Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Az üzemi tanács jelöltállítás határideje: május 10

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően a tervezett ütemben zajlik az egyetemi üzemi tanács választással kapcsolatos előkészítő munka. Ennek keretében a választási bizottság kitűzte az üzemi tanács választás időpontját 2021. június 17. napjára.  Az Egyetem vezetése kéri a választásra jogosult munkavállalókat, hogy közreműködésükkel és aktivitásukkal segítsék a választási bizottság munkáját, valamint az üzemi tanács választás eredményes lefolytatását. […]

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően a tervezett ütemben zajlik az egyetemi üzemi tanács választással kapcsolatos előkészítő munka. Ennek keretében a választási bizottság kitűzte az üzemi tanács választás időpontját 2021. június 17. napjára.  Az Egyetem vezetése kéri a választásra jogosult munkavállalókat, hogy közreműködésükkel és aktivitásukkal segítsék a választási bizottság munkáját, valamint az üzemi tanács választás eredményes lefolytatását.

Tisztelt Munkavállalók!

A Választás Bizottság tájékoztatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem választásra jogosult Tisztelt Munkavállalóit, hogy az üzemi tanács választását 2021. június 17. napjának (csütörtök) 08:30 és 16:00 óra közötti időpontra tűzte ki, amelynek helyszíne: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.; Infopark C épület, 6. emelet.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 237.§ (1) bekezdése alapján a jelöltek közül 5 (öt) tagú üzemi tanácsot kell választani. A jelöltállítás határideje: 2021. május 10. napja. 16:00 óra.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlóív és jelölést elfogadó nyilatkozat a Színház- és Filmművészeti egyetem honlapjáról letölthető, a választási rend ugyanezen a weboldalon érhető el.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlóívet és a jelölést elfogadó nyilatkozatot a fent meghatározott határidőben az Mt. 242.§ (1) és (2) bekezdése szerint írásban, zárt borítékban a 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.; Infopark C. épület, 6. emelet címen Kelemen Kartal bizottsági elnöknél kell leadni.

A választható és választásra jogosult munkavállalók Mt. 241.§-a szerinti névsora elérhető a  névsor  hivatkozáson, illetve megtekinthető a Választási Bizottság elnökénél. Az üzemi tanács megválasztásával kapcsolatos további tájékoztatás a Választási Bizottságnál kérhető.

Kelemen Kartal

választási bizottság elnök