Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KÖZBESZERZÉSEK/ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Aktuális álláspályázatok

Színház- és Filmművészeti Egyetem

felvételt hirdet takarító munkakör betöltésére.


Foglalkoztatás jellege:        teljes munkaidő, délutános műszak: 14:00-től – 22:00-ig

A munkavégzés helye:        Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

Feladatok:                               az Egyetem helyiségeinek takarítása

Bér:                                            bruttó 196 000 (nettó: 130 000 Ft.) + SZÉP kártya

                       

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • precizitás, megbízhatóság

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Munkakörre jelentkezni lehet: szemelyugy@szfe.hu címen keresztül, vagy személyesen Bertyák Mihály gondnokságvezetőnél.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Oktatásszervezési Osztály

oktatásszervező

munkakör betöltésére.

A  jogviszony időtartama: határozatlan idejű

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, VIII., Vas utca 2/c .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem Oktatásszervezési osztályán adminisztrációs, szervezési feladatok ellátása: szerződéskötés az oktatókkal, NEPTUN-kezelés, oklevél-kiállítás, adatellenőrzés, adatszolgáltatás; felvételi- és vizsgaszervezés, diákhitel és diákigazolvány ügyintézés, felvételi előkészítők.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Jártasság a NEPTUN rendszer kezelésében.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Jó kommunikációs képesség írásban és szóban.
 • Precizitás, rugalmasság, szervezőkészség.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség,
 • informatikai OKJ-s végzettség vagy középfokú pénzügyi-számviteli végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Vargáné Mincza Gabriella részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban megfelelt jelentkezőket személyes találkozóra hívjuk be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

Aktuális álláspályázatok

Színház- és Filmművészeti Egyetem Gazdasági Szolgáltatások Osztálya a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,
 • Hasonló területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.
 • Felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeretek.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz és motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Vonderviszt Lajos kancellár részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 3.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem

belső ellenőrzési vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:     határozatlan

                       

Foglalkoztatás jellege:                                    teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:                      5 év

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Színház- és Filmművészeti Egyetem belső ellenőrzési tevékenységének tervezése, szervezése, az ellenőrzések végrehajtása, a kancellár által adott – munkakörébe illő – eseti megbízások végrehajtása, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése, okleveles informatikai rendszerellenőr, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő,
 • a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-ban foglalt képesítés,
 • költségvetési intézménynél szerzett – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt állás hiánya
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásba vétel megléte
 • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a belső ellenőrzési vezetői feladatellátásra vonatkozó elképzelések
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • ÁBPE nyilvántartásba vétel, és ÁBPE II. vizsgák igazolása,
 • nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhessék,
 • nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségét teljesíteni fogja,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1808/2020/815, valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőrzési vezető.
 • Személyesen: Rábai Hedvig titkár, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a kancellár bírálja el, a kinevezéshez a fenntartó előzetes egyetértése szükséges. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 40 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: SZFE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatás adatkezelésről: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal a pályázó kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat az egyetem Igazgatási és Szervezési Hivatalának munkatársai dolgozhatják fel, kizárólag ők, illetve a kancellár ismerhetik meg az adatokat, a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén pályázati anyaguk az adatvédelmi előírásoknak megfelelően haladéktalanul megsemmisítésre kerül. Az adatkezeléssel kapcsolatban a pályázókat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22. §).

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet oktatásszervezési osztályvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 3 év.

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó oktatásszervezési osztályvezető feladata:

 1. A felvételi folyamat irányítása.
 2. Az Oktatásszervezési Osztály irányítása, oktatásszervezési feladatok ellátása, különösen az alábbi területeken:
 • az órarendek elkészíttetése;
 • kinevezett oktatói óraterhelések összeállíttatása;
 • óraadók munkájának összehangolása az egyetemi feltételrendszer szerint;
 • a képzésekkel kapcsolatos ügyintézés irányítása.
 1. Hallgatói nyilvántartások (NEPTUN rendszer, törzskönyvek, leckekönyvek, diákhitel, diákigazolvány, oklevél-nyilvántartás, oklevélmellékletek stb.) naprakész vezetésének biztosítása.
 2. A Hallgatói követelményrendszer folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges módosításokra.
 3. Hallgatói kérelmek, pályázatok, a hallgatók tanulmányaival összefüggő díjak kezelésének irányítása.
 4. Hallgatói eredményekhez kapcsolódó ösztöndíjak kezelése
 5. Egyetemi szintű hallgatói és képzési statisztikák, elemzések, szöveges beszámolók készítése a fenntartó részére és belső célokra.
 6. Szoros együttműködés az egyetem intézetvezetőivel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • A felsőoktatási intézmények tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos programok, webes felületek ismerete (pl. FIR, felvi.hu)
 • NEPTUN tanulmányi rendszer teljes körű ismerete.
 • Legalább három év, felsőoktatási intézményben szerzett tanulmányi ügyintézői és oktatásszervezési tapasztalat.
 • Legalább középfokú, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvismeret.
 • Az egyetemmel fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, illetve ilyen jogviszony létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Több mint hároméves oktatásszervezési tapasztalat.
 • Vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai.
 • Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.
 • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1559/2020/30, valamint a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető (tanulmányi igazgató).
 • Elektronikus úton Dr. Vonderviszt Lajos kancellár részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

oktatásszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem Oktatásszervezési osztályán adminisztrációs, szervezési feladatok ellátása: NEPTUN-kezelés, adatellenőrzés, adatszolgáltatás; felvételi- és vizsgaszervezés, oklevél-kiállítás; kapcsolattartás az oktatókkal és hallgatókkal; diákhitel és diákigazolvány ügyintézés, felvételi előkészítők, szakirányú továbbképzés és egyéb tanfolyamok, rendezvények szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Jártasság a NEPTUN rendszer kezelésében.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Jó kommunikációs képesség írásban és szóban.
 • Precizitás, rugalmasság, szervezőkészség.
 • Büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvismeret.
 • Felsőfokú iskolai végzettség, főiskola vagy egyetem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okirat másolata.
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagjába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sziopisz Mária mb. oktatásszervezési osztályvezető részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban megfelelt pályázókat személyes találkozóra hívjuk be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZFE honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

színpadi díszítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Színpadi díszítői munkák ellátása, díszletek építése és bontása, pakolása, raktározása, székhelyen és vendégjátékok alkalmával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet,
 • csoportmunkában való részvétel, de önálló munkavégzésre való képesség is,
 • precizitás, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be
 • Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagjába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kovács levente főmérnök részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Film- és Média Intézete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet egyetemi docens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Film- és Média Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem filmes képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját.

Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában, illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését.

Javaslatot tesz fesztiváloztatásra, szükség szerint részt vesz az akkreditációs feladatokban. Segíti a párhuzamos osztályok munkáját, igény szerint képviseli az intézetet itthon és külföldön.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

• A film- és televízió rendező oktatásban való színvonalas részvétel, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,

• a felvételi eljárásokban való részvétel,

• tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása,

• akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel,

• az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában,

• részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, az intézet tanársegédeinek, adjunktusainak, doktoranduszainak irányítása

• részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,

• intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése,

• az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés. Részvétel az Egyetem Doktori Iskolájának oktatásában, aktív részvétel a doktori folyamatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú képzettség,
 • Színház- és filmművészet területén szerzett tudományos fokozat.
 • Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat.
 • Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat.
 • Kiemelkedő színvonalú filmművészeti alkotótevékenység.
 • A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy annak létesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata.
 • Elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél).
 • Az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1443/2020/30, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
 • Személyesen: Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Film- és Média Intézete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet egyetemi docens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.
 • Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Film- és Média Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem filmes képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Javaslatot tesz fesztiváloztatásra, szükség szerint részt vesz az akkreditációs feladatokban. Segíti a párhuzamos osztályok munkáját, igény szerint képviseli az intézetet itthon és külföldön. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: • A forgatókönyvírás és dramaturgia oktatásban való színvonalas részvétel, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése, • a felvételi eljárásokban való részvétel, •tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, az intézet tanársegédeinek, adjunktusainak, doktoranduszainak irányítása • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés. Részvétel az Egyetem Doktori Iskolájának oktatásában, aktív részvétel a doktori folyamatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú képzettség,
 • Színház- és filmművészet területén szerzett tudományos fokozat.
 • Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat.
 • Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat.
 • Kiemelkedő színvonalú filmművészeti alkotótevékenység.
 • A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy annak létesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata.
 • Elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél).
 • Az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1444/2020/30, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
 • Személyesen: Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet egyetemi docens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Színművészeti Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem színművész, rendező képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Javaslatot tesz fesztiváloztatásra, szükség szerint részt vesz az akkreditációs feladatokban. Segíti a párhuzamos osztályok munkáját, igény szerint képviseli az intézetet itthon és külföldön.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A Színművészeti Intézet keretében folyó oktatásban való színvonalas részvétel, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,
 • a felvételi eljárásokban való részvétel,
 • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása,
 • akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel,
 • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában,
 • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, az intézet tanársegédeinek, adjunktusainak, doktoranduszainak irányítása
 • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,
 • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése,
 • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés. Részvétel az Egyetem Doktori Iskolájának oktatásában, aktív részvétel a doktori folyamatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség,
 • A színház- és filmművészet területén szerzett doktori fokozat
 • Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat
 • Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat
 • Kiemelkedő színvonalú színházművészeti alkotótevékenység
 • A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata
 • elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél)
 • az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 1.  napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.05.22.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1443/2020/30, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

