Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Alkalmassági és gyakorlati vizsga a szakokhoz

Tudnivalók a felvételi vizsgákról minden induló szakra.


Színművész – Prózai szakirány egységes, osztatlan képzés

A felvételre jelentkezőknek – már az első vizsgára is – legalább 10, különböző költőtől szabadon választott, eltérő hangulatú vers (lírai, drámai, vidám stb.), 5 színdarabrészlet (monológ) és néhány dal (népdal, kuplé, sanzon, operett, musical, stb.) előadására kell felkészülnie. Rátermettségét, felkészültségét a vizsgabizottság előtt színpadi szerepléssel kell bizonyítania. A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság megismerésére.

A vizsga tervezett szakaszai:

1.forduló: 2014.05.08 – 20.14.05.19.

2.forduló: 2014.05.26. – 2014.06.06.

3.forduló: 2014.06.09. – 2014.06.16.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesít. Amennyiben a jelentkező 2014. április 24-ig nem kapja kézhez az értesítőt, telefonon vagy e-mailben forduljon az egyetem Tanulmányi Osztályához.

A felvételi vizsgák során teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

Színművész– Zenés színész szakirány egységes, osztatlan képzés

A zenés színész képzés megegyezik a színészképzéssel, azzal a különbséggel, hogy az oktatás során nagyobb hangsúlyt kap a hallgatók zenei képzésének fejlesztése. A szakirány célja, hogy az itt végzett hallgatók a prózai műfajokon túl, bármely zenés műfajban is kiemelkedően megállják a helyüket. Zenei illetve énekes előképzettség nem feltétel.

A felvételre jelentkezőknek legalább 10, különböző költőtől szabadon választott, eltérő hangulatú (lírai, drámai, vidám stb.) vers, 5 színdarab- (monológ) vagy prózarészlet, 10 népdal és 5 különböző műfajú zenés mű (kuplé, sanzon, operett, musical, stb.) előadására kell felkészülnie. A felvételik során a vizsgabizottság többféle feladattal vizsgálja a jelentkezők rátermettségét, a színészet iránti motivációját, pszichikai és fizikai felkészültségét, beszéd és orgánumbeli adottságait, muzikalitását, vokális képességeit, mozgás- és tánckészségét.

A felvételi vizsga három fordulós. Az utolsó fordulót több napos közös munka előzi meg.

A vizsga tervezett szakaszai:

1.forduló: 2014.04.28. – 2014.05.16

2.forduló: 2014.05.26. – 2014.06.06

3.forduló: 2014.06.17. – 2014.06.23

.

Az egyes fordulókon belüli konkrét vizsganapról az egyetem valamennyi jelentkezőt e-mailben értesít. Amennyiben a jelentkező 2014. április 24-ig nem kapja kézhez az értesítőt, telefonon vagy e-mailben forduljon az egyetem Tanulmányi Osztályához.

A felvételi vizsgák során teljesítendő feladatok miatt kényelmes ruházat javasolt.

Színházrendező – Zenés színházrendező szakirány, egységes, osztatlan képzés

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, széleskörű olvasottságot, irodalmi, színházi, filmes, vizuális és leginkább zenei tájékozottságot igényel. Előnyt jelenthet a zenei előképzettség, de hiánya nem kizáró ok. A felvételi feladatok a jelentkező muzikalitását, a zeneirodalom különböző műfajaiban való eligazodását is vizsgálják.  Egy általános műveltségi és kreatív gondolkodást vizsgáló írásbeli feladatsor megírása után a jelentkező ismert művek és látott előadások elemzésével, valamint drámai szövegek és színpadi zeneművek (opera, operett, musical stb.) színpadi megjelenítésének részletes elképzelésével bizonyíthatja felkészültségét.

A gyakorlati vizsgán a felvételiző színészi, előadói képességéről is számot ad, és egy előre megadott drámai és zenés színpadi mű részletének színpadra állításával bizonyíthatja rendezői adottságait.

A végső elbírálás alapja színpadi jelenetek gyakorlati megrendezése.

1. forduló:

a) Írásbeli teszt: 2014. 04. 30.

b) Szóbeli: 2014. 05. 05.-09.

2. forduló :

Otthon elkészítendő feladat szóbeli megvédése: 2014. 06. 11.-13.

3. forduló:

Rendezői gyakorlat: 2014. 06. 28-30.

Drámainstruktor alapképzési szak

Drámajátékos szakirány

A drámainstruktor szakra olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik kiemelkedő kommunikációs készséggel, színházi érzékenységgel, valamint a közös gondolkodás és alkotás iránti vonzódással rendelkeznek.

