Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Keresztféléves képzések

Felvételi információk az induló keresztféléves alap- és mesterképzésben meghirdetett szakokról.


ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Mun-karend

Fin.
forma

Meghirdetett kép-zés

Önkölt-ség (félév)

Képz.

idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetel-mények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

K

kameraman

495 000 Ft

6

6 < 10

alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

N

A

N

K

mozgókép [film- és televíziórendező]

495 000 Ft

6

6 < 10

MŰV

N

A

N

K

televíziós műsorkészítő

450 000 Ft

6

6 < 10

MŰV

N

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az Egyetem a gyakorlati és alkalmassági vizsgák lebonyolításáért 4 000 Ft különeljárási díjat szed, amellyel kapcsolatban a felvételi értesítő levélben küld részletes tájékoztatást. A befizetés igazolását a vizsga napján valamennyi jelentkezőnek magával kell hoznia. Ennek hiányában a felvételi vizsga nem kezdhető meg.

Felvételi pontok számítása

A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek, s ehhez adják a többletpontokat. A felvételi alkalmassági és gyakorlati vizsgából áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság alkalmatlannak minősít. Tanulmányi pontot az Intézmény nem számol.

Csatolandó dokumentumok – minden alapszak

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2015. január 8-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolásaAz intézmény elérhetősége:

1088 Budapest, Vas u. 2/C
•  Postacím: Budapest 8., Pf. 272
•  Telefon: (1) 338-4715
•  Fax: (1) 338-4749
•  E-mail: tanulmanyiosztaly@szfe.hu
•  Honlap: http://www.szfe.hu

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

A mesterképzéssel kapcsolatban

1088 Budapest, Szentkirályi u. 32/A
•  Telefon: (1) 411-2919
•  Fax: (1) 317-1052
•  E-mail: sziopisz.maria@szfe.hu
•  Honlap: http://www.szfe.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK, VALAMINT A FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2014. NOVEMBER 15.
A jelentkezés elbírálásához szükséges dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetőek a következő címre:
„2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

filmoperatőr művész

támogatott

4

6 < 8

alkalmassági vizsga (Í+Sz) és gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

M

N

A

filmrendező művész

támogatott

4

6 < 8

MŰV

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A tanulmányok igazolásához a jelentkezéssel együtt benyújtandó az oklevél, illetve a leckekönyv másolata.

Az Egyetem a gyakorlati és alkalmassági vizsgák lebonyolításáért 4 000 Ft vizsgadíjat szed.

Amennyiben a jelentkező a meghirdetett mesterképzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formájára is jelentkezik, az alkalmassági és gyakorlati vizsga díját csak egyszer kell megfizetnie.

Az Egyetem a saját csekkjét a felvételi vizsga első fordulójára szóló értesítő levélhez mellékeli. A feladóvevény eredeti példányát, illetve a banki átutalás igazolólapját a vizsga napján valamennyi jelentkezőnek magával kell hoznia. Ennek hiányában a felvételi vizsga nem kezdhető meg.

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2015. január 8-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 – alkalmassági vizsga: 25 pont
 – gyakorlati vizsga: 74 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 1 többletpont adható.
    – fogyatékosság: 1 pont
    – gyermekgondozás: 1 pont
    – hátrányos helyzet: 1 pont

Csatolandó dokumentumok – minde szak
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2015. január 8-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

kameraman

alkalmassági vizsga

A

N

K

2014.12.15-30.

kameraman

gyakorlati vizsga

A

N

K

2015.01.05-15.

mozgókép [film- és televíziórendező]

alkalmassági vizsga

A

N

K

2014.12.15-30.

mozgókép [film- és televíziórendező]

gyakorlati vizsga

A

N

K

2015.01.05-15.

televíziós műsorkészítő

alkalmassági vizsga

A

N

K

2014.12.15-30.

televíziós műsorkészítő

gyakorlati vizsga

A

N

K

2015.01.05-15.

filmoperatőr művész

alkalmassági vizsga

M

N

A

2014.12.15-30.

filmoperatőr művész

gyakorlati vizsga

M

N

A

2015.01.05-15.

filmrendező művész

alkalmassági vizsga

M

N

A

2014.12.15-30.

filmrendező művész

gyakorlati vizsga

M

N

A

2015.01.05-15.

