Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Koronavírus tájékoztatás

Tisztelt Hallgatók, Oktatók, Munkatársak!

Kedves Egyetemi Polgárok!

A március 11-i kormánydöntés alapján Magyarország összes felsőoktatási intézményében rendkívüli intézkedések lépnek életbe.

Március 12-től az egyetem hallgatói és oktatói az épületeket nem látogathatják. A megszokott oktatási tevékenységet, illetve a filmes, színházi és egyéb alkotómunkát meghatározatlan időre fel kell függesztenünk. A következő időszak működését a meghatározott keretek között magunknak kell szabályoznunk; ahol és amilyen formában megvalósítható, át kell térnünk a távoktatásra.

Március 12-re és 13-ra rektori szünetet, a 16. és 20. közötti időszakra előrehozott tavaszi szünetet kell elrendelnem, március 23-tól pedig az addig kidolgozandó elvek alapján meg kell kezdenünk a távoktatást.

Miután ez a színházi, filmes és televíziós területen nem túl kézenfekvő – sőt, szinte megoldhatatlan –, minden szempontból találékonynak, rugalmasnak, kreatívnak kell lennünk. Kérem a hallgatók, oktatók és a vezetők segítségét, együttműködését.

Azonnali intézkedések:

 • Március 12-től az Ódry Színpad összes előadása bizonytalan ideig elmarad.
 • További intézkedésig szünetelnek a kontaktórák. Fontos, hogy alternatív helyszíneken se tartsatok csoportos foglalkozásokat, próbákat.
 • Minden filmes képzéshez tartozó forgatást leállítunk. Megszűnik az eszközök kölcsönzése, a már kikölcsönzött eszközöket, kérjük, mindenki hozza vissza.
 • A kollégiumból pénteken 18 óráig ki kell költözni. Aki ezt nem tudja megoldani, kérjük, haladéktalanul jelezze a HÖK-nél, a hokelnok@szfe.hu címen. A HÖK továbbítja az igényeket a kollégium vezetőjének, Polgár Antalnak, csütörtökön 16 óráig.
 • Az osztályokból, tantermekből mindenki vigyen haza minden személyes holmit. A Rákóczi úti és a Szentkirályi utcai épületbe 12-én, csütörtökön valamint 13-án, pénteken 8-tól 17 óráig lehet bemenni. A portán ezután hallgatók nem vehetnek fel kulcsot, a termekbe nyomós indokkal, gondnoki segítséggel juthatnak be.
 • A könyvtár erősen csökkentett nyitvatartási időben üzemel, előre egyeztetett igények alapján, és kizárólag kölcsönzés céljából. A részletekről tájékozódjatok a könyvtár felületein.
 • A változások a „kancellári terület” munkatársaira nem vonatkoznak, tehát mindazok a nem-oktató munkatársak, akik nincsenek karanténban a korábban ismertetett szabályok alapján, kötelesek továbbra is elvégezni a munkájukat, otthoni munkavégzésre senki nem jogosult automatikusan. Március 12-én, csütörtökön 15 órától tájékoztatót tartunk a munkatársaknak az Ódry Színpadon.

Pillanatnyilag nem tudható, meddig kell érvényben tartanunk a jelen rendelkezéseket, kérjük mindenki megértését, türelmét, együttműködését, hiszen ez egyetlen közös cél, hogy hatékonyan lassítsuk a vírus terjedését.

 1. dr. Vonderviszt Lajos kancellár és Upor László rektorhelyettes

Tisztelt Hallgatók, Oktatók, Munkatársak!

A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium utasításainak megfelelően egyetemünkön megalakult az a bizottság, amelynek feladata a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban döntéseket meghozni és intézkedni. A bizottság tagjai: Upor László rektorhelyettes, dr. Vonderviszt Lajos kancellár, Polgár Antal hivatalvezető, Veszprémi Judit kommunikációs vezető, Tornyai Anna, a tanulmányi osztály munkatársa, Kovács Levente főmérnök, valamint a Hallgatói Önkormányzat képviselője.

