Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

SZFE Nyári Egyetem

A Színház- és Filmművészeti Egyetem tematikus nyári egyetemi kurzusokat hirdet a színház és film iránt érdeklődő fiatalok számára 16-26 éves korig. Egyhetes foglalkozások, neves szakemberek, intenzív képzés július 7-12-ig.


Színészmesterség

Szakmai vezetők: Forgács Péter, Hegedűs D. Géza, Kovács Dániel.
További közreműködők: Hegymegi Máté fizikai színházi koreográfus hallgató, Faragó Zsuzsa m.v. dramaturg

A vezető tanárok előre választott téma alapján, döntő részben színészi gyakorlatokon keresztül alakítják a nyári egyetem programját. A résztvevők közös próbákon dolgoznak ki jeleneteket, készülnek fel rövidebb előadásokra. A munka döntő részében színészi gyakorlatok, jelenetek készülnek az adott témára, közös próbával és értékeléssel, valamint egyéni munkában. A tematikus foglalkozás mellett játékok és gyakorlatok zajlanak (beszéd, zenei, mozgás, színészgyakorlatok)

Hogy képzeld el a hetet? Zárt, koncentrált, reggeltől késő estig tartó kötött program, közösen beosztott próbaidő. A nap elején egy-másfél órás mozgás, bemelegítés – fejlődve-fejlesztve, a hét végére valamilyen eredményt elérve. A kurzusvezető tanár/tanárok egy nap folyamán többször megjelenik/megjelennek, órát tart, próbát néz, konzultál. A kurzusvezető tanárok egy-egy fiatal, az elmúlt években végzett színészt (pl. saját növendéküket) is behoznak a résztvevők közé. Lesznek közös és privát programok is, pl. esti főzés, záró buli.

Részvételi díj:

49.000 Ft +ÁFA (bruttó 62.230 Ft), mely magában foglalja szakmai program és szállás költségeit, valamint a napi egyszeri étkezést, amelyet az első napon kell készpénzben fizetni az étkeztetést biztosító cégnek. (A jelentkezési feltételeket lásd lenn!)

Filmíró kurzus
Szakmai vezetők: Stőhr Lóránt, Báron György, Nagy V. Gergő

Az egyhetes kurzus a kamaszkor témája köré szerveződik: mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások középpontjában ez áll. Délelőttönként neves filmtörténészek és szakírók mutatják be a téma fontosabb magyar és amerikai darabjait (a Sípoló macskakőtől a Kölykökig), délutánonként pedig a résztvevők a filmekhez kapcsolódó kreatív feladatokat kapnak – legyen szó a Kis Valentinó alaphelyzetének továbbgondolásáról, vagy egy apró történet megírásáról egy kamaszkori élmény alapján -, amelyek megoldásában a tanszék művésztanáraitól kapnak segítséget.
Hogyan képzeld el a hetet? Filmelemzés, kreatív írás és előadás hármasa alkot egy napot, minden nap e beosztás szerint halad.

Részvételi díj:

30.000 Ft +ÁFA (bruttó 38.100 Ft), mely magában foglalja szakmai program költségeit, valamint a napi egyszeri étkezést, amelyet az első napon kell készpénzben fizetni az étkeztetést biztosító cégnek. (A jelentkezési feltételeket lásd lenn!)

Improvizáció

Szakmai vezetők: Várady Zsuzsi és Molnár Levente
 Közreműködnek a Momentán társulat tagjai

Bevezetés a színpadi improvizáció alapjaiba. Egymásra figyelés, önmagunkra figyelés, pillanatban létezés. Csapatmunka, közös építkezés. Elfogadás, nyitottság. Megkeresni, mit akar a másik. Megtanulunk hibázni. Kockáztatni. Megérteni, mi a történet, milyen elemekből áll, hogyan meséljünk közösen történetet. Expozíció, fordulat, lezárás. Mitől jelenet a jelenet? A változás fogalma az impróban. Hétköznapi cselekvések. Információadás, konkrétumok, ki-mit-hol-miért. Kommunikációs alapok, testbeszéd, státusz, emberi viszonyok és viszonyulások. Zenés improvizáció. Improvizáció mint eszköz, és improvizáció a nézők előtt – Momentán játékok.
Hogyan képzeld el a hetet? Impróelmélet folyamatosan a gyakorlattal párban, fogalmak tisztázása, utólagos elemzés és megértés. A hét végén nyilvános bemutató óra. És játék, játék, játék. Napi beosztás 10-18 óráig. Utolsó este nyilvános bemutató.

Részvételi díj: 

39.000 Ft +ÁFA (bruttó 49.530 Ft), mely magában foglalja szakmai program költségeit, valamint a napi egyszeri étkezést, amelyet az első napon kell készpénzben fizetni az étkeztetést biztosító cégnek. (A jelentkezési feltételeket lásd lenn!)

Jelentkezés:

A lent található jelentkezési lapot kérjük kitöltve a nyariegyetem-szinhaz@szfe.huemailcímre elküldeni. Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot. A jelentkezés a befizetési igazolás megküldésével válik hivatalossá! Határidő június 30.

Fizetési feltételek:

A fizetés 2 részletben történik. Jelentkezésnek minősül az első részlet befizetése június 30-ig banki átutalással vagy postai befizetéssel a következő számlaszámra:

10032000-01493270-00000000

 

Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntessék fel a résztvevő nevét és a kurzus címét!

Az első részlet az Improvizáció kurzusra bruttó 43.530,- Ft, a Filmíró kurzusra bruttó 32.100,- Ft, a Színészmesterség Kurzusra bruttó 50.230,- Ft. A befizetésről szóló bizonylatot a nyariegyetem-szinhaz@szfe.hu e-mail címre vagy az (1)338-4749-es faxszámra kell elküldeni. A második részlet teljesítése a tábor indulásakor, készpénzben történik. A számla kiállításához kérjük az adatokat a Jelentkezési lapon megadni. A Nyári Egyetem csak megfelelő létszám esetén indul. A jelentkezés az első részlet befizetését igazoló bizonylat megérkezése után tekinthető hivatalosnak.

Helyszín:

Színház- és Filmművészeti Egyetem

1088 Budapest

Vas utca 2/c.

Gyere, légy részese te is egy megismételhetetlen élménynek! Várunk!