Vizsgaidőpontok

Állami ösztöndíjjal támogatott / Önköltséges képzés

Filmoperatőr művész (MA)

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek legyenek magas szakmai színvonalú művészi alkotások, elsősorban játékfilmek képi világának megteremtésére.

A felvételi vizsga célja az általános és filmes műveltség, valamint az operatőri mesterség művészi elsajátításához szükséges legfontosabb képességek felmérése.

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgákat megelőzően legkésőbb 2014. november 30-ig el kell juttatni a Szentkirályi utca 32/A-ba (Sziopisz Mária irodájába) egy szakmai önéletrajzot, valamint egy max. 5 perc időtartamú, korábbi, saját fényképezésű filmet tartalmazó DVD-t.

Felvételi vizsga:

1. forduló

A) Felmérő teszt írása, melyben a jelentkezőknek irodalmi, zenei, képzőművészeti, filmtörténeti ismereteiket, valamint elemzőképességüket kell bizonyítaniuk.

B)A felvételi fordulóban minden jelentkezőnek hoznia kell az alapszakon készített diplomamunkáját, és kb. 8-10 db saját készítésű fotográfiát.

C)Azoknak a jelentkezőknek, akiknek nem az SZFE-n szerezték BA oklevelüket, lehetőségük van egy kb. 8-10 perces mozgóképes etűd készítésére, melyhez mellékelni kell az irodalmi és technikai forgatókönyvet.

2. forduló
Az első fordulóból továbbjutott felvételizők operatőr MA felvételi vizsgáját a Felvételi Bizottság előtti személyes beszélgetés, a mozgóképes anyagok vetítése és azok kiértékelése zárja.

Filmrendező művész (MA)

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek legyenek magas szakmai színvonalú művészi alkotások, játékfilmek és újabb műfajok megrendezésére, továbbá a színészi munka elmélyítésére és az atmoszféra megteremtésére.

A felvételi vizsga célja az általános és filmes műveltség, valamint a rendezői mesterség művészi elsajátításához szükséges legfontosabb képességek felmérése.

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgákat megelőzően legkésőbb 2014. november 30-ig el kell juttatni a Szentkirályi utca 32/A-ba (Sziopisz Mária irodájába) egy szakmai önéletrajzot, valamint egy max. 5 perc időtartamú, korábbi, saját fényképezésű filmet tartalmazó DVD-t.

Felvételi vizsga:

1. forduló

A)Felmérő teszt írása, melyben a jelentkezőknek irodalmi, zenei, képzőművészeti, filmtörténeti ismereteiket, elemzőképességüket és kreativitásukat kell bizonyítaniuk.

B)A felvételi fordulóban minden jelentkezőnek hoznia kell  két, legutóbb készült játékfilmes műfajú munkáját, illetve 8-10 db saját készítésű fotográfiáját.

2. forduló

Az első fordulóból továbbjutott felvételizők Filmrendező MA felvételi vizsgáját a Felvételi Bizottsággal való személyes beszélgetés, a mozgóképes anyagok vetítése és azok értékelése zárja.

Állami ösztöndíjjal támogatott / Önköltséges képzés

Mozgókép alapképzési szak – Film- és televízió rendező szakirány

A cél olyan filmes szakemberek képzése, akik nagy szaktudással és elmélyült mozgóképi ismeretekkel felvértezve képesek helytállni játék-, dokumentum-, ismeretterjesztő és kísérleti filmek, valamint valamennyi televízióban megjelenő mozgóképkészítői feladat rendezői posztján, beleértve az internetes műfajokat is.

A felvételi vizsgák során a jelöltnek számot kell adnia műveltségéről, kreativitásáról, kommunikációs képességéről, vizuális látásmódjáról, együttműködési képességéről és a művészetekben, jelesül a filmművészetben való jártasságáról.

A felvételnél előnyt élveznek azok, akik országos lefedettségű televíziós csatornáknál szerzett több éves szakmai tapasztalattal és legalább egy államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek.

1. forduló: a teszt megírása és egy saját készítésű film benyújtása. A teszt a jelölt műveltségét, művészetekben való tájékozottságát, kreativitását méri fel.  

