Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KANCELLÁRI KÖSZÖNTŐ

„Mert látá az Ur, hogy ott egyik-másik
szívben még Jónás szava kicsirázik
mint a jó mag ha termőföldre hullott,
s pislog mint a tűz mely titkon kigyulladt.”

Jónás és egy művészeti egyetem kancellárjának története nem analóg – legfeljebb remélhetőleg a pozitív végkifejleteben  -, de sok ponton az ismerősség érzetét kelti. A művészet legfőképp szabad akar lenni, érzékeny a hazugságra, a maszatolásra, a Tartuffe-ökre. A kancellár pedig elsősorban a jog- és szabálykövetés, a gazdálkodási racionalitás, a fenntarthatóság prófétája kell, hogy legyen ebben a szabad és igazságkereső közegben. Ezek a célok, világlátások látszólag ellentétesek csak, valójában hosszú távon egymást, a dinamikus egyensúlyt, együttműködést feltételezik. A kancellári terület igazi küldetése ugyanis a művészet és az oktatás szabadságához, minőségi színvonalához, sokszínűségének biztosításához a stabil háttér megteremtése. Ez a stabilitás azonban nem a kőbe vésettséget jelenti, hanem a folyamatos adaptáció képességét. A változás az igazán állandó dolog az életünkben és ezt a változást – az önazonosságunk megtarthatósága érdekében – gazdasági és szervezeti szinten is menedzselnünk kell.

De nem csak a környezetünk változik, hanem változik a világról való ismeretünk szerkezete, és változik a kultúra szerkezete. Ennek egyik jele – látjuk, érezzük, tapasztaljuk –, ahogy változik a szó és a kép viszonya. A színház, a film, a média az emberi gondolatok, érzelmek, viszonyok verbális és vizuális megjelenítésének folyamatosan új nyelvet, megújulást kereső és találó terepe. És a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a mi egyetemünk az az immár több mint 150 éve működő boszorkánykonyha, ahol a szó és a kép viszonya, a segítségükkel fogalmazás elsajátítása a napi tevékenység, verejtékes munka, gondolkodás, oktatás, kutatás és alkotás tárgya.

A művészet a világ megismerésének eszköze. Olyat vehetünk észre magunkban és a világban a művészetek által, amiről amúgy nem volna tudomásunk. Erre hívunk, várunk mindenkit az Egyetem következő 150 évének kezdetén, aki az oktatás, a tanulás, az alkotás és/vagy a befogadás részeseként vagy segítőjeként kívánja magát és a világot jobban megérteni és jobbá tenni.

Dr. Vonderviszt Lajos
kancellár

/E.P. előtt is tisztelegve a kölcsönvett mondatokkal./