Drámainstruktor - drámajáték specializáció

Felvételi vizsgák 

1. forduló (írásbeli):  
Műveltségi teszt és kreatív írásbeli feladatok megoldása.
A műveltségi teszt a felvételiző művészeti, kulturális, történelmi és társadalmi tájékozottságát méri fel, a kreatív rész az önkifejezést, a fantáziát és az interpretációs képességet vizsgálja

2. forduló (szóbeli):
Egy szabadon választott színházi eseményről szóló 3-5 oldalas leírás elkészítése, majd ismertetése a felvételi bizottság tagjaival személyes beszélgetés keretében.
A személyes beszélgetés a beadott írás alapján a jelölt színházi gondolkodásának, szakmai érdeklődésének és kommunikációs készségének felmérésére irányul.
Az írás témájául szolgáló színházi esemény lehet hagyományos prózai, zenés, tánc- vagy mozgásszínházi előadás, beavató színházi program vagy színházi nevelési foglalkozás. 

3. forduló (gyakorlati):
Közös drámajátékos, színjátékos és projektmunka.
A közös munka célja a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen együttműködési készség, játékkedv és kreativitás felmérése. Ennek során a felvételizőknek egy adott témában elmélyült kutatómunkát is kell végezniük. 

A felvételi vizsgák pontos időpontjai az intézmény honlapján is elérhetőek lesznek (https://felveteli.szfe.hu/), emellett minden jelentkező személyre szóló értesítést is kap a saját vizsganapjáról. Amennyiben 2023.04.14-ig nem kap értesítést, forduljon Gyarmati Viktória tanulmányi előadóhoz a gyarmati.viktoria@szfe.hu e-mail címen. 

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, annak kétszerese az összpontszám. Többletpont nem adható.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető. 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány 

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.