Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Felhívás a költségtérítéses/önköltséges hallgatók számára

A költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak módjuk van a 2014/2015-es tanévre átsorolásukat kérni a Tanulmányi Bizottságtól az üresen lévő államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas helyekre, amennyiben a törvények szerint erre jogosultak.


Pályázatukat az alábbi mellékletekkel kell beküldeni:

1. Lezárt, a Tanulmányi Osztály vezetője által aláírt leckekönyv, melyben a kreditek összesítése és az átlag is szerepel.

2. Amennyiben még nem vett részt államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas képzésben, egy nyilatkozat ennek tényéről.

3. Amennyiben részt vett államilag finanszírozott/ösztöndíjas képzésben, de féléveinek összesített száma (főiskola, egyetem, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés együttesen) nem haladja meg a 12 félévet, igazolás(ok) az érintett intézmény(ek)től.

4. Amennyiben szociális helyzete különösen indokolja az átsorolást, pályázatában erre fel kell hívnia a Bizottság figyelmét, bár az átsorolás alapvető szempontja nem ez, hanem a tanulmányi teljesítmény. Az erre vonatkozó igazolásokat (szülők betegsége, rokkantnyugdíj, munkanélküliség, felsőoktatásban tanuló testvérek, stb.) szintén csatolni kell.

5. Közösségi munka felsorolása az egyetem, vagy a HÖK által szervezett rendezvényeken.

6. Fesztiválokon, bemutatókon, pályázatokon, szakmai workshop-okon elért eredmények, helyezések felsorolása.

 

A pályázatokat legkésőbb július 10-ig kell beadniuk tanulmányi titkáruknak.

Hiányos, vagy késve leadott pályázatokat a Tanulmányi Bizottság nem bírál el.

A Bizottság döntéséről 8 napon belül értesítjük. Fellebbezni a Felsőoktatási törvény 57. §-a alapján lehet, a  döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az egyetem rektoránál.

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel az átsorolással kapcsolatban, információt a tanulmányi titkároktól lehet kérni.

Budapest, 2014. július 01.

 

 

 

Balázs Gábor                                                                                  Koblicska Örs

TB Elnök                                                                                          HÖK Elnök