Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Közös bábművész mesterképzést indíthatnak a V4 országai

2020 őszétől indulhat el a különleges joint master képzés Budapesten, Prágában, Pozsonyban és Bialystokban. A konzorcium partnerintézményei szeptemberben üléseztek a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

Az indítandó nemzetközi közös mesterképzés négy közép-európai egyetem szervezésében (Academy of Performing Arts – Pozsony, Szlovákia; Academy of Performing Arts – Prága, Csehország; a varsói Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art bábszínházi campusa Bialystokban, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem – Budapest) fog megvalósulni. A program művészeti és bölcsész BA-diplomával rendelkezők számára nyitott.

A program fő céljai a közép-európai bábos képzés stratégiai helyzetének erősítése, illetve a 21. századi képzési formák és módszerek cseréje. Minden szemeszter központi témája egy aktuális esztétikai kérdéskör köré fog szerveződni. A hallgatóknak lehetőségük lesz nemzetközileg elismert mesterekkel való találkozásra. A program alapjaihoz tartozik a gyakorlati munka, amely megismerteti a hallgatókat az alkotómunka minden fázisával és elemével: témaválasztás, koncepció és dramaturgiai struktúra kidolgozása, anyagfeldolgozás, hang-, látvány- és tértervezés, anyagokkal való dramaturgiai munka, alkotás a próbafolyamat során, előadás és munka az előadókkal, munka bábokkal és tárgyakkal, munka a közönséggel.

A közös képzés első szemeszterében a hallgatók Budapesten ismerkednek meg a bábművészet alapjaival. A második, prágai szemeszterben a hallgatók a vizualitással, báb- és látványtervezéssel foglalkoznak. A pozsonyi nyári kurzuson a gyermekszínház témáján dolgoznak, a harmadik szemeszterben Bialystokban pedig alapvető rendezési ismereteket sajátítanak el. Ez a rendszer lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy a negyedik szemeszterben az általuk választott helyen fejezzék be a választott témájukkal kapcsolatos diplomamunkájukat.

fotók: Éder Vera