Személyesen: Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére (Rektori Titkárság), Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Ódry Színpad

színpadi díszítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Színpadi díszítői munkák ellátása, díszletek építése és bontása, pakolása, raktározása, székhelyen és vendégjátékok alkalmával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet,
 • csoportmunkában való részvétel, de önálló munkavégzésre való képesség,
 • precizitás, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Varga Réka humánpolitikai előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 17.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Oktatásszervezési Osztály

oktatásszervezési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 3 év

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó oktatásszervezési osztályvezető feladata: a) A felvételi folyamat irányítása. b) Az Oktatásszervezési Osztály irányítása, oktatásszervezési feladatok ellátása, különösen az alábbi területeken: • Az órarendek elkészíttetése • Kinevezett oktatói óraterhelések összeállíttatása • Óraadók munkájának összehangolása az egyetemi feltételrendszer szerint • A képzésekkel kapcsolatos ügyintézés irányítása • Hallgatói nyilvántartások (NEPTUN rendszer, törzskönyvek, leckekönyvek, diákhitel, diákigazolvány, oklevél-nyilvántartás, oklevélmellékletek stb.) naprakész vezetésének biztosítása. c) A Hallgatói követelményrendszer folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges módosításokra. d) Hallgatói kérelmek, pályázatok, a hallgatók tanulmányaival összefüggő díjak kezelésének irányítása. e) Hallgatói eredményekhez kapcsolódó ösztöndíjak kezelése f) Egyetemi szintű hallgatói és képzési statisztikák, elemzések, szöveges beszámolók készítése a fenntartó részére és belső célokra. g) Szoros együttműködés az egyetem intézetvezetőivel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • NEPTUN tanulmányi rendszer teljes körű ismerete,
 • a felsőoktatási intézmények tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos programok, webes felületek ismerete (pl. FIR, felvi.hu),
 • legalább három év, felsőoktatási intézményben szerzett tanulmányi ügyintézői és oktatásszervezési tapasztalat,
 • legalább középfokú, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvismeret,
 • az egyetemmel fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, illetve ilyen jogviszony létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • több mint hároméves oktatásszervezési tapasztalat,
 • vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,
 • vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése,
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vonderviszt Lajos kancellár nyújt, a +36 1 338 4727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/656/2020/815, valamint a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető.
 • Személyesen: Rektori és Kancellári Titkárság, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot egy példányban, postai úton a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére kell megküldeni (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ) vagy személyesen leadni a fenti címen, a Rektori Titkárságon. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető.

határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 12.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,
 • hasonló területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeretek
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Saldo rendszer ismerete
 • felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat
 • regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné Matuz Virág Eszter gazdasági vezető nyújt, a 3188111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3917 /2019/32 1 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő. vagy
 • Elektronikus úton Sebestyén Noémi részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

munkaügyi előadó – bérszámfejtő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változó bérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, legalább középfokú munkaügyi ügyintézői végzettség, • Mt., Kjt. naprakész ismerete • KIRA rendszer gyakorlott ismerete • felhasználói szintű MS
• magyar állampolgárság, büntetlen előéle

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Nftv. naprakész ismerete • felsőoktatásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz • bizonyítványok másolata • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék • a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén Noémi nyújt, a 3188111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/4097 /2019/32 13 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó bérszámfejtő. vagy • Elektronikus úton Sebestyén Noémi részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Színpadi díszítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Színpadi díszítői munkák ellátása, díszletek építése és bontása, pakolása, raktározása, székhelyen és vendégjátékok alkalmával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet, • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Azonos munkakörben szerzett színházi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Levente nyújt, a 061/338-3791 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/4493 /2019/32 13 , valamint a munkakör megnevezését: Színpadi díszítő. vagy • Elektronikus úton Kovács Levente részére a kovacs.levente@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 29.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Színház- és Filmművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

szobafestő-mázoló, tapétázó

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Önállóan dolgozó szobafestő-mázoló, tapétázó szakmunkást keresünk az Egyetem épületeiben történő munkavégzésre.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

• jó kommunikációs és alkalmazkodói képesség, rugalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• szakmai tapasztalat, ezermester beállítottság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz

• nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

• bizonyítványok másolata

• sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régibb hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Levente nyújt, a 061/338-3791 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/4492 /2019/32 13 , valamint a munkakör megnevezését: szobafestő-mázoló, tapétázó. vagy • Elektronikus úton Kovács Levente részére a kovacs.levente@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 29.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=469873
2 / 3

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, kancellári/rektori utasításokban foglalt szakmai feladatokat különösen: Szervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdálkodási, pénzügyi és munkaügyi feladatokat ellátó szervezeti egység (Gazdasági Szolgáltatások Osztálya) munkáját, elkészíti a szükséges szabályzatokat és gondoskodik azok betartásáról. Feladata és felelőssége a fenntartó által meghatározott gazdasági keretszámok alapján az intézmény elemi költségvetésének összeállítása, az időszakos és éves beszámolók összeállítása valamint a Gazdasági Szolgáltatások Osztálya ügykörébe tartozó valamennyi statisztika, központi szervnek küldendő adatszolgáltatás megfelelő tartalmú, határidőre történő teljesítése, gazdasági folyamatok kockázatainak felmérése, s ennek nyomán felelős a folyamatba épített vezetői és utólagos ellenőrzések rendszerének megszervezéséért és gyakorlásáért. Felelős a gazdasági szervezeten belüli és gazdasági szervezetet érintő kommunikációs folyamatok működtetéséért,a szervezet hatékony működéséhez szükséges, a szervezeti egység ügykörébe eső tájékoztatásért.Feladata az előirányzatok, a gazdálkodási keretek betartása és betartatása, a bevétel-előírás és a kötelezettségvállalás nyilvántartásának kialakítása, működtetése, a költségvetési előirányzattal, a testületi döntésekkel összhangban meghatározza a működtetéshez szükséges létszám-, bér-, és dologi kereteket, ellenőrzi azok felhasználását. Felelős a feladatai ellátásához az egyetem használatába, vagyonkezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért, megőrzéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Az állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel – és emellett

•         okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy

•         gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

•         Legalább 3 éves vezetői gyakorlat

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         angol nyelv legalább társalgási szintű ismerete

•         felsőoktatási intézménynél szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat

•         KIRA számfejői program ismerete

•         SALDO program ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kiváló szintű szakmai ismeretek, önálló munkavégzés és döntési képesség, konfliktuskezelési képessé,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat a személyes adatok kezelésére

•         A büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezés előtt köteles benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polgár Antal nyújt, a 061-266-5287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3129/2019/32/13 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető (gazdasági szolgáltatások osztálya).

vagy

•         Elektronikus úton munkaügy részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szfe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem Igazgatási és Szervezési Hivatala

jogász (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása, b) a törvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása, d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére, e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása, f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében, g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében, h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének biztosításában, i) jogi képviseletet ellátása, jogi tanács és tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, j) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         cselekvőképesség

•         stressztűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

•         büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         szervező és elemző készség

•         rendszerszemlélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

•         jogi szakvizsga

•         idegen nyelv igazolt ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz

•         a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem rektori titkára által készített és záradékolt egyszerű másolata

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

•         megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenységet

•         munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polgár Antal nyújt, a 061-266-5287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3027/2019/32/13 , valamint a munkakör megnevezését: jogász (ügyvivő szakértő).

vagy

•         Elektronikus úton Sebestyén Noémi részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a SZFE honlap honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,
 • Hasonló területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.
 • Felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeretek.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen legalább 3 év szakmai tapasztalat.
 • Saldo rendszer ismerete.
 • Felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat.
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhetik.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a gazdasági vezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázat benyújtásakor tüntesse fel a pályázat címében a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

munkaügyi előadó – bérszámfejtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változó bérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium, legalább középfokú munkaügyi ügyintézői végzettség
 • legalább 1-3 év közszférában, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • , Kjt. naprakész ismerete,
 • KIRA rendszer gyakorlott ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Excel gyakorlott ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • naprakész ismerete,
 • Nexon rendszer ismerete,
 • felsőoktatásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • bizonyítványok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,
 • a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZFE honlap – 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati koordináció és tanácsadás, az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is, aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában. Honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása, hazai és nemzetközi pályázatok megírásának koordinálása, pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában, határidők követése, előrejelzése a projekt szakmai vezetése számára. Pályázati felületek kezelése, a pályázatok végrehajtásának koordinálása, a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint, pályázati pénzügyi folyamatok kezelése, ellenőrzése, pénzügyi beszámolók összeállítása, részvétel a pályázati elszámolások elkészítésében, feltöltésében, a pályázatok eredményeinek disszeminációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Angol nyelvismeret.
 • Jó kommunikációs képesség írásban és szóban.
 • Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat, különös tekintettel színházi vagy filmes területen végzett pályázati munkára.
 • Pénzügyi- gazdasági végzettség vagy ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Polgár Antal részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a feltüntetni a megpályázott a munkakör nevét: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZFE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Ódry Színpad

színházi öltöztető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelmezek kezelése, karbantartása, mosása, vasalása, próbák, előadások és vizsgaelőadások jelmezekkel való kiszolgálása, próbákon és előadásokon való részvétel az egyetem színházi játszóhelyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Minimális varrási ismeret.
 • Csoportmunkában való részvétel, de önálló munkavégzésre való képesség is
 • Precizitás, megbízhatóság.
 • Problémamegoldó képesség, rugalmasság.
 • Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be.
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja: szemelyugy@szfe.hu címen keresztül, vagy postai úton a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1370/2019, valamint a munkakör megnevezését: színházi öltöztető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázat tárgyában a betöltendő munkakört feltüntetni: színházi öltöztető

