Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

A házi védés

A védési bizottság bírálója a disszertáció kézhezvétele utáni négy héten belül készíti el írásos bírálatát a védésre benyújtott szövegről.


A védési bizottság bírálója a disszertáció kézhezvétele utáni négy héten belül készíti el írásos bírálatát a védésre benyújtott szövegről. Az 1-3 oldalas bírálatnak arra kell fókuszálnia, hogy a disszertáció színvonala és filológiai apparátusa alapján nyilvános védésre bocsátható-e, vagy ha nem, akkor milyen változtatásokat kell végrehajtania a doktorandusznak a szövegen ahhoz, hogy a javított változat nyilvános védésre kerülhessen. 

A bírálónak meg kell vizsgálnia, hogy a disszertáció megfelel-e a formai kritériumoknak:

–          van-e benne és jól szerkesztett-e a tartalomjegyzék, bevezetés, összefoglalás, magyar nyelvű tézisek, bibliográfia, melléklet

–          a szakirodalmi, filmes, színházas hivatkozások következetesek-e, a jegyzetanyag formai és tartalmi szempontból megfelel-e a DLA-dolgozat követelményeinek 

–          arányos és áttekinthető-e a szöveg fejezetekre tagolása

–          kellően gazdag, korszerű és sokrétű-e a magyar és idegen nyelvű szakirodalom

–          nyelvhelyességi, helyesírási szempontból megfelelő színvonalú-e a szöveg

–          tipográfiailag egységes-e és megfelel-e az SZFE Doktori Szabályzatában meghatározott formának

A bíráló a formai kritériumok mellett a disszertáció tartalmát is kritikának veti alá a következő szempontokat mérlegelve:

a disszertáció megfelel-e a címében és a bevezetésben megfogalmazott témamegjelölésnek

–          vannak-e a disszertációnak eredeti állításai

–          az érvelés logikus-e, az állítások megfelelő módon (empirikus adatokkal, szakirodalmi hivatkozásokkal, elemzésekkel) alátámasztottak-e

–          a saját állítások és a szakirodalmi hivatkozások körültekintően el vannak-e választva egymástól

–          nem merül-e fel a plágium gyanúja

–          a feldolgozott szakirodalmak és műalkotások (film, színházi előadások, drámák stb.) elemzésének komplexitása és módszerei kielégítik-e a disszertációval kapcsolatos elvárásokat

A bíráló a felmerülő tartalmi és formai hibákat, kifogásokat, továbbá bármilyen egyéb problémát, kérdést írásban fogalmazza meg a doktorjelöltnek. A doktorjelöltnek a két bíráló által írásban jelzett kifogásokra, kérdésekre nem szükséges írásban válaszolnia, ám azokra a házi védésen pontról pontra felelnie kell tudnia. A doktorjelöltnek a házi védés során világossá kell tennie, hogy melyek azok a bírálatokban felvetett problémák, amelyekkel egyetért és amelyeket a disszertációjában kijavít, módosít, valamint melyek azok, amelyeket vitat. Ez utóbbiakkal kapcsolatban meg kell védenie saját álláspontját. A védési bizottság tagjai ezután értékelik a doktorjelölt védését és írásban megfogalmazzák a jelölt által is elfogadott módosítási javaslatokat, továbbá a doktorjelölt által megfogalmazott érvek ellenére is fennmaradt kifogásaikat és problémáikat a disszertációval kapcsolatban. A doktorjelölt köteles a jelzett hibákat kijavítani, a bizottság által megfogalmazott problémákra válaszokat találni a nyilvános védésre benyújtandó disszertációjában.