Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HALLGATÓI ERASMUS-ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT – 2014/2015-ÖS TANÉV

A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére Erasmus-ösztöndíj elnyerésére európai felsőoktatási intézménybe vagy szabadon választott szakmai intézményekbe (amennyiben a választott intézménnyel már van kétoldalú intézményközi szerződésünk, ill. az hajlandó az Egyetemmel a hallgatóra vonatkozóan szerződést kötni).

A részképzések és szakmai gyakorlatok 3 - 12 hónapos időtartamúak lehetnek és 2014. június 1-je és 2015. szeptember 30-a közötti időszakra kell essenek.


Pályázatot nyújthat be: A Tempus Közalapítvány általános hallgatói mobilitási feltételeivel összhangban pályázhat az a hallgató, aki

  • képzési ciklusonként – a megpályázni szándékozott időszakkal együtt – még nem használta ki 12 hónapos Erasmus-keretét;
  • a kiutazás időpontjáig legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (BA hallgatók esetén csak)
  • a kiutazás ideje alatt aktív hallgatói jogviszonyban lesz az Egyetemmel,
  • középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkezik az Erasmus tanulmányai, szakmai gyakorlata során használandó nyelvből.
  • megtette a szükséges lépéseket fogadó intézmény megtalálására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–          a kitöltött elektronikus pályázati adatlapot (1. sz. melléklet)

–          szakmai önéletrajzot magyarul és a fogadó ország nyelvén,

–          az osztályvezető tanár vagy a doktori iskola vezetőjének írásos engedélyét a külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra vonatkozóan (2. sz. melléklet)

–          a nyelvtudás igazolását

–          a fogadóhellyel történt kapcsolatfelvétel igazolását (befogadó nyilatkozat – 3. sz. melléklet, ill. a fogadó egyetemre történt jelentkezés dokumentumai)

Egyetemünk most köti újra a következő hét évre vonatkozóan az intézményközi szerződéseket a lehetséges fogadóegyetemekkel. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk a mellékelt táblázatban találhatók.

A teljes lista az Erasmus-hálózathoz tartozó európai felsőoktatási intézményekről itt található:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

A jelentkezők közül a hallgatók kiválasztása a fogadó intézmény hatásköre.

A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK ÚJ HATÁRIDEJE: 2014. június 16, hétfő, déli 12 óra