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 13.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyainak – műfordítás, műelemzés, dramaturgia, színháztörténet, drámatörténet– színvonalas előadása az alapképzéstől a doktori képzésig, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése, • részvétel a felvételi eljárásokban, • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • közreműködés akkreditációs anyagok elkészítésében, részvétel MAB önértékelés elkészítésében, együttműködés az intézményt felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, aktív részvétel az ellenőrzések lefolytatásában, • részvétel a mintatantervek karbantartásában, • részvétel az Egyetemi Tudományos Diákkör működtetésében, szakmai felügyelet biztosítása, • közreműködés az egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseiben és szakirányú továbbképzéseiben, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása, • aktív részvétel az egyetem doktori iskolájának működésében. • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Doktori fokozat megléte, amennyiben a pályázó magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkezik, továbbá a színházművészet olyan elismert képviselője, aki kiemelkedő, elismert művészi munkásságot fejt ki.
 • Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 • Kiemelkedő részvételt tanúsít, jelentős eredményeket ért el a hazai szakmai életben. Legalább tízéves kutatói, oktatói gyakorlattal rendelkezik. Előnyt élvez az a pályázó, aki az elméleti képzés egészét folyamatában látja, s az egyetem más képzéseiben is hasznosítható kompetenciákkal rendelkezik.
 • A pályázóknak – az előzőeken kívül – meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak, az SZFE SZMSZ-ének, annak a Foglalkoztatási Követelményrendszerről szóló részében.
 • A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy annak létesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél,
 • PhD vagy DLA vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevél, Habilitációs oklevél,
 • a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tartalmazó kinevezési dokumentum,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • rövid és hosszú távú tervei az elnyert pozícióban,
 • a szakmai alkotások jegyzéke, a hazai és külföldi szakmai eseményeken való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, előadások) felsorolása,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagjába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek és arról, hogy a pályázó adatait az egyetem pályázati eljárás során kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1599/2019/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: SZFE honlap – 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: kérjük, a pályázatokat két példányban szíveskedjenek benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 28.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Színházművészeti Intézete

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyainak – színészvezetés, rendezői gyakorlat, színészmesterség – színvonalas előadása az alapképzéstől a doktori képzésig, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése, • részvétel a felvételi eljárásokban, • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • közreműködés akkreditációs anyagok elkészítésében, részvétel MAB önértékelés elkészítésében, együttműködés az intézményt felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, aktív részvétel az ellenőrzések lefolytatásában, • részvétel a mintatantervek karbantartásában, • részvétel az Egyetemi Tudományos Diákkör működtetésében, szakmai felügyelet biztosítása, • közreműködés az egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseiben és szakirányú továbbképzéseiben, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása, • aktív részvétel az egyetem doktori iskolájának működésében. • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Doktori fokozat megléte, amennyiben a pályázó magyar állampolgár, habilitációval rendelkezik, vagy a színházművészet olyan elismert képviselője, aki kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi művészi munkásságot fejt ki.
 • Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 • Kiemelkedő részvételt tanúsít, jelentős eredményeket ért el a hazai szakmai életben. Legalább tízéves kutatói, oktatói gyakorlattal rendelkezik. Előnyt élvez az a pályázó, aki a színházművészeti képzés egészét folyamatában látja, tapasztalattal bír a színházművészet szakmai koordinálásához, s az egyetem más képzéseiben is hasznosítható kompetenciákkal rendelkezik.
 • A pályázóknak – az előzőeken kívül – meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak, az SZFE SZMSZ-ének, annak a Foglalkoztatási Követelményrendszerről szóló részében,
 • továbbá a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Egyetemi tanári pályázat – véleményezés, bírálati szempontok elnevezésű dokumentumában foglaltaknak.
 • A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy annak létesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakképzettséget igazoló oklevél
 • PhD vagy DLA vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevél,
 • egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
 • a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tartalmazó kinevezési dokumentum,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • rövid és hosszú távú tervei az elnyert pozícióban,
 • az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó nyolc befejezett szemeszterben,
 • a szakmai alkotások jegyzéke, a hazai és külföldi szakmai eseményeken való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, előadások) felsorolása,
 • a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatása,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagjába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek és arról, hogy a pályázó adatait az egyetem pályázati eljárás során kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1600/2019/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       SZFE honlap – 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két példányban szíveskedjenek benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 28.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

FŐKÖNYVELŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,
 • Hasonló területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.
 • Felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeretek.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen legalább 3 év szakmai tapasztalat.
 • Saldo rendszer ismerete.
 • Felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat.
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhetik.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bori Márta gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bori Márta gazdasági vezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázat benyújtásakor tüntesse fel a hivatkozási számot: SZFE/516/2019/16

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem

jogász (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása, b) a törvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása, d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére, e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása, f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében, g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében, h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének biztosításában, i) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egyetem belső juttatási szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogász szakképzettség,
 • Jó kommunikációs képesség írásban és szóban.
 • Stressztűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség.
 • Rendszerszemlélet.
 • Szervező és elemző készség.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett tapasztalat.
 • Jogi szakvizsga.
 • Idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be.
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhetik.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Polgár Antal hivatalvezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a pályázott munkakör elnevezését: jogász.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 7.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közönségszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közönségszervezési feladatok ellátása, kapcsolattartás az Ódry Színpad közönségével, új célcsoportok feltárása, értékesítési/marketing akciók szervezése Az Ódry Színpad közösségi oldalainak karbantartása, frissítése. Hírlevél készítése és kiküldése. Program, szóróanyagok nyomtatása, kihelyezése, kiküldése. Havi műsor felvitele az Interticket jegyrendszerbe, adatszolgáltatás a jegy.hu portál felé. Színházi jegypénztár üzemeltetése, pénztári és elektronikus jegyértékesítés. Előadások előtti ügyelet biztosítása. Statisztikai adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

* Középiskola/gimnázium,

* Elektronikus jegyértékesítési rendszer ismerete.

* Közönségszervezési gyakorlat.

* Kiváló kommunikációs készség.

* Jó problémamegoldó készség.

* Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

* Érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása (sikeres pályázat esetén).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

* Felsőfokú képesítés,

* Színházi munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* Fényképes szakmai önéletrajz.

* Motivációs levél.

*    Végzettséget igazoló okmányok másolatai.

* A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

* Minden egyéb olyan irat, dokumentum melyet a pályázó a sikeres pályázata szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja: 

* Elektronikus úton Dr. Polgár Antal részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

* SZFE honlap – 2019. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Kérjük a pályázat tárgyában a munkakör megnevezését feltüntetni

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

NŐI RUHA-, JELMEZKÉSZÍTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Gyulai Pál utca 8.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A színház jelmezműhelyében a jelmezek előállítása, rendszeres és folyamatos javítása, karbantartása, átalakítása. Kelléktári, színpadi és egyéb függönyök, bútorhuzatok javítása, esetenként újak készítése. Jelmezköltségvetés, árkalkuláció készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, női szabó végzettség, OKJ,
 • önálló munkavégzés,
 • szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • férfiruha készítés ismerete,
 • kreativitás, teherbírás, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • iskolai bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kövesy Károly részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http:/www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

portás

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem sajátosságainak megfelelően az intézménybe be-, illetve kilépők ellenőrzése, az oktatási és gyakorló helyiségek kulcsainak kiadása és visszavétele, kulcsnyilvántartás vezetése. Postai küldemények átvétele. Telefon kezelése, munkatársak kapcsolása. Az egyetemi épület és a dohányzás éjszakai ellenőrzése. A 22.00 óra után az épületbe belépő személyforgalom rögzítése. A parkoló rendjének felügyelete. 24 órás portaszolgálat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
  • megbízhatóság, problémamegoldó képesség, rugalmasság
  • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai gyakorlat
 • Megváltozott munkaképesség (a munkakör, a felvételt megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálat “alkalmas” eredményével betölthető)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány
 • Megváltozott munkaképesség (a munkakör, a felvételt megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálat “alkalmas” eredményével betölthető)
 • Rehabilitációs kártya megléte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kovács Levente részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • KSZK honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Igazgatási és Szervezési Hivatala

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2. c

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati koordináció és tanácsadás ● Az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is ● Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában, honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása ● Hazai és nemzetközi pályázatok megírásának koordinálása ● Pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában ● Határidők követése, előrejelzése a projekt szakmai vezetése számára ● A pályázati felületek kezelése ● A pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint ● Pályázati pénzügyi folyamatok kezelése, ellenőrzése, pénzügyi beszámolók összeállítása ● Részvétel a pályázati elszámolások elkészítésében, feltöltésében ● A pályázatok eredményeinek disszeminációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Angol nyelvismeret.
 • jó kommunikációs képesség írásban és szóban.
 • Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat, különös tekintettel színház és filmes területen végzett pályázati munkára.
 • Pénzügyi -és gazdasági végzettség vagy ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló okmányok másolatai.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.
 • Adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Polgár Antal hivatalvezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Írásbeli tájékoztatót a pályázat eredményességéről azon pályázatok kapnak, akiket szóbeli meghallgatásra behívtunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap

A Színház- és Filmművészeti Egyetem


Film- és Média Intézet

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


videotechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetemen történő felvételek előkészítése (kamerák, mikrofonok, rögzítő), felvételek rögzítése. A stúdió berendezéseinek rendeltetésszerű üzemeltetése, állagának megóvása, karbantartási feladatok ellátása. A berendezések üzemkész állapotának biztosítása. A kezelésében lévő eszközök kölcsönzésének bonyolítása a hallgatók részére, kiadások és visszavételezések dokumentálása. Az Egyetemi feladatok, vizsgafilmek átírása, sokszorosítása, archiválása. Az oktatáshoz kapcsolódó technikai feladatok ellátása. Az egyetem speciális működéséhez igazodó változó munkabeosztás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Középfokú képesítés, műszaki végzettség.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Jó szintű kommunikációs és alkalmazkodási képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Videotechnikai ismeretek, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló okmányok másolatai.
 • Nyilatkozat arról, hogy felvétel esetén legkésőbb munkába állásának napján érvényes erkölcsi bizonyítványt mutat be.
 • Nyilatkozatot arról, hogy pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.
 • Minden egyéb olyan irat, dokumentum melyet a pályázó a sikeres pályázata szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kovács Levente főmérnök részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a pályázat tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: “videotechnikus”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Írásos értesítést a pályázat eredményéről csak azok a jelentkezők kapnak akik személyes interjúra is be lettek hívva.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 18.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Igazgatási és Szervezési Hivatala

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati koordináció és tanácsadás ● Az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is ● Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában, honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása ● Hazai és nemzetközi pályázatok megírásának koordinálása ● Pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában ● Határidők követése, előrejelzése a projekt szakmai vezetése számára ● A pályázati felületek kezelése ● A pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint ● Pályázati pénzügyi folyamatok kezelése, ellenőrzése, pénzügyi beszámolók összeállítása ● Részvétel a pályázati elszámolások elkészítésében, feltöltésében ● A pályázatok eredményeinek disszeminációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

* Egyetem,

* Angol nyelvismeret.

