hazai és külföldi filmek előállításában.

Az Intézmény az oktatásban felhalmozódott több évtizedes tapasztalat felhasználásával 2021-ben már hatodjára szervezi szoros együttműködésben a mozgókép alapszak további öt – film- és televíziórendező, gyártásszervező, hangmester, operatőr és vágó – szakirányán folyó képzést annak érdekében, hogy a közös munka olyan alkotóműhelyek létrejöttét segítse, ami a filmes alkotás elengedhetetlen része.

A felvételi vizsga célja: a szakok elvégzéséhez szükséges legfontosabb készségek, a kreativitás, a kooperativitás, a motiváltság és kommunikációs képesség mérése; a vizuális látásmód meglétének, valamint az általános és filmes műveltség szintjének felmérése.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2021. április 19. és július 2. között tartja.

A felvételi vizsga három fordulóból áll:

 1. forduló: kreativitást, fantáziát, írói érzékenységet, valamint a közügyek és a művészetek iránti tájékozottságot vizsgáló teszt megírása, valamint egy személyes portfólió benyújtása, mely tartalmaz kötelezően egy önéletrajzot és egy motivációs levelet, valamint opcionálisan bármi egyéb alkotást (film, írásmű, rajz, grafikai munka, zenemű, stb.), mely a jelentkező kreativitásáról, érdeklődéséről tesz tanúbizonyságot.
 2. forduló: írás és vizuális anyag készítése, majd személyes beszélgetés

A feladat konkrét témáját és jellegét a felvételi bizottság az 1. forduló után ismerteti. Elvégzésére a jelöltnek körülbelül egy hét áll rendelkezésére, ezt követi a személyes beszélgetés, melynek kérdései az addigi feladatokra, valamint az elemző- és kommunikációs készségek felmérésére irányulnak.

 1. forduló: a filmírói tehetség felmérését szolgáló írásos feladatok elvégzése, és azok „megvédése” a vizsgabizottság előtt.

Az egyetem minden jelentkezőt e-mailben értesít az egyes fordulók időpontjáról.

Amennyiben 2021.04.15-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához

Az egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint felvételi vizsgadíjat szed, melyet a 11784009 – 22232733 – 00000000 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni:  Jelentkező neve /Filmíró

Befizetési határidő: 2021. február 15.

Állami ösztöndíjra nem jogosult hallgatók részére a képzés önköltsége: 800 000.- Ft / félév

Dokumentumfilm-rendező művész –  angol nyelvű mesterképzés

A szakra a magyar állampolgároknak két módon kell jelentkezniük. 2021. január 4-éig az alább ismertetett módon a nemzetközi honlapon, 2021. február 15-éig a felvi.hu honlapról elérhető magyar elektronikus felvételi eljárás keretében. Aki csak az egyik eljárásban jelentkezik, az nem vehető fel a képzésre! A nem magyar állampolgárok számára elegendő a nemzetközi jelentkezés. Magyar állampolgároknak a szakon az önköltség összegén kívül 499 000.- Ft idegen nyelvi képzési hozzájárulást is fizetniük kell.

A TELJES MÉRTÉKBEN ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS  HATÁRIDEJE: 2021. JANUÁR 4. éjfél.

A JELENTKEZÉS TELJES EGÉSZÉBEN A www.docnomads.eu HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

A „DocNomads” Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak angol nyelvű, európai együttműködésben megvalósuló MA – képzés.

A szakra a jelentkezés az Európai Közösség Erasmus Mundus képzéseket felügyelő Ügynöksége (EACEA) által jóváhagyott módon és feltételekkel történik, elektronikusan. A képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki a fenti felvételi eljárást is sikerrel teljesítette.

A jelentkezés feltételei: BA diploma, angol nyelvvizsga bizonyítvány, a jelentkező által korábban készített film max. 9 perces részlete és egy új, 3 perces film ” Látok, hallok, filmezek” címmel, valamint a honlapon található jelentkezési lap kitöltése. Az elkészített filmeket elektronikusan kell feltölteni: www.docnomads.eu

Csatolandó dokumentumok:

– a korábban megszerzett diploma angol nyelvre fordított és a kibocsátó egyetem által hitelesített másolata,
– a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
– elektronikus jelentkezési lap (www.docnomads.eu),
– motivációs levél,
– szakmai önéletrajz,
– digitális fotó,
– útlevél-másolat,

– lakcím-igazolás

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a portugál Universidade Lusofona és a belga LUCA School of Arts – Brussels) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet a portugál, a másodikat a magyar, a harmadikat a belga egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók KÖZÖS diplomát kapnak.

A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségek jelentős részét.