Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KELEMEN KRISTÓF AZ IDEI BÉCSY-DÍJAS

Az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottsága idén Kelemen Kristófnak, az SZFE doktoranduszának ítélte a Bécsy-díjat. A Bécsy Tamás-díjat az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány kutatóközössége alapította 2019-ben, a veszprémi Színháztudományi Tanszék első induló szemeszterének 25. évfordulóján azzal a céllal, hogy ilyen módon emlékezzék meg a színháztudomány magyarországi intézményeinek megalapítójáról, […]

Az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottsága idén Kelemen Kristófnak, az SZFE doktoranduszának ítélte a Bécsy-díjat.

A Bécsy Tamás-díjat az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány kutatóközössége alapította 2019-ben, a veszprémi Színháztudományi Tanszék első induló szemeszterének 25. évfordulóján azzal a céllal, hogy ilyen módon emlékezzék meg a színháztudomány magyarországi intézményeinek megalapítójáról, sokak mesteréről.
A díjat minden évben Bécsy Tamás születésnapján, augusztus 28-án hirdetik ki és ősszel, egy színháztudományi konferencián adják át.
A kiválasztás legfőbb ismérveként a kitartó kutatást, az állhatatos építkezést, a szenvedélyes elkötelezettséget, a közösségteremtés szándékát tartják szem előtt. A díjazott munkáról az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottságának javaslata nyomán a Theatron Műhely Alapítvány Kuratóriuma döntött.
A 2020-as díjazott, Kelemen Kristóf gyakorló dramaturg és színháztörténész, akinek legfrissebb PhD-kutatásai a Színház- és Filmművészeti Egyetem saját intézménytörténetének pedagógiai múltját tárják fel. Ismeretlen, nagyrészt lappangó levéltári és archívumi dokumentumok feldolgozása során olyan összetett, és eddig legfeljebb csak szájhagyományban, legendáriumokban őrzött eseményekre fókuszál, mint a magyar dramaturg-képzés elindulása 1951-ben, a KISZ megjelenése az egyetemen 1957-ben, a külföldi hallgatók mint imperialista ügynökök jelenléte 1965 után stb.
Eredményei a Magyarországon kevéssé ismert metodikájából is következnek: a művészet mint tudomány eszközrendjével a levéltári forrásokat nemcsak tudományos apparátussal támogatott tanulmánnyá, de írói fikcióalkotással és kontextusteremtéssel dramatikus szöveggé, színházi előadássá is formálja.
Kelemen Kristóf kutatásai a színháztörténeti múlt feldolgozásának sokféleségét tárják elénk, ezért disszeminációs köre is tágasabb. A Bécsy-díj ezt a nagyobb közösséghez elérő tudományos – egyben a tudomány lehetőségeit is tágító – törekvést értékeli.
Szívből gratulálunk!
Fotó: Drubina Orsolya