* Jó kommunikációs képesség írásban és szóban.

* Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés.

* Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

* Büntetlen előélet.

* Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

* Hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat, különös tekintettel színházi vagy filmes területen végzett pályázati munkára

* Pénzügyi- gazdasági végzettség vagy ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* Fényképes szakmai önéletrajz.

* Motivációs levél.

* Végzettséget igazoló okmányok másolatai.

* Nyilatkozatot arról, hogy pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

* Adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

* Elektronikus úton Dr. Polgár Antal hivatalvezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Írásbeli tájékoztatót a pályázat eredményességéről azon pályázok kapnak akiket szóbeli meghallgatásra behívtunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

* SZFE honlap – 2018. november 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet közönségszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közönségszervezési feladatok ellátása, kapcsolattartás az Ódry Színpad közönségével, új célcsoportok feltárása, értékesítési/marketing akciók szervezése Az Ódry Színpad közösségi oldalainak karbantartása, frissítése. Hírlevél készítése és kiküldése. Program, szóróanyagok nyomtatása, kihelyezése, kiküldése. Havi műsor felvitele az Interticket jegyrendszerbe, adatszolgáltatás a jegy.hu portál felé. Színházi jegypénztár üzemeltetése, pénztári és elektronikus jegyértékesítés. Előadások előtti ügyelet biztosítása. Statisztikai adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

* Középiskola/gimnázium,

* Elektronikus jegyértékesítési rendszer ismerete.

* Közönségszervezési gyakorlat.

* Kiváló kommunikációs készség.

* Jó problémamegoldó készség.

* Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

* Érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása (sikeres pályázat esetén).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

* Felsőfokú szakképzettség.

* Színházi munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* Fényképes szakmai önéletrajz.

* Motivációs levél.

* Végzettséget igazoló okmányok másolatai.

* A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

* Minden egyéb olyan irat, dokumentum melyet a pályázó a sikeres pályázata szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Polgár Antal hivatalvezető részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: SZFE honlap – 2018. október 9.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony           

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az aktuális számviteli, államháztartási szabályok szerint az előirányzatok, kötelezettségvállalások, kiadások és bevételek pénzügyi teljesítésének kontírozása és könyvelése, nyilvántartások vezetése, egyeztetési feladatok, a hatályos jogszabályokban meghatározott évközi és éves zárási munkálatok elvégzése. A jogszabályokban előírt beszámolók elkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség,
 • Mérlegképes könyvelői végzettség.
 • Számviteli területen szerzett szakmai gyakorlat.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Több éves könyvelői szakmai tapasztalat.
 • Szakirányú felsőfokú (főiskola, egyetem) végzettség.
 • Saldo rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló okmányok másolatai.
 • Minden egyéb olyan irat, dokumentum melyet a pályázó a sikeres pályázata szempontjából fontosnak tart.
 • Nyilatkozat arról, hogy felvétel esetén legkésőbb munkába állásának napján érvényes erkölcsi bizonyítványt mutat be.
 • Nyilatkozatot arról, hogy pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bori Márta gazdasági vezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat eredményéről csak azon jelenezők kapnak írásos értesítést, akik személyes interjúra be lettek hívva.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: “könyvelő”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 18.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszony létrejöttével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos teendőket ügyintézi. Gondoskodik a személyi anyagok teljeskörűségéről. Ellátja a munkáltatói döntésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Figyeli a személyi állománnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések esedékességét és jelzi feletteseinek. Éves szabadság megállapítást elkészíti, a szabadságokat és egyéb távolléteket rögzíti a KIRA rendszerben. Minősítések esedékességét nyilvántartatja, minősítési űrlapot kiállítja, a minősítést végző vezető részére rendelkezése bocsájtja. Munkáltatói- és jövedelemigazolásokat állít ki. Orvos alkalmassági beutalókat az esedékesség idejében kiállítja, átadja a dolgozónak, nyilvántartást vezet. Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, az ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését. Oktatók és kutatók személyügyi adatait naprakészen felviszi és karbantartja a Neptun rendszerben. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral. Megbízási díjakat, hallgatói munkaszerződéseket, nem rendszeres juttatásokat és béren kívüli juttatásokat számfejti, bérfeladást előkészíti. Éves kedvezményes MÁV utazási utalványt esedékesség idejében kiállítja és átadja a munkavállalók részére. A humánpolitikai területet érintően rendszeres és eseti adatszolgáltatást teljesít, munkaügyi nyilvántartást vezet. Közreműködik a munkaköri leírások elkészítésében.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, szakirányú végzettség.
 • Munkaügyi területen szerzett legalább 2 év tapasztalat.
 • és Kjt. naprakész ismerete.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • KIRA rendszer ismerete.
 • Precizitás, pontosság, megbízhatóság, jó kommunikációs készség.
 • Önálló munkavégzési képesség.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség.,
 • naprakész ismerete.
 • Poszeidon iktatórendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy felvétel esetén legkésőbb munkába állásának napján érvényes erkölcsi bizonyítványt mutat be.
 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló okmányok másolatai.
 • Minden egyéb olyan irat, dokumentum melyet a pályázó a sikeres pályázata szempontjából fontosnak tart.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bori Márta gazdasági vezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         SZFE honlap – 2018. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az aktuális számviteli, államháztartási szabályok szerint az előirányzatok, kötelezettségvállalások, kiadások és bevételek pénzügyi teljesítésének kontírozása és könyvelése, nyilvántartások vezetése, egyeztetési feladatok, a hatályos jogszabályokban meghatározott évközi és éves zárási munkálatok elvégzése. A jogszabályokban előírt beszámolók elkészítésében való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,

• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

• számviteli területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés,

• költségvetési gyakorlat,

• Saldo rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

• iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolata.

• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik.

• Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3117/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Varga Réka személyügyi előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• KSZK honlap – 2018. augusztus 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYED-en lévő kolléga távollétének idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszony létrejöttével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos teendőket ügyintézi. Gondoskodik a személyi anyagok teljeskörűségéről. Ellátja a munkáltatói döntésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Figyeli a személyi állománnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések esedékességét és jelzi feletteseinek. Éves szabadság megállapítást elkészíti, a szabadságokat és egyéb távolléteket rögzíti a KIRA rendszerben. Minősítések esedékességét nyilvántartatja, minősítési űrlapot kiállítja, a minősítést végző vezető részére rendelkezése bocsájtja. Munkáltatói- és jövedelemigazolásokat állít ki. Orvos alkalmassági beutalókat az esedékesség idejében kiállítja, átadja a dolgozónak, nyilvántartást vezet. Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, az ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését. Oktatók és kutatók személyügyi adatait naprakészen felviszi és karbantartja a Neptun rendszerben. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral. Megbízási díjakat, hallgatói munkaszerződéseket, nem rendszeres juttatásokat és béren kívüli juttatásokat számfejti, bérfeladást előkészíti. Éves kedvezményes MÁV utazási utalványt esedékesség idejében kiállítja és átadja a munkavállalók részére. A humánpolitikai területet érintően rendszeres és eseti adatszolgáltatást teljesít, munkaügyi nyilvántartást vezet. Közreműködik a munkaköri leírások elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

* Emelt szintű szakképesítés, munkaügy, TB-bér.

* Munkaügyi területen szerzett legalább 2 év tapasztalat.

* Precizitás, pontosság.

* Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások

* Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

* Szakirányú felsőfokú (főiskola, egyetem) végzettség.

* Nftv. naprakész ismerete.

* Neptun rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* Fényképes szakmai önéletrajz.

* Motivációs levél.

* Végzettséget igazoló okmányok másolatai.

* A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik

* Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén érvényes erkölcsi bizonyítványt mutat be.

* Minden egyéb olyan irat, dokumentum melyet a pályázó a sikeres pályázata szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bori Márta gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

* Elektronikus úton Varga Réka részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

* SZFE honlap – 2018. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános adminisztrációs és iratkezelési feladatok, gazdasági operatív munkában való részvétel, kimutatások készítése, nyilvántartások vezetése, MÁK és egyéb banki, valamint hatósági ügyintézésben való részvétel, a gazdasági vezető és a gazdasági osztály dolgozói munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú, pénzügyi-számviteli képesítés,

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Emelt szintű mérlegképes könyvelői szakképesítés,

• angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

• gazdasági szakmai – legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,

• felhasználói szintű Poszeidon ügyviteli és iktató rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű kommunikációs, szervezői és alkalmazkodási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok,

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

• a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

• Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3186/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Varga Réka személyügyi előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• KSZK honlap – 2018. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 A Színház- és Filmművészeti Egyetem
Oktatásszervezési Osztálya

                     

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


oktatástechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök üzemeltetése. Javaslattétel a technikai eszközök beszerzésére, gondoskodás azok tárolásáról, nyilvántartásáról, a használatra való kiadásáról és visszavételezéséről. Az eszközök felelős őrzése. A munkatárs által ellenőrzött és kezelt oktatástechnikai berendezések karbantartási, javítási munkáinak megszervezése, javaslattétel felülvizsgálatukra, felújításukra, fejlesztésükre. A hatáskörébe tartozó eszközök leltárnyilvántartásának naprakész állapotban tartása, az anyagok elszámolása. Az igények és rendelkezésre álló eszközök felhasználásának összehangolása. A vizsgák, felvételik, egyetemi rendezvények audiovizuális rögzítése, adathordozóra írása, másolása, utómunkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, technikusi, műszaki végzettség,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

•         problémamegoldó képesség, rugalmasság,

•         jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél, fényképes önéletrajz,

•         a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

•         továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Varga Réka részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         kszk.hu – 2018. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 színházi műszaki koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Színházi előadásokhoz, vizsgaelőadásokhoz, vizsgákhoz kapcsolódó műszaki igények felmérése, egyeztetése és biztosítása. A próbafolyamatok folyamatos figyelemmel kísérése. Vizsgaelőadások tervelfogadásának bonyolítása, díszletkészítések, beszerzések bonyolítása. Az előadásokhoz kapcsolódó technikai riderek elkészítése, összeállítása. Az előadások előírások szerinti megtartásának biztosítása, az előadásokhoz kapcsolódó dokumentumok összeállítása. Az előadások, próbák során a tűz- és munkavédelmi szabályok betartatása, egyeztetés az Egyetem tűz- és munkavédelmi szakértőjével. Előadások, vizsgaelőadások, rendezvények műszaki lebonyolításának szervezése, elvégzése. Az Egyetem színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása. Órarend szerinti, illetve eseti próbatermi, tantermi gyakorlati oktatás műszaki igényeinek kiszolgálása a megfelelő tár bevonásával. Előadásokhoz, próbákhoz, gyakorlatokhoz kapcsolódó takarítási igények egyeztetése a gondoksági csoportvezetővel. A színházi műszak munkájának szervezése, ellenőrzése. A tárvezetők által készített és vezetett dolgozói munkaidő beosztások ellenőrzése, figyelemmel kísérése. Heti munkarend készítése. A munkarendi értekezletek összehívása, levezénylése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség,

•         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

•         Jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Színházban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

•         bizonyítványmásolatok

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik

•         A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (nyertes pályázat esetén kell beszerezni).