2. forduló: az első forduló tesztjének „megvédése”, valamint egy fotózási feladat, melyben a jelöltnek egy – maga által készített – fotósorozatra egy történetet kell felfűznie.  

3. forduló: 3 perces filmetűd készítése, melynek során a jelentkező mozgóképes formában mesél el egy történetet, később szóban a film elemzése, védése.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1.     forduló: 2014. december 15 – 30. között

2.     és 3. forduló: 2015. január 5 – 15. között

Kameraman alapképzési szak

A cél olyan filmes szakemberek képzése, akik nagy szaktudással és elmélyült mozgóképi ismeretekkel felvértezve képesek helytállni játék-, dokumentum-, ismeretterjesztő és kísérleti filmek, valamint valamennyi televízióban megjelenő mozgóképkészítői feladat kameraman (operatőri) posztján, beleértve az internetes műfajokat is. A képzés során a hallgatók megtanulják a képrögzítést, valamint a filmes és televíziós műtermi világítást.

A felvételi vizsgák során a jelöltnek számot kell adnia műveltségéről, kreativitásáról, kommunikációs képességéről, vizuális látásmódjáról, együttműködési képességéről és a művészetekben, jelesül a filmművészetben való jártasságáról.

A felvételnél előnyt élveznek azok, akik országos lefedettségű televíziós csatornáknál szerzett több éves szakmai tapasztalattal és legalább egy államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek.

1. forduló: a teszt megírása és egy saját készítésű film benyújtása. A teszt a jelölt műveltségét, művészetekben való tájékozottságát, kreativitását méri fel. 

2. forduló: az első forduló tesztjének „megvédése” mellett egy 10–15 darabból álló saját készítésű fotósorozat bemutatása (a fotó lehet papírkép vagy print), valamint egy kb. 3 perc terjedelmű saját készítésű mozgóképes anyag beadása (DVD-n) is.

3. forduló: a pályázónak egy meghatározott helyszínen 10–15 képből álló összefüggő fotóetűdöt kell készítenie, valamint egy kb. 5 perces videoetűd elkészítésével kell bizonyítania kameramani alkalmasságát. Az elkészült pályaművek védése szóban történik.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1.     forduló: 2014. december 15 – 30. között

2.     és 3. forduló: 2015. január 5 – 15. között

Televíziós műsorkészítő alapképzési szak

A cél olyan televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához értenek.

A felvételi vizsga felméri a jelentkező műveltségét (irodalom, történelem, képzőművészet, zene, film), tájékozottságát (társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági), illetve vizuális és technikai felkészültségét. A készségek közül pedig elsősorban az írás- és beszédkészséget, kapcsolatteremtő képességet, elemző, kritikai és lényeglátásra való készséget, kreativitást, találékonyságot, lélekjelenlétet, társadalmi és emberi érzékenységet, kíváncsiságot, vitakészséget.

A felvételnél előnyt élveznek azok, akik országos lefedettségű televíziós csatornáknál szerzett több éves szakmai tapasztalattal és legalább két államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek.

Az 1. fordulóban megírandó teszt az általános műveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot, a leghétköznapibb kérdésekről a történelmi, irodalmi, zenei, film és tv-történeti ismeretekig.

A 2. forduló egyrészt a kreativitás felmérésére irányul (találékonyság, képzelőerő, elemző, lényeglátó, kritikai és íráskészség stb.); másrészt a jelentkező kamera előtti szerepléséből áll (magyarul, illetve az általa választott idegen nyelven), bizonyítva ezzel rátermettségét, verbális képességeit, beszéde és orgánuma alkalmasságát, valamint idegen nyelvi kommunikációs készségét.

A 3. fordulóba jutott jelentkezők a felvételi bizottsággal folytatott személyes beszélgetés során bizonyítják alkalmasságukat.

A fordulók között „házi feladatok” is lesznek, melyeket a felvételizőknek magukkal kell hozniuk a következő fordulóra.

A felvételi vizsga tervezett szakaszai:

1.     forduló: 2014. december 15 – 30. között

2.     és 3. forduló: 2015. január 5 – 15. között