Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

PÁLYÁZATOK / ÖSZTÖNDÍJAK

A TDK 2020-as műhelyprogramja

 

Szakmai beszámoló az NTP-HHTDK-19-0079 számú, TDK műhelyek támogatása elnevezésű pályázathoz

A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatának beadásakor megfogalmazott célként a dokumentáció és az emlékezés kérdéskörének körbejárását, a magyar történelmi múlt és a közös európai kulturális örökség megismerését neveztük meg. A Nemzeti Tehetségprogram pályázata jóvoltából megvalósult TDK műhelyprogramban Európa társadalmi és politikai valósága, dokumentum és fikció nehezen kibogozható viszonya, a dokumentumfilm-készítés esztétikai és etikai dilemmái álltak a középpontban.

A hallgatókat az alkotásra és konferenciázásra felkészítő programok közül elsőként a dokumentum és fikció kérdéskörét feszegető kétnapos kurzust rendeztünk meg. Az előadó egy rendkívül nagy presztízsű nemzetközi szaktekintély, Jonathan Rosenbaum, amerikai filmkritikus, filmtörténész volt. Rosenbaum a 2020. február 4-5-én megtartott lebilincselően izgalmas, angol nyelvű kurzusában Orson Welles és Abbas Kiarostami filmrendezők alkotásain keresztül tette fel igaz és hamis, valóság és képzelet kérdéseit, amelyek a TDK pályázati programjában megcélzott vizsgálódás kulcsmozzanatai voltak. A két filmrendező filozofikus munkáin keresztül történő teoretikus alapozásra épültek az ezt követő, a dokumentumfilm-készítés praktikus, esztétikai és etikai kérdéseit feszegető előadások és kurzusok.

Márciusban elindult a több alkalmasra tervezett KineDok programsorozatunk, amelyben kortárs európai dokumentumfilmeket néztünk meg közösen és igyekeztünk a rendezőiket, vagy ha őket nem sikerült, más szakértőket meghívnunk egy szakmai beszélgetésre. Az első alkalommal, 2020. március 9-én a Szerelemgengszter című horvát dokumentumfilmet vetítettük a Szentkirályi utcai vetítőben és utána Nebojša Slijepčević filmrendező tartott szakmai beszélgetést a film kapcsán felmerült alkotói kérdésekről, a szereplőválasztásról, a humorról, a nemfikciós történetmesélésről. A járvány és a modellváltás miatt kialakult helyzet, az egyetemfoglalás miatt hosszú szünet következett a programjainkban, így a KineDok sorozatban is. 2020. december 4-én a Tanítani (Alex Brendea, 2019) című román dokumentumfilmet vetítettük online formában és utána Kis Anna filmrendezővel folytattunk online konferenciabeszélgetést. A csoportdinamika lekövetése, a szereplőválasztás bizonytalanságából eredő problémák, a csoport és egyén viszonyának bemutatása, a főszereplő megmutatásának etikai problémái álltak a beszélgetés középpontjában. A KineDok harmadik alkalmára 2020. december 17-én került sor, amikor is Karen Winther Exit (2018) című dokumentumfilmjét vetítettük. A meghívott szakértők, Kriza Borbála filmrendező, társadalomtudós és Moritz Joachim Drechsler, a CEU nacionalizmus tanulmányok szakjának hallgatója világítottak rá a szélsőséges politikai nézetek képviselőiről szóló dokumentumfilmek etikai dilemmáira és alkotói nehézségeire, a személyes dokumentumfilm-készítés értékeire és hátulütőire.

A filmkészítéssel kapcsolatos továbbképzésekre a pandémiás helyzet miatt szintén csak online formában kerülhetett sor. 2020. december 9-10-én az operatőri továbbképzés keretében Szemerey Bence aktuális kérdésekről osztotta meg tapasztalatait és válaszolt a felmerült kérdésekre, amilyen a felvételek készítése online térben, a fényelés és eszközbérlés, továbbá konzultációt folytatott a TDK-filmekről. 2020. december 15-16-án tartottuk a vágási továbbképzést, amelyben Bacskai Brigitta meghívott vágó példákon keresztül a dokumentumfilm vágásának általános problémáit taglalta és a TDK-filmek vágási kérdéseiről tartott konzultációt. 2020. december 18-19-én került sor a filmrendezői továbbképzésre, amelyen Dér Asia, komoly nemzetközi sikereket elért filmrendező, az SZFE doktorandusza tartott online szemináriumot a dokumentumfilm-készítés gyakori rendező problémáiról, a filmes pályázati lehetőségekről, valamint folytatott szakmai konzultációt egyéni alkotói kérdésekről.

A programban vállalt egyhez képest három intézményi TDK konferenciát tartottunk. A korábbi évekhez képest a jelentős növekedést a TDK iránti fokozódó hallgatói érdeklődésnek, a műhelypályázat programjainak és az oktatók elköteleződésének köszönhetjük. Az első konferenciát 2019. december 4-én, a Vas utcai Tanácsteremben tartottuk, a másodikat 2020. május 28-án online formában, a harmadikat 2020. november 24-én szintén online formában.

Az egymást érő nehézségek ellenére végül talán a legnagyobb siker, hogy egyáltalán megvalósult a TDK műhelypályázat programsorozata, ám számos tervbe vett rendezvényről kellett lemondanunk. A külföldi előadók személyes jelenlétében tartott nyilvános vetítések és előadások az egyetem hallgatóin kívül is sok érdeklődőt vonzottak. A TDK műhelye számára 2020 tavaszán még rendelkezésre állt az egyetem infrastruktúrája, az egyetem honlapján és a Facebook-oldalán megjelent a hír, plakátokat tudtunk nyomtatni, az események szerepeltek a hírlevelünkben, ami az egyetem falain kívül és belül népszerűsítette az SZFE-n folyó TDK műhelymunkát. A 2020 novemberi TDK konferencián jelentős számban versenyeztek hallgatóink. A programok növelték a résztvevők felkészültségét a dokumentumfilm-készítés területén, segítettek a TDK tagjainak tágabb kontextusban szemlélni dokumentum és fikciós kérdéskörét (Jonathan Rosenbaum), szembesítettek alkotói problémákkal, megoldásokkal és tévedésekkel (KineDok sorozat), valamint praktikus tudást is adtak a filmkészítés területén.