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: színházi műszaki koordinátor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Varga Réka személyügyi előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Igazgatási és Szervezési Hivatala

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


hivatalvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetése az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. Különösen: az egyetem igazgatási és ügyviteli feladatainak ellátása; a Szenátus titkársági feladatainak ellátása, az ülések előkészítése; a szenátusi döntések végrehajtásában való közreműködés; az egyetemi vezetők, testületek munkájának támogatása; jogi-koordinációs feladatok ellátása; személyügyi feladatok ellátása; az egyetem kommunikációs és marketing feladatainak ellátása; az egyetemi kulturális szolgáltatások szervezése; az egyetemi felnőttképzés szervezése; a szabályzatok elkészítése, illetve azok elkészítésének koordinálása; az Egyetem dolgozóinak tájékoztatása a napi ügyek valamint a stratégiai célok és fejlesztések tekintetében; az egyetem átlátható működésének biztosítása a Hivatal feladatai tekintetében; az Egyetem ügyirat-kezelési rendszerének kialakítása és üzemeltetése, az alárendeltségébe tartozó, ügyiratkezeléssel foglalkozó szervezeti egység vezetése; a Hivatal folyamatainak, szolgáltatásainak definiálása és dokumentálása; a használandó dokumentumok szabványosítása. A hivatalvezető feladatait az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

•         Az angol nyelv nyelvvizsgával igazolt legalább középfokú ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         További idegennyelv-ismeret

•         Felsőoktatási vagy más költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat

•         Közigazgatási szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló okiratok másolatai.

•         Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.

•         Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, a büntetlen előélet igazolása.

•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

•         Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a megpályázni kívánt munkakört: hivatalvezető

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Varga Réka személyügyi előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2018. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


főmérnök – üzemeltetési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Üzemeltetési Szolgáltatások Osztályának vezetői feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. Különösen: szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény fenntartási, üzemeltetési, oktatási és a rendezvények műszaki technikai kiszolgálását. Gondoskodik az oktatás és a gyakorlati képzés feladatainak ellátásához szükséges műszaki, technikai berendezések tervszerű karbantartásáról, javításáról. A szükséges napi igények szerinti feladatokat meghatározza a gondnokság számára. A gondnokság és a színházi műszak munkarendi feladatait koordinálja, ellenőrzi. Gondoskodik a vizsgaelőadások lebonyolításához szükséges személyi és műszaki feltételek biztosításáról. A tanárokkal, rendezőkkel és a művészeti menedzsmenttel folyamatosan kapcsolatot tart és a felmerülő feladatokat elvégezteti. A tárvezetőkkel a feladatokat naponta egyezteti. Az oktatáshoz, a próbákhoz szükséges műszaki segítséget biztosítja. Az épületek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrzi, a felmerülő műszaki hibák megszüntetése érdekében azonnal intézkedik. Gondoskodik a munkavédelmi szabályok betartásáról. Felelős a vagyonvédelem, az ingatlangazdálkodás, épületbiztonság, munka- és tűzvédelem megszervezéséért, hatékony irányításáért. Tevékenységéről az Egyetem kancellárját rendszeresen tájékoztatja, munkáját a kancellár irányítása és ellenőrzése mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, mérnöki képesítés,

•         Épületüzemeltetésben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

•         Oktatási intézmény üzemeltetésében szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Színházi üzemeltetési tapasztalat,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         5 év feletti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a büntetlen előélet igazolása.

•         Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a megpályázni kívánt munkakört: főmérnök – üzemeltetési osztályvezető

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Varga Réka személyügyi előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Színházművészeti Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem színházi képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Javaslatot tesz fesztiváloztatásra, szükség szerint részt vesz az akkreditációs feladatokban. Segíti a párhuzamos osztályok munkáját, igény szerint képviseli az intézetet itthon és külföldön.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerület színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,
 • a felvételi eljárásokban való részvétel,
 • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása,
 • akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel,
 • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában,
 • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, az intézet tanársegédeinek, adjunktusainak, doktoranduszainak irányítása
 • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,
 • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése,
 • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         A színház- és filmművészet területén szerzett doktori fokozat

•         Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat

•         Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat

•         Kiemelkedő színvonalú színházművészeti alkotótevékenység

•    A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•   a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

•         elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél)

•     az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

•      három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2435/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

•         Személyesen: Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár (Rektori Titkárság), Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Színházművészeti Intézet oktatójaként ellátja az Egyetem zenés színházi képzéseivel kapcsolatos oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Javaslatot tesz fesztiváloztatásra, szükség szerint részt vesz az akkreditációs feladatokban. Segíti a párhuzamos osztályok munkáját, igény szerint képviseli az intézetet itthon és külföldön.

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerület színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,
 • a felvételi eljárásokban való részvétel,
 • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása,
 • akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel,
 • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában,
 • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, az intézet tanársegédeinek, adjunktusainak, doktoranduszainak irányítása
 • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,
 • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése,
 • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         A zenei előadóművészet területén szerzett doktori fokozat

•         Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat

•         Kiemelkedő zenés színházi gyakorlat

•         Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat

•         A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•   a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

•         elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél)

•      az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

•      három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2434/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

•         Személyesen: Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár (Rektori Titkárság), Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem
Film- és Média Intézete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Film- és Média Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem filmes képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Javaslatot tesz fesztiváloztatásra, szükség szerint részt vesz az akkreditációs feladatokban. Segíti a párhuzamos osztályok munkáját, igény szerint képviseli az intézetet itthon és külföldön.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerület színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,
 • a felvételi eljárásokban való részvétel,
 • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása,
 • akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel,
 • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában,
 • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, az intézet tanársegédeinek, adjunktusainak, doktoranduszainak irányítása
 • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,
 • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése,
 • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         A színház- és filmművészet területén szerzett doktori fokozat

•         Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat

•         Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat

•         Kiemelkedő színvonalú filmművészeti alkotótevékenység

•    A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•   a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

•        elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél)

•    az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

•      három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1750/2018/32 13-1 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

•         Személyesen: Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár (Rektori Titkárság), Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2018. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem
Film- és Média Intézete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Film- és Média Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem filmes képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Javaslatot tesz fesztiváloztatásra, szükség szerint részt vesz az akkreditációs feladatokban. Segíti a párhuzamos osztályok munkáját, igény szerint képviseli az intézetet itthon és külföldön.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok:

• A rábízott szakmai tématerület színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,

• a felvételi eljárásokban való részvétel,

•tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása,

• akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel,

• az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában,

• részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, az intézet tanársegédeinek, adjunktusainak, doktoranduszainak irányítása

• részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,

• intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése,

• az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, szakirányú végzettség,

• A színház- és filmművészet területén szerzett doktori fokozat

• Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat

• Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat

• Kiemelkedő színvonalú filmművészeti alkotótevékenység

• A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata

• elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél)

• az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1857/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

• Személyesen: Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár (Rektori Titkárság), Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• SZFE honlap – 2018. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános adminisztrációs és iratkezelési feladatok, gazdasági operatív munkában való részvétel, kimutatások készítése, nyilvántartások vezetése, MÁK és egyéb banki, valamint hatósági ügyintézésben való részvétel, a gazdasági vezető és a gazdasági osztályon dolgozók munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli végzettség,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         mérlegképes könyvelői szakképesítés,

•         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         gazdasági szakmai – legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű Poszeidon ügyviteli és iktató rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs, szervezői és alkalmazkodási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2329/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a gazdasági vezető nyújt, a 06-1-3383794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem
Film- és Média Intézete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyainak – filmrendezés elmélet és gyakorlat – színvonalas előadása az alapképzéstől a doktori képzésig, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése, • részvétel a felvételi eljárásokban, • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • közreműködés akkreditációs anyagok elkészítésében, részvétel MAB önértékelés elkészítésében, együttműködés az intézményt felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, aktív részvétel az ellenőrzések lefolytatásában, • részvétel a mintatantervek karbantartásában, • részvétel az Egyetemi Tudományos Diákkör működtetésében, szakmai felügyelet biztosítása, • közreműködés az egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseiben és szakirányú továbbképzéseiben, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása, • aktív részvétel az egyetem doktori iskolájának működésében. • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetemi végzettség,

•         Doktori fokozat megléte, amennyiben a pályázó magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkezik, továbbá a filmművészet olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő, nemzetközileg elismert művészi munkásságot fejt ki.

•         Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.

•         Kiemelkedő részvételt tanúsít, jelentős eredményeket ért el a hazai és nemzetközi szakmai életben. Legalább tízéves kutatói, oktatói gyakorlattal rendelkezik. Előnyt élvez az a pályázó, aki a mozgóképes képzés egészét folyamatában látja, tapasztalattal bír a filmkészítés szakmai koordinálásához, s az egyetem más képzéseiben is hasznosítható kompetenciákkal rendelkezik.