Bizottságunk a következő szabályokat lépteti életbe a mai naptól (március 10.) az SZFE összes épületében.

 • A Hallgatói Önkormányzat az egyetem vezetőségével egyetértésben elhalasztja az április 3-ra meghirdetett Dionüszia gólyabált. A gólyabál nagyon fontos eseményünk, amint lehetséges, megrendezzük.
 • Elhalasztjuk a március 22-re meghirdetett nemzetközi „Staff Week” programot, pótlása szeptember 21-22-re várható.
 • Az Ódry Színpad nyilvános előadásait további intézkedésig ezután is megtartjuk.
 • Kötelezzük azokat a hallgatókat, óraadó és főállású oktatókat, munkatársakat, akik az elmúlt 14 napban külföldön jártak, hogy a mellékletben csatolt dokumentumot töltsék ki és juttassák vissza az egyetem rektori titkárságára. Minden külföldi utazást kérünk bejelenteni. Az adatlapokat kérjük emailben elküldeni a judit@szfe.hu címre vagy személyesen leadni a rektori titkárságon az egyetem Vas utcai épületében.
 • A mai naptól az utasítás visszavonásáig egyetemünk külföldről sem munkatársat, sem oktatót, sem előadót nem fogad. A már folyamatban lévő meghívásokat kérjük lemondani, illetve elhalasztani, amíg a jelenlegi járványhelyzet biztonságossá válik.
 • Ugyanez vonatkozik hallgatóink, oktatóink és munkatársaink külföldi utazásaira. Az utasítás visszavonásáig senki ne induljon külföldi szakmai útra, és javasoljuk, hogy magánutazáson se vegyen részt. Megfontolandó, hogy a jelenleg még veszélyeztetettnek nem minősülő országokról is hamarosan kiderülhet, hogy fertőzési gócok.
 • Aki az utasítás, illetve ajánlás ellenére külföldre utazik, hazatérése után két hétig nem jöhet be az egyetem területére. A fentieknek megfelelően bármilyen utazás esetében a felelősség teljes egészében az utazó munkatársé vagy hallgatóé: a járvány következtében (akár közvetetten is) kialakuló helyzetért az egyetem semmilyen felelősséget nem vállal, azt nem tekinti vis maior szituációnak. Így többek között a felmerülő összes költséget az érintettnek kell megfizetnie.
 • Nagyon lényeges, hogy fokozottan figyeljünk a higiéniai szabályokra. A rendszeres és alapos kézmosás mellett kérjük, a mosdókban található „fújós” kézszárítók helyett mindenki papírtörlőt használjon. Fontos a helyiségek gyakori szellőztetése.
 • Elrendeltük a korlátok, kilincsek, villanykapcsolók fertőtlenítését, illetve a tornatermek gyakori takarítását. Kérünk mindenkit, hogy a munkaeszközök fertőtlenítéséről ne feledkezzen el – különös tekintettel a közösen használt eszközökre (pl. számítógépek, filmes berendezések…stb.)
 • Betegen senki ne jöjjön a közösségbe. Akinél láz, köhögés, légúti megbetegedés jelentkezik, maradjon otthon. NE MENJEN orvosi rendelőbe! Hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számait: 06 80 277 455 vagy 06 80 277 456.
 • Megkérünk valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy kövesse figyelemmel, és tartsa be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden honlapon szereplő előírásokat. (A későbbiekben: https://koronavirus.gov.hu/).
 • A jelen tájékoztatát, illetve az ezutáni tájékoztatásokat a következő módokon hozzuk nyilvánosságra:
  1. az egyetem honlapján a szfe.hu/koronavirus-tajekoztatas címen
  2. a hallgatói és oktatói Neptun felületen
  3. az egyetem által kezelt elektronikus levélcímeken, ami hallgatók esetében a hallgato@szfe.hu cím, munkatársak esetén a bejelentett vagy szerződésben rögzített cím. Kérjük, aki elektronikus levélcímére nem kap tájékoztatást, azt jelezze a judit@szfe.hu címen
  4. kinyomtatva és az egyetem forgalmasabb helyein, valamint faliújságjain kihelyezve.
 • Kérjük, akinek észrevétele, javaslata, kérése vagy kérdése van a fentiekkel kapcsolatosan, azt küldje el a judit@szfe.hu címre.

