Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Oktatás szervező

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Oktatásszervezési Osztály

oktatásszervező, tanulmányi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:    Határozatlan idejű jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:         Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         1117 Budapest, Infopark

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

 • Az egyetem Oktatásszervezési Osztályán oktatásszervezési, feladatok ellátása
 • szakirányú továbbképzés és egyéb tanfolyamok szervezése.
 • az Egyetem képzéseihez kapcsolódó felvételi vizsgák adminisztrációjának lebonyolítása az oktatói és intézményi iránymutatások alapján a jelentkezéstől a félévkezdésig
 • órarendszerkesztés, kurzus kiírás és rögzítés a Neptun TR.ben
 • teremfoglalások kezelése az órarendi foglalások alapján
 • az oktatásszervezéshez kapcsolódó kimutatások, jelenléti ívek, teljesítmény igazolások elkészítése, nyilvántartása, az intézményi útmutatások alapján
 • egyéb, az oktatás szervezéséhez kapcsolódó időszakos feladatok ellátása
 • FIR hibák javítása

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Mt. rendelkezései az irányadók                

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Neptun TR felhasználói szintű ismerete
 • Jó kommunikációs képesség írásban és szóban.
 • Precizitás, rugalmasság, szervezőkészség.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú angol nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz és motivációs levél.
 • Végzettséget igazoló okirat másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erre irányuló kérelem benyújtásának igazolása

Amit kínálunk:

 • Versenyképes fizetés
 • Alkalmazotti juttatások
 • Folyamatos képzési, fejlődési, kapcsolatépítési lehetőség
 • Támogató, segítő munkahelyi légkör

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 14.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Jelentkezni magyar, vagy magyar/ angol nyelvű, fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével lehet.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező személyek betekinthetnek.
 • Elektronikus úton Tóth Péter részére a hr@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, nyilatkozatával a pályázó kifejezetten, írásban hozzájárul a pályázatában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat az egyetem szervezeti egységeinek, az Oktatástámogatási Igazgatóságnak, valamint a Gazdasági Igazgatóság munkatársai dolgozzák fel. Az adatokat rajtuk kívül a döntéshozó bizottság tagjai ismerhetik meg a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig. A nem nyertes pályázatok anyagát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően a döntés kihirdetését követően haladéktalanul megsemmisítjük. Az adatkezeléssel kapcsolatban a pályázókat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22. §).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.