•         A pályázóknak – az előzőeken kívül – meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak, az SZFE SZMSZ-ének, annak a Foglalkoztatási Követelményrendszerről szóló részében,

•         továbbá a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Egyetemi tanári pályázat – véleményezés, bírálati szempontok elnevezésű dokumentumában foglaltaknak.

•         A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél, a szükséges nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány,

•         PhD vagy DLA vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevél, Habilitációs oklevél,

•         a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tartalmazó kinevezési dokumentum,

•         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         rövid (fél éves) és hosszabb távú (3-5 évre szóló) tervei a pályázat sikere esetén,

•         az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó nyolc befejezett szemeszterben,

•         a szakmai alkotások jegyzéke, a hazai és külföldi szakmai eseményeken való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, előadások) felsorolása,

•         a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatása,

•         azon személyek felsorolása, akik a pályázó tudományos vezetésével szereztek egyetemi doktori címet, egyetemi tudományos fokozatot és tudományos fokozatot, az értekezés címével és a megszerzés évével együtt.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek és arról, hogy a pályázó adatait az egyetem pályázati eljárás során kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1635/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Egyetemi Szenátus az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez szükséges feltételek meglétéről a pályázati eljárás keretében győződik meg. A pályázatokat az egyetem rektorának címezve nyomtatásban, mellékleteivel együtt – a közzétételtől számított 30 napon belül – 2 példányban kell az SZFE címére (1088 Budapest, Vas u. 2/c) benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem
Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyainak – beszédtechnika, művészi beszéd, színészmesterség – színvonalas előadása az alapképzéstől a doktori képzésig, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése, • részvétel a felvételi eljárásokban, • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • közreműködés akkreditációs anyagok elkészítésében, részvétel MAB önértékelés elkészítésében, együttműködés az intézményt felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, aktív részvétel az ellenőrzések lefolytatásában, • részvétel a mintatantervek karbantartásában, • részvétel az Egyetemi Tudományos Diákkör működtetésében, szakmai felügyelet biztosítása, • közreműködés az egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseiben és szakirányú továbbképzéseiben, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása, • aktív részvétel az egyetem doktori iskolájának működésében. • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetemi végzettség,

•        Doktori fokozat megléte, amennyiben a pályázó magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkezik, továbbá a színházművészet olyan elismert képviselője, aki kiemelkedő, elismert művészi munkásságot fejt ki.

•         Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.

•         Kiemelkedő részvételt tanúsít, jelentős eredményeket ért el a hazai szakmai életben. Legalább tízéves kutatói, oktatói gyakorlattal rendelkezik. Előnyt élvez az a pályázó, aki a színművész képzés egészét folyamatában látja, tapasztalattal bír a színházművészet szakmai koordinálásához, s az egyetem más képzéseiben is hasznosítható kompetenciákkal rendelkezik.

•         A pályázóknak – az előzőeken kívül – meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak, az SZFE SZMSZ-ének, annak a Foglalkoztatási Követelményrendszerről szóló részében,

•         továbbá a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Egyetemi tanári pályázat – véleményezés, bírálati szempontok elnevezésű dokumentumában foglaltaknak.

•         A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél,

•         PhD vagy DLA vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevél, Habilitációs oklevél,

•         a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tartalmazó kinevezési dokumentum,

•         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         rövid (fél éves) és hosszabb távú (3-5 évre szóló) tervei a pályázat sikere esetén,

•         az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó nyolc befejezett szemeszterben,

•         a szakmai alkotások jegyzéke, a hazai és külföldi szakmai eseményeken való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, előadások) felsorolása,

•         a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatása,

•         azon személyek felsorolása, akik a pályázó tudományos vezetésével szereztek egyetemi doktori címet, egyetemi tudományos fokozatot és tudományos fokozatot, az értekezés címével és a megszerzés évével együtt.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek és arról, hogy a pályázó adatait az egyetem pályázati eljárás során kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1634/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Egyetemi Szenátus az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez szükséges feltételek meglétéről a pályázati eljárás keretében győződik meg. A pályázatokat az egyetem rektorának címezve nyomtatásban, mellékleteivel együtt – a közzétételtől számított 30 napon belül – 2 példányban kell az SZFE címére (1088 Budapest, Vas u. 2/c) benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

 Gazdasági Szolgáltatások Osztálya                        

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános adminisztrációs és iratkezelési feladatok, gazdasági operatív munkában való részvétel, kimutatások készítése, nyilvántartások vezetése, MÁK és egyéb banki, valamint hatósági ügyintézésben való részvétel, a gazdasági vezető és a gazdasági osztály dolgozói munkájának segítése, reprezentációban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli képesítés,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,

•        angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         gazdasági szakmai – legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű Poszeidon ügyviteli és iktató rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs, szervezői és alkalmazkodási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1088/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az aktuális számviteli, államháztartási szabályok szerint az előirányzatok, kötelezettségvállalások, kiadások és bevételek pénzügyi teljesítésének kontírozása és könyvelése, nyilvántartások vezetése, egyeztetési feladatok, a hatályos jogszabályokban meghatározott évközi és éves zárási munkálatok elvégzése. A jogszabályokban előírt beszámolók elkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakirányú végzettség,

•         magyar állampolgárság,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet,

•         mérlegképes könyvelői végzettség,

•         számviteli területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         költségvetési gyakorlat,

•         Saldo rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

•         motivációs levél,

•         iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik.

•         kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1087/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

•         A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyainak – költészettan, retorika, egyetemes dráma és színháztörténet – színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése, • részvétel a felvételi eljárásokban, • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • közreműködés akkreditációs anyagok elkészítésében, részvétel MAB önértékelés elkészítésében, együttműködés az intézményt felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, aktív részvétel az ellenőrzések lefolytatásában, • részvétel a mintatantervek karbantartásában, • részvétel az Egyetemi Tudományos Diákkör működtetésében, szakmai felügyelet biztosítása, • közreműködés az egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseiben és szakirányú továbbképzéseiben, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása, • aktív részvétel az egyetem doktori iskolájának működésében. • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, doktori fokozat,

•         Egyetemi tanári cím megléte, az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

•         Legalább 20 éves szakmai és 15 éves felsőoktatási gyakorlat, kiemelkedő tudományos vagy művészeti munkásság,

•         A pályázó az oktatásban szerzett tapasztalatai alapján legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.

•         A pályázó rendelkezzen témavezetőként az egyetemi doktori iskolában végzett hallgatókkal.

•         A pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek,

•         A pályázó vállalja, hogy kinevezése esetén írásban nyilatkozik, hogy az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál figyelembe vehető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,

•         Eddigi oktatási és alkotó/kutatási tevékenységek leírása,

•         Oktató-nevelő és tudományos/művészi munkájára vonatkozó jövőbeni tervei,

•         az alkotó/tudományos munkák dokumentációja a Magyar Tudományos Művek Tára aktuális állapota szerint (az MTMT-ből származó friss kivonat)

•         Szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok hiteles másolata

•         Egyetemi tanári kinevezésének másolata

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1002/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

vagy

•         Személyesen: egy példányban az egyetem Rektori Titkárságán történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

általános rektorhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó általános rektorhelyettes feladata a rektor munkájának segítése a hatályos jogszabályok, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (továbbiakban: a SZFE, ill. az Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az Egyetem irányításával összefüggő feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetemi végzettség,

•         A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel – határozatlan idejű, teljes munkaidős vagy részmunkaidős egyetemi tanári, ill. egyetemi docensi munkakörre szóló kinevezés alapján – fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Vezetői koncepció: A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos motivációit, terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetői megbízás ideje alatt hogyan kíván részt venni az Egyetem stratégiájának kialakításában és fejlesztésében, továbbá a rektor, mint stratégiai vezető interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek segítésében.

•         A pályázathoz mellékelni kell: A részletes szakmai önéletrajzot; A végzettséget, szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratok másolatát; Az alkotó/tudományos munkák dokumentációját a Magyar Tudományos Művek Tára aktuális állapota szerint (az MTMT-ből származó friss kivonatot) Minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a rektor, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait az Egyetem polgárai harmadik személyként megismerhetik; Nyilatkozatot a vonatkozó jogszabályokban összeférhetetlenségi ok/ok/ fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a pályázat elnyerése esetén; Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1071/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: általános rektorhelyettes.

vagy

•         Személyesen: egy példányban az egyetem Rektori Titkárságán történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rend szerint történik. (www.szfe.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2018. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,

•         legalább 1-3 év államháztartásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         KIRA rendszer ismerete,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Nexon rendszer ismerete,

•         felsőoktatásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: humánerő-gazdálkodási előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános adminisztrációs és iratkezelési feladatok, gazdasági operatív munkában való részvétel, kimutatások készítése, nyilvántartások vezetése, MÁK és egyéb banki, valamint hatósági ügyintézésben való részvétel, a gazdasági vezető és a gazdasági osztály dolgozói munkájának segítése, reprezentációban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli képesítés,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         mérlegképes könyvelői szakképesítés,

•         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         gazdasági szakmai – legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű Poszeidon ügyviteli és iktató rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

vagyongazdálkodási előadó, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, tárgyi eszközök leltározása, közreműködés a selejtezési eljárásokban. Az eszközök állományváltozásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, az értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés felé, kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása. Számviteli feladatok végzése a mindenkori hatályos jogszabályok szerint. Gazdasági események kontírozása SALDO rendszerben. Vezetői döntéseket alátámasztó eseti információ szolgáltatás kötelezettségének teljesítése. Egyéb számviteli feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Saldo rendszer ismerete,

•         Neptun rendszer ismerete,

•         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga

•         legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási előadó, könyvelő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős heti 40 órás, valamint részmunkaidős, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