Budapest, 2020. március 10.

Upor László rektorhelyettes és Dr. Vonderviszt Lajos kancellár

Dear Students, Instructors, Fellow Staff,

Dear Citizens of our University,

Following the Government Decision issued on March 11th extraordinary measures will be put into place in all higher education institutions in Hungary.

Effective March 12th university students and instructors may not enter university buildings. We will have to indefinitely suspend all standard educational work, and all artistic work done in film, theater or other fields. Based on guidelines we will have to regulate how the university will function in the near future; distance learning will have to be implemented when and in whatever way possible.

March 12th and 13th will be a rector’s holiday, Spring break will be brought forward between March 16th and 20th, and starting on March 23rd we will have to proceed with distance learning in a manner to be devised until then.

As distance learning seems problematic in theatre, film and television – almost impossible – we will have to be resourceful, flexible and creative. I ask for the help and cooperation of all students, instructors and department heads.

Measures to be taken immediately:

 • Starting on March 12th all Odry Stage performances will be cancelled indefinitely.
 • All contact classes will be suspended until further notice. It is important that you do not hold group sessions or rehearsals at alternative venues.
 • All film shoots pertaining to film training will also be stopped. Tools for filming will no longer be on loan, we ask that everyone bring back the devices they have already taken out.
 • All occupants will need to vacate their dorms by 18:00 on Friday. If this is impossible, please contact the Student Council (HÖK) immediately at the hokelnok@szfe.hu e-mail address. They will forward all claims to the head of the dorms, Antal Polgár until 16:00 on Thursday.
 • We ask everyone to take all personal items home from the classrooms and studios. The Rákóczi Street and Szentkirályi Street buildings will be open on the 12th, Thursday, and the 13th, Friday, between 8:00 and 17:00. After that students won’t be able to pick up keys at the building receptions, and will only be able to enter classrooms for compelling reasons, assisted by a custodian.
 • The library will only have very limited opening hours, visits will need to be arranged in advance, and students will only be able to borrow books. For more information, please check the library’s webpage.
 • These changes do not affect the staff working in the “chancellor’s area”, so all staff who are not instructors and are not in quarantine as per the rules above will have to continue working. No one is automatically eligible to work from home. A briefing will be held for staff on Thursday, March 12th at 15:00 at the Ódry Stage.

We do not currently know how long these measures will have to be kept in place. We ask for everyone’s understanding, patience and cooperation, because effectively slowing down the spread of the virus is a common goal for all of us.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dear Students, Teachers and Colleagues

Based on the instruction of the Ministry of Innovation and Technology, SZFE hereby announces the formation of the Committe on prevention, control and direction regarding the new coronavirus (COVID-19). Members of the Committee are László Upor Vice-Rector, Dr. Lajos Vonderviszt Chancellor, Antal Polgár Head of the Office, Judit Veszprémi Head of Communication, Anna Tornyai representing the Student Center, Levente Kovács Chief Engineer, and the representative of the Student Union.

According to the decision of the Committee, the following rules and regulations apply on all campuses of the University starting from 10 March 2020:

