Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, Vas u. 2/C • Postacím: Budapest 8., Pf. 272 • Telefon: (1) 338-4715 • Fax: (1) 338-4749 • E-mail: tanulmanyiosztaly@szfe.hu • Honlap: http://www.szfe.hu ...


Intézmény elérhetősége:

1088 Budapest, Vas u. 2/C
•  Postacím: Budapest 8., Pf. 272
•  Telefon: (1) 338-4715
•  Fax: (1) 338-4749
•  E-mail: tanulmanyiosztaly@szfe.hu
•  Honlap: http://www.szfe.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2014. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2014. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

dokumentum-film-rendező művész (magyar nyelven)

támogatott

4

5 < 8

alkalmassági vizsga (Í+Sz) és gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

M

N

K

dokumentum-film-rendező művész (magyar nyelven)

750 000 Ft

4

5 < 8

MŰV

M

N

A

dokumentum-film-rendező művész (angol nyelven)

támogatott

4

20 < 30

alkalmassági vizsga (Gy) és gyakorlati vizsga (Sz)

MŰV

M

N

K

dokumentum-film-rendező művész (angol nyelven)

950 000 Ft

4

20 < 30

MŰV

M

N

A

látványtervező művész(1)

támogatott

4

5 < 8

alkalmassági vizsga (Í+Sz) és gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

M

N

K

látványtervező művész(1)

800 000 Ft

4

5 < 8

MŰV

(1)Választható specializáció: mozgókép látványtervező.


Specializálódás a képzés során

​Dokumentumfilm-rendező művész (angol nyelven)

A képzés 4 féléves, angol nyelvű Erasmus Mundus Mesterképzés, melyet három egyetem (a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a portugál Universidade Lusofona és a belga LUCA School of Arts – Brussels) valósít meg. A felvett hallgatók az első félévet a portugál, a másodikat a magyar, a harmadikat a belga egyetemen töltik, a negyedik félévet a három intézmény valamelyikében. A képzés végén a hallgatók hármas diplomát kapnak. A képzés díja 4000 Euró/szemeszter, a hallgatók Erasmus Mundus ösztöndíjra pályázhatnak, mely fedezi a teljes tandíjat.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Mesterszakos jelentkezés esetében a tanulmányok igazolásához – a jelentkezési határidőn belül – az Egyetem címére benyújtandó az oklevél, illetve a leckekönyv másolata.

Dokumentumfilm-rendező művész (angol nyelven)

A szakra a jelentkezés speciális: a www.felvi.hu felületen történő jelentkezésen kívül az Európai Közösség Erasmus Mundus képzéseket felügyelő Ügynöksége (EACEA) által jóváhagyott módon és feltételekkel történik, elektronikusan. A képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki a fenti felvételi eljárást is sikerrel teljesítette.

A fenti eljárás miatt a jelentkezési határidő is eltérő: az ösztöndíjra pályázóknak 2013. december 20., az önköltséges helyre jelentkezőknek 2013. december 31.

A jelentkezés feltételei: bachelor diploma, angol nyelvvizsga bizonyítvány, a jelentkező által korábban készített film max. 9 perces részlete és egy új, 3 perces film "Az én világom" címmel, valamint a honlapon található jelentkezési lap kitöltése. Az elkészített filmeket elektronikusan kell feltölteni: www.docnomads.eu
Csatolandó dokumentumok:
– a korábban megszerzett diploma angol nyelvre fordított és a kibocsátó egyetem által hitelesített másolata,
– a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
– elektronikus jelentkezési lap (www.docnomads.eu),
– motivációs levél,
– szakmai önéletrajz,
– digitális fotó,
– útlevél-másolat.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2014. július 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A gyakorlati vizsgán összesen 99 pont érhető el, mely az írásbeli vizsgafeladatok, a benyújtott portfólió és a szóbeli meghallgatás során elnyert pontszámokból tevődik össze. Tanulmányi pontszámot az Egyetem nem számol, az alkalmassági és gyakorlati vizsgán elért pontok összege adja a felvételi összpontszámot.

Dokumentumfilm-rendező művész (angol nyelven)

A felvételi eljárás során 99 pont szerezhető, ebből 60 pont az előzetesen beküldött dokumentumokra és filmekre (4 pont a diploma fajtájára, 3 pont a szakmai előéletre, 3 pont a motivációs levélre, 5 pont a nyelvvizsga minőségére, 15 pont a korábbi filmre, 30 pont a felvételire készülő "My world" című filmre), 39 pont pedig a szóbeli vizsgára (9 pont az általános és angol kommunikációs színvonalra, 30 pont a szakmai kvalitásokra).

Előnyt élveznek a szakmai diplomával és kiváló filmes portfólióval rendelkező jelentkezők.

Pontszámítás:

dokumentumfilm-rendező művész (magyar nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 – alkalmassági vizsga: 66 pont
 – gyakorlati vizsga: 33 pont

dokumentumfilm-rendező művész (angol nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 – alkalmassági vizsga: 60 pont
 – gyakorlati vizsga: 39 pont

látványtervező művész (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 – alkalmassági vizsga: 80 pont
 – gyakorlati vizsga: 19 pont

Többletpontok minden szak esetében:
Maximum 1 többletpont adható
 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont
    – fogyatékosság: 1 pont
    – gyermekgondozás: 1 pont
    – hátrányos helyzet: 1 pont

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2014. július 10-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása