Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun
Tanévzáró a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

A 2021/2022-es tanulmányi évet lezáró eseményen beszédet mondott az intézmény rektora Rátóti Zoltán, valamint dr. Szarka Gábor kancellár. Az elismerések és szakmai díjak átadása után egy, a tanév eseményeit bemutató fotókiállítást tekinthettek meg az egyetemi polgárok.

SZFE Nyári Egyetem

Július 25-én és 26-án középiskolásoknak
meghirdetett Nyári Egyetemet szervez a Színház- és Filmművészeti Egyetem.

previous arrow
next arrow
Slider

Mesterképzésre felvételiző jelentkezőinknek

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárás a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterképzéseire történő jelentkezéssel párhuzamosan történik. Ennek során az egyetem azt vizsgálja, hogy a jelentkező végzettségei szintje és bemeneti szakja alapján felvehető-e a megjelölt képzésre. Az erre vonatkozó tájékoztatás és eljárás az egyes szakokhoz kapcsolódó Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) alapján történik:

  • Azon Jelentkezőnek, aki végzettségi szintje és bemeneti szakja alapján egyenesági bejövetelt jelentő előtanulmányokkal rendelkezik a kiválasztott szakra, nem kell benyújtania kreditelismerési kérelmét;
  • Annak a Jelentkezőnek, aki végzettségi szintje és bemeneti szakja alapján részben felel meg az előfeltételeknek, a választott mesterképzési szakra kreditelismerési kérelem elindítása szükséges;
  • Az a Jelentkező, aki végzettségi szintje és bemeneti szakja alapján nem teljesíti az előfeltételeket, kreditelismerési kérelmét el kell utasítani, és a kérelmezőt a szakra történő jelentkezése esetében ki kell zárni a felvételi eljárásból.

Az SzFE-n meghirdetett mesterképzések bemeneti követelményeit tartalmazó dokumentumokat lásd az alábbi linken:

A 2022/2023-as tanév őszi szemeszterére jelentkezőknél a kérelem benyújtására a felvételi vizsgák időszakában van lehetőség.

A kreditelismerési eljárást a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban: TKB) folytatja le a kérelem, vagy hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől számított 30 napon belül.

A kreditelismerési eljárás szolgáltatásnak minősül, melynek a díja szakonként 6.000.- Ft, melyet a kérelem benyújtásával egyidőben, átutalással kell befizetni az alábbi számlaszámra:

11784009-22232733-00000000

A befizetésről szóló visszaigazolást kérjük a kérelemhez PDF vagy JPG formátumban feltölteni. A befizetés igazolásának kérelemhez csatolása nélkül a kreditelismerési kérelem nem kerül vizsgálatra. Az Egyetem a befizetésről számlát állít ki, melyet a kérelmező kérése esetén postai úton küld ki az adatlapon megadott címre.

A kérelemhez csatolandó egyéb dokumentumok:

  • Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél eredeti példányának szkennelt változata, lappáros oklevél esetén mindkét lapról egy fájlban.
  • Amennyiben a Jelentkező a felvételi időszakkal párhuzamosan záróvizsgázik, az elvégzett szak képzési és kimeneti követelményének ismertetőjét is szükséges csatolni.
  • Tantárgyleírások jól látható másolata, vagy a leckekönyv másolatával, vagy a kreditigazolással. Két utóbbit hitelesített formában kérjük.

Felhívjuk a Jelentkezők figyelmét, hogy a kreditelismerési eljárás a felvételi eljárástól független, a kreditelismerési kérelem elfogadása nem jelent a mesterképzésre történő automatikus felvételt.

A kreditelismerési határozatot az Egyetem postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményben küldi ki az adatlapon megadott levelezési címre.

A kérelem benyújtásának szükségességéről minden érintett jelentkezőt az Egyetem a felvételi fordulók során szóban is tájékoztat, ugyanakkor az eljárás elindítása a jelentkező felelősségi körébe tartozik.

A kérelem határidőn túl történő benyújtása esetén az Egyetem nem tudja garantálni, hogy a kérelem elbírálása a felvételi eljárás végéig megtörténik.

 

 

A kreditelismerési eljárásról szóló kérelem elbírálásának menete:

A kérelem benyújtását követően a Jelentkező kérelmét az Egyetem az adott mesterképzési szak szakfelelőséhez továbbítja, aki előzetesen véleményezi a benyújtott anyagot. Ezt követően az Egyetem Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága szintén megvizsgálja a benyújtott kérelmet és véleményezi.

Amennyiben szükséges, a szakfelelős, illetve a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság e-mail üzenetben hiánypótlásra szólíthatja fel a jelentkezőt.

A Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a kérelem érdemi elbírálásához egyéb igazoló dokumentumokat is bekérhet.

A Kreditátviteli Bizottság a kérelmet elfogadja vagy elutasítja. A TKB határozatában a Jelentkező számára a mesterképzési tanulmányaival párhuzamosan elvégzendő alapképzési tantárgyak teljesítését írhatja elő. A tárgyak és a hiányzó kreditek pótlására az első két szemeszter áll a hallgató rendelkezésére.

A TKB határozatát kérjük őrizze meg, és sikeres felvételi eljárás esetén a beiratkozáson mutassa be a tanulmányi előadónak. Amennyiben szükséges különbözeti tárgyakat felvennie, úgy a tanulmányi adminisztráció ennek megfelelően fogja a tantervét és az órarendjét kialakítani.

A kreditelismerési határozat az adott tárgyévre és adott szakon folytatott felvételi eljárásokra érvényes. Egyetemünk más intézményi jelentkezéshez igényelt és kapott dokumentumot nem tudja elfogadni.

Színház- és Filmművészeti Egyetem