 • Dionüszia event scheduled for 3 April will be postponed by the Student Union in accordance with the recommendation of the management of SZFE. Since the freshmen inauguration ball is one of our most important events, it will be held on a later date.
 • We also decided to postpone the international „Staff Week” program scheduled for 22 March and hold the event on 21-22 September.
 • Ódry Theatre will continue working until further notice.
 • Students and staff who visited foreign countries in the last 14 days are requested to fill in the questionnaire attached and hand back to the Secretariat of the Rector. It is also requested to inform the university about planned trips to foreign countries. Forms and statements are to be mailed to Judit Veszprémi at judit@szfe.hu OR submitted to the Secretariat of the Rector at the Vas st. in printed form.
 • SZFE does not accept lecturers and official visitors from abroad from 10 March until further notice. Ongoing invitations must be cancelled or postponed.
 • The same applies to the planned official trips of our students and staff. We also advise to postpone the private trips because the situation in the countries affected by the spread of the novel coronavirus can change very fast.
 • If you decide to travel abroad despite the recommendations of the Committee, we request that you voluntarily stay away from the university for 14 days after your return to Hungary. Please note that in case of travel, you are fully responsible for all direct and indirect consequences (including covering the costs of the situation), the University can not consider force majeure cases.
 • Wash your hands often with soap and water. Please use paper towels instead of air dryers to dry your hands. It is also important to have well-ventilated rooms.
 • The disinfection of the frequently used items and surfaces (light switches, door handles, etc.) and the frequent cleaning of the gyms have been ordered. You are also asked to disinfect the equipments used for your work (computers, film tools etc.).
 • In case you feel sick you should restrict activities outside your home. If you experience any of the symptoms caused by the new coronavirus (fever, coughing, difficulty while breathing) please stay under home isolation. Call ahead before visiting your GP. Please contact the National Public Health Centre (Nemzeti Népegészségügyi Központ) via its toll-free phone numbers: +36 80 277 455 or +36 80 277 456.
 • Students, teachers and colleagues are asked to follow the updates published on the website: https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden
 • This letter of information and the coming updates will be published:
  1. on the website of the university: szfe.hu/koronavirus-tajekoztato
  2. in Neptun system
  3. via official e-mail addresses provided by the university (hallgato@szfe.hu in case of students, set in contract in case of staff). If you do not get our letters of information please contact Judit Veszprémi at judit@szfe.hu.
  4. on printed notice boards.
 • If you have any questions, comments or suggestions please contact Judit Veszprémi at judit@szfe.hu.

March 10, 2020 Budapest

László Upor Vice-Rector, Dr. Lajos Vonderviszt Chancellor

Kedves Olvasóink!

 1. március 12-étől, csütörtöktől a Színház- és Filmművészeti Egyetem járványügyi veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a könyvtár zárva lesz, az olvasóterem, a folyóiratolvasó nem használható.

Az egyetem távoktatási igényeinek kiszolgálása érdekében, az egyetem oktatói és hallgatói számára előzetes igénylista alapján hetente kétszer két órában a kölcsönözhető dokumentumok kiadását és visszavételét biztosítja a könyvtárvezető az alábbi időpontokban:

kedden 10:00-12:00,

csütörtökön 14:00-16:00 óráig.

Igénylista és hosszabbításkérés a konyvtar@szfe.hu e-mail címen kérhető. A nem kölcsönözhető dokumentumok használata eseti elbírálást igényel.

E két időpontban, kérjük, hogy a könyvtárvezető irodáját keressék fel a dokumentumok kölcsönzése és visszavétele érdekében az egyetem hallgatói, oktatói. Az iroda az Oktatásszervezési Osztály irodái felett, a 2. emeleti lépcsőfordulótól jobbra nyílik.

 1. március 11.

Takács Gabriella
könyvtárvezető

Dear Readers!

The Library of the University of Theatre and Film Arts will be closed, and also the reading room and the periodical reader service will be suspended from 12 of March 2020. This measure is taken in accordcance with the University regulations due to the epidemiological emergency arised in Hungary.

The University has intention to help in distance learning for our students and teachers: so the Head of Library will provide 2 occasions weekly (2 x 2 hours) when  documents can be borrowed or returned. For this, everyone needs to prepare a wishlist and send it to the following e-mail: konyvtar@szfe.hu. If someone would like to prolong the return dates of his/her documents it is also possible by sending a request to the same e-mail address.

If anyone has interest in the non-borrowable documents, his/her request will be treated individually.

The Library’s  modified weekly opening hours are:

Tuesday 10:00-12:00 and Thursday 14:00-16:00

So our students and teachers should visit the Office of the Head of Library in the designated hours (on Tuesdays or Thursdays) to borrow or return the documents they requested to use. The Office can be found above the Department of Education Office, and opens on the second floor to  the right of the staircase.

