Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Zalán János mb. rektorhelyettes levele a hallgatókhoz

Tájékoztató a Színház-és Filmművészeti Egyetem minden aktív és passzív jogviszonyban lévő hallgatója részére a 2020/21. tanév I. (őszi) szemeszter befejezésével ...


Tájékoztató a Színház-és Filmművészeti Egyetem minden aktív és passzív jogviszonyban lévő hallgatója részére a 2020/21. tanév I. (őszi) szemeszter befejezésével és a II. (tavaszi) szemeszter megkezdésével kapcsolatban     

Korábbi levelemnek megfelelően ezúton tájékoztatom Önt a 2020/21 tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) szemeszterében esedékes teendőiről. A Színház-és Filmművészeti Egyetem vezetése elkötelezett aziránt, hogy a hallgatói érdekek szem előtt tartása mellett minden hallgató, aki az Egyetemmel tanulmányi jogviszonyban áll biztonságos- és 21. századhoz méltó körülmények között folytathassa tanulmányait.

További kiemelt célkitűzésünk – a hallgatóság tanulmányi előmenetelének támogatása mellett – az intézmény törvényes működésének fenntartása, melyhez minden rendelkezésünkre álló erőforrást biztosítani kívánunk.

Tájékoztatom Önöket, hogy az őszi félév jogszerű adminisztrálása egy többlépcsős és többszereplős szakmai egyeztetést kívánó feladat, mely az elmúlt hetek munkáját meghatározta és jelenleg is zajlik.

Az oktatás-szakmai kérdések mellett az informatikai és oktatás adminisztrációs kérdéseket is alaposan végig kellett tekinteni, megvizsgálni, megoldási javaslatokat, majd megoldásokat találni – a jelenlegi helyzet teljeskörű minden érintett érdekeit szem előtt tartva –, különös tekintettel a hallgatói érdekekre.

Szeretném a figyelmüket felhívni arra, ahogyan azt az előző Neptun-rendszeren kiküldött üzenetben is jeleztem, hogy a tájékoztatás általános információkat tartalmaz, és a következő tavaszi félév kezdését megelőzően, ezen a héten küldünk a hallgatóknak egy részletes félévkezdési tájékoztatót, melyben a határidős teendőkre vonatkozó bővebb tájékoztatást fogják megkapni.

Azon hallgatók tekintetében, akik az őszi félévben a tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tettek, –mindennemű félreértés ellenére – természetesen nem zárják nulla kredittel a félévet.

Azonban a Kuratórium döntésének értelmében 2020. november 27-től 2021. február 1-ig oktatásmentes időszakot rendelt el az intézmény, ezért a 2021. február 1- 2021. február 19 között meghirdetett első félévet érintő vizsgaidőszakban történik meg az őszi szemeszterben felvett és teljesített tantárgyak Neptun TR-be történő adminisztrálása az őszi szemeszterre vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy az őszi szemeszter elmaradásainak pótlására biztosítjuk a lehetőséget, illetve lehetővé tesszük a leoktatott tanegységek rögzítését, ezért vitán felül áll, hogy a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak eleget kell tenniük a díjfizetési kötelezettségüknek. Viszont a rendkívüli helyzetre való tekintettel az Egyetem vezetősége a 2020/21 tanév II. szemeszterére (tavaszi) egyszeri 50%-os kiemelkedő kedvezményt biztosít a hazai önköltséges hallgatók magyar nyelvű képzése utáni díjfizetési kötelezettségből.

Továbbá szeretnénk még egy jó hírt is megosztani Önökkel: a filmes vizsgamunkák elkészüléséhez ismételt anyagi támogatást biztosítunk a Nemzeti Filmintézettel való együttműködésünknek köszönhetően.

Tekintettel arra, hogy a Színház-és Filmművészeti Egyetem gyakorlati oktatás központú, ezért a 2020/21 tanév II. szemeszterére (tavaszi) mindent elkövetünk azért az illetékes Minisztériumnál, hogy a hallgatók minél hamarabb visszatérhessenek a gyakorlati oktatás helyszíneire és biztosítani tudjuk a gyakorlati oktatás jelenléti formában történő megtartását.

Bízom benne, hogy a fenti gondolatok eloszlatták az Önök legalapvetőbb, tanulmányaikkal legfontosabb aggályait.

Közös érdekünknek tekintem a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanulmányi ügyeinek a megszokottnál magasabb szintű és a törvényességi feltételeknek megfelelő mederben történő visszaterelését.

Tisztelettel kérném Önöktől – a hallgatói együttműködés jegyében –, hogy a hatékony hallgatói előmenetel szempontjából, valamennyi hallgató figyelme a következő félév teendőire koncentrálódjon.

Fontosabb időpontok:

 

2020/21/I. őszi szemeszter eredményeinek rögzítése, szükséges vizsgák kiírásának és a még nem teljesített vizsgák teljesítésének időszaka:

  • 2021. február 01 – február 19. 

Tárgyfelvételi időszak a 2020/21/II. tavaszi szemeszterre:

  • 2021. január 25 00:00 óra – január 31. 24:00 óra

Szorgalmi időszak a 2020/21/II. tavaszi szemeszterre vonatkozóan:

  • 2021. február 22 – május 28. (14 hét)

Aktív hallgatói teendők a Neptunban:

  1. lépés: a 2020/2021/II. tavaszi szemeszter aktiválása (ügyintézés/beiratkozás)
  2. lépés: tárgyfelvétel (tárgyak, tárgyfelvétel)

Órarendjét regisztrálás (beiratkozás) és tárgyfelvétel után Tanulmányok / Órarend menüpontban tudja megnézni.

Önköltséges hallgatóink önköltségi díjának összege nem változik.

Jó tanulást és sok sikert kívánok Önnek a következő szemeszterhez!

„Tanulj, tudj, törekedj”  – Székely János

„Ez a mi munkánk és nem is kevés!” – József Attila

Üdvözlettel:

Dr. Zalán János, PhD, DLA

  1. oktatási rektorhelyettes sk.