Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KÜLDETÉS NYILATKOZAT

Az 1865 januárjától működő, immár több mint másfél évszázados múltra visszatekintő Színház- és Filmművészeti Egyetem hazánk egyedülálló fellegvára a sokirányú szintézisen alapuló színház- és filmművészet személyre szabott oktatásának. Ez az ország egyetlen olyan egyetemi besorolású felsőoktatási intézménye, amely a színház, a film és a televíziózás leendő alkotóművészeinek egyetemi diplomát nyújt a művészet és művészetközvetítés képzési területeken, színházművészeti, film- és videó-művészeti, valamint színházkultúra képzési ágakban.

A színház- és filmművészetet önálló hivatásként választó hallgatóknak egyetemünk biztosítja a szükséges, magas szintű ismeretek elsajátítását, egyéniségük szabad kifejlődését, és a felelős, érzékeny értelmiségivé válás lehetőségét.

A fenti misszió megvalósítását hivatott biztosítani az a magyarországi felsőoktatási palettán egyedülállónak mondható képzési struktúra, amelynek lényege a klasszikus színházi, filmes és televíziós műfajok magas szintű szinergiája, a képzési területek közötti interdiszciplinaritás. A képzés lefedi a szakterület teljes vertikumát: a színház-, a film- és a televízióművészetet.

Az egyetemi oktatás területén további képzési sajátosságunk a rendkívül ritka és értékes „egy mester-egy osztály” elvére építő, gyakorlat-orientált, intenzív szakmai műhelymunka. Ez a biztosítéka annak, hogy a nálunk tanuló diákok mindegyikére különleges tanári figyelem jut, és átélhetik a mesterrel ápolt intenzív személyes kapcsolat szakmailag és emberileg minden tekintetben pótolhatatlan kreatív és biztonságot adó légkörét. A világszerte egyedülállónak mondható, mester-tanítvány kapcsolatra épülő osztálystruktúra olyan alapokat teremt a színház- és filmművészeti ismeretek elsajátításához, amely az intézménybe felvételt nyert hallgatók egyéniség-tudatának ápolása, kreativitásuk fejlesztése mellett kiválóan alkalmas a közösségtudat erősítésére és a csapatmunkára ösztönzésre is.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít az oktatáshoz társuló alkotói folyamat eredményeképpen létrejövő művészeti produktumoknak. Gondoskodunk róla, hogy az Egyetem égisze alatt született színházi előadások, filmek, televíziós produkciók és bármely más, diákok kreatív tevékenysége által született mű eljusson a szakma jeles képviselőihez és a széleskörű nyilvánossághoz.  Az itt tanuló fiatal művészek számára lehetőséget biztosítunk hazai és nemzetközi színházi, filmes, televíziós fesztiválokon való szereplésre, valamint az Egyetem saját, a nagyközönség számára is nyitott játszóhelyei folyamatosan rendelkezésre állnak a mások előtt való megmutatkozáshoz.

Intézményünk egészét a működéstől az ismeretek áthagyományozásáig a tradíció és innováció kettőssége hatja át. Egyetemünk másfél évszázados, erős gyökerekkel, szilárdan megkapaszkodva áll művészeti hagyományaink talajában, a kultúrát nemzedékről nemzedékre hagyományozandó örökségként kezeli. Múltbéli értékeinkre támaszkodva magabiztos háttérrel kutatjuk a jövő művészetét. Képzésünk célja a magyar és egyetemes színház- és filmművészet régi és új értékeinek elemzése, szabad kifejezése, vizuális és nyelvi kultúránk ápolása, elméletének és gyakorlatának folyamatos kutatása, valamint kulturális örökségünk védelme.

Művészegyéniségeket képzünk, akik érzékenyen és értően képesek reflektálni világunkra, őrzik a magyar nyelv szépségét, és tovább gazdagítják a magyar kultúra világszerte elismert értékeit.