11 March 2020

Gabriella Takács

Head of Library

A COVID-19 koronavírus elsődlegesen légúti vírus, amely a nemzetközi szervezetek tájékoztatója szerint elsősorban közvetlenül emberről emberre terjed cseppfertőzéssel. Bár a legfrissebb eredmények szerint a vírust kimutatták fertőzött személyek vizeletében és székletében, nincs evidencia sem a jelen járvány, sem a korábbi koronavírus járvány esetén élelmiszerekkel terjedő fertőzésre.

Hasonlóan az influenza és más légúti kórokozók terjedéséhez, az új koronavírus egyik terjedési módja a cseppfertőzés, melynek során a fertőzött ember köhögése vagy tüsszentése során a levegőbe kerülő, a kórokozót tartalmazó nyálcseppek, légúti partikulumok a közelben álló másik ember orrára vagy szájára kerülnek, illetve esetleg a tüdőbe belégzésre kerülnek.

Egy másik lehetséges terjedési mód, ha egy ember a kórokozót tartalmazó nyálcseppekkel, légúti partikulumokkal szennyezett felületek vagy tárgyak érintése után kezével a saját orrához, szájához vagy szeméhez nyúl.

A terjedési módot figyelembe véve, az eddig rendelkezésre álló információk alapján elmondható, hogy a csomagolt élelmiszerek külső csomagolásán a koronavírus, az egyéb csomagolási felületre jellemző módon nagyon rövid ideig képes életben maradni, ezáltal fertőzni, tekintettel arra, hogy a koronavírus felépítéséből adódóan érzékeny a beszáradásra, az UV fény hatására, valamint a környezeti hőmérsékletre. Hosszabb ideig történő életben maradásához minden esetben élő sejtre, szövetre van szükség.

Magyarországon kívülről történő csomagolt élelmiszer importálása esetén a gyártótól, forgalmazótól minden esetben elvárás, hogy az élelmiszerek felületén ne fordulhasson elő semmilyen olyan szennyeződés, vírust tartalmazó váladék mely a raktározás, rakodás, szállítás, áruátvétel és csomagolt élelmiszer magyarországi forgalmazása során veszélyeztetné a láncban résztvevő dolgozókat és a vásárlókat. Tekintettel arra, hogy a fent említett, koronavírus felépítéséből adódó érzékenység miatt a vírus, a csomagolt élelmiszerek felületére kerülve rövid időn belül elpusztul, minimális annak valószínűsége, hogy a Magyarországra beszállított csomagolt élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. Igaz ez a fagyasztva, hűtve, valamint a környezeti hőmérsékleten történő csomagolt élelmiszerek szállítására egyaránt.

Gyanús szennyeződés esetén javasolt a csomagolt élelmiszer felületét, olyan vírusölő hatású szerrel letörölni, mely a csomagolóanyagot nem károsítja. Munkavédelmi és járványügyi érdekből a szállításban és az áruátvételben résztvevő személynek egyszerhasználatos gumikesztyű biztosítása és használata szükséges.

Nem csomagolt élelmiszerek estében (zöldségek, gyümölcsök) a felületükön történő koronavírus túlélési esély a csomagolt élelmiszerhez hasonlóan nagyon alacsony. A szállítás és lerakodás szabályait a fent leírtak szerint kell végezni. Zöldségek-gyümölcsök felhasználása és fogyasztása előtt minden esetben javasolt a felületük alapos folyóvizes lemosása. Ez azért is hasznos, mert esetlegesen növényvédőszer-maradványok és egyéb káros anyagok is lehetnek a zöldségeken, gyümölcsökön melyeket így szintén eltávolíthatunk.

A hideg vizes lemosás a szennyeződések jelentős részét eltávolítják, de vannak olyan gyümölcsök és zöldségek, amelyek legalább két-három lemosást igényelnek egymás után. Ilyen a szőlő, alma, szilva, mangó, őszibarack, körte, paradicsom, a zöld leveles zöldségek, mint a spenót, sóska vagy a kelkáposzta.