A cél olyan szakemberek képzése, akik közművelődési és művészeti intézményekben képesek drámajátékos tevékenységet is magukban foglaló színházi események, művészetközvetítő programok tervezésére, szervezésére és lebonyolítására.

A felvételi vizsga három fordulóból áll:

1. forduló (írásbeli): műveltségi teszt és kreatív írásbeli feladatok megoldása

A műveltségi teszt a jelölt művészeti, kulturális, történelmi és társadalmi tájékozottságát méri fel, a kreatív rész az önkifejezést, a fantáziát és az interpretációs képességet vizsgálja.

Tervezett szakasza: május 12–16.

2. forduló (szóbeli): egy szabadon választott színházi eseményről szóló 3–5 oldalas írásos beszámoló elkészítése (beküldési határidő: június 13.), majd személyes beszélgetés a felvételi bizottság tagjaival.

A személyes beszélgetés a beadott írás alapján a jelölt színházi gondolkodásának és kommunikációs készségének felmérésére irányul.

Az írás témájául szolgáló színházi esemény lehet hagyományos prózai, zenés, tánc- vagy mozgásszínházi előadás, beavató színházi program vagy színházi nevelési foglalkozás.

Tervezett szakasza: június 16–25.

3. forduló (gyakorlati): közös drámajátékos és színjátékos munka

A közös munka célja a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen együttműködési készség, játékkedv és kreativitás felmérése.

Tervezett szakasza: június 30. – július 4.

Televíziós műsorkészítő alapképzési szak

A cél olyan „multifunkcionális” televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához (a kezdeti elképzeléstől, szerkesztésen, képi megvalósításon át a rendezésig) értenek.

A felvételi vizsga felméri a jelentkező társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági műveltségét, irodalmi, történelmi, tudományos, művészeti (különösképpen képzőművészeti, filmes) tájékozottságát, vizuális és technikai felkészültségét. A készségek közül pedig elsősorban az írás- és beszédkészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, kritikai és lényeglátásra való készséget, kreativitást, találékonyságot, lélekjelenlétet, társadalmi és emberi érzékenységet, kíváncsiságot, vitakészséget vizsgáljuk.

Az 1. fordulóban megírandó teszt az általános műveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot, a leghétköznapibb kérdésekről a történelmi, irodalmi, zenei, film- és tv-történeti ismeretekig.

A 2. forduló egyrészt a kreativitás felmérésére irányul (találékonyság, képzelőerő, elemző, lényeglátó, kritikai és íráskészség stb.), másrészt a jelentkező kamera előtti szerepléséből áll (magyarul, illetve az általa választott idegen nyelven), bizonyítva ezzel a jelölt rátermettségét, verbális képességeit, beszéde és orgánuma alkalmasságát, valamint idegen nyelvi kommunikációs készségét.

A 3. fordulóba jutott jelentkezők egy rövidfilmet készítenek, illetve a felvételi bizottsággal folytatott személyes beszélgetés során bizonyítják alkalmasságukat.

Az egyes fordulók között „házi feladatok” is lesznek, melyeket a felvételizőknek magukkal kell hozniuk a következő alkalomra.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1. forduló: 2014. április 26-30.

2. forduló: 2014. május 26-30.

3. forduló: 2014. június 23–27.

Mesterképzési szakok

Állami ösztöndíjjal támogatott / Önköltséges képzés

Dokumentumfilm-rendező művész mesterképzési szak

A gyakorlati vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az egyetem nem számol, a gyakorlati vizsgán elért pontok kétszeres összege adja a felvételi összpontszámot.

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgákat megelőzően, legkésőbb április 21-ig el kell juttatni a Szentkirályi u. 32/A-ba (Zátonyi Ildikó irodájába) egy szakmai életrajzot és motivációs levelet, valamint egy maximum 10 perc időtartamú korábbi saját rendezésű filmet vagy filmrészletet tartalmazó DVD-t!

I–II. forduló:

Időpontja: 2014. május 5.

a) Tájékozottságot és közéleti ismereteket mérő vizsga. Művészettörténeti, illetve filmes és televíziós tájékozottságot, valamint történelem és társadalomismeretet, vár el a pályázótól. (Elérhető pontszám: 0–3 pont)

b) Kreativitást, filmes látásmódot, dokumentumfilmes rátermettséget felmérő vizsga. (Elérhető pontszám: 0–17 pont.)

c) Vetítéssel egybekötött írásos feladat

(Elérhető pontszám: 0–5 pont)

d) Egy korábbi saját rendezésű film, vagy filmrészlet (maximum 10 perc időtartamú).

