Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Hivatalos: sikeres MAB intézményakkreditációs eljárás a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) hivatalosan is megadta az akkreditációt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (Egyetem) számára. A sikeres intézményakkreditációs eljárás kiemelt jelentőséggel bír az Egyetem életében, hiszen egyértelmű visszaigazolása a modellváltást követően megkezdett minőségirányítási- és intézményfejlesztési folyamatoknak. A mintegy háromnegyed éves akkreditációs eljárás a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei és irányelvei (Standards and Guidelines […]

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) hivatalosan is megadta az akkreditációt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (Egyetem) számára.

A sikeres intézményakkreditációs eljárás kiemelt jelentőséggel bír az Egyetem életében, hiszen egyértelmű visszaigazolása a modellváltást követően megkezdett minőségirányítási- és intézményfejlesztési folyamatoknak. A mintegy háromnegyed éves akkreditációs eljárás a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei és irányelvei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area – ESG 2015) alapján átfogóan vizsgálta és értékelte az Egyetem működését, minőségbiztosítási rendszerét. A vizsgálatot követően a MAB 2025. december 31-ig adta meg az akkreditációt az Egyetemet számára.

A MAB Látogató Bizottsága retrospektív vizsgálatot folytatott le 2015-2021 közötti időszakra vonatkozóan. Az eljárás vizsgálati szakasza ezáltal egyaránt kiterjedt a modellváltás előtti és utáni időszakra. Az eljárás során az Egyetem önértékelési jelentést készített, melyben az ESG sztenderdjeinek és irányelveinek intézményen belüli érvényesülését, megvalósítását fejtette ki. A MAB akkreditációs eljárása mentén megfogalmazott javaslatokat az Egyetem végrehajtotta, melynek következtében vertikális és horizontális döntéshozatali rendszerében az érdekképviseletek, a hallgatók, az oktatók és a munkavállalók részvétele biztosított. Az Egyetem kialakította hosszútávú stratégiáját, mely a vízió és a misszió meghatározása mellett részletesen vázolja egy-egy szakterület több éves programját. A MAB jelentésében kiemeli, hogy a modellváltást követően kialakított szabályozási, szervezeti és gazdálkodási keretek biztosítják az Egyetem jogszabályoknak megfelelő működését.

Az Egyetem elkötelezett a minőségirányítási rendszerének további fejlesztése mellet, ezért a MAB által tett javaslatokkal összefüggésben intézkedési tervet készít, továbbá azokat teljeskörűen beépíti mindennapos működésébe. Az egyetemi működés minden eleme – így a minőségirányítás és a minőségbiztosítás is – a magas színvonalú oktatás és tehetséggondozás érdekeit szolgálja, az SZFE számára a hallgatók elégedettsége a legfontosabb cél.