Leghatékonyabb megoldás persze a hámozás, de nem minden esetben használható. Például szőlőt vagy ribizlit nehéz lenne meghámozni. De például a saláták és káposzták esetében tanácsos a külső leveleket eltávolítani és csak azokat használni, amelyek már nem érintkeztek a külvilággal. Fontos tudni, hogy mosogatószerrel nem érdemes megtisztítani élelmiszert, például dinnyét. Ugyanis a gyümölcs pórusain át beszivárog a vegyi anyag és így még több vegyszer lesz benne, mint szeretnénk.

Az élelmiszerek esetében fontos kiemelni továbbá, hogy azok hőkezelése minden esetben megöli az esetlegesen előforduló vírusokat, így a főzés, sütés és a melegen fogyasztandó ételek élelmiszer-biztonsági szempontból meghatározott +63oC feletti hőmérséklete életképtelenné teszi a koronavírust, jellemzően 60 0C felett elpusztulnak, így pár perces forralással, sütéssel bizonyosan elpusztíthatók.

Különleges élelmiszer-biztonsági hatósági intézkedések nem indokoltak a jól működő minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági rendszer, az alapvető higiénés rendszabályok betartása garantálhatja azt, hogy a vírus zöldségek, gyümölcsök útján ne fertőzhessen, ez az út ne segítse elő terjedését.

 

Vendéglátóhelyekre vonatkozó alapvető szabályok

 

A vendéglátóhelyek esetében – az élelmiszer-biztonsági szabályok maradéktalan betartása mellett – törekedni kell a dolgozók és a fogyasztó vendégek egészségének megőrzésére egyaránt. Fel kell készülnie minden vendéglátóhelynek arra, hogy elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre álljon vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítőszer, valamint szintén virucid hatású mosogatószer, felületfertőtlenítőszer és takarítószer. Minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasításban megadott mennyiséget kell felhasználni.

Javasolt a vendégek szociális helyiségébe szintén fertőtlenítőszeres folyékony szappant biztosítani, vagy a bejárat közelében kézfertőtlenítőszer adagolót kihelyezni.

A kiszolgáló pultokban a készpénzes fizetés során minden esetben kerülni kell a pénz és a csomagolatlan élelmiszerrel történő érintkezést, mely külön személyzet beállításával, fogóeszköz, papírszalvéta, vagy egyszerhasználatos kesztyű alkalmazásával oldható meg. A gyorséttermi „drive”-ok esetében is lehetőség szerint legyen különválasztva a fizetés és az étel kiadás.

Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás

Az elmúlt időszakban az új koronavírus megbetegedésekre való tekintettel az Észak-Olaszországból hazaérkező tanulócsoportok, turisták, munkavállalók, valamint egyéni utazások esetében az alábbi megelőző intézkedések megtételét javasoljuk.

Abban az esetben, ha Ön – tanulócsoport tagjaként, munkavállalóként, turistaként, stb. – Észak-Olaszország érintett tartományaiban (Lombardia, Veneto Emilia-Romagna, Piedmont)  tartózkodik/tartózkodott, akkor hazajövetelét követően a fent említett terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel  egészségi állapotát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés, légszomj) lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be. A háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.

Tünetmentes személy laboratóriumi vizsgálatának elvégzése szükségtelen, szakmailag nem indokolt.

Az érintett területek aktuális listájáról a zöld-számon: 06 80/ 277-455 vagy 06-80/277-456, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni: www.nnk.gov.hu.

 

Az elmúlt időszakban az új koronavírus megbetegedésekre való tekintettel az Észak-Olaszországból hazaérkező tanulócsoportok, turisták, munkavállalók, valamint egyéni utazások esetében az alábbi megelőző intézkedések megtételét javasoljuk.

Abban az esetben, ha Ön – tanulócsoport tagjaként, munkavállalóként, turistaként, stb. – Észak-Olaszország érintett tartományaiban (Lombardia, Veneto Emilia-Romagna, Piedmont)  tartózkodik/tartózkodott, akkor hazajövetelét követően a fent említett terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel  egészségi állapotát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés, légszomj) lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be. A háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.

Tünetmentes személy laboratóriumi vizsgálatának elvégzése szükségtelen, szakmailag nem indokolt.

