Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Az Etikai Bizottság összefoglalója a 2019. december 4-én megtartott ülésről

Az SZFE Etikai Bizottsága ma megtartotta második ülését és meghallgatta Gothár Pétert az ügyében folyó etikai eljárás keretében. A szabályzatban foglaltakkal összhangban az ülésen független szakértő pszichiáter vett részt, továbbá a fenntartó minisztérium delegáltja is jelen volt. A bizottság megállapította, hogy az egyetemen történt esetleges etikai vétségről továbbra sem érkezett bejelentés. Az egyetem jó hírét, […]

Az SZFE Etikai Bizottsága ma megtartotta második ülését és meghallgatta Gothár Pétert az ügyében folyó etikai eljárás keretében.

A szabályzatban foglaltakkal összhangban az ülésen független szakértő pszichiáter vett részt, továbbá a fenntartó minisztérium delegáltja is jelen volt.

A bizottság megállapította, hogy az egyetemen történt esetleges etikai vétségről továbbra sem érkezett bejelentés. Az egyetem jó hírét, morális integritását ettől függetlenül súlyos károk érték az elmúlt hetekben. A bizottság feladatának tekinti, hogy ennek okait és mértékét megvizsgálja, hatásait lehetőség szerint csökkentse.

A bizottság a következő ülésén az általa kezdeményezett, jelenleg is folyó további meghallgatások eredményeit fogja áttekinteni, elemzi az üggyel kapcsolatos sajtóközlemények hatásait, és helyzetértékelése alapján ajánlást tesz az egyetem vezetésének.

Az ártalmak csökkentése érdekében rendkívül fontos, hogy a bizottság zavartalanul, nyugodtan folytathassa le az eljárást.

Még fontosabb, hogy a hallgatók nyugalma, biztonsága és biztonságérzete ezen folyamatok közben se sérülhessen.

Ennek feltételeit az egyetemen belül és kívül is biztosítani kell. A bizottság mai ülését a túlzott médiafigyelem csaknem lehetetlenné tette – a hasonló helyzetek jövőbeni elkerülése érdekében ezúton is kérjük a nyilvánosság és a sajtó együttműködését, segítségét. A sajtó képviselőinek is be kell látniuk, hogy egy nagy múltú nemzeti intézmény integritásának megőrzése, a magyar színház- és filmművészet felnövekvő nemzedékei képzésének zavartalansága rendkívüli horderejű ügy, tehát nem engedhető meg, hogy a napi bulvárhírek szintjén megfogalmazódó leegyszerűsítő ítéletek befolyásolhassák.

Az egyetemünk rossz hírét keltő alaptalan vádaskodásokkal, rosszhiszemű híresztelésekkel szemben jogi eszközökkel lépünk fel.

Upor László

rektorhelyettes