Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Eredményes és sikeres a művészeti egyetemek együttműködése

Az UNI-V-ARTS konzorcium projektjében öt művészeti egyetem szaktudásának felhasználásával, művészek és pedagógusok bevonásával dolgoznak ki új képzési módszertanokat. A fejlesztés eredményeit 300 intézmény fogja hasznosítani a közoktatásban.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújításával kapcsolatos feladatokon két munkacsoport dolgozik. A színházi munkacsoport által gondozott szakmai anyagok közül a SZEMKÖZT – személyiség- és közösségfejlesztő dramatikus nevelési program a középiskolák 9. évfolyama számára című művészeti nevelési-oktatási programhoz akkreditált tanár-továbbképzés is kapcsolódik. A Színjátékos foglalkozások a 10-14 éves korosztály számára olyan átfogó elméleti és gyakorlati rendszerként jelenik meg, amely lehetővé teszi annak alkalmazását az alapfokú művészeti iskolákban, a drámatagozatokon, illetve a művészeti szakgimnáziumokban is. Az Ünnep az iskolában – közösségi élmény és alkotás módszertani segédlet az iskolai ünnepek dramatikus és színjátékos eszközökkel történő feldolgozását segíti elő. A HOVA TOVÁBB? – pályaorientáció és életpálya-építés dramatikus eszközökkel a középiskolák 10-11. évfolyamán egymásra épülő elemei pedig akár egy teljes iskolai témanap programját adhatják.

A filmes munkacsoport által gondozott szakmai anyagok közül a Mit mesél a film hangja? – a hang szerepe a filmes történetmesélésben, A filmzene alapjai, valamint a Narratológia és kreatív írás a közoktatásban című tananyagok hiánypótlóak lesznek a mozgókép- és médiaismeret középiskolai oktatásában. A népszerű televíziós contest formátum adaptálása a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretében módszertani segédlet a fiatalok médiafogyasztási szokásaira építve a médiatudatosság fejlesztése mellett a média kreatív használatára is követendő mintákat ad. A tanórán kívüli programként ajánlott Pedagógiai problémák feldolgozása filmes eszközökkel a műfajban rejlő lehetőségek hatékony kihasználására törekszik az általános nevelési célok elérése érdekében.