Az érintett területek aktuális listájáról a zöld-számon: 06 80/ 277-455 vagy 06-80/277-456, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni: www.nnk.gov.hu.

 

Milyen típusú vírusok a koronavírusok? Honnan származnak?

A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről emberre terjedhetnek.

Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (MERS-CoV) elsődleges forrása a teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (SARS-CoV) a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre.
A koronavírusok okozta emberi megbetegedések súlyossága esetenként eltérő: a klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig terjedhet. Legtöbbször csak enyhe vagy mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoznak az emberben. Ugyanakkor a MERS és a SARS járványok során súlyos, életveszélyes légúti megbetegedések is előfordultak.

 

Milyen vírus az új koronavírus?

A 2019-es év végén egy olyan új koronavírus törzs került azonosításra Kínában, amelyet korábban még nem észleltek emberi megbetegedések okozójaként. A jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges forrása szintén egy állatfaj lehet, de a pontos forrás egyelőre még nem ismert. Az új koronavírus genetikailag hasonló a SARS-koronavírushoz, de jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésére a vírus jellemzőiről, tulajdonságairól.

 

Mi a COVID-19?

Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19, amely a kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.

Melyek a tünetei és mennyire súlyosak az új koronavírus által okozott fertőzések?

A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.

Hogyan terjed a betegség?

A betegség az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül képes emberről emberre terjedni. Ezek a cseppek egy megfertőzött ember köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a beteg körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában úgy fertőződnek meg, hogy belélegzik azokat a cseppeket, amiket egy fertőzött kiköhög vagy kilélegzik. Úgy is megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. Mindezért fontos több, mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől.

El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?

A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi betegnek magát.

Elkaphatom a COVID-19-et fertőzött széklet útján?

A jelenlegi ismeretek szerint ennek a kockázata alacsony. A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes esetekben a vírus jelen lehet a betegek székletében és vizeletében, de az ezen az úton való terjedés nem jellemző. Mivel azonban a széklet útján történő megfertőződés is kockázatot jelenthet, továbbra is kiemelten fontos a higiénés szabályok betartása, úgymint rendszeres kézmosás a mosdó használat után és táplálkozás előtt.

Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?

Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a COVID-19 járványra vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat. Ezek elérhetőek a WHO honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve a helyi népegészségügyi hatóságoktól. A járvány továbbra is leginkább a Kínában élőket érinti, más államokban elszórtan fordul elő a betegség. A legtöbb ember, aki megfertőződik enyhe betegségen esik át és rövid idő alatt felépül. Vigyázzon a saját és mások egészségére úgy, hogy betartja a következőket:

 1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel. Miért? A kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a kezünkön lévő vírusokat.
 2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra mindenkitől, aki köhög vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a vírust. Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket és ezáltal a vírust is.
 3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését. Miért? A kezünk számos felülettel, tárggyal érintkezik, melynek során szennyeződhet az ott lévő vírusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az orr érintése esetén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.
 4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor köhög vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a használt zsebkendőt. Miért? A vírus cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüsszögési etikett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a különböző vírusoktól, így az új koronavírustól is.
 5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen lélegzik, akkor mielőbb keresse meg, hívja fel telefonon orvosát. Mondja el neki a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban koronavírus által fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait. Miért? A telefonálás lehetővé teszi, hogy az orvosa a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja. Ez Önt is megvédi és segít megelőzni a vírusok és egyéb fertőzések terjedését.

Hogyan lehet gyógyítani az új koronavírus által okozott fertőzést?

Az új koronavírus okozta megbetegedéseknek jelenleg nincs speciális, célzott kezelési módja, gyógyszere. Az érintett betegeknél a tüneteknek megfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét, légzését támogató kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés, vírusellenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás). A koronavírusok ellen jelenleg nincs védőoltás.

Mit tegyenek azok, akik nemrégiben (az elmúlt 14 nap folyamán) olyan helyre látogattak, ahol terjed az új koronavírus?

