Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-programban való részvételre

2013/2014. tanév 2. félév

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyar felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek.


Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:

·         be nem töltött 35. életév,

·         magyar[1] felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony,

·         olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,

·         olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,

·         a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

·         legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig,

·         de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:

A jelen dokumentumhoz tartozó kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az illetékes szakszövetség, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a jelentkezési feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) dönt.

Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság)látja el.

A jelentkezés elbírálásának szempontjai:

Olimpiai/paralimpiai sportágban és versenyszámban:

–          a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen, melyik kategóriában (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)

–          az illetékes szakszövetség javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen melyik kategóriában (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)

–          a jelentkezésig elért sporteredmények (kizárólag olimpiai/paralimpiai versenyszámban, a felnőtt alatti utolsó utánpótlás korosztályban, Európa-bajnokságon, Világbajnokságon, illetve Olimpián/Paralimpián elért eredmény vehető figyelembe)

–          a Tanácsadó Testület javaslata arra vonatkozóan, hogy kiket tart érdemesnek az ösztöndíjprogramban való részvételre.

Az ösztöndíj mértéke:

Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 2013/2014. tanévben: 34.000.-Ft.

I. Kategória: Olimpia/Paralimpia

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       204.000.-Ft/hó

           (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           170.000.-Ft/hó

             (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)

 

II. Kategória: Világbajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       170.000.-Ft/hó

             (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           136.000.-Ft/hó

         (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

III. Kategória: Európa-bajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       136.000.-Ft/hó

         (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           102.000.-Ft/hó

      (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.)

 

Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.

Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több lehetőség esetén a magasabb összegű kategóriára jogosult az arra érdemes személy.

Egy kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén a fent megadott összeg nem módosul.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek:

  • kitöltött adatvédelmi nyilatkozat

·         a felsőoktatási felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás vagy a felvételt igazoló levél másolata + hallgatói jogviszony igazolás)

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:

·         ha a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek,

·         ha nem maga a jogosult nyújtotta be a jelentkezését,

  • ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,
  • ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott, illetve ha hamis adatot tartalmaz,
  • ha az adatvédelmi nyilatkozat hiányzik.

A fent írt esetekben nem kerül sor döntéshozatalra az ösztöndíjra való érdemességről!

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Visszamenőleges passziválás esetén az adott félévre átutalt ösztöndíjra visszafizetési kötelezettség vonatkozik.

A jelentkezés módja:

A kitöltött jelentkezési lapot 2 példányban, valamint a csatolandó mellékleteket a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága

Sportszakmai Főosztály

1054 Budapest, Hold utca 1.

A postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre:

sportcsillag@emmi.gov.hu

Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a postai úton történő jelentkezés minősül!

Jelentkezési (postára adási) határidő:2014. február 21. péntek

Értesítés a jelentkezés eredményéről:

A miniszter döntéshozatalát követő 8 munkanapon belül a jelentkezőt írásban értesíti az Államtitkárság. (Ez az időpont nem azonos a jelentkezés beérkezésének napjával.)[1]A Nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) fogalomrendszerében felsőoktatási intézmény alatt a magyarországi székhelyű, az Nftv. 1. mellékletében felsorolt állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményt kell érteni. Ennek megfelelően az Nftv. 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézményi kört kell figyelembe venni.