Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Szigorító intézkedések március 5-től

Magyarország Kormánya a koronavírus járvány 3. hullámának folyamatosan romló egészségügyi adatai miatt szigorító intézkedéseket jelentett be. Ennek részeként az oktatásban április 7-ig online oktatást rendelt el, illetve ajánlást fogalmazott meg, hogy a munkáltatók részesítsék előnybe az otthoni munkavégzés lehetőségét.A pandémia időszakában az otthoni munkavégzésről, az egyetemi épületek látogatásának szabályairól, valamint a jelenléti formában megtartott gyakorlati […]

Magyarország Kormánya a koronavírus járvány 3. hullámának folyamatosan romló egészségügyi adatai miatt szigorító intézkedéseket jelentett be. Ennek részeként az oktatásban április 7-ig online oktatást rendelt el, illetve ajánlást fogalmazott meg, hogy a munkáltatók részesítsék előnybe az otthoni munkavégzés lehetőségét.

A pandémia időszakában az otthoni munkavégzésről, az egyetemi épületek látogatásának szabályairól, valamint a jelenléti formában megtartott gyakorlati képzések rendjéről szóló 5/2021. (II. 18.) sz. rektori-kancellári közös utasítás 2. pontjának 2. bekezdése lehetővé teszi, hogy a Kancellár intézkedjen az otthoni munkavégzés elrendeléséről. Ez alapján 2021. március 5-től 2021. április 7-ig az egyetemi adminisztráció munkavállalói számára váltásos munkarend szerinti munkavégzést rendelek el. A szervezeti egységek vezetői – a kancellárhelyettessel egyeztetve, a fenti Utasításban foglaltakkal összhangban – tervezzék meg a munkavállalók jelenléti és otthoni munkavégzésének beosztását az alábbi szempontok szerint:

  • Minden szervezeti egységnél az egymást helyettesítő munkakörökben – ha ez lehetséges – az egyik munkavállaló egy hétig az otthonában, a másik héten jelenléti módon lássa el feladatát. Ahol ez nem oldható meg, ott a munkahelyi vezető személyre szabott döntéssel ossza be a munkavállalókat. Minden esetben a munkavégzés folyamatosságát biztosítani kell.
  • Az 1. ponttól eltérő módon az otthoni munkavégzésnél részesítsék előnybe azon munkavállalókat, akik kiskorú (14 év alatti) gyermeket egyedül nevelnek vagy a gyermek felügyeletét mással megosztani nem tudják, őket alapvetően otthoni munkavégzésre tervezzék. Kérem a munkavállalókat, hogy amennyiben van lehetőségük a gyermekfelügyeletet mással megosztani, úgy a munkatársaik érdekében vállaljanak jelenléti munkavégzést is.
  • Különösen figyeljenek oda azon munkavállalókra, akik krónikus betegségben szenvednek vagy korunknál fogva jobban kitettek a járványveszélynek és még nincsenek beoltva. Őket alapvetően otthoni munkavégzésre tervezzék.
  • Az üzemeltetés csökkentett szolgáltatások mellett végezze munkáját, esetükben a műszaki igazgató a folyamatos feladatellátás érdekében a fentiektől eltérően is szervezheti a munkát. Ahol lehetséges ott biztosítsa az otthoni munkavégzést, különösen a fentiek szerint érintett munkavállalói kör számára. Az épületek üzemeltetésében és őrzésében azonban nem lehet semmilyen fennakadás.

A jelenléti oktatásra vonatkozó rendelkezések:

  • A jelenléti gyakorlati oktatás a 2021. március 5. és 2021. április 7-e közötti időszakra felfüggesztésre kerül. A járványügyi helyzetet folyamatosan vizsgáljuk, és annak függvényében születik döntés a jelenléti gyakorlati oktatás mielőbbi folytatásáról. Ezzel kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériummal.
  • Az oktatási rektorhelyettes és az intézetvezetők az osztályvezető tanárokkal együttműködésben tervezzék át az oktatási programot, hogy az elméleti oktatás tömbösítve kerüljön megtartásra a jelenléti oktatás felfüggesztésének időszakában.
  • Valamennyi oktatási épület és a kollégium az érintett időszakban zárva tart, oda csak a szükséges jelenléti munkavégzésben érintett munkavállalók léphetnek be.

Kérem, hogy minden munkavállaló, oktató és hallgató olvassa el a hivatkozott rektori-kancellári utasítást, és tartsa be az az otthoni munkavégzésre, a munkaszervezésre és a járványügyi megelőzésre vonatkozó rendelkezéseket.

 

Megkérem a címzetteket, hogy a fentiekről tájékoztassák munkatársaikat, illetve az oktatásban érintett egyetemi polgárokat.

Vigyázzunk egymásra és szeretteinkre!

Novák Emil mb. általános rektorhelyettes nevében is,

Dr. Szarka Gábor, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja

Budapest, 2021. március 4.