Budapest, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény osztálytermeinek takarítása, folyosók és vizes blokkok tisztán tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Korábban nem a közalkalmazotti szférában foglalkoztatott nyugdíjasok és a feladat ellátásában nem akadályozott megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2018. január 26.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év, 2018. március 19-től 2021. március 18-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja a Színházművészeti Intézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Irányítja és felügyeli a gyakorlati képzés kiszolgálásához kapcsolódó Ódry Színpad és a tárak működését. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Legalább 5 év színházi gyakorlat

•         Legalább 5 év felsőoktatásban szerzett gyakorlat

•         Doktori fokozat

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program a Színházművészeti Intézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

•         Amennyiben nem az egyetem alkalmazottja, nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vállalja, hogy közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/16/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. január 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Film- és Médiaintézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig, 2018. február 2-től 2021. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja a Film- és Médiaintézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program a Film- és Médiaintézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3705/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban, az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Elméleti- és Művészetközvetítő Intézete

intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig, 2018. február 2-től 2021. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 19.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3704/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban, az SZFE az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év, 2018. február 2-től 2021. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja a Színházművészeti Intézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Irányítja és felügyeli a gyakorlati képzés kiszolgálásához kapcsolódó Ódry Színpad és a tárak működését. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program a Színházművészeti Intézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3703/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Igazgatási és Szervezési Hivatala

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


jogász (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása, b) a törvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása, d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére, e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása, f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében, g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében, h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének biztosításában, i) jogi képviseletet ellátása, jogi tanács és tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, j) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         cselekvőképesség,

•    stressztűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

•      büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

•     magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         szervező és elemző készség

•         rendszerszemlélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,

•         jogi szakvizsga,

•         idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,

•    a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem rektori titkára által készített és záradékolt egyszerű másolata,

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

•         megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenységet,

•       munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt, a 06-1-266-5287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 40 órás,

illetve részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

Budapest, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem sajátosságainak megfelelően az intézménybe be-, illetve kilépők ellenőrzése, az oktatási és gyakorló helyiségek kulcsainak kiadása és visszavétele, kulcsnyilvántartás vezetése. Postai küldemények átvétele. Telefon kezelése, munkatársak kapcsolása. Az egyetemi épület és a dohányzás éjszakai ellenőrzése. A 22.00 óra után az épületbe belépő személyforgalom rögzítése. A parkoló rendjének felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

•         megbízhatóság, problémamegoldó képesség, rugalmasság

•         jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmai gyakorlat

•         Megváltozott munkaképesség (A felvételt megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálat „alkalmas” eredményével betölthető a munkakör. )

•         Rehabilitációs kártya megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Film- és Média Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


videotechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetemen történő felvételek előkészítése (kamerák, mikrofonok, rögzítő), felvételek rögzítése. A stúdió berendezéseinek rendeltetésszerű üzemeltetése, állagának megóvása, karbantartási feladatok ellátása. A berendezések üzemkész állapotának biztosítása. A kezelésében lévő eszközök kölcsönzésének bonyolítása a hallgatók részére, kiadások és visszavételezések dokumentálása. Az Egyetemi feladatok, vizsgafilmek átírása, sokszorosítása, archiválása. Az oktatáshoz kapcsolódó technikai feladatok ellátása. Az egyetem speciális működéséhez igazodó változó munkabeosztás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, műszaki végzettség,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Videotechnikai ismeretek, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és alkalmazkodási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Sikeres pályázat esetén kell beszerezni.)

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: videotechnikus.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 14.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységének pénzügyi ügyintézése, a pénztárosi feladatok ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, egyeztetés a belső és külső szervezetekkel. Részvétel a napi pénzügyi folyamatokban, valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány változással összefüggő pénzügyi művelet előkészítése, elvégzése. Eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, tárgyi eszközök leltározása, közreműködés a selejtezési eljárásokban. Az eszközök állományváltozásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, az értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés felé, kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi és számviteli,

•       legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Saldo rendszer ismerete,

•         Neptun rendszer ismerete,

•    angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Sikeres pályázat esetén kell beszerezni.)

•   kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3285/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,

•    legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Nexon rendszer ismerete

•         államháztartásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat

•         KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Sikeres pályázat esetén kell beszerezni.)

•   kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3284/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: humánerő-gazdálkodási előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozott időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Igazgatási és Szervezési Hivatala

jogász (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása, b) a törvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása, d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére, e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása, f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében, g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében, h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének biztosításában, i) jogi képviseletet ellátása, jogi tanács és tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, j) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogi végzettség,,
 • cselekvőképesség,
 • stressztűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,
 • büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • szervező és elemző készség.
 • rendszerszemlélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,
 • jogi szakvizsga,
 • idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem rektori titkára által készített és záradékolt egyszerű másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.
 • megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenységet,
 • munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
 • Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt, a 06-1-266-5287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


üzemeltetési-gondnoksági csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem kezelésében lévő és bérelt épületek, gépek, berendezések, felszerelések karbantartásának megszervezése, azok elvégzésének ellenőrzése, műszaki felülvizsgálata. A beosztott terület épületeinek gépészeti, energetikai rendszerének üzemszerű működésének felügyelete. A műszaki karbantartás, a takarítás és a gondnokság munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Közbeszerzési eljárásokban való részvétel, beszerzések bonyolítása. Gépjármű ügyintézés. Leltárkezelési, leltározási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

•         jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság,

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, épületgépészeti szakképzettség,

•         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

•         D kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: üzemeltetési-gondnoksági csoportvezető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. szeptember 5.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységének pénzügyi ügyintézése, a pénztárosi feladatok ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, egyeztetés a belső és külső szervezetekkel. Részvétel a napi pénzügyi folyamatokban, valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány változással összefüggő pénzügyi művelet előkészítése, elvégzése. Eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, tárgyi eszközök leltározása, közreműködés a selejtezési eljárásokban. Az eszközök állományváltozásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, az értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés felé, kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli végzettség,

•         legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli szakmai tapasztalat.

•         Saldo rendszer ismerete,

•         Neptun rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         bizonyítványmásolatok,

•         fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2766/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. augusztus 29.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,

•         legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         államháztartásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat

•         Nexon rendszer ismerete

•         KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Bizonyítványmásolatok

•         A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2765/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: humánerő-gazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozott időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. augusztus 29. http://www.szfe.hu

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem

oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó oktatási rektorhelyettes feladata a rektor munkájának segítése a hatályos jogszabályok, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (továbbiakban: a SZFE, ill. az Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az Egyetem irányításával összefüggő feladatok ellátásában. Részletesen: Összehangolja, irányítja és felügyeli az egyetemen folyó oktatási tevékenységet; felügyeli és irányítja az akkreditációs folyamatokat és az egyes képzések szakmódszertani anyagainak kidolgozását, fejlesztését; részt vesz az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében és ápolásában, szervezi és irányítja a nemzetközi képzési programok kidolgozását, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését; koordinálja a hazai és nemzetközi képzési programokhoz kapcsolódó pályázatokat és eseményeket, konferenciákat; előkészíti az egyetem tanárképzési programját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         doktori fokozat

•         A Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett legalább 5 éves oktatási és oktatásszervezési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A végzettséget, szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratok másolata;

•         A részletes szakmai önéletrajz;

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a rektor, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják;

•         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi munkahelyeinek megnevezését, eddigi beosztásait, munkaköri besorolásait, idegennyelv-tudását, valamint a pályázó motivációját, hogy a megbízást miért akarja elnyerni.

•         Minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harmadik személyként megismerhetik;

•         A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetői megbízás ideje alatt hogyan kíván részt venni az Egyetem stratégiájának kialakításában és fejlesztésében, továbbá a rektor, mint stratégiai vezető interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek segítésében.

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

•         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2539/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: oktatási rektorhelyettes.

•         Személyesen: SZFE Rektori Titkárságon , Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rend szerint történik. (www.szfe.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,
 •         legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés,
 •         Nexon rendszer ismerete
 •         államháztartásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat.
 •         KIRA rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes szakmai önéletrajz
 •         Bizonyítványmásolatok
 •         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik
 •         A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1932/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: humánerő-gazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozott időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         SZFE honlap – 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységének pénzügyi ügyintézése, a pénztárosi feladatok ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, egyeztetés a belső és külső szervezetekkel. Részvétel a napi pénzügyi folyamatokban, valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány változással összefüggő pénzügyi művelet előkészítése, elvégzése. Eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, tárgyi eszközök leltározása, közreműködés a selejtezési eljárásokban. Az eszközök állományváltozásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, az értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés felé, kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli végzettség,

•         legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli szakmai tapasztalat.

•         Saldo rendszer ismerete,

•         felsőfokú végzettség

•         Neptun rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2540/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Marketing és kommunikációs referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Részvétel az egyetem kommunikációjának és marketing tevékenységének megtervezésében. * Az egyetem sajtómegjelenéseinek koordinálása ● Egyetemi rendezvényekhez, projektekhez kapcsolódó sajtótájékoztatók szervezése ● Az egyetem PR- és marketingtevékenységének koordinálása ● Az egyetem honlapjának, közösségi média felületeinek szerkesztése, folyamatos feltöltése ● Az egyetem egységes arculatának gondozása ● Az egyetemről szóló tájékoztató kiadványok előkészítése, elkészíttetése ● Az egyetemen készülő színházi előadások, produkciók, vizsgafilmek promotálása ● Az egyetemi sajtófotózások szervezése ● Ajánlók, sajtóhírek megírása, szórólapok szövegezése ● A feladatkörrel összefüggő adminisztráció elvégzése ● Az egyetem belső kommunikációjának koordinálása, a belső tájékoztatás elősegítése, kommunikációs folyamatok kialakítása ● Kapcsolattartás a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Nyelvvizsgával igazolt, aktív angol nyelvismeret,

•         Büntetlen előélet,

•         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

•         Jó kommunikációs képesség írásban és szóban, projektvezetési tapasztalat, szervezőkészség, önálló munkavégzés, kreativitás

•         Hasonló területen szerzett tapasztalat, különösen színházi vagy filmes területen végzett sajtóreferensi munka, honlapszerkesztői, újságírói tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatban kérjük feltüntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2146/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: Marketing és kommunikációs referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. július 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színművész képzésben és a képzések szervezésében való aktív részvétel. A korrepetíció, hangképzés tantárgyak oktatása. Az intézmény oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel az egyetemi bizottságok munkájában, szerepvállalás a Színházművészeti Intézet feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Két idegen nyelv tárgyalóképes ismerete,

•         DLA vagy PhD fokozat,

•         Legalább 5 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, elismert művészeti szakmai tapasztalat

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1793/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére a rektorititkarsag@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Színház- és drámatörténet, írás, illetve írásgyakorlat, dramaturgia, színészi játék, színházi ismeretek tárgyak oktatása, felelős részvétel a drámainstruktor szak színjátékos specializációban, a tanterv kidolgozása és felügyelete. Tantárgyprogramok kidolgozása, szakmai gyakorlatok, kurzusok tartása. Az intézmény vezetésszervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, kezdeményező szerep az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézet feladatainak ellátásában. Aktív részvétel a hazai szakmai közéletben, pályázati projektek szervezése, az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, fesztiváljaink szervezésében való részvétel, illetve annak irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         DLA vagy PhD fokozat, megkezdett habilitációs folyamat

•         Legalább 5 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, elismert művészeti szakmai tapasztalat.