(Elérhető pontszám: 0–15 pont.)

Az írásbeli vizsga (a–d részek) időtartama: 3, 5 óra

e) Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés keretében a jelentkezőknek számot kell adniuk filmes felkészültségükről, dokumentumfilm-készítői alkalmasságukról. A beszélgetés részét képezi még az a) pontban jelzett feladat értékelése.

(Elérhető pontszám: 0–26 pont.)

Eredményhirdetés: 2014. május 12.

III. forduló:

Feladat kiadás időpontja: 2014. május 15. (az SZFE-n)

a) Filmkészítési feladat: 5 perc hosszúságú dokumentumfilm készítése.

Határidő: 2014. június 5.

Az elkészült filmet DVD-készüléken lejátszható DVD-n kérjük. Leadandó az SZFE-n,

b) Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottsággal az elkészült film kapcsán.

(Elérhető pontszám: 0–33 pont.)

Időpontja: 2014. június 13.

Látványtervező művész MA

A gyakorlati vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az egyetem nem számol, a gyakorlati vizsgán elért pontok kétszeres összege adja a felvételi összpontszámot.

I. forduló:

a) Műveltséget és tájékozottságot mérő vizsga, amely a vizuális műfajokban való jártasságot méri fel. Széleskörű művészettörténeti, történelmi ismereteket, illetve színházi és filmes tájékozottságot vár el a pályázótól.

Teszt jellegű írásbeli, időtartama: 2 óra, elérhető pontszám: 0–20 pont

b) Kreativitást, rajzi készséget, térlátást felmérő vizsga.

Írásbeli, időtartama: 3 óra, elérhető pontszám: 0–40 pont

Tervezett időpontja: 2014. május 10–17.

Benyújtandó: 10–15 saját vizuális műalkotásból álló (a műfaji keret nincs meghatározva, szabadkézi rajz, önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett, stb.) papíralapú vagy digitális portfólió (jpg, pdf, vagy ppt formátumban).

Elérhető pontszám: 0–20 pont

II. forduló:

Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés keretében a jelentkező ismerteti addigi szakmai munkásságát és számot ad vizuális improvizációs és prezentációs készségéről is.

Elérhető pontszám: 0–19 pont

Tervezett időpontja: 2014. június 10–25.

Dokumentumfilm-rendező művész (angol nyelven)

A szakra a jelentkezés speciális: a www.felvi.hu felületen történő jelentkezésen kívül az Európai Közösség Erasmus Mundus képzéseket felügyelő Ügynöksége (EACEA) által jóváhagyott módon és feltételekkel történik, elektronikusan. A képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki a fenti felvételi eljárást is sikerrel teljesítette.

A jelentkezés feltételei: bachelor diploma, angol nyelvvizsga bizonyítvány, a jelentkező által korábban készített film max. 9 perces részlete és egy új, 3 perces film "Az én világom" címmel, valamint a honlapon található jelentkezési lap kitöltése. Az elkészített filmeket elektronikusan kell feltölteni: www.docnomads.eu
Csatolandó dokumentumok:
– a korábban megszerzett diploma angol nyelvre fordított és a kibocsátó egyetem által hitelesített másolata,
– a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
– elektronikus jelentkezési lap (www.docnomads.eu),
– motivációs levél,
– szakmai önéletrajz,
– digitális fotó,
– útlevél-másolat.

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus Mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a portugál Universidade Lusofona és a belga LUCA School of Arts – Brussels) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet a portugál, a másodikat a magyar, a harmadikat a belga egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas vagy közös diplomát kapnak. A képzés díja 4000 Euró/szemeszter. A hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat.

A felvételi vizsga két fordulóból áll: az első fordulóban a beküldött dokumentumok és filmek alapján a három egyetem oktatóiból álló Felvételi Bizottság kiválasztja a továbbjutott 50-60 jelentkezőt. A második fordulóban megtartandó skype-interjú végén a Felvételi Bizottság dönt a felvételre, ill. az ösztöndíjra javasolt hallgatókról.  

A felvételre beküldött dokumentumok és filmek közül meghatározó fontosságú a 3 perces „My world” film. Előnyt élveznek a szakmai diplomával és kiváló filmes portfólióval rendelkező jelentkezők.

Tanulmányi pontszámot az Egyetem nem számol, az alkalmassági és gyakorlati vizsgán elért pontok összege adja a felvételi összpontszámot.  

Jelentkezési határidő

Ösztöndíjra pályázóknak: 2013.december 20.

Önköltséges helyre jelentkezőknek: 2013. december 31.