Legfontosabb, hogy kövessék a fenti útmutatót (Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?) valamint győződjenek meg arról, hogy valóban járvánnyal érintett területen jártak-e. Ezek listája szintén megtalálható az nnk.gov.hu honlapon.

Akár enyhe tünetek esetén is, de különösen, ha belázasodik, köhög és légzési nehézségei vannak, a lehető leghamarabb keresse fel orvosát. Telefonáljon és mondja el a háziorvosának, ha nemrég utazott. Miért? Ha telefonál, akkor a háziorvosa fel tud készülni, hogy megfelelő védőeszközök alkalmazásával vizsgálja meg Önt, és a kijelölt egészségügyi intézetbe tudja Önt utalni. Ez segít elkerülni a fertőzés és más vírusok továbbterjedését is.

Mennyi az esély, hogy elkapom az új koronavírust?

Ennek kockázata attól függ, hogy hol él és hogy hova utazott a közelmúltban. A kockázat magasabb olyan helyeken, ahol közösségi terjedés fennáll. Az összes fertőzés 95%-a Kínában történik és ezek legtöbbje Hubei tartományban. A világ más részein élő emberek esetében a megfertőződés kockázata jelenleg alacsony. Ugyanakkor fontos, hogy tisztában legyünk a lakóhelyünket érintő helyzettel, illetve az ottani készültségi intézkedésekkel.

Hatékony védekezést jelenthet a koronavírussal szemben a maszk viselése?

Egy egészséges embernek nem javasolt orvosi maszkot viselnie. Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés vagy tüsszentés). A maszkok viselése nagyon fontos az egészségügyi dolgozók számára. A WHO azt tanácsolja, hogy észszerűen használjuk az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az értékes készletek felesleges pazarlását.

A védekezés leghatékonyabb módszere a rendszeres kézmosás, a szánk eltakarása a könyökhajlatunkkal vagy zsebkendővel köhögéskor, illetve a legalább 2 méteres távolság tartása olyan személyektől, akik köhögnek vagy tüsszentenek.

Milyen sokáig marad a vírus életben a tárgyak felületén?

Nem tudni biztosan milyen sokáig marad életben a vírus a különböző felületeken, de úgy tűnik, hogy hasonlóan viselkedik más koronavírusokhoz. A kutatások szerint a koronavírusok (és az előzetes információk szerint az új koronavírus is) pár órától akár több napig terjedően is életben maradhat a felületeken. Ez nagymértékben függ a külső környezeti tényezőktől is (pl. felület típusa, hőmérséklet, páratartalom).

Ha úgy gondolja, hogy egy adott felület fertőzött, akkor egyszerű fertőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust és így megvédje magát és másokat. Mosson kezet vízzel és szappannal vagy végezzen kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel. Kerülje a szemének, illetve a szájának és az orrának az érintését.

Biztonságos csomagot fogadni olyan területről, ahol jelentettek COVID-19 fertőzést?
Annak a valószínűsége, hogy egy fertőzött személy beszennyezzen kereskedelmi árut alacsony, és annak a kockázata is alacsony, hogy egy mozgatott, utaztatott és különböző kondícióknak és hőmérsékleteknek kitett csomagról elkapjuk a vírust. A csomagok esetén is vegye figyelembe az előző pontban leírtakat és szappannal mosson kezet.

Mi az, amivel nem tudom megelőzni a fertőzést?

A COVID-19 ellen nem hatásos sem a dohányzás, sem a hagyományos gyógynövények, sem egyidejűleg több maszk viselése, sem az öngyógyítás pl. antibiotikumokkal. Ezek bizonyos esetekben kifejezetten károsak lehetnek.

Mit tesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékoztatókat, ajánlásokat, utazási tanácsokat tesz közzé a lakosság számára. Felkészült a diagnosztikai képesség és kapacitás biztosítására a referencia laboratóriumban, hazánkban kizárólag itt történik az új koronavírus diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata. A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan kapcsolatot tart a Belügyminisztériummal, a Honvédséggel, az Országos Katasztrófavédelmi Hatósággal, az Országos Mentőszolgálattal és az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, továbbá a nemzetközi szakmai szervezetekkel.

Forrás: WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses