Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

REKTORI KÖSZÖNTŐ

Az iskola rektoraként köszöntöm a Színház- és Filmművészeti Egyetem honlapjának olvasóit.

Az SZFE az ország legrégebben alapított művészeti felsőoktatási intézménye. 2015-ben ünnepeltük a 150 éves születésnapját.

Az SZFE nemcsak művészképző hely, hanem az egyes képzési és művészeti területek aktív alkotóműhelye is. A színházi képzésünk elválaszthatatlan része a több előadó hellyel, évenként kb. 200 előadással játszó Ódry Színpad. A filmes képzéshez kapcsolódóan pedig legalább ugyanennyi hallgatói vizsga- és diplomaprodukció készül. Hallgatóink munkái a legrangosabb hazai és nemzetközi fórumok állandó, sikeres vendégei. Generációk legjelesebb színházi és filmes művészei végeztek itt, sokan közülük mesterként tértek vissza, hogy gazdag alkotói tapasztalatukat megosszák a következő nemzedékekkel.

Két nagy gyakorlati képzési intézetünkben a speciális színházi és mozgóképes területek képzése is jelen van, és a kínálat folyamatosan bővül. A drámai színházi képzéssel párhuzamosan külön osztályokat indítunk a bábszínházi, zenés színházi, fizikai színházi rendezők és színészek számára. A hagyományosnak tekintett játékfilmes művész- és szakemberképzésünk mellett pedig kialakult és megerősödött a dokumentumfilm rendező képzés, és bő negyven éve a televíziós alkotók képzése is.

Vannak, akik az egyetemet „Színművészetinek”, vannak, akik „Filmművészetinek” nevezik. Ha a magyar nyelvtani szabályok ezt megengednék, én legszívesebben „Színházésfilm Művészeti Egyetem”-nek hívnám. Fontosnak tartom, hogy a színház és film hagyományait jól ismerő, az egyes műfajok sajátosságaiban elmélyedni kész, kiváló művészek kerüljenek ki az egyetemről továbbra is.  De legalább ennyire fontosnak tartom, hogy a két nagy területen hallgató fiatalok folyamatos egymásra-hatása a jelenleginél még intenzívebb legyen. Az egyetemnek kettős küldetése, hogy a segítse a hallgatókat elmélyedni a hagyományos műfajokban, és, hogy új, izgalmas, összművészeti megoldások kísérleti helyévé váljon.

Bár az SZFE-n az alapítása óta egyfolytában csuda dolgok történnek, meggyőződésem, hogy ma még csak részben tudjuk kihasználni annak az örökségnek az előnyeit, amit eleink ránk hagyományoztak. Olyan a helyzetünk, mint azé az örökösé, aki csak akkor kaphatja meg a teljes vagyont, amikor nagykorúvá válik. Az SZFE életkora és teljesítményei alapján már régen megérett a nagykorúságra, a képzésünk körülményei viszont most még erősen korlátozzák a lehetőségeinket. Az egyetem részére a legelső kis lakás-tanoda óta eltelt több mint 150 év alatt a képzés helyszíneként csupa olyan épületrész jutott, amelyet jól-rosszul, többnyire ideiglenesen alakítottak át arra, hogy ott színházi és filmes oktatás folyhasson. A speciális képzési igényeinkhez tervezett, korszerű egyetemi épület, egészen mostanáig, nem épült.

Az egyetem rektoraként legfőbb feladatomat abban látom, hogy pótoljuk ezt a mulasztást, és, hogy néhány éven belül a köszöntők már egy olyan korszerű, szakszerű egyetemi campusban hangozhassanak el, amelyben közösen tanulhatnak, alkothatnak és kutathatnak mindazok a magyar és külföldi hallgatók, akik életpályájuknak a színházésfilm világát választották.

Dr. M. Tóth Géza

rektor