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1774/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére a rektorititkarsag@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. június 11.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dramaturg- és drámainstruktor képzésben, és a képzések szervezésében való aktív részvétel. Osztályfőnöki teendők ellátása. A gyakorlati dramaturgia, drámapedagógia, illetve a részvételi színházzal kapcsolatos tárgyak, valamint kreatív írás oktatása. Az intézmény oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel az egyetemi bizottságok munkájában, szerepvállalás az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Két idegen nyelv tárgyalóképes ismerete,

•         Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony,

•         Jártasság a gyakorlati dramaturgia, a drámapedagógia, és a részvételi színház területén, illetve önálló munkásság az említett területeken.

•         Legalább 3 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

•         A jogviszony meghosszabbítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1658/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Színházi dramaturg- és bábos képzésben való aktív részvétel. Gyakorlati dramaturgia, bábdramaturgia, kreatív írás, színház- és műfajtörténet oktatása. Az intézmény oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel az egyetemi bizottságok munkájában, szerepvállalás az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Két idegen nyelv tárgyalóképes ismerete,

•         Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony,

•         Jártasság a gyakorlati dramaturgia és a báb-dramaturgia területein, önálló alkotói munkásság az említett területeken.

•         Legalább 3 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

•         A jogviszony meghosszabbítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1659/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A bábszínész képzésben való irányító részvétel. • A rábízott szakmai területnek, ezen belül saját tantárgyának, kutatási területének – bábtechnikák, bábszínészi játék – színvonalas oktatása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése. • Osztályfőnöki feladatok ellátása. • Tantárgyprogramok kidolgozása, szakmai gyakorlatok, kurzusok, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, oktatási segédletek összeállítása. • Az intézmény vezetésszervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, kezdeményező szerep a Színházművészeti Intézet feladatainak ellátásában. • Aktív részvétel a nemzetközi és hazai szakmai közéletben, pályázati projektek szervezése, irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség,
 • Középfokú angol nyelvvizsga
 • Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony
 • Legalább 3 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, elismert művészettudományos szakmai tapasztalat.
 • A pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2011. évi törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Az oktató írásban adott nyilatkozata, hogy az Egyetemre történő kinevezése napjától az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál itt figyelembe vehető.
 • A jogviszony meghosszabbítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.
 • Szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1639/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Színházművészeti Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Bp, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Színházművészeti Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem színházművészeti képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: • A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyainak – színészi játék, zenés gyakorlat, színházi gyakorlat, beszéd és beszédtechnika, színészmesterség, rendezés, színészvezetés, gyakorlati dramaturgia, műelemzés, drámaelemzés – színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,• a felvételi eljárásokban való részvétel, • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség,
 • A színház- és filmművészet területén szerzett doktori fokozat, vagy ezzel egyenértékű állami díj
 • Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat
 • Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat
 • Kiemelkedő színvonalú színházművészeti alkotótevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata
 • elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél)
 • az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1531/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

                                       vagy

 • Elektronikus úton Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére a rektorititkarsag@szfe.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. május 21.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középfokú képesítés, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,
 •         legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 •         KIRA rendszer ismerete,
 •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés,
 •         Nexon rendszer ismerete,
 •         felsőoktatásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz,
 •         bizonyítványmásolatok,
 •         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,
 •         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd.előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         SZFE honlap – 2017. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Könyvtár, kottatár és médiatár vezetői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetemen szervezeti egységeinek feladataihoz, oktató-kutató munkájához szükséges könyvtári ellátás megszervezése, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása. Feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A Könyvtár, Kottatár és Médiatár feladatai: ● tervszerűen gyarapítja, feltárja, őrzi és szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a színház- és filmművészet, drámai művek hazai és külföldi szakirodalmát; ● ellátja a könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat; ● a képzési és tudományos munka információs bázisaként közreműködik az oktatási és kutatási feladatok ellátásában; ● az Országos Dokumentum ellátási Rendszer tagjaként adatokat szolgáltat az ODR központnak és ellátja a magyar könyvtári rendszert a szakterületébe vágó dokumentumokkal; ● segítséget nyújt az MTMT szakszerű feltöltéséhez; ● pályázati tevékenységet folytat a fejlesztésre fordítható források növelése érdekében; ● támogatja az egyetemen folyó közművelődési tevékenységet; ● definiálja és dokumentálja az egyetem könyvtári folyamatait, a Könyvtár, Kottatár és Médiatár szolgáltatásait, szabványosítja a használható dokumentumokat; ● előkészíti Könyvtár, Kottatár és Médiatár használatával kapcsolatos szabályzatokat, ● közgyűjteményi kérdésekben az egyetem vezetősége számára döntés-előkészítő munkát végez.

A könyvtár vezetőjének kiemelt feladatai:

az integrált könyvtári rendszer teljes körű bevezetésének irányítása, a könyvtári informatikai szolgáltatások fejlesztése, a könyvtári állomány digitalizálásának megvalósítása, beleértve a fotó és videóállomány digitalizálását is, digitális dokumentumtár tervezése és kialakítása, a könyvtár honlapjának fejlesztése, a szerzői jogi szabályozás figyelembe vételével a könyvtári digitális szolgáltatások fejlesztése, a könyvtári illetve könyvtár informatikai pályázatok nyomon követése és a pályázatok sikeres megvalósítása, az együttműködés erősítése a magyarországi elektronikus könyvtári szolgáltatási projektekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Informatikus-könyvtáros felsőfokú végzettség,
 • Legalább 5 éves film és/vagy színháztörténeti és/vagy zenetörténeti gyűjteménnyel rendelkező könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felsőoktatási könyvtári szakmai tapasztalat,
 • Film- illetve színháztörténeti területen szerzett szakmai (digitalizálási, illetve feldolgozó) gyakorlat,
 • Legalább egy idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetemi végzettség, informatikus (műszaki, programozói) felsőfokú végzettség,
 • A színház- és filmművészetben való jártasság,
 • Elektronikus dokumentumszolgáltatás területén szerzett gyakorlat,
 • HUNTÉKA könyvtári integrált rendszer ismerete,
 • MTMT adatbázis ismerete,
 • Könyvtári pályázatok megvalósításában szerzett gyakorlat,
 • Gyakornokok, önkéntesek bevonásában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai
 • Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.
 • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a foglalkoztatást tiltó vagy korlátozó intézkedés hatálya alá.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vonderviszt Lajos kancellár nyújt, a +36 1 338 4727-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/936/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár, kottatár és médiatár vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A vezetői megbízás kiadásához a fenntartó egyetértése szükséges. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

SZFE honlap – 2017. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


oktatástechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök üzemeltetése. Javaslattétel a technikai eszközök beszerzésére, gondoskodás azok tárolásáról, nyilvántartásáról, a használatra való kiadásáról és visszavételezéséről. Az eszközök felelős őrzése. A munkatárs által ellenőrzött és kezelt oktatástechnikai berendezések karbantartási, javítási munkáinak megszervezése, javaslattétel felülvizsgálatukra, felújításukra, fejlesztésükre. A hatáskörébe tartozó eszközök leltárnyilvántartásának naprakész állapotban tartása, az anyagok elszámolása. Az igények és rendelkezésre álló eszközök felhasználásának összehangolása. A vizsgák, felvételik, egyetemi rendezvények audiovizuális rögzítése, adathordozóra írása, másolása, utómunkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • technikusi, műszaki végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • problémamegoldó képesség, rugalmasság,
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd.előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

színházi öltöztető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelmezek kezelése, karbantartása, mosása, vasalása, próbák, előadások és vizsgaelőadások jelmezekkel való kiszolgálása, próbákon és előadásokon való részvétel az egyetem színházi játszóhelyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés
 • szakmai gyakorlat
 • minimális varrási ismeret
 • csoportmunkában való részvétel, de önálló munkavégzésre való képesség is
 • precizitás, megbízhatóság
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • problémamegoldó képesség, rugalmasság
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazdálkodási előadó részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu és a http://odryszinpad.hu/ honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


közönségszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közönségszervezési feladatok ellátása, kapcsolattartás az Ódry Színpad közönségével, új célcsoportok feltárása. Az Ódry Színpad honlapjának és közösségi oldalainak karbantartása, frissítése. Hírlevél készítése és kiküldése. Grafikai anyagok (plakát, szórólap, műsorterv) elkészíttetése, nyomtatása. Színházi jegypénztár üzemeltetése, pénztári és elektronikus jegyértékesítés. Előadások előtti ügyelet biztosítása. Statisztikai adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés
 • elektronikus jegyértékesítési rendszer ismerete
 • közönségszervezési gyakorlat
 • kiváló kommunikációs készség
 • problémamegoldó készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés
 • színházi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. február 11.