Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Tanulmányi előadó

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Tanulmányi osztályára

tanulmányi előadó

munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:          Határozatlan jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:                                      Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                      1117 Budapest, Infopark

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az egyetem Tanulmányi osztályán tanulmányi előadói feladatok ellátása
 • felvételi előkészítők,
 • az Egyetem képzéseihez kapcsolódó hallgatói adminisztráció lebonyolítása az intézményi belépéstől a hallgató képzését záró oklevél és melléklet kiadásáig
 • a hallgatói nyilvántartás naprakészen tartása, befizetések ellenőrzése, hallgatói kérelmek adminisztrálása
 • diákigazolványhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése
 • a Neptun rendszerből a hallgató jogviszonyához kapcsolódó igazolások kiadása
 • a hallgatói teljesítmény igazolásainak kiadása
 • hallgatói problémák kezelése
 • ügyeleti rendszer ellátása
 • FIR hibák javítása

Pályázati feltételek:

 • Legalább 5 éves oktatásszervezési gyakorlat
 • Jártasság a NEPTUN rendszer kezelésében
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • Jó kommunikációs képesség írásban és szóban
 • Precizitás, rugalmasság, szervezőkészség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Angol nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz és motivációs levél
 • Végzettséget igazoló okirat másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

Amit kínálunk:

 • Versenyképes fizetés
 • Alkalmazotti juttatások
 • Folyamatos képzési, fejlődési, kapcsolatépítési lehetőség
 • Támogató, segítő munkahelyi légkör

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 14.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Jelentkezni magyar vagy magyar/angol nyelvű, fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével lehet.
 • Elektronikus úton Tóth Péter részére a hr@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, nyilatkozatával a pályázó kifejezetten, írásban hozzájárul a pályázatában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat az egyetem szervezeti egységeinek, az Oktatástámogatási Igazgatóságnak, valamint a Gazdasági Igazgatóság munkatársai dolgozzák fel. Az adatokat rajtuk kívül a döntéshozó bizottság tagjai ismerhetik meg a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig. A nem nyertes pályázatok anyagát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően a döntés kihirdetését követően haladéktalanul megsemmisítjük. Az adatkezeléssel kapcsolatban a pályázókat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22. §).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.