Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Könyvtárunkról

Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára

1088 Budapest, Vas u. 2/C, II. emelet

Tel.: (06-1)318-8111/113

e-mail: konyvtar@szfe.hu

 img_0869

Könyvtárvezető:
Fodor-Takács Gabriella

Munkatársak:
Tomkiss Tamás
Lőrinczi Zsófia
Jankovich-Bésán Katalin

Akikkel együtt dolgozunk:
Knorrné Csányi Zsuzsanna, önkéntes
Galaba Irén, önkéntes

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának története

Az egyetem elődjével, a Színészeti Tanodával egy időben jött létre az intézmény könyvtára. A Tanoda első könyvtárnoka, Paulay Ede volt, aki kilenc éven keresztül felügyelte és gyarapította a gyűjteményt. Akkoriban úgyszólván nem létezett magyar nyelvű szakirodalom ezért a könyvtár legrégebbi könyvei francia és német nyelvűek.img_0949

Kezdetben a tanárok ajándékkönyvei és az általuk írt tankönyvek képezték az állományt. de megtalálhatóak voltak az oktatásra szánt drámák, a növendékek által kézzel másolt szerepkönyvek, a súgó- és rendezőpéldányok is. A hangjegytár 334 dokumentumot tartalmazott, hiszen 1893-ig a prózai színészeken kívül az operai szakosok képzése is a Tanoda feladata volt.
Napjainkban a már egyetemi rangú intézmény képzési területeinek bővülésével, valamint a doktori iskola működésével jelentkező sokszínű szakmai igénynek is meg kell felelnie, de egyúttal nyilvános szakkönyvtári funkciót is ellát. Legfőbb feladata, hogy az elméleti és a gyakorlati oktatást a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben kiszolgálja, e cél érdekében minél nagyobb teljességre törekszik a színházi és a filmes szakirodalom gyűjtésében. A Könyvtár 2007-ben a Nemzeti Kulturális Alapítványnál nyert pályázat támogatásával megkezdte az állomány katalógusának elektronizálását. A teljes adatbázis 2011-től online katalóguson is elérhető.

Kottatár
1965-ben Nádasdy Kálmán – korának meghatározó művészegyénisége, akkori főigazgató – kezdeményezésére létrejött a könyvtár zenei részlege. Jelenlegi állománya 9000 kotta és 2563 hangzódokumentum. A gyűjtemény műfaji összetétele: népzene, vokális komolyzene és könnyűzene valamennyi válfaja.

Médiatár

A Könyvtár konyvtar20161994-től videótárral is kiegészült, ami korábban főként a filmes oktatást szolgálta, de a színházi oktatáshoz kapcsolódóan prózai és zenés színházi előadások felvételeivel is gyarapítja a meglévő állományt. A könyvtár gyűjti a hallgatók vizsgafeladatait megörökítő felvételeket, a vizsgafilmeket, az egyetem életének jelentős eseményeiről készült felvételeket.
Jelentősen gyarapodott az elmúlt időszakban a magyar és külföldi filmek, valamint a színházi- és operaelőadásokról készült DVD-ék száma.

Fotó és színlaptár

1961-től tartalmazza az Ódry Színpadon bemutatott vizsgaelőadásokról készült felvételeket, valamint a hozzájuk tartozó színlapokat.

Dedikált gyűjteményimg_0964

Több mint 900 darabból álló gyűjtemény szerzők, közreműködők, rendezők és színészek által dedikált könyveket, kottákat és DVD-ket tartalmaz.

Szabályzatok és dokumentumok a kapcsolódó dokumentumok között találhatóak.

Az SZFE könyvtár ügyrendje Könyvtári Ügyrend

Könyvtár gyűjtőköri szabályzat Könyvtári Gyűjtőköri szabályzat

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat