Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HALLGATÓI ERASMUS-ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT – 2013/2014-ES TANÉV I-II. FÉLÉV

A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére erasmus-ösztöndíj elnyerésére az alábbi európai felsőoktatási intézményekbe vagy szabadon választott szakmai intézményekbe (amennyiben a választott intézmény hajlandó az Egyetemmel a hallgatóra vonatkozóan szerződést kötni).


 

A részképzések és szakmai gyakorlatok 3 – 12 hónapos időtartamúak lehetnek és 2013. július 1-e és 2014. szeptember 30-a közötti időszakra kell essenek.

A részképzés és szakmai gyakorlat céljának, feltételeinek Tempus Közalapítvány által közreadott leírását ld. alább.

Pályázatot nyújthat be:

A Tempus Közalapítvány általános hallgatói mobilitási feltételeivel  összhangban pályázhat az a hallgató, aki

·         részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra még nem vette igénybe az Erasmus-ösztöndíjat (a hallgatók 1 részképzésre ÉS  1 szakmai gyakorlatra jogosultak Erasmus ösztöndíjat igényelni felsőoktatási tanulmányaik során) ;

·         a kiutazás évére BA-képzés esetén legalább 3 lezárt, osztatlan képzés esetén legalább 6, MA-képzés esetén legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik,

·         a megpályázott időszakban hallgatói jogviszonyban lesz az Egyetemmel,

·         középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkezik az Erasmus tanulmányai, szakmai gyakorlata során használandó nyelvből.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–          a kitöltött elektronikus pályázati adatlapot (ld. alább, 2. sz. melléklet)

–          szakmai önéletrajzot magyarul és a fogadó ország nyelvén,

–          az osztályvezető tanár vagy a doktori iskola vezetőjének írásos engedélyét a külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra vonatkozóan (ld. alább, 3. sz. melléklet )

–          a nyelvtudás igazolását.

 

A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2013. MÁRCIUS 30.

 

Az Erasmus Bizottság

a/ április 15-ig előzetes rangsorolja a jelentkezőket (végleges döntést ekkor a Bizottság még nem tud hozni, mert a Tempus Közalapítvány a tényleges támogatásról csak május végén dönt és értesíti az Egyetemet, ugyanakkor a fogadó felsőoktatási intézmények zömében a jelentkezések március és június között zajlanak)

b/július 15-ig dönt a következő tanév kiutazó hallgatóiról, a kiutazás hosszáról és az ösztöndíj mértékéről.

 

Azonos európai felsőoktatási intézménybe történő pályázás esetén a kiválasztás a fogadó intézmény hatásköre.

Az ösztöndíj mértéke a külföldi tartózkodás hosszától (és esetleg a célországtól) függ.

 

A jelentkezési lapot kérem a winkler.erika@szfe.hu címre elküldeni, az aláírt dokumentumokat pedig Winkler Erika nevére leadni a Film- és Televízió Főtanszak Épületében (Szentkirályi utca 32/b)