Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. Intézményünknek a rögzített statisztikai adatközlés szerint, […]

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Intézményünknek a rögzített statisztikai adatközlés szerint, 3 fő pályázó felterjesztésére van lehetősége. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. A felsőoktatási ösztöndíjra a Színház- és Filmművészeti Egyetem államilag támogatott, állami (rész) ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik korábbi, vagy jelenlegi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, illetve a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj benyújtásával kapcsolatos fontosabb határidők:

  • a kérvény leadásának határideje: július 16.
  • hiánypótlási határidő: július 20.

A pályázatot a megadott határidőig az Oktatástámogatási Igazgatóság (Petrovits Barbara oktatásszervező, petrovits.barbara@szfe.hu; telefon: +36-1/551-5743) részére kell megküldeni.

További tudnivalók és a pályázati lap itt található.